Arhiva

Archive for 10 mai 2012

AVOCATUL POPORULUI ŞI RECURSUL ÎN REFORMARE


 

 

ROMÂNIA

AVOCATUL POPRULUI

Str. Eugeniu Carada nr. 3, Sector 3, Bucureşti

Telefon +40-21-312.71.01 Fax: +40-21-312.49.21 Internet: http://www.avpoporului.ro E-mail: avp@avp.ro

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

La începutul lunii martie 2012, Avocatul Poporului a întocmit un Raport special privind evidenţierea dificultăţilor în desfăşurarea procesului de constituire şi reconstituire a dreptului de proprietate privată pe care l-a transmis preşedinţilor celor două camere ale Parlamentului, precum şi Primului Ministru al Guvernului României.

Acest raport special s-a impus ca o necesitate în urma monitorizării de-a lungul anilor de către instituţia Avocatul Poporului a procesului de retrocedare a proprietăţilor persoanelor îndreptăţite din România şi a avut în vedere următoarele motive:

nemulţumirile persoanelor îndreptăţite privind soluţionarea întregului proces de constituire şi reconstituire a dreptului de proprietate privată şi de acordare a despăgubiri lor;

centralizarea dosarelor de despăgubire, respectiv tergiversarea manifestată În activitatea Autorităţi Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;

multiple modificări legislative aduse atât În domeniul fondului funciar, cât ŞI În cel al restituirii unor imobile confiscate de Stat;

deficienţele constatate la nivelul comisiilor locale de fond funciar cauzate de aplicarea necorespunzătoare a legilor, nepunerea În posesie ca urmare a nerealizării operaţiunilor cadastrale aflate în sarcina primăriilor, existenţa unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

nerespectarea, de către autorităţile şi instituţiile publice competente, a termenului legal pentru soluționarea notificărilor depuse de persoanele Îndreptățite, potrivit Legii nr. 10/200 1;

 

• neacordarea despăgubiri lor prevăzute de Legea nr. 247/2005. De asemenea, prin acest raport au fost formulate mai multe propuneri, şi anume:

–          modificarea legislației În materie, în sensul creării condiţiilor soluționării cu celeritate a Întregului proces de retrocedare în domeniul proprietăţii private, sub două aspecte, şi anume: menţinerea Autorităţii Naționale pentru Restituirea Proprietăților ca autoritate cu atribuţii în acordarea despăgubiri lor şi instituirea unor termene clare şi precise de soluţionare a dosarelor de despăgubire, precum şi a unor sancţiuni În cazul nerespectării acestuia; transformarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor Într-un corp de control asupra autorităţilor publice cu atribuţii În domeniu şi soluţionarea dosarelor de despăgubire de către prefecturi; plafonarea despăgubirilor, care ar trebui să fie juste, rezonabile şi să respecte principiul proporţionalităţii; restructurarea sistemului de acordare a despăgubiri lor.

Cu aceeaşi ocazie au fost propuse două instrumente de lucru În favoarea instituţiei Avocatul Poporului, şi anume:

–          recursul în reformare care apare ca o cale de atac pe care ar putea să o exercite doar Avocatul Poporului, În faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Împotriva oricărei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi devenită irevocabilă, pronunţată atât În materie civilă, cât şi În materie penală, atunci când, în mod individual, s-ar constata Încălcarea unui drept sau a unei libertăţi ale cetăţeanului.

Scopul recursului În reformare este acela al realizării menirii constituţionale a Avocatului Poporului de apărare a drepturilor şi a libertăţilor persoanelor fizice, pe de-o parte, iar pe de altă parte, În contextul actual, s-ar evita sesizarea Curţii Europene a Drepturilor Omului de către persoanele vătămate şi condamnarea statului român la plata despăgubirilor pentru pronunţarea în mod defectuos a unor hotărâri judecătoreşti.

–          petiţia de neconstituţionalitate care reprezintă acea petiţie, pe care orice cetăţean o poate adresa Curţii Constituţionale a României, prin intermediul instituţiei Avocatul Poporului, În cazul În care i s-a Încălcat un drept sau o libertate printr-un act normativ şi care, astfel, devine neconstituţional. Petiţia se adresează instituţiei Avocatul Poporului, întrucât, În România, sesizarea Curţii Constituţionale nu se poate face, ca În alte sisteme constituţionale, direct de o persoană fizică.

Având În vedere modificările aduse în plan legislativ, precum şi faptul că la data de 12 iulie 2012 se Împlineşte termenul de 18 luni impus de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, În care România trebuie sa-şi schimbe sistemul de restituire a proprietăţilor, precum şi faptul că în prezent a fost supus dezbaterii publice un proiect de Lege privind stabilirea şi plata despăgubiri lor În domeniul proprietăţii, apreciem că propunerile formulate de Avocatul Poporului prin acest raport special au intervenit Într-un moment oportun pentru a putea fi luate În considerare.

 

Bucureşti, 2 mai 2012

Categorii:PRESA

CĂLAN, LICEUL VA PURTA NUMELE ROMUL MUNTEANU! Legătura Călanului cu valorile sale, memoria ca zid împotriva neuitării!


LA CĂLAN LICEUL VA PURTA NUMELE ROMUL MUNTEANU

 

Începând din toamna acestui an Grupul Școlar „Ovid Densuşianu” Călan va purta numele profesorului, critic literar şi editor, Romul Munteanu, nume cu rezonanţă în cultura europeană, decorat în anul 2005 cu Ordinul Steaua României în grad de cavaler.

A primit multe alte premii şi distincţii, printre care premiul Uniunii Scriitorilor în 1971, 1972, 1976. În 1979 şi 1996 a primit premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, iar în 1980 – premiul Menelaos Ludemis, Atena.  În plus, a primit şi distincţiile Palmes Academiques, acordată de Ministere de L’Education Nationale (Franţa), şi de Chevalier des Arts et des Lettres.

Deşi în cadrul consiliului local Călan, unii membrii s-au opus acestei propuneri, motivând că liceul fiind unul teoretic nu ar fi cel mai potrivit să poarte numele unui om de litere, aceasta a trecut în cele din urmă. Reprezentați ai inspectoratului şcolar județean Hunedoara au confirmat vestea, astfel din următorul an școlar, 2012-2013, liceenii vor fi elevi ai liceului „Romul Munteanu” Călan. Cu acest prilej, în toamna acestui an, în incinta instituţiei vor fi organizate un şir de manifestări, la care vor lua parte reprezentanţi ai administraţiei publice locale, cadre didactice, elevi şi părinţi. Primul eveniment aşteptat să aibă loc este lansarea volumului „30 de Personalități ale Oraşului Călan”, volum în care este pe larg evocat.

Romul Munteanu (n. 18 martie 1926, Călanul Mic, Hunedoara – d. 17 martie 2011, Bucureşti) a fost un critic, istoric literar şi editor român. Urmează studii la Facultatea de Litere de la Universitatea din Cluj, între 1946-1950. Și-a început activitatea didactică la Cluj, unde după încheierea studiilor universitare a devenit asistentul profesorului Dimitrie Popovici, în 1950, şi a continuat-o la București, la Institutul Pedagogic și apoi la Universitatea din București. Teza sa de doctorat, „Aspectele și dimensiunile iluminismului românesc” a fost susținută în 1960 la Universitatea din Leipzig.

În perioada 1957-1961 a fost lector invitat la Institutul de Romanistică din Leipzig. Profesor de literatură comparată la Facultatea de Litere a Universității din București, a publicat numeroase monografii, studii de sinteză sau culegeri de eseuri. Din 1970 până în 1989 a fost director al Editurii Univers, unde a contribuit la unul dintre cele mai interesante proiecte culturale postbelice, şi anume la crearea unei „biblioteci universale” în limba română, reluând un ideal drag lui Ion Heliade Rădulescu.

 

Text pus la dispoziţie de Ştefan Nemecsek

Categorii:PRESA
%d blogeri au apreciat: