Arhiva

Archive for 20 aprilie 2012

REZILIEREA CONTRACTULUI DE CREDIT BANCAR DACĂ ACESTA ARE CLAUZE ABUZIVE! Motivaţia, poziţia OJPC şi durerea clientului împrumutat!


 

CONTRACTELE DE CREDIT BANCAR SE POT REZILIA ÎN SITUAŢIA ÎN CARE BANCA A FOST ABUZIVĂ. MOTIVELE REZILIERII!

 

In acord cu prevederile art. 7 din Legea nr. 193/2000 si dezideratele fixate prin Directiva 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 cu privire la armonizarea dispozitiilor legislative, reglementare si administrative ale Statelor membre in materie de credit destinat consumului, Directiva 90/88/CEE a Consiliului din 22 februarie 1990 de modificare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 cu privire la armonizarea dispozitiilor legislative, reglementare si administrative ale Statelor membre in materie de credit destinat consumului, respectiv Directiva 98/7/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 1998 de modificare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 cu privire la armonizarea dispozitiilor legislative, reglementare si administrative ale Statelor membre in materie de credit destinat consumului, in sensul prevalentei drepturilor si interesului consumatorului in raport cu cele ale imprumutatorul, instanta de judecată la cererea unui persoane fizice parte într-un contract de credit bancar va admite aceasta cerere si va dispune rezilierea contractului!

Dobanda este un element esential intr-un contract de credit bancar, orice clauza nelegala cu incidenta asupra dobanzii, afectand insasi normala derulare a raporturilor contractuale. In raport de prevederile contractuale, instanta de judecata poate retine ca, in ipoteza in care acest contract s-ar derula in continuare, se mentine pericolul lezarii drepturilor si intereselor consumatorului prin majorarea indirecta a dobanzii anuale efective, potrivit clauzelor din contract.

Instanta va  putea dispune repunerea partilor in situatia anterioara. Fiind in prezenta unui contract cu executare succesiva, rezilierea isi produce efecte numai pentru viitor, aceasta reziliere se traduce prin obligarea consumatorului sa returneze catre imprumutator suma aferentă în euro calculata la data pronuntarii, conform cu actele bancare intocmite in baza contractului de credit. Instanta va putea acorda şi cheltuieli de judecată la solicitarea persoanei fizice.

NOTA. Cererea se depune la instanţă de Oficiul Judeţean de Protecţia Consumatorului, la cererea persoanei fizice, parte în contractul de credit bancar, pe baza contractului şi a foilor de varsământ la bancă puse la dispoziţie de cel împrumutat, conform cu prevederile art. 4 alin.2 din Legea nr. 193/2000, dacă există o clauza abuziva inclusă în contract de bancă. Persoana fizică nu va datora, deci, sumele calculate abuziv de bancă‼ Diferenţele îi revin în această situaţie!

Legea nr. 193/2000, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori în art. 4 se dispune „O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor. O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv. Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociata direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, in cazul in care o evaluare globala a contractului evidentiaza ca acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Daca un comerciant pretinde ca o clauza standard preformulata a fost negociata direct cu consumatorul, este de datoria lui sa prezinte probe in acest sens„.

 

 

 

Categorii:PRACTIC

CONSTRUCŢIA DE LOCUINŢE PRIN ANL PENTRU ÎNCHIRIERE, CEVA DE LA GUVERN, CEVA DE LA PRIVAŢI, CEVA DE LA CETĂŢEAN, CEVA DE LA PRIMĂRII!


Guvernul a aprobat in 18 aprilie 2012, Programul Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat destinat constituirii unui fond de locuinte destinate inchirierii, la nivel national, care sa permita accesul tuturor persoanelor la o locuinta care sa respecte standardele de locuit, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului.

 „Este un proiect pilot derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin ANL. Programul se va realiza prin incheierea de contracte de concesiune de lucrari publice si are scopul de a permite accesul la o locuinta a persoanelor care nu au suficiente resurse pentru a o achizitiona de pe piata libera„. Purtatorul de cuvant al Executivului a mentionat ca terenurile destinate acestor constructii apartin domeniului public al statului si vor fi transferate pe durata utilizarii cladirilor.
Investitorul privat este cel care, pe langa asumarea constructiei, va administra locuintele construite, colectand chiriile si cheltuielile de intretinere. La incetarea contractului de concesiune, activele realizate in cadrul Programului raman in domeniul public al statului si administrarea ANL.
ANL va constitui o baza de date care va centraliza toate solicitarile pentru realizarea de locuinte prin Program, formulate de autoritatile publice locale si/sau centrale, precum si datele privind terenurile disponibile si/sau constructiile nefinalizate in diverse stadii de executie aflate in proprietatea acestora, inclusiv situatia retelelor de utilitati si a dotarilor tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit.
CONDIŢII PENTRU CETĂŢENI. Solicitantul unei astfel de locuinte, precum si ceilalti membrii ai familiei acestuia – sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia, nu trebuie sa detina o alta locuinta in proprietate exclusiva si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat sau proprietate a unitatii administrativ-teritoriale, in localitatea in care a solicitat locuinta . Titularul cererii de locuinta trebuie sa aiba contract de munca, cu o vechime minima neintrerupta de cel putin un an. De asemenea, venitul mediu pe membru de familie al titularului cererii de locuinta trebuie sa fie de cel putin 50% din salariul mediu brut pe economie, dar nu mai mare de 100% din salariul mediu brut pe economie . De asemenea, exista o serie de criterii de ierarhizare cu un punctaj aferent.
CHIRIA. Cuantumul chiriei nu poate fi mai mare decat o treime din salariul mediu net pe economie, dar nu mai mic decat valoarea stabilita de amortizarea locuintei pe perioada normata de viata. Sumele incasate din chirii se vor distribui conform prevederilor legale, astfel: 50% din cuantum se constituie venit la bugetul de stat, 30% din cuantum revine investitorului privat si 20% din cuantum revine ANL.
Purtatorul de cuvant al Guvernului a mai precizat ca Executivul a decis sa transmita EUROSTAT contractul cadru pe baza caruia se incheie contractul cu investitorul privat pentru a se face analiza de impact asupra bugetului.

 

Categorii:PRACTIC

PENSIA SUB LUPA CURŢII CONSTITUŢIONALE ŞI UN COMUNICAT DE LA CASA DE PENSII


DESPRE PENSII ŞI REŢINERILE DIN PENSIE, UN COMUNICAT

 

Referitor la situatia creata de adoptarea, de catre Curtea Constitutionala, a unor decizii privind constitutionalitatea prevederilor art.259 alin.(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.In urma ridicarii unor exceptii de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.259 alin.(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Curtea Constitutionala s-a pronuntat, in data de 13 martie 2012, prin doua decizii. Conform comunicatului de presa din data de 14 martie a.c., Curtea Constitutionala a constatat ca „ dispozitiile art 259 alin(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca procentul de 5,5 se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 de lei.„

In conformitate cu art. 147 alin. (4) din Constitutia Romaniei, „Deciziile Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. De la data publicarii, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor.

In acest sens s-a pronuntat Curtea si in Decizia nr.223/13 martie 2012, prin care a constatat ca„ deciziile sale produc efecte numai pentru viitor iar cele stabilite prin prezenta decizie urmeaza a se aplica de catre Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele judetene de pensii, si casele sectoriale de pensii, de la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.„

Trebuie retinut, insa, ca pana la aceasta data, deciziile Curtii Constitutionale – aflate in discutie – nu au fost publicate in Monitorul Oficial.

Avand in vedere avalansa de cereri prin care pensionarii solicita incetarea retinerii contributiei de asigurari sociale de sanatate si restituirea sumelor retinute, cu acest titlu, din ianuarie 2011 pana la zi, inclusiv actualizarea cu indicele preturilor de consum, tinand seama de precizarile de mai sus, precum si de faptul ca noua modalitate de calcul al acestor contributii se va aplica in mod automat pentru toti pensionarii din categoria avuta in vedere, precizam ca nu este nevoie de depunerea unor cereri.

Dupa publicarea, in Monitorul Oficial, a deciziilor Curtii Constitutionale, CNPP va proceda la punerea in aplicare a dispozitiilor acestora.

 

Notă. Avocaţii au hotărât să ajute pensionarii, recomandând să se acţioneze în judecată casa de pensii!

 

Categorii:PRACTIC

CONFISCAREA EXTINSĂ, LA PRESIUNEA COMUNITĂŢII EUROPENE! NOILE PREVEDERI, INFRACŢIUNILE, CONDIŢII, PRESCRIPŢII…


In M. O. al României, partea I, nr. 258 din data de 19 aprilie 2012 a fost publicata Legea nr. 63/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al României si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, referitor la confiscarea extinsă.

Au fost adăugate noi reglementari referitoare la confiscarea extinsa în Codul penal actual şi în noul Codul penal ce va intra in vigoare.

Se confiscă si alte bunuri decât cele prevăzute la art. 118 din Codul penal (confiscarea speciala), conform legii, dacă pedeapsa prevăzuta de lege este închisoarea de 5 ani sau mai mare.

Condiţiile:
– valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnata, intr-o perioada de 5 ani înainte si, daca este cazul, după momentul săvârşirii infracțiunii, pana la data emiterii actului de sesizare a instanței, depăşeşte in mod vădit veniturile obținute de aceasta in mod licit;
– instanța are convingerea ca bunurile respective provin din activităţi infracționale de natura celor prevăzute de lege.

La aplicarea confiscării extinse se tine seama si de:

–           valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnata sau de un terț unui membru de familie,

–          persoanelor cu care persoana condamnata a stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți ori dintre părinţi si copii,

–          in cazul in care conviețuiesc cu acesta,

–          persoanelor juridice asupra cărora persoana condamnata deține controlul.

Sumele de bani intră în noţiunea de bunuri.

La stabilirea diferenței dintre veniturile licite si valoarea bunurilor dobândite se vor avea in vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor si cheltuielile făcute de persoana condamnata, membrii familiei acesteia.

–          Daca bunurile supuse confiscării nu se găsesc, in locul lor se confisca bani si bunuri pana la concurenta valorii acestora.

–           Se confisca, de asemenea, bunurile si banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării.

–           Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite in perioada prevăzuta de lege, care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

Infracțiunile pentru care este aplicabila confiscarea extinsa sunt:
– proxenetism;
– infracțiuni privind traficul de droguri si de precursori;
– infracțiuni privind traficul de persoane;
– infracțiuni la regimul frontierei de stat a României;
– infracțiunea de spălare a banilor;
– infracțiuni din legislația privind prevenirea si combaterea pornografiei;
– infracțiuni din legislația privind prevenirea si combaterea terorismului;
– asocierea pentru săvârşirea de infracțiuni;
– infracțiunea de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori de aderare sau sprijinire sub orice forma a unui astfel de grup;
– infracțiuni contra patrimoniului;
– infracțiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor si munițiilor, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive si materiilor explozive;
– falsificarea de moneda sau alte valori;
– divulgarea secretului economic, concurenta neloiala, nerespectarea dispozițiilor privind operațiile de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri si reziduuri;
– infracțiuni privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc;
– trafic de migrați;
– infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni in legătura cu infracțiunile de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
– infracțiuni de evaziune fiscala;
– infracțiuni privind regimul vamal;
– infracțiunea de bancruta frauduloasa;
– infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor informatice si al mijloacelor de plata electronice;
– traficul de organe, țesuturi sau celule de origine umana.

2. Modificările referitoare la prescripția speciala, prevăzuta la art. 124 din Codul Penal, respectiv prescripția înlătura răspunderea penala oricâte întreruperi ar interveni, daca termenul de prescripție prevăzut de lege este depășit cu încă o data, nu cu jumătate ca înainte de intrarea în vigoare a noii legi .

 

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: