Arhiva

Archive for 19 ianuarie 2013

POEZIA RELIGIOASĂ ROMÂNEASCĂ de Maria-Daniela Pănăzan. Analize şi comentarii, Editura CronoLogia, Sibiu, 2012… Versul cu aripi… eseul epistolă…

19 ianuarie 2013 Un comentariu

Poezia religioasa

Categorii:CARTEA

…Şi a fost duminică…


testul

 

Motto:

Tigaia lamureşte argintul, şi cuptorul lamureşte aurul;

dar Cel ce încearca inimile, este Domnul. „

Biblia – Proverbe 17 :3

 

 

Duminica, zi de odihnă şi reevaluarea a sufletului a venit ca un test pentru mulţi români, pentru  că România  este  o ţară creştină. Parcă Dumnezeu a dorit să ne pună în faţă oglinda sufletului nostru, să vedem unde suntem din punct de vedere spiritual, Biserica Ortodoxa fiind una creştină şi asta dă sens pentru că trăim într-un mediu creştin, într-o vreme când lumea se află în schimbare. Când afirm oglindă, mă gândesc la oglinda Cuvântului …Aveam nevoie de acest test, un test de fidelitate faţă de dragostea lui Dumnezeu pentru noi, care ne-a pus la dispoziţie un timp de pace, cu toate că vremurile sunt mişcătoare, cu toate că trăim pe nisipuri mişcătoare, dar pacea e un dar divin . La asta se adaugă munţii, sau verdele câmpului, apa ca o binecuvântare, aerul ca albastru ce ne cheamă pentru ridicarea la cer.

Clasa politică a găsit prilejul de a-şi face propagandă gratuit, unii oameni politici şi-au amintit brusc că e sărbătoare în ţară, că  Patriarhul nu a fost decorat, deşi au fost ocazii; alţii s-au gândit că e momentul să plătească zeciuiala şi au apelat la bugetul public; alţii că e mai moral să apari la sicriul celui decedat, decât să fii mort tu în ochii publicului, a presei;  iar comuniştii au făcut gestul crucii după o coregrafie modernistă, greu de apreciat …

Formatorii de opinie şi-au adus aminte că ei fac legea în România, beneficiază de poziţia în rândurile din faţă ale televiziunilor publice sau private şi au căutat să facă o „ analiză „ profundă a vieţii din Biserică, după modelul şi după stilul lor civil, fără legătură cu credinţa.

Analiza s-a făcut după principii specifice aplicate partidelor politice, au confundat în mod grosolan si descalificant Biserica cea reală cu un partid. Nici nu au realizat cât sunt de penibili, de fapt nu au realizat cât de jos sunt, nu aveau organ pentru asta şi, din păcate, nu au, deşi ei cred în felul lor, fără să citească Biblia, fără să fie parte din Biserică, fără să aibă viaţă spirituală.

Au făcut „ analiza „ unui fenomen de care sunt rupţi cu adevărat, nu au habar şi nici nu trăiesc marile momente ale credinţei.

Din acest test au rezultat următoarele lucruri principale:

–       La baza credinţei este Evanghelia, care a fost prea puţin în atenţia opiniei publice, dovadă că această carte modernă etern nu se studiază de cei învăţaţi, dovadă că învăţaţii, paradoxal, sunt analfabeţi. Mulţi învăţaţi şi-au dat tot felul de doctorate, au studiat, dar cartea care arată cum trebuie să fie viaţa noastră, Biblia, nu este studiată. E studiată cartea autovehiculului, a maşinii de făcut cafea, programele de calculator, toţi aceştia ştiu cum se foloseşte calculatorul, dar nu au habar cum să trăiască după modelul dat de Dumnezeu omului, dacă Dumnezeu nu a murit, cum cred unii, care au făcut un „ brand „ bun din moartea Celui Prea Înalt …

–       Există o confuzie, este Biserica o instituţie, o asociaţie non profit, o fundaţie, poate un partid,  se uită că acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în numele lui Hristos, deci nu pentru oameni, ci pentru Mântuitor, e Biserica …

–       Se crede că Biserica se poate conduce după legi omeneşti, dar în Casa lui Dumnezeu e rânduială, El a lăsat Constituţia Sa, Biblia, care arată cum se conduce Biserica Sa, căci aparţine lui Dumnezeu, nu oamenilor …

–       Mulţi uită că Biserica este formată din Pietre Vii, adică noi, iar Piatra din Capul Unghiului, cea care ţine clădirea unită,  este Hristos …  piatra aceea lepădată mereu de zidari … din păcate în mai toate timpurile …

–       A fost omis un lucru important, ceea ce sfinţeşte pe om este adevărul lui Dumnezeu care este ascuns în Hristos, în Biblie, nu în proceduri, ritualul baroc sau vorbe, vorbe  …

–       S-a uitat că Hristos nu avea unde să-şi pună capul, dar cei de astăzi îşi fac vile cu vedere spre U.E . …

–       Mulţi uită că este important să te îmbraci în Hristos, după cum ne scrie Sfântul Apostol Pavel …, hainele la modă, cu stil, de casă de modă, nu se potrivesc unor creştini …

–       S-a omis faptul că lucrul care îi deosebeşte pe creştini e dragostea unora dintre ei pentru alţii, pentru ca lumea să vadă că sunt ai lui Hristos, deci semnul după care se deosebesc cei credincioşi faţă de lume, este dragostea …o lege unică, simplă şi care împlineşte toate poruncile …

 

Din fericire pentru adevăraţii creştini Biblia a descris aceste vremuri din urmă, iar comportamentul multora nu este o surpriză, ci o confirmare a profeţiilor. Aici nu e vorba de o biserică sau alta, e vorba de Biserica creştină, care dincolo de formele vizibile, trecătoare de pe pământ, chiar imperfecte, este Biserica lui Hristos

Fără Hristos lucrurile nu au sens, sunt doar sisteme politice, sociale,  deci …

Apostolul Pavel a afirmat clar că înţelepţii lumii l-au crucificat pe Hristos, istoria s-a mai repetat în anul 2007, Hristos a fost crucificat încă o dată de înţelepţii din România …

Parcă îl aud pe Iisus:

 

Ce ar folosi unui om sa cîştige toata lumea, daca şi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? „ – Biblia – Matei 16:26.

 

Dacă politicienii, ziariştii, VIP – urile şi-ar putea răspunde simplu în cămăruţa lor, dacă ar închide uşa după ei şi ar încerca să – şi răspundă cu adevărat, ar afla multe …

Dar nu –şi pun astfel de întrebări, Biblia e o carte demodată, nu-i aşa ?

 

 

Constantin Stancu

Categorii:CREDO

Omul şi opera: Radu Igna despre Gligor Haşa… O plachetă despre literatura între două epoci, ecou la o spovedanie târzie…


Hasa 001 Hasa

Categorii:CARTEA

Experimentul RO, lumea în câteva cuvinte… Vorbe vechi, realităţi noi…


 

EXPERIMENTUL

 

Aderarea României la UNIUNEA EUROPEANĂ este un eveniment important, pentru ambele părţi,  dar şi o experienţă esenţială pentru această zonă de lume, numită Europa.

Zona e una destul de interesantă pentru că poate fi un areal bun la toate, se pot testa modelele europene, modele sociale, politice, etice, adică noile modele fabricate în laboratoarele politice interesante, pentru că trebuie să recunoaştem, e nevoie de un nou suflu.

Pe de o parte Europa care se consideră baza, a trecut de faza ei buna, e în faza imperiului care îşi caută birocraţia, edictul şi epistolele la margine de hotar.

Pe da altă parte noile state care au făcut pasul într-o organizare altfel, mai democratică, dar şi mai expusă, pot aduce un nou suflu lumii bune, dar au nevoie de bani, de informaţie, de oameni, de răbdare, poate o răbdare mai importantă decât cea de după al doilea război mondial. …

Dar să fim sinceri, Europa nu mai are răbdare …

Cred că în această fază de timp şi spaţiu, România este de fapt Experimentul România pentru membrele fondatoare ale Comunităţii şi asta se poate vedea din aspectele care ne marchează fiinţa, care ne atrag în vâltoarea zilnică a ştirilor, a schimbărilor, a lucidităţii şi a lacrimei nespuse.

Deşi marile puteri în mare măsură nu respectă legislaţia U.E. , România este obligată să o facă, se urmăresc de la distanţă efectele, se pipăie schimbările numite evoluţie şi reformă, se calculează impactul pe cap de locuitor, pe cap de trib şi de şef de trib.  E un calcul permanent, fără paşaport.

Marile puteri preferă să plătească pentru nerespectarea directivelor europene, dar noi avem doar şansa să le respectăm, pentru a proba până la piele, până la os, efectele deciziilor care se vreau cele mai bune într-o zonă fără capital adecvat pe măsură, fără logistică, infrastructură şi, iată, miel de Paşte.

Se testează tot felul de agenţii, printre care şi ANI, care e un model specific, poate unic în Europa deoarece ar putea crea o bază de date pentru cei cu bani, pentru cei care manipulează capitalul, o bază experiment, până la limită, pentru ca fondurile Europei să nu migreze spre România, spre est, aduse de „ băieţii deştepţi „ , ci să rămână în marile bănci, la mari adâncimi, fără a ieşi la lumină spre est, ci mereu spre vest.

Un astfel de experiment are nevoie Europa, pentru că aici se pune problema tensiunii de rupere dintre capital şi gulerele albe, dintre principii şi forţă, iar rezultatul ar fi bun pentru a vedea cât rezistă lumea la aceste forţe contradictorii.

Cine are baza de date a celor cu bani, poate controla totul. Dar oriunde în lume cine ajunge la putere, are magnetul, orice ar fi, o astfel de agenţie ar rupe forţa de atracţie şi ar da puteri celor cu gulere albe, filozofilor necesari şi celor de profesie guru.

Se testează schimbările modului de viaţă …

Transhumanţa oierilor face parte din fiinţa României, aici am putea da lecţii Europei despre felul cum creşte iarba în urma turmelor, despre alimentaţia naturală, aici am putea da exemple de cum te poţi îmbrăca corect şi de cum poţi trăi în aer liber, la fel ca la început.

Exemplul de a merge pe jos, într-o lume în plină mişcare …

Zonele de transhumanţă există în România de mii de ani, oamenii există, dar, evident, acestea toate pot face o concurenţă puternică producătorilor industriali de produse alimentare, de alte produse pe piaţa unică europeană ….Şi trebuie văzut dacă se rezistă la transportatul oilor cu aeroplanul …

Aici Europa ar trebui să adopte modelul Carpaţilor cu aer curat, înalt …

Mulţi români pleacă în lume pentru a putea trăi, se experimentează mişcarea lumii spre lume, în aşa fel încât ţările subdezvoltate să aibă un lor aici, la margine de imperiu, prin mişcarea oamenilor în căutarea locurilor mai bune de viaţă. Valuri de oameni din alte colţuri ale lumii vin în România, ca să ia locul românilor în căutare de capital,  pentru că aici e mai multă … lumină, vorba poetului, care a zărit lumina pe pământ …

Europa are nevoie de hotare bune la marginile ei, iar România ştie lecţia, e o lecţie pe care a învăţat-o în timp sub presiunea marilor imperii, e dispusă prin oamenii ei la acceptarea rolului, definit ca unul important pentru centru european. Pentru a se dezvolta în linişte continentul are nevoie de linişte la hotarele nevăzute ale munţilor, râurilor, ierbii nebune …

Chiar şi tensiunile politice dintre parlament – preşedinte – guvern sunt un experiment necesar, e nevoie să se cunoască dacă o ţară poate renunţa la puterile ei specific democratice în favoarea puterii unice a  instituţiilor europene, pentru că ideea pluteşte în aer, nu-i aşa,  dacă tot avem regulamente, directive, decizii, noi dor le primim şi ne modelăm, prin birouri de consultanţă şi prin ong –uri .

Constituţia Europeană îşi face loc înainte de a fi aprobată, e nevoie de spaţiu pentru noile reguli în politică, parlamentul poate fi şi altundeva, oriunde în Europa, dar să fi unicul,  iar preşedintele doar un guvernator care să aplice legile, iar politrucul român, să fim atenţi,  e fascinat de puterea care să în spatele puterii sale, una de fier, în stil Imperiu Roman…

Dacă experimentul reuşeşte atunci, el poate fi aplicat oriunde în Europa …

Lipsa valorilor creştine din ecuaţia schimbării, dă instabilitate, gulerele albe pot primi ceea ce nu au visat, puterea din spatele codului de trecere, a codului pin.

Tensiunea dintre libertate şi birocraţia desenată după reguli de tot felul, inclusiv privitoare la modul de merge pe jos, e una care cere experiment. Dar să nu uităm Brâncuşi a plecat pe jos de undeva dintr-un sat românesc şi a cucerit lumea, cu modul său de gândire, unul al liniştii interioare şi a modelării sufletului uman cu dalta subţire şi delicată a luminii.

Exemplele ar putea continua, evident, comisarii europeni au idei, iar noi nu ne-am hotărât dacă abordăm lupta de a fi în Europa ceea ce suntem, cu un tezaur spiritual bun, nevăzut, dar greu de zdruncinat, capabil să facă faţă schimbării lumii de astăzi, la intersecţia marilor bulevarde ale circuitului ideilor în natură şi ale schimbărilor planetei ca loc de casă pentru oameni de pretutindeni, din zona vieţii ca viaţă, pur şi simplu …

În acest experiment am putea veni cu experimentul nostru, cât rezistă imperiul la înţelepciunea nevăzută a celui anonim care ŞTIE  cu adevărat lecţia de a rezista, de a administra pământul acesta numit România, de a-l păzi şi de a-l lucra, simplu, cu putere, clădind un altar din pietre necioplite, la sfârşitul anotimpului, pentru sărbătoarea roadelor  …

Poate un citat din Scriptură ar fi bun :

 

“Ecc 9:14  A fost odată o cetate mică, locuită de oameni puţini şi împotriva ei a pornit un rege vestit, care a împresurat-o şi a ridicat de jur împrejur întărituri puternice.

Ecc 9:15  Într-însa se afla un sărac înţelept care a scăpat cetatea prin înţelepciunea lui şi nimeni nu-şi mai aduce aminte de acest om sărman.

Ecc 9:16  Şi am zis: „Mai bună este înţelepciunea decât puterea; dar înţelepciunea celui sărac este urgisită, şi cuvintele lui nu sânt luate în seamă”.

Ecc 9:17  Vorbele celui înţelept spuse domol sunt mai ascultate decât strigătul unui stăpân între nebuni.

Ecc 9:18  Înţelepciunea este mai de preţ decât armele de luptă; dar o singură greşeală nimiceşte mult bine. „(  Ecleziastul )

 

Peste toate acestea nu se mai poate scrie nimic, ci un fel de linişte te cuprinde, dincolo de realitatea experimentului …

Ceea ce dă energie experimentului, iată, este ideea de a trăi mai bine pentru individ ca individ, mai liber, mai plin de putere.

 

Dar se poate trăi fără de din Dumnezeu ? …

 

 

Constantin Stancu

 

 

 

 

Categorii:ESEU
%d blogeri au apreciat: