Arhiva

Archive for 1 februarie 2012

SEMNAL: REVISTA ARDEALUL LITERAR, SIT-UL!

1 februarie 2012 Un comentariu

Revista ARDEALUL LITERAR are acum adresa de site.

 

Ea este: http://ardealulliterar.ucoz.ro

 

Asa ca existam si on line! Ne-am bucura sa ne fi alaturi.

 

MARIANA PANDARU BARGAU

Categorii:REVISTA

CEDO ŞI BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ. Paradigma biblică a dreptului divin raportat la dreptul civil, credinţa între limitare şi libertate!


CEDO PUNE O PROBLEMĂ INTERESANTĂ: DREPTUL DIVIN ŞI DREPTUL CIVIL! LIMITĂRI, PARADIGMA BIBLICĂ ÎNTRE SLUJIRE ŞI ANGAJAT!

  1. CEDO a  emis hotărârea data in cauza «Sindicatul «Păstorul cel Bun» împotriva României (nr. 2330/09), referitoare la refuzul autoritarilor romane de a acorda personalitate juridica  sindicatului constituit in majoritate din preoți ai Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), fără acordul preoţilor ierarhici ai bisericii, superiori ai slujitorilor bisericeşti.
  2. În anul 2008, 31 de preoți si 4 mireni angajați ai BOR din Mitropolia Olteniei au hotărât constituirea sindicatului «Pastorul cel Bun», conform legislaţiei în vigoare din România.
  3. Președintele ales al sindicatului, reprezentant structurii în curs de constituire, a solicitat Judecătoriei Craiova acordarea personalității juridice sindicatului si înscrierea acestuia in registrul sindicatelor, conform procedurii normale în astfel de situaţii.
  4. Cu toate acestea Reprezentantul Mitropoliei se opune cererii, motivat de faptul ca statutul intern al BOR,  interzice crearea oricărei forme de asociere fara acordul prealabil al mitropolitului, conform statutului BOR aprobat în condiţiile legii.
  5. In recurs, printr-o decizie din anul 2008, Tribunalul Dolj, având în vedere autonomia comunitarilor religioase si de dreptul acestora de a se organiza conform propriilor statute, conform cu legea nr 489/2006, a respins cererea de constituire a sindicatului.
  6. Tribunalul a motivat ca instituţia juridică de «sindicat» e străina de statutul BOR, iar preoții sunt intr-o relație biblică şi cutumiară de ascultare fata de superiorii din cadrul BOR. Instanţa a considerat ca interdicția de a crea un sindicat in cadrul bisericii, in absenta acordului prealabil al ierarhiei, este justificată de necesitatea protejării tradiției creștin-ortodoxe si a dogmelor sale.
  7. Fiind nemulțumit de respingerea cererii de instanţele din România, sindicatul s-a adresat CEDO, motivat de o violare a dreptului său la libertatea sindicala, garantat de articolul 11 al Convenției europene a drepturilor omului.

Curtea europeană a constatat o violare a dreptului sindicatului la libertatea de asociere, din următoarele considerente:

– Motivele invocate de tribunal pentru respingerea cererii sindicatului au fost exclusiv de ordin religios!

– Tribunalul nu a examinat: repercusiunile contractului de munca asupra relației dintre angajator si angajat, distincția intre preoți si mireni, compatibilitatea dintre reglementările interne si internaționale in ceea ce privește dreptul muncitorilor de a se organiza in sindicate si regulile de natura bisericeasca care le interzic, nu a făcut o comparaţie între interesele sindicatului, cat si ale BOR, cu un echilibru intre acestea.
– Contractul individual de munca in baza căruia preoții si mirenii, asociaţi în cadrul sindicatului,  isi exercita funcțiile in cadrul bisericii,  şi beneficiază de regimul asigurărilor sociale, cu dreptul la libertatea de asociere.

– Limitarea dreptului la libertatea de a se constitui in sindicate era prevăzuta de statutul BOR, dar nu în contractele individuale de muncă.
– Statutul sindicatului: statutul nu conținea vreo critica la adresa bisericii, reprezentanții sindicatului nu au avut o atitudine negativă fata de credința sau biserica, fără afectarea credințelor religioase, sub nicio formă.
– Locul pe care îl ocupa religia ortodoxa in istoria si tradiția statului nu justifica necesitatea limitării acestui drept de asociere.

Categorii:PRACTIC, PRESA
%d blogeri au apreciat: