Arhiva

Archive for 17 mai 2012

SEMNAL: ACTUALITATEA LITERARĂ NR. 19-20/2012


A apărut Actualitatea literară nr. 19-20, aprilie-mai 2012. În acest număr, poezia este reprezentă prin Nicolae Silade, Andreea Teliban, Nicolae Panaite, Andrei P. Velea, Emilian Mirea, Spiridon Popescu, Gill Learner şi Judy Benson. Opiniile revistei sunt semnate de Nicolae Silade (care scrie “Despre cauza răului şi necesitatea binelui”) şi Remus. V. Giorgioni(care scrie despre “Caruselul schimbării”).

Proză semnează Ion Nete,  Nicolae Bălaşa şi Dan Predescu, iar Daniela Micu semnează cronica literară la volumul Prezenţe angelice în poezia română, de Petrişor Militaru. Mircea Anghel semnalează apariţia cărţii Egregora de la Lugoj, o carte eveniment, ai cărei autori sunt Ovidiu Dan şi Patricia Ghemeş, Antoaneta Turda comentează romanul lui Laurenţiu Orăşanu, “A treia bancă”, iar Ion Moldovan scrie despre Mario Balint şi volumul său “Afganistan 10 ani – plus războiul meu -”. Gheorghe Secheşan continuă cu Mircea Bârsilă seria despre optzecişti, iar Magda Ursache semnează eseul Preţul succesului sau pânda şi seducţia“.

La rubrica „Meridiane”, semnează traduceri Mădălina Borcău şi Al. G. Şerban, iar Ela Iakab realizează o amplă prezentare (interviu, traducere, eseu critic) a scriitorului italian Roberto Pazzi şi a romanului său “Îmi voi regreta moartea, pentru că nu te voi mai vedea”.

Materialele se primesc pe adresa de email: actualitatealiterara@yahoo.com.

Revista poate fi citită şi online la adresa: www.ziarulactualitatea.ro/actualitatea-literara

De asemenea, poate fi descărcată de aici: http://www.ziarulactualitatea.ro/al/al19.pdf

Categorii:REVISTA

CARTEA ORĂŞTIE, PE UN TRASEU SPIRITUAL DE EXCEPŢIE: VALEA JIULUI – RÂMNICU VÂLCEA!


La finele săptămânii trecute, scriitorul şi jurnalistul Ştefan Nemecsek, la invitaţia conducerii Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanu” din Râmnicu Vâlcea, reprezentată de scriitoarea Zenovia Zamfir, a fost prezent la două manifestări culturale de excepţie, la Râmnicu Vâlcea, unde a transmis mesajul de frăţietate culturală a minerilor Văii Jiului, pezentând pe lângă altele, un rezumat a istoriei literare şi jurnalistice a Văii Jiului şi ţinuturilor hunedorene, cu accent pe zona Orăştie.

În eleganta sală de festivităţi a Bibliotecii Judeţene, cele două volume de istorie jurnalistică semnate de Ştefan Nemecsek, CARTE, LITERATURĂ ŞI PRESĂ LA ORĂTIE (de la inceputuri până în anul 1944) s-a bucurat de o deosebită atenţie, alături de volulul POLITICĂ RELIGIE ŞI MORALĂ. S-a vorbit în termini deosebiţi de volumul „ Pasari migratoare”, semnată de apreciata scriitoare Aurelia Corbeanu. De la „Clubul Iubitorilor de Cultura” Arges au luat cuvantul : academician Gheorghe Paun – presedinte, profesor Elena Stefanescu, profesor Cezar Badescu. De la gazdele vâlcene au vorbit: prof.dr. Nicolae Dinescu- presedintele Societatii Culturale „ Anton Pann”, ing.dr. Mihai Sporis, publicistul Ion Cotulbea. Ca dovadă a interesului deosebit faţă de carte şi cuvântul tipărit, în sală au mai participat elevi si profesori de la Grupul Scolar Oltchim insotiti de bibliotecara Valerica Paun. Academicianul Gheorghe Păun a făcut o deosebit de atractivă prezentare a revistei literare CURTEA DE LA ARGEŞ, subliniind existenţa şi trăinicia unei statornice axe culturale Curtea de Argeş – Râmnicu Vâlcea cu posibilitatea extinderii acesteia pe axa Valea Jiului. Este regretabil că în Valea Jiului nu a fost şi nu este posibilă promovarea unei astfel de producţii jurnalistice care să mediatizeze adevăratele valori literare, jurnalistice şi nu numai, din cauza unor imbecili care nu pot renunţa la orgoliile de indivizi lipsiţi de raţiune.

La masa rotundă transmisă în direct la TV Vâlcea, directorul Bibliotecii Municipale Curtea de Argeş Marian Ghiţă şi acad. Gheorghe Păun au prezentat efervescenta viaţă culturală de la Curtea de Argeş, scriitoarea Aurelia Corbeanu a vorbit despre PĂSĂRI MIGRATOARE, s-a discutat şi s-a acordat o atenţie deosebită culturii Văii Jiului. În urma celor precizate de Ştefan Nemecsek s-a concluzionat că Valea Jiului nu este un tărâm al violenţelor şi cozilor de topor ci un mirific tărâm de istorie şi legendă minerească, unde în virtutea muncii minerilor la sute de metrii sub pământ, aceştia îşi înnobilează sufletul şi spiritul. În Valea Jiului a fost este şi va fi cultură de cea mai aleasă calitate. Cu minerul de ieri şi de azi se putea şi se poate discuta despre orice temă. Mineri de ieri şi de azi au scris şi scriu poezie, compun cântece, participă la acţiuni care promovează cultura şi obiceiurile seculare ale locului, tradiţiile minereşti transmise din generaţie în generaţie. Moderatorul emisiunii, prof. dr. Nicolae Dinescu a precizat că Valea Jiului a mai avut un sol cultural la Râmnicu Vâlcea, care a lăsat o frumoasă impresie. Este vorba de consilierul local din Vulcan, Dorel Şchiopu, care a lansat şi o invitaţie de participare la NEDEIA VULCĂNEANĂ, invitaţie reţinută şi acceptată.

O altă manifestare de ţinută derulată sub auspiciile Societăţii Culturale ART-EMIS, Academiei Olimpice Române – Filiala Vâlcea şi Arhiepiscopiei Râmnicului, a fost Sesiunea de Comunicări şi Dezbateri Ştiinţifice cu titlul generic BASARABIA 200. Printre numele sonore prezente, fapt ce scoate în evidenţă nivelul ridicat al manifestării, amintim: acad. Vasile Cândea, acad. Gh. Dumitraşcu, acad. Gheorghe Păun, acad. Petru Ţurlea, comandor în rezervă Jiva Rotaru, senatorul Iulian Pârvu, Filip Teodorescu, Cristian Tropotă, Corneliu Lupu, Vasile Marinescu, Dinu Săraru, Romeo Rădulescu, Gherasim Cristea. Moderatorul acţiunii a fost distinsa doamnă Diana Maria Popescu, redactorul şef al prestigioasei reviste AGERO cu redacţia centrală la Stuttgart – Germania.

Text pus la dispoziţie de Ştefan Nemecsek

Categorii:PRESA

MONOGRAFIA JUDEŢULUI HUNEDOARA – 22 MAI 2012, DEVA, TEATRUL DE ARTĂ! O carte despre un ţinut de excepţie, de la Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” , Editura „Emia” şi sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Hunedoara!


În cadrul acţiunii „Săptămâna Judeţului Hunedoara – 20 de ani de la constituirea Consiliului Judeţean Hunedoara”, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva organizează în ziua de 22 mai 2012, ora 1700, în foaierul Teatrului de Artă Deva un eveniment cultural de o importanţă excepţională pentru judeţul Hunedoara, pentru toţi cei care sunt legaţi sufleteşte de aceste locuri: lansarea primului volum din lucrarea Judeţul Hunedoara, monografie.

Lucrarea a fost realizată la iniţiativa domnului Mircea Ioan Moloţ, preşedintele Consiliului JudeţeanHunedoara, care a argumentat necesitatea realizării acestei monografii şi importanţa unei asemenea lucrări de referinţă pentru judeţul nostru. Odată materializată această iniţiativă, Consiliul Judeţean a asigurat cu generozitate finanţarea lucrării.

Este prima lucrare de acest gen dedicată judeţului Hunedoara, o monografie amplă, realizată cu instrumentar ştiinţific de către un colectiv interdisciplinar format din specialişti din principalele instituţii de profil din judeţ: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara, Compania Judeţeană de Turism Hunedoara SA, Direcţia judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional Hunedoara, Direcţia judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara, Episcopia Devei şi Hunedoarei, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Teatrul de Artă Deva. Nu în ultimul rând, contribuţia Editurii Emia Deva este fundamentală pentru ţinuta grafică a Monografiei.

Judeţul Hunedoara, monografie este o lucrare complexă, structurată în trei volume în care sunt abordate, cu profesionalism, aspecte legate de: geografia judeţului; principalele repere istorice, din protoistorie până în perioada de după 1990; viaţa spiritual-religioasă; istoria şcolii hunedorene; administraţia judeţului urmărită din perspectivă istorică; patrimoniul cultural; istoria presei hunedorene; zonele etno-folclorice; principalele atracţii turistice ale judeţului; momente din istoria sportului hunedorean etc. Evident, nu este o abordare exhaustivă, monografia este perfectibilă şi, la o reeditare, poate fi completată cu noi aspecte. Instituţia care a coordonat, a redactat şi a tehnoredactat Monografia este Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva care a reuşit să coordoneze realizarea acestei lucrări într-un spirit de echipă deschis, cu analize şi discuţii periodice legate de textele incluse în lucrare. Exigenţa, de la aspectele ştiinţifice până la acurateţea exprimării, a fost criteriul principal care a stat la baza întregii munci a colectivului redacţional angrenat în realizarea Monografiei.

Director-Manager Ioan Sebastian Bara

 

Text pus la dispoziţie de Ştefan Nemecsek

Categorii:CARTEA
%d blogeri au apreciat: