Arhiva

Archive for 12 august 2011

CONSTANTIN MARAFET: CARTE, EDITURĂ, POEZIE LA RÂMNICU SĂRAT. IMPACTUL CULTURII: 13 AUGUST 2011. CARTEA ÎN CETATE, RAPSOD DIN MIEZUL IERNII…


Editura Rafet a desemnat câştigătorii celei de-a patra ediţii a Festivalului Internaţional de Creaţie Literară “Titel Constantinescu’’

Cei 10 autori câştigători îşi vor vedea creaţiile publicate în volum, de către Editura RAFET – şi lansate în cadrul Festivalului Internaţional de Creaţie Literară “TITEL CONSTANTINESCU’’ , ÎMPREUNĂ CU “ANTOLOGIA” , în data de 13 AUGUST 2011, ora 11.00, la restaurantul ,,OVIDIU’’, din Râmnicu Sărat.

Judeţul Hunedoara, două cărţi sunt premiate:

  • Premiul „Victor Frunză” – cu publicarea volumului de eseuri:
          PSIHOTECA – Aforisme şi eseuri – de Eugen EVU
  •  Premiul „ Octavian Moşescu ” – cu publicarea volumului de proză:
          PE MASA DE OPERAŢIE – de Constantin STANCU

 

Scurtă notă de Emil Lungeanu, din cartea „Rapsod în miezul iernii”

„Veniţi după Mine, şi-am să fac din voi pescari de oameni”…

Dacă e să ne gândim că Râmnicul se tălmăceşte „iaz cu peşte” după originea lui slavă rîba-rîbnik, atunci harnicul şi inimosul Constantin Marafet e incontestabil unul dintre fruntaşii „pisci-culturii” acestei urbe – de nu cumva chiar cel dintâi – al căror potenţial creativ, prea puţin cunoscut mai încoace la sud, ar merita o soartă mai bună. Căci nu este nici o poveste pescărească palmaresul celor 16 (şaisprezece !) monografii dedicate aşezărilor din regiune, peste 500 de ediţii de beletristică îngrijite/ editate (fără a le mai alătura la socoteală şi volumele din domeniul educaţiei sau al ştiinţelor), revista trimestrială de literatură şi artă Vitralii, Festivalul Naţional de Poezie Titel Constantinescu, Asociaţia Renaşterea Râmniceană şi alte asemenea fapte de cinstire – binemeritată sau nu – a locurilor de obârşie. De fapt însă, un inventar complet al slujirilor la care s-a înhămat cu atâta devoţiune şi trudă acest spirit rar (arhisuficiente pentru a-l recomanda, în sugestia celor avizaţi, titlului de cetăţean de onoare încă neacordat) s-ar cuveni să înceapă chiar cu lungul şir al propriilor volume de versuri – iar asta nu atât generic în considerarea tributului adus prin opera de ansamblu, cât mai ales prin recurenţa tematică a „vetrei” autorului. Const.Marafet se numără printre acei barzi contemporani cu rădăcinile la vedere, pricina fiind nu că ele ar merita într-adevăr văzute, ci mai curând dimpotrivă. Vatră stinsă şi dezolantă, adevărată versiune citadină a paraginii şi derelicţiei rustice din Epitaful Florenţei Albu, târgul de baştină al poetului pare a satisface toate standardele care să-l recomande ca loc de popas numai în cazul că rămâi cumva în pană de benzină. Brevilocvenţa notaţiilor în alb şi negru din Rană, bunăoară, este aceea a unui raport de autopsie :

 

Tace şi zăpada

Doamne, navighez

schituri cu ascezi :

nervii, canonada

inimii ia prada

 

târgul meu mort /viu

răni cicatrizate

la vedere scoate

 

cuie de sicriu

cine îi mai bate ?

Despre Editura Rafet şi despre Constantin Marafet:
     

ITINERARUL UNUI POEM.

CONSTANTIN MARAFET (poet, prozator, editor) – n. la 16 mai 1961, com. Buda, jud. Buzău, fiul lui Toader şi al Linei.  Urmează cursurile şcolii generale din comuna natală. Liceul Industrial nr. 6, Buzău. Licenţiat al Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filozofie. Cursurile Şcolii de Artă, cu durata de 2 ani (secţia actorie), Buzău. 1990, se inscrie la Facultatea de Drept (face doar 3 ani). Academia Online, unde îşi dă licenţa cu lucrarea Fundamentele profesiunii de editor de carte, obţinând calificativul ,,Excelent.” A fost preşedinte al cenaclurilor Al. Sihleanu, Doina, Arthur Enăşescu. A frecventat cenaclurile Confluenţe şi Nichita Stănescu (Bucureşti), Duiliu Zamfirescu (Focşani), Viaţa Buzăului şi V. Voiculescu (Buzău). Debut la 16 ani, cu poezie în Viaţa Buzăului (1977), având girul poetului Puiu Cristea. Iar în volum colectiv, Primele iubiri. A fost director fondator şi redactor-şef al revistelor şi ziarelor: Doina, Glas Râmnicean, Revista Poliţiei, Pagini Râmnicene, Arhipelag, Curentul de Râmnic (fondator Victor Frunză). În prezent, director al revistei Vitralii (fondată, 2005). Din 1997, editor, fondator şi director al „Editurii Rafet” (Râmnicu Sărat), tipărind cărţi ale unor scriitori din ţară şi străinătate. *)

       Din 1977, prezent în diferite ziare şi reviste: suplimentul Scânteia Tineretului, Flacăra, Luceafărul, Ramuri, Destine, Opinia, Informaţia Buzăului, Muntenia, Vocea Râmnicului, Timp Liber, Vestitorul de Râmnic, Flagrant, Amphitrion, Arhipelag, Oglinda literară (nr.47/2005), Jurnalul de Buzău, Cronica Română, Rencontres Européennes, Franţa, rev. AGERO (Stuttgart), Literatura şi arta, Chişinău, Basarabia literară, Chişinău, Lumină lină, New York, Meridianul Românesc, USA  s.a.m.d. În prezent realizează o pagină de literatură în ziarul ,,Muntenia de Buzău’’.

 

Cărţi publicate: Lacrimă desculţă (poezie), 1990; Nu sunt un învins (poezie), 1991; Negativ (poezie), 1992; Vânătorul de plăceri (roman),1993; Rara avisFlorica Cristoforeanu (monografie),   1995; 1994 a îngrijit vol. de poezii Basmul ucis (Ed. Biblioteca judeţeană ,,V.Voiculescu”, Buzău), de Ion Crăciunică; Visul (proză religioasă), 1996; Constantinele (poezie), 2002; Trupul a devenit stepă (poezie), 2003; Tăcere galbenă/Jaune Silence (poezie), 2005, ediţie bilingvă, sélection des poémes et traduction du roumain par Paula Romanescu (Editura Fundaţia ,,Scrisul Românesc” (Craiova), Jaune Silence, 2006, ediţie în lb. franceză; Istorie şi civilizaţie (proză), 2006; Monografia com. Bălăceanu (coautor), 2007; Monografia com. Fitioneşti (coautor), Vrancea),  Monografia com. Sihlea (Vrancea), 2007; Monografia  com. Gălbinaşi, (coautor),  2007; Unguriu-studiu monografic, 2008;  Buda-file de monografie (coautor),, 2007; Podgoria-studiu monografic, 2008; Un colţ de ţară românească – Judeţul Slam Râmnic 2008 (coautor); Topliceni-studiu monografic, 2008; Grebănu-studiu monografic, 2008; Monografia com. Valea Râmnicului, 2008, Monografia com. Ziduri (coautor), 2008; Monografia com. Puieşti (coautor), 2008; Victoria este destinul nostru (Convorbiri cu scriitorul şi politologul Victor Frunză) 2007, O istorie a comunei Găbinaşi, 2007, Eu şi sora mea umilinţa (versuri), 2008; Rădăcină înstelată (versuri), 2009; Popas între nori (versuri), 2010; Monografia comunei Cătina (coautor), 2011; Antologia ‘’Între râmnice’’, 2011   ş.a.

  Referinţe critice: Ion Stanciu, Muntenia literară (O apariţie uluitoare), nr. 154/12 mai 2001; Victor Atanasiu, Dumitru Ion Dincă (în vol. Scriitori buzoieni de azi, 2007, pag.121-123), Marin Ifrim (în Muntenia, 11 oct. 1995 şi în vol. Însemnări despre literatura buzoiană actuală”, 1996, pag. 55, 56; Portrete în bleomaren, 2007), Fl. Muscalu, în Revista V (Un poet din alt veac), nr.2/2001; Ioan Flora (Axioma), Viorel Dinescu, rev. Literatură şi artă (Stanţe din oraşul vechi), Chişinău, ian. 2003; Ion Murgeanu (în rev. Meridian românesc), Traian Cristea, Torţe, 2004, pag. 97-122), Emilian Marcu (Convorbiri literare, 21.08.2007), Ziarul de Vrancea (01. 08. 2007; 21.08. 2007), Adrian Botez, Luceafărul românesc; Mircea Micu, Cronica Română (Un poet remarcabil), 25 martie 2002. Theodor Codreanu (Râmni-cer-irea poeziei) rev. Literatură şi arta, Chişinău, Constantin Stancu, (Aproape de nori, Rădăcina înstelată, Cântec pentru cel care se râmnicereşte…) Revista Agero Stuttgart; (Fratele nostru, poetul) Acad. Nicolae DABIJA Literatura şi arta, Chişinău, nr.2,13 ianuarie 2011; (Un poet viguros) Ion ROŞIORU, Literatura şi arta, Chişinău Nr.18(3322), 7 Mai 2009; (Villon din Rîmnic) Ioan HOLBAN ,,Evenimentul de Iaşi”-Regional al Moldovei nr.5293; (Eu şi sora mea umilinţa) Eugen Evu Noua PROVINCIA CORVINA (nr. 3 (55) serie nou/2011, februarie; (Un caracter vibrant şi bine direcţionat) Ionel ANDRAŞONI Opinia, 28 aprilie 2009; (O scurtă epopee a dragostei de râmnicul fiinţă: Rădăcina înstelată) prof. dr. Adrian Botez Vatra Veche, Targu-Mures, nr.11,2009;(Popas între nori) Stan Brebenel ,,Oglinda literară’’ (Tăcere galbenă) Stan BREBENEL, Opinia. 19 iunie 2007; (Constantin Marafet şi sora sa „UMILINŢA” Traian Gh. Cristea Opinia, 25 noembrie 2008; (Nodul amurgului-entuziast) Tudor Cicu Opinia, 29 noembrie 2008; („Popas printre nori’’sau „Constelaţia poetului’’) Dumitru Ion Dincă/Jurnalul de Vrancea; (,,Trupul a devenit stepă’’) Dumitru Ion Dincă Opinia, 11 noiembrie 2003; (,,Trupul a devenit stepă’’) Ioan Flora, Opinia;(Rădăcina înstelată a poeziei buzoiene)  Marcel Isbăşoiu-Chiojd, Opinia 26 ianuarie 2010; O ulcea cu apă curată ( Ioan Lăcustă, 15 august 2001) s.a.m.d.

 

Cărţi despre Constantin Marafet:

Rapsod în miezul ierniiintroducere în poetica lui Constantin Marafet, editura Scrisul românesc, Craiova, autor Emil Lungeanu.

Cântec pentru cel care se râmnicereşte, editura Rafet, 2011 autor Marin Ifrim.

       Fondatorul Societăţii Culturale ,,Doina” şi vicepreşedinte (1990), Fondatorul şi preşedintele  Asociaţiei        ,,Renaşterea Râmniceană’’, 2009; Fondator şi organizator al Festivalului Internaţional de creaţie literară ,, Titel Constantinescu’’ 2008; Realizator şi prezentator al emisiuni ,,Jurnal cultural’’ (TVSat), 2003.

       Premii şi distincţii: Premiul la Festivalul naţional V. Voiculescu, pentru proză, 1992; Premiul la Festivalul naţional de poezie bahică, 2004; Premiul de EXCELENŢĂ, la salonul literar DRAGOSLOVENI, pentru sprijinul oferit în promovarea scriitorilor vrânceni, 2007;  Chişinău: Diploma de excelenţă pentru cea mai mare simţire românească; 2000; În cadrul ,,Zilelor spiritului râmnicean” primeşte Diploma Al. Sihleanu, pentru contribuţia la perpetuarea spritului culturii râmnicene (poet şi editor); 2003, Belgrad: Diploma de excelenţă pentru promovarea prieteniei româno-sârbe; Cetăţean de onoare al comunei Buda. Membru titular al Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România. Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.                                                                                                              

*)  Ca editor, prefaţator ori îngrijitor de carte, a editat sau girat autori, din ţară şi din diaspora, unele ediţii bilingve (rom.-franc., rom-engl., rom.- spaniolă (catalană).

Mihai Eminescu, Scrisorile; Mihai Eminescu, Les vagues et les vents (poezii traduse în franceză de Paula Romanescu); Ion Stanciu, Mihai Eminescu, un sistem de filosofie românească, 2000 (vol. premiat de Uniunea Scriitorilor din România), Aurora Ionescu, Teatrul lui Mihai Eminescu; Florea Costache, Vedenii, Lumini şi umbre, Răspântii, Căile luminii, Migraţii; Traian Cristea, Efigii, Scripta manet, Temeriile lui Sisif, Hai să ne jucăm, Dor de nean, Excerciţii de fonetică şi vocabular, Lacrima din strigăt, Torţe; Grigore Radu Stănescu, 20 de poezii pentru cei mai mici copii; Dan Manciulea, Bătrânul Dan; Constantin Marafet, Constantinele, Trupul a devenit stepă, Istorie şi Civilizaţie, Jaune silance, Buda, File de monografie, Victoria este destinul nostru, Monografia com. Gălbinaşi; Constantin Marafet/Mihai Ceauşu, Rara avisFlorica Cristoforeanu (monografie), 1995; Constantin Marafet/Marin Ifrim, Monografia com. Bălăceanu, Constantin Marafet/Dumitru Pricop, Monografia com. Fitioneşti; Marin Ifrim, Incursiuni în viaţa unui actor-George Mihalache –Buzău, Fotografii cu cântec, Suprafaţa lucrurilor, Scriitori buzoieni şi scriitori din ţară, Gloria locală; Dragolub Firulovici, Eu, Galerius     (Serbia); Bratislav Milanovici, Cântăreţul Balcanic (Serbia); George Lixandru, Oraşul pe fond alb. Nebunul şi pasărea albă a libertăţi; Dan Manolescu, Singurătatea ceasurilor solare, Ceasuri florare, Atât pentru liniştea dumneavoastă, Un romantic modern; Ion Nica, Când ning tăceri, Pe vârsta clipei ; Grigore Leaua, Parusia sau eroarea de a fi fericit; Gheorghe Andrei, Blitz în eternitate; Grigore Radu Stănescu, Papirusuri scânteind printre rafturi; Dumitru Cristea, Mărturisire; Ioan Lăcustă, Cartea lumânării(vol. premiat de Uniunea Scriitorilor din România); Dumitru Negoiţă, Paşi nevăzuţi, Drumurile din vise; Cincinat Pavelescu, Cei trei Magnifici; Matincă Costea, Nostalgii râmnicene, Într-o vară fierbinte; Cornelia Ionescu Ciurumelea, Mireasa lui septembrie, Iubiri de aer, Nebunia Rostirii; Tudor Cicu, Cu marea în suflet, Iarba de mare, Călător prin Valea Plângerii, Miezul tăcerii; Dumitru Ion Dincă, Scriitori buzoieni de azi, Arborele manuscris; Ştefan Dima, Şcoala de îngeri; Vasile Ghinea, Ochiul din umbră; Stan Brebenel, Cronici de întâmpinare; Ion Panait, Cu pritenie în umbra gândului; Premiul de Excelenţă al editurii RAFET (vol. premiat de Uniunea Scriitorilor din România), Cornel Diaconu, Dorul din cumpene; Constantin Feraru, Între canii gurii de rai; Editura ,,Rafet”, Antologia Vitralii; Gheorghe Ene, Vorba; Constantin Petcu, Anotimpul plecării; Opinia, Literatura buzoiană, încotro; Gheorghe Neagu, Tarantula; Editura ,,Rafet”, Pariu pe o lacrimă (Valeriu Sterian); Dumitru Pricop, Scrisori din temniţa libertăţii; Premiul de Excelenţă al editurii RAFET, Nemona, la jumătatea drumului spre iad; Constantin Ghiniţă, În numele tău, poezie; Adrian Botez, Spirit şi logos, Nu mai ridicaţi din umeri, Loja Iohanică Românească; Premiul de Excelenţă al editurii RAFET (vol. premiat de Uniunea Scriitorilor din România); Culiţă Ion Uşurelu, Conacul dintre vii; Gheorghe Mocanu, Din umbra munţilor,(vol. premiat de Uniunea Scriitorilor din România); Florentin Popescu, Fotoliul de onoare; Daniela Oloş, Anotimpul Delirului, Rapsodii de amor; Gheorghe Istrate, Ritualuri; ; Premiul de Excelenţă al editurii RAFET, My Alma, Furtuna din suflet;  Ion Panait Dansând în oglindă; Nicolae Tudor, Duminicalii; Lucille Ionà, Magdalena, prin oază la capătul drumului, Magdalena sau pe o treaptă intermediară; Fănuş Neagu, 2 lei spiriduşul, 3 lei drăcuşorul; Viorel Dinescu, Armistiţii literare; Elena Radu, Azi, vom trece Rubiconul; Gabriel Peneş, Acvila; Costache Nela, Un cartier în trei scriitori; Paul Verlaine, Cântec de toamnă; Virginia Bogdan, Din lacrimile mamei; Ioan Dumitru-Denciu, Rătăciri esenţiale; Nicoleta Cristea-Ifrim, Revolta animalelor; Degringolada, Vasile Tărâţeanu , Cimitir ambulant(Cernăuţi, Ucraina); Premiul de Excelenţă al editurii RAFET; Nicolae Dabija, Maraton printre gloanţe (Chişinău, R.Moldova); Premiul de Excelenţă al editurii RAFET, Liviu Ion Otânceală, Teoremele iberice ed. bilingvă româno-catalană (Spania), Grigore Croitoru, Sucite şi învârtite (Transnistria) Lucreţia Dediulescu, Oftalmo-compendium; Traian Dorz, Cântările apocalipsei; Stelian Grigore, Momentul George Beldescu; Marin Ifrim, Nume şi cărţi; Ion Nicolescu, Mioritiada; Traian Cristea, Comportarea civilizată a elevului; Theodor Codreanu, Polemici incorecte politic; Paula Şerban, Fenomene fizice în gimnaziu; Nella Dinu, Proza lui Nicolae Breban; Traian Dorz, Spre ţara dragostei; Oana Calen, La arlechin; Răzvan Chirac, Râmnicu Sărat-ghid turistic; Ionel Necula, Lieşti; Ionel Necula, Spiritul vrâncean în lecturi elective; Marin Moscu, Calea pustie; Ion George Enache, Petrecerea învinşilor; Ion George Enache, Paul şi familia sa; Cornelia Ciurumelea, Atlantida cuvintelor; Emil Lungeanu, Fantoma Shakespeare; Gheorghe Stroia, Omul retortă; Ion Gheorghe, Concluziile senectuţii; Georgiana Panait, Mimesis personal; Victoria Milescu, Dreptatea învingătorului; Veronica Năstase, Suntem noi; Emil Lungeanu, Deja vu; Marica Gheorghe, Chipul nevăzut al destinului; Vasile Ghinea, Lacrima din ochiul singuratăţii; Adrian Botez, Cartea profeţiilor; Monica Mureşan, Kosova literară; Petre Burada, Verde vânt; Catuţa Voiculeţ, După datini colindăm; Tudor Cicu, 11 poeţi x11 poeme; Alex. Popescu Zorica, Curbe algebrice plane; Matincă Costea, După 10 ani; Luminiţa Petcu, Himere de Pharos; Mircea Micu, Testament liric; Ştefan Neagu, Focşani şi ţinutul Putnei; Emil Lungeanu, Însemnări în podul palmei; Marian Găloiu, Dumitreşti de ieri; Mihai Badea, Cronici şamanice; Ionel Necula, Ultimul epistoler; Tatiana Dabija, Tăceri suspendate, Geo Vasile, Roluri de compoziţie; Lucian Mănăilescu, La început a fost…umorul;  Marin Ifrim, Cântec pentru cel ce se râmnicereşte; Adrian Botez, Cazul Dacia…; Eugen Evu, Constantin Stancu, Pe masa de operaţie; Florina Cipu, Memoriile unui bebeluş; Gruia Ungurian, Legendă şi adevăr; Gruia Ungurian, Îndemn; Marin Moscu, A deschis o floare ochii; Ionel Necula, Ceremonii maieutice; Aurel Alupei, Pagini din viaţa omului; Lucille Iona, Viaţa, prietena mea; Iulian Neacşu, Amintirile lui Harap Alb; Stelian Grigore, Elogii; Costin David, Anotimpurile vârstei; Gabriel Badea, Numele scris cu mărgele de rouă; Viorel Dinescu, Izvoare din adâncuri; Valeriu Matei, Cafeaua din paharul iubirii; Carmen Tania Grigore, Minutul de sinceritate; Ion  Ifrim, The GODMOTHER;  s.a.m.d. precum şi multe cărţi de matematică, fizică şi chimie.

 

Categorii:CARTEA, literature, PRESA
%d blogeri au apreciat: