Arhiva

Archive for 15 ianuarie 2013

CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE SAU LOCAŢIUNE SE ÎNREGISTREAZĂ LA ANAF! Noi reglementări!


In Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 16 din data de 9 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul  președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum si pentru aprobarea modelului si conținutului unor formulare.

 Înregistrarea contractelor de locațiune de către locatori

 • Locatorii pot înregistra la organele fiscale competente contractele de locațiune pe care le încheie in calitate de locator atât cu persoane fizice, cat si cu persoane juridice. Se aplică prevederile  Codului civil la încheierea contractelor!
 • Organul fiscal competent din cadrul ANAF este instituţia in a cărui evidenta locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe. ANAF organizează evidenta contractelor de locațiune intr-un Registru al contractelor de locațiune, formându-se o bază de date la nivelul instituţiilor fiscale.
 • Locatorul depune „Declarația de înregistrare a contractelor de locațiune“, şi ataşează contractul de locațiune, in original si copie, pentru verificare.
 • Situaţia în care locatorul depune declarația prin posta, cu confirmare de primire,   aceasta va fi însoțită de o copie legalizata la notar după contractul de locațiune.
 • Şi persoanele fizice care au calitatea de locator şi obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal şi venituri din arendare au obligația înregistrării contractului încheiat.
 • Organul fiscal competent este:
  in cazul persoanelor fizice rezidente: organul fiscal in a cărui raza teritoriala persoana fizica îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, daca aceasta este diferita de domiciliu.

–          in cazul persoanelor fizice nerezidente: organul fiscal in a cărui raza teritoriala se afla bunul supus impunerii.

 • Contribuabilii dacă declară venitul net in sistem real, înregistrează la organul fiscal competent contractul de locațiune, în original şi copie, in termen de 15 zile de la încheierea acestuia, şi depun  Declarația privind venitul estimat/norma de venit, respectiv formularul 220.
 • Locatorul poate depune declarația prin posta,  anexând o copie legalizata la notarul public după contractul de locațiune.
 • Şi contribuabilii care obțin venituri din arendare procedează la fel ca la înregistrarea contractelor de locațiune de către locatori, alții decât persoanele fizice.

 

 

Categorii:PRACTIC

Curge albastru pic cu pic… De la Adrian Botez, un început de litanie…


Am primit de la Adrian Botez:

ÎNCEPUT DE LITANIE                                        

 

cu targa – din paradis

mă transportă vis cu vis:

spune doctorul cel mare

că-s bolnav de habar n-are

 

nu-s vârtej în marea mare

nu-s nici pâine – nu-s nici sare

nici peşteră-n Bethlehem:

sunt doar îngerescul ghem

 

mă dau cu sania-n gând

sclipind vin tot din curând

din curând şi din nimic

curge-albastru pic cu pic

 

…cu targa – din paradis

vorbă-n vorbă – scris în scris

sângerez pe cale-arìpi

scriu c-un deget – şi tu ţipi

 

ţipi în somn şi ţipi pe filă

sfinţi trezeşti din stih în milă

doar când să mor nu mă tem

se iţeşte şi-un poem

 

poem înflorit lăută

mătăsos mătase multă

cearcăn mucenic poem

şi ciorchine de îndemn

 

struguri de privighetoare

rămaşi vară de-astă soare

strugure-ascuns poloboc

tu îmi cânţi ca eu să joc…

 

…pe mal verde şi frumos

m-aşteaptă Domnul Hristos:

mă zoreşte şi mă-ntreabă

de ce-am luminat degeabă

 

nu-i răspund – ci lăcrimez

lăcrimat-am crez cu crez

…sunt senin şi nu mă miră

mâna-mi s-arcuieşte liră

 

degetele-s strune vii

ochii-mi s-au închis târzii

iar pe chipul meu de boală

începe lumina şcoală:

 

tremură serafi iubire

heruvii-şi şmotresc oştire

icoană după icoană

tronurile-arzând coroană

 

şi deasupra de lumini

stele sunt – dar nu şi vini

inorog  şi inoroagă

Maica Domnului se roagă…

 

abia-acum Domnul Hristos

domnul meu cel mai frumos

se-ndură de cântul meu

ucenic de dumnezeu

 

şi mutăm noi parte-n parte

lumile mult mai departe

mai departe cât lumină

doar lamura să rămână:

 

dor – izvor  – şi-o voce crină!

***

Adrian Botez

 

 

Categorii:literature
%d blogeri au apreciat: