Arhiva

Archive for 6 decembrie 2012

AI PROBLEME CU AMENDA? nU uITA cÂTEVA dATE!


 

a)       Contravenţia reprezintă o faptă săvârşită cu vinovăţie, cu un grad de pericol social mai redus decât infracţiunea, însă potrivit jurisprudenţei CEDO, contravenţia este asimilată acuzaţiilor în materie penală,astfel că fiecărui contravenient îi sunt recunoscute garanţiile ce decurg din dreptul la un proces echitabil, printre care şi prezumţia de nevinovăţie. În materie contravenţională, sarcina probei revine intimatei, astfel că aceasta trebuie să facă dovada acuzaţiei reţinute în sarcina contravenientului prin procesul verbal de contravenţie. Considerăm că nu există o vinovăţie a petentei în ce priveşte amenda aplicată.
b) Forţa probantă a proceselor-verbale a fost lăsată la latitudinea fiecărui sistem de drept, care a fost liber să reglementeze importanţa fiecărui mijloc de probă, însă instanţa naţională competentă are obligaţia de a respecta caracterul echitabil al procedurii în ansamblu atunci când administrează şi apreciază probatoriul (cauza Bosoni v. Franţa, hotărârea din 7 septembrie 1999).
c) Interpretând dispoziţiile art.31-36 din O.G. nr.2/2001, reiese faptul că persoana sancţionată are dreptul la un proces echitabil, în cadrul căruia să utilizeze mijloace de probă şi să invoce argumente pentru dovedirea împrejurării că situaţia de fapt din procesul verbal nu corespunde modului de desfăşurare al evenimentelor, iar sarcina instanţei de judecată este de a respecta limita proporţionalităţii între scopul urmărit de autorităţile statului de a nu rămâne nesancţionate acţiunile antisociale, prin impunerea unor condiţii imposibil de îndeplinit şi respectarea dreptului la apărare al persoanei sancţionate contravenţional (cauza Anghel v. România).

d) Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în sensul respectării prezumţiei de nevinovăţie a persoanei sancţionate contravenţional, prezumţie garantată de art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale drepturilor omului si în materie contravenţională si care, în plan procedural se concretizează prin răsturnarea sarcinii probei, în speţa, agentul constatator fiind nevoit să probeze fapta reţinută în sarcina contravenientului, instanţa trebuie să reţină ca jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului nu interzice, în principiu prezumţiile de fapt sau de drept din sistemele juridice ale statelor semnatare ale Convenţiei. În procedura contravenţionala prevăzuta de OG nr.2/2001 procesul-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei se bucură de o prezumţie relativa de veridicitate, sub aspectul situaţiei de fapt şi încadrării juridice reţinute de agentul constatator, contestatorul având posibilitatea de a înlătura aceasta prezumţie prin administrarea unor probe certe si concludente, în conformitate cu dispoziţiile Codului civil în vigoare, probatoriu dublat de rolul activ al judecătorului investit cu soluţionarea cauzei.

 

e) Prin decizia nr. XXII din 19 martie 2007 publicată în M.Of. nr. 833/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, în examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general a statuat că situaţiile în care nerespectarea anumitor cerinţe atrage întotdeauna nulitatea actului întocmit de agentul constatator al contravenţiei sunt strict determinate prin reglementarea dată, în cuprinsul art. 17 din O.G. nr. 2/2001.

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: