Arhiva

Archive for 18 decembrie 2012

BIBLIONET DE HUNEDOARA, SEMNAL DE LA Director – Manager Ioan Sebastian BARA, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva

18 decembrie 2012 Lasă un comentariu

NOI CENTRE BIBLIONET

 

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva este angrenată, din anul 2008, într-un amplu program de asigurare a accesului la comunicarea gratuită prin internet de care beneficiază locuitorii judeţului din toate categoriile socio-profesionale şi de toate vârstele.

Cu cinci ani în urmă, Fundaţia Bill şi Melinda Gates a avut generoasa iniţiativă de a contribui la transformarea radicală a bibliotecilor publice din întreaga lume în centre vii de comunicare şi interconectare între oameni prin conceperea şi implementarea Programului The Global Libraries. Ideea de bază şi esenţa acestui program îl constituie accesul gratuit al oamenilor la informaţie prin uriaşul potenţial al internetului.

În România, a fost astfel demarat Programul Naţional „Biblionet – lumea în biblioteca mea”, fi nanţat de Fundaţia Bill şi Melinda Gates, în valoare de 26,9 milioane de dolari, program preconizat să se desfăşoare pe durata a 5 ani. În final, graţie acestui proiect, se va dezvolta şi consolida un sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile de formare şi tehnologia furnizată, Biblionet va ajuta bibliotecile să asigure servicii noi în comunităţile locale. „Biblionet – lumea în biblioteca mea” este un parteneriat amplu încheiat între IREX (International Research & Exchanges Board, o organizaţie nonguvernamentală profi lată şi pe implementarea programelor de acces liber la internet), Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Fundaţia EOS, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autorităţile locale şi

bibliotecile publice româneşti.

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva este inclusă în proiect încă din anul 2008 când, împreună cu Biblioteca Comunală Baru au devenit centre – pilot ale Programului Biblionet, iar în anii 2010 şi 2011 s-au fi nalizat etapele 2 şi 3, când au aderat la Program un număr de 20 de biblioteci publice în fiecare an, astfel încât în cei doi ani au fost cuprinse în Programul Biblionet un număr de 42 de biblioteci publice din judeţul Hunedoara.

În prezent derulăm runda a patra de introducere a Programului Biblionet în bibliotecile din judeţ şi este rândul comunităţilor din alte 14 localităţi hunedorene să se doteze cu centre Biblionet, aceste centre urmând a fi inaugurate în zilele de 12, 13, 14, 17 şi 19 decembrie 2012, conform graficului anexat.

Suma pe care Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a atras-o în această etapă a patra a Programului „Biblionet – lumea în biblioteca mea” este de 115.010,09 USD, concretizată în 74 de calculatoare, 14 imprimante, 14 scannere, 14 videoproiectoare, 14 ecrane de proiecţie, licenţe-soft-uri toate fi ind puse la dispoziţia comunităţilor locale din Deva (Filiala Nr. 2 a Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva), Lupeni, Petrila (Filiala Cimpa a Bibliotecii Orăşeneşti

Petrila), Hunedoara (Filiala Dacia a Bibliotecii Municipale Hunedoara), Călan, Gurasada, Ilia, Buceş, Boşorod, Burjuc, Rapoltu Mare, Ribiţa, Sălaşu de Sus şi Şoimuş.

Este de remarcat sprijinul deosebit şi înţelegerea de care au dat dovadă autorităţile publice locale, primarii localităţilor angrenate în Programul Biblionet, Biblioteca Judeţeană având o colaborare extrem de bună cu factorii locali, colaborare din care au avut de câştigat cetăţenii ce vor putea accesa gratuit calculatoarele amplasate în centre moderne, bine amenajate, uşor accesibile (condiţii impuse din start de către furnizorii acestor servicii).

 

 

 

Director – Manager Ioan Sebastian BARA

 

Text pus la dispoziţie de domnul Ştefan Nemecsek

Categorii:PRESA
%d blogeri au apreciat: