Arhiva

Archive for 24 aprilie 2012

HAŢEGUL, O DIMENSIUNE SPIRITUALĂ ÎN MANUSCRISE VECHI LA BIBLNAT!


Obiect
    Ms 11121 – Complex Object ()  
Record number 000052477
Title Divanul lumii cu înţeleptul sau judecata sufletului cu trupul
Creator Cantemir, Dimitrie domn al Moldovei .
Description Scrierea este cea chirilică. Letrine, unele simple, altele ornamentate cu personaje umane sau păsări. Textul scris pe două coloane în chenar simplu. În josul paginii, pe fiecare coloană, în limitele chenarului, ornamente. Pe verso-ul filei 37, desen în cerneală, de mari dimensiuni (pe întreaga pagină), reprezentându-l probabil pe Antioh Cantemir, fratele autorului, voevod în timpul scrierii cărţii. Pe prima pagină, dedicaţie către Constantin Voevod Cantemir.

Pe ultimele file ale manuscrisului, două tabele cu protocoale ale zonei Haţeg pentru căsătorii şi botezuri, două poezii cu tematică religioasă ale lui Joseph Papp(1844), o fabulă în proză şi o rugăciune. Legătură restaurată, coperte tari învelite în material textil, cotorul şi colţarele din piele.

Date sec. XVIII
Type manuscris tip carte (copie)
Format 51 f. 36×22 cm
Language rum
Identifier Ms11121
Detinator RO NLR
Colecţii relaţionate
> Carte manuscrisă de patrimoniu

 

Categorii:CARTEA, PRESA

O SCRISOARE DIN ITALIA PENTRU FLORIN SMARANDACHE, ROMÂNUL CARE L-A CONTRAZIS PE EINSTEIN!


  • Este o mare onoare pentru noi românii ceea ce este domnul Florentin Smarandache, un „savant polivalent”, un OM prolific.  Activitatea domniei sale, alături de a celorlalte personalităţi ştiinţifice şi culturale care ne-au reprezentat şi ne reprezintă cu mândrie şi patriotism naţiunea, constituie însăşi scara valorică a acestui neam pe plan internaţional. Păcat că mass-media nu l-a făcut cunoscut aşa cum se cuvine în rândul neamului său, că nu i-a prezentat îndeajuns lucrările şi teoriile sale, care, poate într-un viitor apropiat vor revoluţiona lumea.
  • Din lectura articolelor apărute sub semnătura domniei sale la diverse publicaţii din ţară, precum şi din lecturarea celor două cărţi „Multirelativitate”(interviuri) şi „Românul care l-a contrazis pe Einstein” (eseuri)apărute la Editura CuArt sub îngrijirea doamnei Marinela Preoteasa, profesor, scriitor şi editor, mi-am dat seama că domnul profesor poartă în permanenţă în suflet arealul românesc cu datinile, obiceiurile, etnografia şi folclorul acestui popor, cu istoria şi plaiurile mioritice, ca spaţiu al dumnezeirii.
  • Să fim mândrii de geniile care ne reprezintă ca naţiune şi că ne tragem dintr-unul dintre cele mai vechi neamuri din Europa, geto-dacii. Să-i respectăm şi să-i venerăm pe cei care poartă suflul românesc, inteligenţa şi sipritualitatea românească dincolo de mări şi ţări, dincolo de oceane.
  • Cu lipsă de modestie, dar cu sinceritate, afirm că sunt fericit că providenţa a făcut în aşa fel ca să mă nasc în localitatea de sorginte, Bălceşti, a domnului profesor Florentin Smarandache.
  • Cu stimă şi respect,
    Ing. Ion Nălbitoru – scriitor (Italia)
Categorii:GÂND
%d blogeri au apreciat: