Arhiva

Archive for 21 ianuarie 2013

Lupta pentru viaţă la Eugen Evu… poeme interminabile…


Referinţe externe

Acad. Angelo MANITTA, Italia

Eugen Evu, Poeme interminabile, Editura Singur, Romania, 2012.

 

Si tratta di una delle ultime pubblicazioni di Eugen Evu, uno dei più noti e vulcanici autori romeni. Ha al suo attivo molte pubblicazioni, non solo di poesia, ma pure di narrativa e saggistica, ed è soprattutto giornalista, dirigendo anche la rivista letteraria “Provincia corvina”. La poesia di Evu in “Poeme interminabile” spazia in una tematica molto varia, andando dall’amore alla natura, dalle riflessioni filosofiche ai pensieri intimi di chi ha lottato e continua a lottare per la vita. Il suo linguaggio, spesso duro ed ermetico, affascina per la sua emotività e per il suo calore che coinvolge il lettore. È la sapienza e la saggezza di chi sa trasmettere il proprio messaggio agli altri, riuscendo a sintetizzare in sé diversi messaggi culturali e poetici in un rapporto continuo e costante non solo con la sua terra, ma guardando e sapendo guardare anche oltre, verso la poesia dell’Europa occidentale, sentendo appunto il suo stato d’animo più romano ed europeo che orientale. Questo rende la sua poesia moderna, ma nello stesso tempo classica, mostrando una freschezza che sa sempre rinnovarsi ad ogni opera, sempre nuova e diversa, sempre colma di emozioni.

 

Eugen Evu, Poeme interminabile, Editura Singur, Romania, 2012.

 “ înspre poezia Europei occidentale “

 

 

Este vorba despre una din ultimele cărţi ale lui Eugen Evu, unul dintre cei mai cunoscuţi şi vulcanici autori români. Are la activ multe publicaţii, nu doar de poezie, dar şi ficţiune şi non-ficţiune şi este mai presus de orice jurnalist, conducînd şi revista literară “Provincia Corvina”. Poezia lui Evu în “Poeme interminabile” are intervale într-o tematică foarte variată, mergînd de la dragoste la natură, de la reflexii filosofice la gânduri intime ale cuiva care a luptat şi continuă să lupte pentru viaţă. Limbajul său, de multe ori dur şi ermetic, fascinează prin emotivitatea sa şi prin căldura ce implică cititorul. Cunoaşterea şi întelepciunea cui ştie să transmită propriul mesaj altora, reuşind să sintetizeze în sine diverse mesaje culturale şi poetice într-un raport continuu şi constant nu doar cu patria sa, dar privind şi ştiind să privească chiar mai departe, înspre poezia Europei occidentale, simţind în special statutul inimii sale mai mult română şi europeană decât orientală. Aceasta face poezia sa modernă, dar în acelasi timp clasică, demonstrînd o prospeţime care se reînnoieşte continuu în fiecare operă a sa, mereu nouă şi diversă, mereu plină de emoţii.

  • Din Revista Academiei Internaţionale Il Convivia, nr. 51,  Italia, trad. de Loreta GERI

Material pus la dispoziţie de Eugen Evu!

Categorii:PRESA
%d blogeri au apreciat: