Acasă > PRACTIC > MODEL DE CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA

MODEL DE CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA


ANEXA Nr. 2:

(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 752/2006)

CERERE

DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ

A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  1. Denumire/Nume şi prenume ………………………………………………………………………

2. Cod de identificare fiscală ………………………………………………………………………….

3. Număr de ordine în registrul comerţului …………………………………………………..

4. Date privind domiciliul fiscal

Judeţ …………………………………. Sector ………. Localitate …………………………….

Stradă ………………………………………………………… Nr. …………. Bloc ………………

Scară ……………. Etaj …………….. Ap. ……………. Cod poştal…………………………

Fax ………………………………………………. Telefon ……………………………………….

E-mail …………………………………………………………………………………………………

B. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
  1. Reprezentare prin împuternicit |_|

Nr. act împuternicire …………………………….. Data …………………………………

2. Date de identificare a împuternicitului

Nume. prenume/ Denumire ………………………………………………………………………………..

Adresa: Judeţ …………………………………. Sector ………. Localitate …………………………….

Stradă ………………………………………………………… Nr. …………. Bloc ……………….Scară ……………. Etaj …………….. Ap. ……………. Cod poştal ………………………….

Fax ………………………………………………. Telefon ………………………………………..

E-mail …………………………………………………………………………………………….

Cod de identificare fiscală ………………………………………………………………………………….

C. Menţiuni privind obligaţiile fiscale neachitate până în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, potrivit evidenţei pe care o deţin:

– lei –

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei fiscale de plată

Obligaţii fiscale principale

Obligaţii fiscale accesorii

1.

     

2.

     

3.

     

……

     
D. Menţiuni privind achitarea taxei extrajudiciare de timbru *):

Achitat prin ………………………………………………………… din data de …………………………

*) se completează obligatoriu în cazul solicitării eliberării certificatului de atestare fiscală prin mijloace de transmitere la distanţă

SOLICIT:

a) eliberarea certificatului de atestare fiscală în …….. exemplare

b) completarea secţiunii C din Certificatul de atestare fiscală „Informaţii pentru verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile”

|_| DA |_| NU

c) completarea secţiunii D din Certificatul de atestare fiscală „ALTE MENŢIUNI” cu detalierea informaţiilor de la secţiunile A şi B din certificat

|_| DA |_| NU

d) completarea secţiunii D din Certificatul de atestare fiscală „ALTE MENŢIUNI” cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care le am de încasat de la autorităţi contractante:

|_| DA |_| NU

Autorităţile contractante şi cuantumul sumelor de încasat sunt următoarele:

Denumirea autorităţii contractante

Nr. şi data documentului emis de autoritatea contractantă

Suma
(lei)

…………………..
…………………
…………………
………………….
…………………
…………………
………………..
…………………
…………………
Numele şi prenumele ……………………………………………

Funcţia ……………………………………………………………….

Semnătura şi ştampila ………………………………………….

Data …………./………………/…………..

Se completează de către organul fiscal

Denumire organ fiscal……………………………………………………………………………………………

Nr. de înregistrare……………………………………….. Data înregistrării …………/…………./…….

Numele şi prenumele persoanei care a verificat ………………………………………………………….

Număr legitimaţie ……………………………………………………….

             

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod M.F.P. – A.N.A.F. 14.13.25.99

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 712 din data de 10 octombrie 2011

 

Categorii:PRACTIC
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s

Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 359 de alți urmăritori

%d blogeri ca acesta: