Arhiva

Archive for 16 noiembrie 2012

Democraţie – Hristocraţie, o alternativă la democraţie. Semn de Adrian Botez. Argument, cuprins, cu viaţa pe moarte călcând…

16 noiembrie 2012 Lasă un comentariu

Primim de la Adrian Botez:

 

O ALTERNATIVĂ “FEZABILĂ”, LA DEMOCRAŢIE:

HRISTOCRAŢIA

 

 

 

ARGUMENT

 

Această carte vine spre lămurirea celor care văd istoria, dar nu reacţionează, nu evaluează, nu se implică, activ şi din tot sufletul, dat lor de Dumnezeu, în Cruciada contra Răului din Lume. Contra Satanei, care pare tot mai sfidător, prin slăbiciunea celor indiferenţi şi iresponsabili, care ridică din umeri, de parcă România şi Terra n-ar fi şi locul lor de încercare, pentru a se vedea când şi în ce măsură merită spiţa umană re-întoarcerea în Paradis, la starea de “chip şi asemănare cu Dumnezeu” – chip şi asemănare care, prin lucrare satanică, pare, acum, mai curând o caricatură grotescă, tot mai oribilă…De aceea am şi intitulat acest ghid al Drumului Reluat spre Dumnezeu/Hristos Mântuitorul – Cartea Cruciaţilor Români. Pentru că suntem siguri că, la fel cum se pregăteau, în 1094, europenii, pentru primul lor asalt concentrat/concertat asupra musulmanilor, pentru a re-câştiga Mormântul Lui Hristos, de la Ierusalim – şi azi se află, în România şi în lume, mulţi cruciaţi autentici, gata armaţi, aşteptând doar trâmbiţa de aur, chemarea pentru ADUNARE/SOLIDARIZARE/CINA DE TAINĂ A PREGĂTIRII JERTFEI DE SINE, PENTRU MÂNTUIREA LUMII ŞI, IMPLICIT, ROMÂNIEI…Pentru că, oricât uită de semnificaţia existenţei acestui pământ rar, ALES DE DUMNEZEU – ROMÂNIA!!! – toţi oamenii lumii, când vor urla de frica beznei ce se va aşterne, greu-apăsătoare, sufocantă, peste lume… –  tot aici, în România Ortodoxă, vor zări CANDELA APRINSĂ…aici, unde este GRĂDINA MAICII DOMNULUILOCUL INOROGULUI

Dar, ne-am pus întrebarea: cine va suna din trâmbiţă, pentru această Sacră Adunare Cruciată, întru înfruntarea Satanei? Dar dacă, din pricina ignorării procesualităţii şi cauzalităţii infiltrării Răului în lume, Cruciaţii gata pregătiţi – VOR ŞOVĂI?! Şi, atunci, am alcătuit această carte, drept ghid şi încredinţare că Răul nu e dinafara Lumii, ci este în lume, în slăbiciunile dinlăuntrul nostru, în amânarea peste fire a Începutului Cruciadei Celei Mai Curate Din Câte Au Fost…Iar Binele şi Călăuzele Mântuirii sunt în Vechii Cruciaţi, de Dumnezeu hotărâţi, din veac în veac, ai Neamului Românesc – cei care ştiu şi pot, prin puterea Duhului şi Misiunii lor Dumnezeieşti, să facă lumină şi curăţie, în noi înşine, prin întărirea Credinţei Strămoşeşti, în sufletele noastre…

Cruciatule – român sau înţelegător de oriunde al Lui Hristos-UŞA către Mântuire – nu avea frică… – porneşte să vezi, cu ochii tăi, cum a profitat Satana de NOI, pentru a-L arăta tot nouă pe Dumnezeu – schimonosit…De aceea ţi-e frică, să nu cumva să lupţi zadarnic… – şoptindu-ţi, îngrijorat, precum că la capătul luptei tale poate că nu vei întâlni Lumina Transfiguratoare de Om, Destin/Istorie…NU, N-AI DREPTATE SĂ NU CREZI ÎN PUTEREA IZBĂVITOARE A DUHULUI DUMNEZEIESC AL LUMII!! Urmează-ne, prin labirintul istoriei, şi vei înţelege că mintea noastră slabă ne-a stricat puterile de credinţă în scopul dumnezeiesc al LUPTEI. Vei vedea că, deja, de mii de ani, au fost, printre geniile Lumii, mult mai mulţi auto-jertfitori/MARTIRI, decât întrebători… – când a fost vorba de MISIUNEA MÂNTUIRII…Şi, la capătul Călătoriei, îţi vom arăta minunea INOROGULUI SUBLIM!


CARTEA CRUCIAŢILOR ROMÂNI

 

CUPRINS

 

Cum s-a format/deformat OMUL SOCIAL EUROPEAN… – sau: Pentru restaurarea lui “homo religiosus”, în societatea contemporană  (un istoric al formării, deformării şi importanţei Legii, în societatea umană europeană)

 

PARTEA I: Istoria pătrunderii Răului în Lume

 

Cartea Întâi – Cea a ISCODIRII LEGII

1.1.Educaţia Legii din cea mai “adâncă vechime”. Problema actuală: necunoaşterea Legii şi legilor ( prin învăţare sistematică şi asumare interioară), întru Virtute

1.2.Steiner apud Rousseau, Rousseau apud Rabelais, Rabelais apud…sau: filiaţia pedagogiei juridice

1.3.Pedagogii  antichităţii :  Socrate-Platon-Aristotel

1.4.Juriştii lui Dumnezeu (Evul Mediu) şi juriştii omului (utopiştii Renaşterii). Pierderea semnificaţiei sacre a educaţiei întru Lege

1.5.Jean-Jacques Rousseau  –  ultimul mare pedagog  (angajat social)  al umanităţii europene

1.6.Concluzii parţiale

 

Cartea a Doua: Cea a DESCOPERIRII LEGII CA FORMĂ DE EXISTENŢĂ UMANO-DIVINĂ..29

2.1.Existenţa juridică

2.2.Ştiinţa Dreptului. Dreptul şi Contractul social al lui Rousseau

2.3.Dreptul şi Pedagogia  – ştiinţe care studiază şi formează personalitatea umană

 

Cartea a Treia: Cea a NĂDEJDII DE MÂNTUIRE, PRIN DESCOPERIREA LUI HRISTOS-LEGEA IUBIRII

DREPT-PEDAGOGIE-RELIGIE

3.1. Pytagora, Legislatorul şi autoritatea sacerdotală

3.2. Socrate-Platon , Legislatorul şi “Binele Suprem”

3.3.Giambattista Vico şi “vârstele”

3.4.  Rousseau  –  între Legislatorul Obsedant şi Reforma eşuată. Meditaţii asupra rădăcinilor Legii Moderne

3.5.Nikolai Berdiaev şi Noul Ev Mediu: “Mutaţia Lăuntrică” şi transcenderea istoriei-lege

3.6.Invariabilul Legii şi Autoritatea Divină

3.7. HRISTOS-LEGISLATORUL

3.8.Civilizaţia creştină  –  civilizaţie legislativă

3.9.Tânărul educat şi Dumnezeu

3.10. În loc de concluzii finale: Replierea socială şi cenzura moral-divină a tânărului

RESTABILIREA  CREDIBILITĂŢII TINERILOR. “BĂTRÂNEŢEA” ŞI “TINEREŢEA”  –  CATEGORII PSIHO-SOCIALE

 

PARTEA a II-a: PENTRU  INSTAURAREA BINELUI

II.0 – EPOCA ARHANGHELULUI MIHAIL/MIKÄEL/ARHANGHELUL SPIRITULUI

II.1- SPECIFICUL LUPTEI ELITELOR ALBE, ÎN SECOLELE XX-XXI

II.2 – CAZUL GERMANIA, PREFAŢĂ A CAZULUI ROMÂNIA

II.3 – DOMNUL PIT ŞI DIVERSIUNEA TEORIEI MASONICE DESPRE ELITE

II.4-GRĂDINA MAICII DOMNULUI ŞI TEORIA CERULUI SUPRAÎNĂLŢAT

II.5 – CONCLUZII ŞI SOLUŢII. SOLIDARITATEA CREŞTINĂ TRANSFIGURATOARE ŞI VOIEVOZII ORTODOCŞI

II.6-PENTRU O A ALTFEL DE II.7-INTELECTUALITATE

II.7-PENTRU UN ÎNVĂŢĂMÂNT RELIGIOS-CREŞTIN ORTODOX COMUNITAR. DESPRE HANDICAPAŢII LA ÎNVĂŢĂTURĂ AI STATULUI

II.8-AVERTISMENT TRĂDĂTORILOR – sau: Nevoia de Teocraţie ORTODOXĂ

II.9-NEVOIA DE MARTIRI

 

PARTEA a III-a: NECESITATEA CULTULUI SPIRITULUI NAŢIONAL DEMIURGIC ROMÂNESC/EMINESCU

ÎN CONTRA RINOCERILOR… – ŞI ARĂTAREA INOROGULUI!

 

Categorii:CARTEA, CREDO, GÂND

Semnal: Supliment aniversar „Vatra Veche”. N. Steinhardt şi Jurnalul fericirii.

16 noiembrie 2012 Lasă un comentariu

Vatra veche Supliment aniversar N.Steinhardt

Sumar

Antologie “Vatra veche”. Ochiul Rohiei, de Valentin Marica/1

Centenar N.Steinhardt/3

“Vatra veche” dialog cu N. Steinhardt, de Nicolae Băciuţ/3

N. Steinhardt, Jurnalul fericirii. Trei soluţii/6

“Vatra veche” dialog cu N. Steinhardt, de Nicolae Băciuţ/8

Nicolae Steinhardt, franctiorul, de Mircea Moţ/10

Povestea unei scrisori, de Ecaterina Ţarălungă/11

Jurnalul ca mărturisire, de Cezar Boghici/12

Nicolae Steinhardt, Miracolul existenţial, de Monica Began/13

Jurnalul fericirii sau despre confesiunea esenţială, de Sorina Mirela Hanceariuc/14

N. Steinhardt, Ecce homo, de Lăcrămioara Solomon/15

Eul biografic, de Nicolae Munteanu/16

Nicolae Steinhardt si credinţa crestină, de Daniel Muresan/18

La Beclean, de Cornel Cotuţiu//19

Crestinare si explicaţie la un poem, de Dumitrru Velea/19

“Vatra veche” dialog cu George Munteanu, de Nicolae Băciuţ/20

Jurnalul fericirii – ecoul salvator al vocii divine, de Georgeta

Ecaterina Cenusă/22

“Vatra veche” dialog cu Nicolae Băciuţ, de Valentin Marica/24

Nicolae Steinhardt si drumul spinos spre fericire, de Geo

Constantineascu/25

N. Steinhardt si feţele fascinaţiei misterului, de Anda Laura

Silea/26

N. Steinhardt si legionarii, de Mirona Ioanoviciu/29

Calendar crestin-ortodox la centenar/33

Convertirea lui Nicolae Steinhardt la ortodoxie, de Claudia

Vasloban/34

Sistemul comunist, de Nicolae Munteanu/36

Zile grele si nopţi linistite, de Aurora Iuga/38

Despre omul autentic, de Loredana Tuchilă/39

Proiect cultural Centenar. N. Steinhardt, In genul tinerilor/40

Lentila de Contact, de Victor Nicolae/41

Corespondenţe antagonice din aureola “Jurnalului fericirii”, de

Cristian Stamatoiu/43

Despre literatura inchisorilor, de Ana Maria Radoveneanu/46

Citeste orice, numai citeste, de Alexa Gavril Bale/48

Marcel Lupse:“M-a uluit din prima clipă…”, de Călin Emilian

Cira/49

In trezvia idei…, de Valentin Marica/50

N. Steinhardt, la Frankfurt, de Nicolae Băciuţ/52

Răsucirea, de A.I. Brumaru//53

N. Steinhardt si ecumenismul, de Claudia Vasloban/54

Fascinaţie “Intre lumi”, de Nicolae Băciuţ/55

Argument pentru Steinhardt, de Melania Bandilă/56

Amintiri despre Steinhardt, de Veronica Pavel Lerner/60

Alte convorbiri cu Nicolae Steinhardt, de Valentin Marica/61

N. Steinhardt, Scrisoare către un tanăr poet/61

N. Steinhardt, Cu timp si fără de timp, de Cristian Vieru/62

N. Steinhardt in evocări, de Macarie Motogna/63

Centenar Theodor Bălan, de Veronica Pavel Lerner/64

Integrala N. Steinhardt/65

„Centrul monastic si cultural Nicolae Steinhardt”70

N. Steinhardt si paradoxurile libertăţii/70

Sesiune de comunicări „Centenar N. Steinhardt la Academia

Romană/71

Centenar Steinhardt la Mănăstirea Rohia si la Baia Mare/72

Mănăstirea Rohia/73

Jurnalul fericirii (fragment)/78

Categorii:REVISTA
%d blogeri au apreciat asta: