Arhiva

Archive for 19 iunie 2012

METODA COPY-PASTE IN JUSTIŢIE


Cei care lucrează în sistemul judiciar nu au nicio şansă dacă nu copiază. În faţa judecătorului nu se apreciază originalitatea, sunt luate în considerare practica judiciară, teoria şi modul de expunere, plus câte calităţi. Dacă nu invoci hotărârile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ori ale Curţii Constituţionale, plus deciziile CEDO nu prea ai şanse de câştig. Avocaţii ştiu bine acest lucru. Procurorii apelează la  hotărârile emise de instanţele de judecată în cauze asemănătoare. Motivarea este preluată de jurist în actele din dosarul în care face reprezentarea. Invocarea unei hotărâri judecătoreşti în faţa judecătorului este decisivă, mai ales ale deciziilor date de ÎCCJ în recursul în interesul legii.

Casele de avocatură beneficiază de programe legislative speciale care pun la dispoziţia juristului modele de cereri, contracte, hotărâri judecătoreşti emise de instanţele de judecată. La redactarea actelor se va proceda la metoda copy-paste, se va pune în ghilimele şi se va face trimitere la hotărârea invocată. Fără procedeul copy-paste nu prea ai succes.

Juriştii au înţeles necesitarea procedeului şi chiar militează pentru aceasta. Instituţii importante din sistemul judiciar pun la dispoziţie practica judiciară. Sistemul Jurindex este unul viabil şi poate fi utilizat. Instanţele au o secţiune privind practica judiciară, etc.

O casă de avocatură bună câştigă anual 10-15 milioane de euro. Avocaţii care au constituit-o apelează la practica judiciară pentru a avea succes şi pentru a beneficia de onorariile de succes negociate. În dreptul afacerilor sumele sunt importante şi juriştii cunosc aspectul. Mai mult, avocaţii importanţi îşi organizează birourile angajând secretare care să facă această muncă de uzură, care nu are de a face, iată, cu originalitatea…

Profesorii de drept, majoritatea doctori în drept, invocă în manualele lor lucrări ale altor specialişti şi, evident, fac trimitere la hotărâri judecătoreşti.

Metoda copy-paste dă roade şi aduce venituri importante.

Singurul aspect care trebuie avut în vedere este modul de redactare, normele agreate în domeniu, pentru a nu crea confuzie.

Categorii:GÂND

MODIFICARI IN ACTELE CONSTITUTIVE A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE. De la 01.09.2012 (modificat la data de 01.02.2013) acestea devin SOCIETĂŢI… OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI ŞI MODIFICĂRILE LEGALE…


.La data de 01 septembrie 2012 va intra în vigoare atât Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legiinr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cât și Codul de procedură civilă. În conformitate cu prevederile art. 79 din Legea nr. 76/2012 „În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societăţile înregistrate în registrul comerţului care au în denumire sintagma „societate comercială” sunt obligate a efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul „societate”. Până la finalizarea acestor demersuri, societatea poate funcţiona cu denumirea înscrisă în registrul comerţului la data intrării în vigoare a prezentei legi. Înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbării denumirii societăţii este scutită de taxă de înregistrare”.

Conform prevederilor legale aceste societăți comerciale trebuie să se prezinte,începând cu data de 01 septembrie 2012,la oficiile registrului comerțului în raza căruia își au sediul, în vederea efectuării demersurilor necesare înlocuirii din denumire a sintagmei „societate comercială” cu termenul „societate”, data limită pentru îndeplinirea acestei obligații legale fiind 01 septembrie 2014.

Înregistrarea menţiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbării denumirii societăţii este scutită de taxa de înregistrare.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal: 030837

Website: http://www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

NOTĂ: DATA DE APLICARE S-A SCHIMBAT PENTRU 01.02.2013, DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ!

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat asta: