Arhiva

Archive for 18 iulie 2011

ZONA ZOSTER A MEMORIEI


                                   Zona zoster al memoriei ( românioase?)

 

Îmi rămâne sincera plăcere  de a reciti unele jurnale ale scriitorilor. Câteva sunt geniale. Multe mincinoase, cruntă e minţirea de sine a celor care „ scriu”. În „ zona zoster” a chinurilor meta şi antimetafizice, avem o cohortă fără capete, de falangişti, mercernari ai noii finanţe, unii zic massonice. Mda. Avem califili, livreşti, transmodernişti, fracturişti, horror-işti, hedonişti isterici, maniacali obsesivi, „ pe pământ avem de toate”, unii şi sub pământ.

Oale sparte, vase funerare, mumii dintre cele ce în disperarea englezilor bombardaţi de V –urile nemţeşti, au servit de combustibil în Londra blocată…

*

O- la- la ! Despre „ zona zoster rulantă şi gonflabilă a „ înalt prea fericiţilor”, sunt multe de zis, dar mai multe de tăcut. Nomine odiosus, chiar dacă mai toţi, în- robiţi în negrele robe, unii au zis „ satane în sutane”, sunt dintre cei ce şi-au schimbat numele, grecindu-le, bulgărindu-le, rusificându-le. No problem.

*La neofascism avem şi neostalinism, neobolşevism, răscoale şi revoluţii televizate. Avem libertatea presei şi libertatea de a  trage cu puşca ( idem duşca), cum scria Geo Dumitrescu. Avem un imn naţional care sună actual, absurd de actual : „ Deşteapă-te române !”. Noroc că nu mai e cântat ca pe vremuri, fix la miezul nopţii, la radio. Avem cobzari şi rock-eri, bla bla şi infaţie porno în creuzetul antimetafizic al pauşalismului… Avem geţi- begeţi, băieţi de băieţi, (s)exegeţi, apologeţi,ce mai ? Avem !

*

 Avem cantindanţi Nobel susţinuţi fest: Norman Manea, evreu, nicio legătură cu …manelele!) , Mircea Ivănescu, Mircea Cărtărescu, ba şi o droaie de foşti UTC-işti, azi mari exegeţi ai …antimemoriei bine dirijate, voila! Foaie verde … Merde!

*

„ Fiecare ţară îşi are hoţii şi criminalii pe care şi-i merită”, remember!

 TEXT DE EUGEN EVU

Categorii:ESEU

IZOLAREA TERMICĂ A BLOCURILOR. FACILITĂŢI, AUTORIZAŢII, TERMENE


PERFORMANTA ENERGETICA A BLOCURILOR
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 503 din data de 14 iulie 2011 a fost publicata Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.
• Legea aproba OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, care merita retinute urmatoarele:
• Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie beneficiaza de scutire de la plata impozitului aferent locuintei pe o perioada de 7 ani, pe baza auditului energetic.
• De asemenea asociatia de proprietari poate participa, prin reprezentant desemnat, la contractarea proiectarii si a executiei lucrarilor de interventie.
• Auditul energetic semnifica faptul ca se certifica realizarea recomandarilor propuse de catre auditorul energetic pentru cladiri.
• Un alt aspect la lege: inchiderea balcoanelor/logiilor cu tamplarie performanta energetic.
• Legea mai stabileste ca in cazul preluarii totale sau partiale de catre autoritatile locale a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei proprietarior, vor fi luate in considerare, cu prioritate, locuintele apartinand urmatoarelor categorii de persoane:
– persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate in intretinere;
– persoane singure/familii ale caror venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie sunt mai mici decat castigul salarial mediu net lunar pe economie.
• Autoritatile administratiei publice locale pot hotari si preluarea cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie, corespunzatoare cotei de 50% ce revine Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Categorii:literature Etichete:

REABILITAREA CLĂDIRILOR, OBLIGAŢIA PROPRIETARILOR! LEGEA, CONDITII, TERMENE, FACILITĂŢI, SANCŢIUNI, NOTIFICĂRI.


 

REABILITAREA CLADIRILOR ESTE OBLIGATORIE. TERMENE, FACILITATI. AUTORIZATII, SANCTIUNI

 • In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 493 din data de 11 iulie 2011 a fost publicata Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.
 • Legea ii obliga pe detinatorii de orice fel ai cladirilor care prezinta un nivel avansat de degradare, ca, din proprie initiativa, sa ia masuri de realizare a lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor, iar in caz contrar, autoritatile administratiei publice locale notifica acestora obligatiile ce le revin conform noii legi.
 • Termenul general pentru executarea lucrarilor de interventie este de 12 luni de la data primirii de catre detinator a notificarii, exista posibilitatea de a prelungi acest termen cu maxim 6 luni.
 • Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor actului normativ:
  – cladirile expertizate tehnic si incadrate, in conditiile legii, in clasa I de risc seismic si pentru care proprietarii sunt obligati sa actioneze pentru proiectarea si executarea lucrarilor de interventie privind reducerea riscului seismic al cladirilor;
  – cladirile reabilitate termic sau in curs de reabilitare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si blocurile de locuinte inscrise in programe locale multianuale pentru executarea lucrarilor de reabilitare termica.
 • Certificatul de urbanism si autorizatia de construire pentru executarea lucrarilor de interventie se elibereaza, in regim de urgenta, in cel mult 15 zile de la data inregistrarii solicitarii, cu scutire de taxa iar autorizatia de construire se emite fara prezentarea extrasului de plan cadastral si a extrasului de carte funciara de informare.
 • Facilitatile sunt: Pentru lucrarile de interventie, prin derogare de la prevederile legale in vigoare, detinatorii notificati beneficiaza de urmatoarele facilitati: scutirea de la virarea cotei de 0,7% si a cotei de 0,1%, dupa caz, catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si a cotei de 0,5% catre Casa Sociala a Constructorului, din cheltuielile cu lucrarile de interventie.
 • Autoritatile administratiei publice locale pot hotari, in conditiile legii, scutirea de la plata impozitului pe cladiri, datorat pentru o perioada de 5 ani consecutivi, cu incepere din anul fiscal in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor.
 • Lucrarile de interventie se stabilesc prin proiectul tehnic elaborat de colective tehnice de specialitate coordonate de un arhitect cu drept de semnatura si pot consta, dupa caz, in:
  – lucrari de reparare/refacere a zidariilor/peretilor exteriori;
  – lucrari de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje si altele asemenea;
  – lucrari de reparare/refacere a sistemului de acoperire;
  – lucrari de reparare/refacere a tamplariei exterioare si a elementelor exterioare functionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornise si altele asemenea;
  – lucrari de reparare/refacere a elementelor de plastica arhitecturala, precum brauri, ancadramente, bosaje, profiluri si altele asemenea;
  – lucrari de demontare a instalatiilor si echipamentelor montate aparent pe fatade/acoperis, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie.

–          lucrari de reparare/refacere a trotuarului de protectie al cladirii;
– lucrari de eliminare a igrasiei, precum si de izolare a rosturilor;
– alte lucrari de aceasta natura.

 • De retinut ca primarul poate solicita consiliului local aprobarea executarii de catre autoritatea administratiei publice locale a lucrarilor de interventie, in numele si pe cheltuiala detinatorilor notificati,  cu conditia recuperarii cheltuielilor de la detinatorii notificati, in conditiile legii, pana la data receptiei finale a lucrarilor de interventie executate.
 • Finantarea proiectarii si executarii lucrarilor de interventie se asigura, pe cheltuiala proprie, de catre detinatorii cladirilor.
  Asociatiile de proprietari  si proprietarii locuintelor unifamiliale au dreptul de a beneficia de credite bancare acordate de institutii de credit, cu garantie guvernamentala si cu dobanda subventionata, pentru executarea lucrarilor de interventie la anvelopa cladirilor de locuit detinute de acestea/acestia.
 • Executarea lucrarilor de interventie la anvelopa cladirilor de locuit detinute de beneficiarii de credite se finanteaza astfel:
  – din sursele proprii ale acestora, reprezentand minimum 10% din valoarea de executie a lucrarilor de interventie;
  – din credite bancare in lei, cu garantie guvernamentala si cu dobanda subventionata, contractate de beneficiarii de credite si garantate in cota de 100% de FNGCIMM in numele si in contul statului, reprezentand maximum 90% din valoarea de executie a lucrarilor de interventie.
 • Perioada de rambursare a creditelor bancare de acest gen este de maximum 5 ani.
 • Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
  – nerespectarea de catre primar a obligatiei de de a realiza identificarea si inventarierea cladirilor care necesita reabilitarea si a detinatorilor acestora, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei;
  – nerealizarea de catre primar, prin intermediul institutiei arhitectului-sef, a obligatiei de stabilire a zonelor de actiune prioritara si elaborarea regulamentelor de interventie aferente acestora, cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei;
  – nerespectarea de catre detinatorii de constructii a obligatiei de a contracta proiectarea si executarea lucrarilor de interventie, cu amenda a de la 5.000 lei la 8.000 lei;
  – nerespectarea de catre proprietari a organizeaza receptia la terminarea lucrarilor, precum si receptia finala la sfarsitul perioadei de garantie de 5 ani, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.
 • Legea intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial.

 

Categorii:PRACTIC

AMERICANII ŞI BIBLIA. SONDAJE, REALITATE, RELAŢII


BIBLIA LA AMERICANI, SONDAJ ŞI REALITATEA

 

 

Un sondaj de opinie realizat de Gallup, in randul americanilor, arata faptul ca doar 30% dintre acestia considera Biblia cuvantul lui Dumnezeu si ca aceasta trebuie interpretata literal.

Participantii la sondaj, aveau trei optiuni de raspuns:

1 – Biblia este cuvantul real al lui Dumnezeu si trebuie sa-l luam literal, cuvant cu cuvant,
2 – Biblia este inspirata din cuvantul lui Dumnezeu, dar nu tot ceea ce este scris in ea trebuie luat literal,
3 – Biblia este o carte veche de fabule, legende, istorie si de invataturi morale.

In timp ce 30% au raspuns ca Biblia reprezinta cuvantul real al lui Dumnezeu, 49% prefera a doua varianta a sondajului si doar 17% cred ca Biblia este o carte de fabule si legende.

O majoritate de 54% dintre cei care merg saptamanal la biserica cred ca Biblia constituie cuvantul real al lui Dumnezeu, iar numai 16% dintre cei care se duc rar sau nu participa deloc la slujbele bisericesti, cred acest lucru.

Cei care au cel putin diploma de liceu 46% considera ca Biblia trebuie luata cuvant cu cuvant, in timp ce doar 16% dintre cei cu diploma universitara cred in acest lucru.

In cazul catolicilor, 65% sustin ca Biblia este inspirata din cuvantul lui Dumnezeu si nu trebuie interpretata cuvant cu cuvant.

 

CE NE TRANSMITE BIBLIA DESPRE BIBLIE, DUMNEZEU NU A LĂSAT LA NIVELUL OMULUI INTERPRETAREA CUVÂNTULUI SĂU, CI A LĂMURIT ASPECTUL PRIN CUVINTE SIMPLE ŞI CLARE.

TEXTELE:

 

 

2Ti 3:16 Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,

2Ti 3:17 pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

 

 

 

2Pe 1:20 Fiindcă mai întîi de toate, să ştiţi că nicio proorocie din Scriptură nu se tîlcuieşte singură.

2Pe 1:21 Căci nici o proorocie n’a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mînaţi de Duhul Sfînt.

 

Categorii:CREDO, PRESA

EDITURA RAFET: REZULTATELE CONCURSULUI, FESTIVITATEA LA 13 AUGUST 2011 ÎN RÂMNICU SĂRAT. CONSTANTIN MARAFET, CĂRŢILE, OAMENII ŞI ANTOLOGIILE

18 iulie 2011 2 comentarii

EDITURA RAFET A DESEMNAT CÂŞTIGĂTORII CELEI DE-A PATRA EDIŢII

a Festivalului Internaţional de Creaţie Literară “TITEL CONSTANTINESCU’’!!!

        În acest an, numărul celor înscrişi a fost cu 47% mai mare decât anul trecut, însumând 237 de creaţii literare, dintre care 43 au fost descalificate  (fiind cărţi publicate deja, ori care au depăşit 220 pag., format A5 – cf. Regulamentul de concurs!), rămânând în concurs 194, dintre care 39 au fost nominalizate la marile premii. 

 Premiile care s-au acordat:

Marele Premiu „ Titel Constantinescu” – cu publicarea volumului de eseuri:

CAZUL DACIA…ROMÂNIA DE AZI: PREGĂTIREA CEA TAINICĂ (a Drumului spre ROMÂNIA SACRĂ, de ieri, de mâine…de PURURI!) –  de  Adrian BOTEZ 

Marele Premiu „ Titel Constantinescu” – cu publicarea volumului de proză:

ROLURI DE COMPOZIŢIE,  ACTE IMPURE – de Geo VASILE

Premiul „Victor Frunză” – cu publicarea volumului de eseuri:

PSIHOTECA – Aforisme şi eseuri – de Eugen   EVU

Premiul „ Octavian Moşescu ” – cu publicarea volumului de proză:

PE MASA DE OPERAŢIE – de Constantin  STANCU

Premiul ,, Alexandru Sihleanu’’ – cu publicarea volumului de versuri:

CAFEAUA DIN PAHARUL IUBIRII –  de Valeriu MATEI (CHIŞINĂU)

Premiul  ,,C.C. Datculescu ‘’ – cu publicarea volumului de versuri:

TĂCERI ASURZITOARE de Tatiana DABIJA (CHIŞINĂU)

Premiul „Florica Cristoforeanu” – cu publicarea volumului de versuri:

 A DESCHIS O FLOARE OCHII  – de Marin MOSCU

Premiul „ Dumitru Pricop” – cu publicarea volumului de fabule:

LA ÎNCEPUT A FOST… UMORUL  – de Lucian MĂNĂILESCU

Premiul ,, MIRCEA MICU” – cu publicarea volumului de proză:

THE GODMOTHER –  de Ion IFRIM

Premiul  ,, Slam Râmnic” – cu publicarea volumului de versuri:

CÂNTECE DIN PREPELEAC – cronică pictată-n rime – de Marian ILIE

 

Editura Rafet a hotărât suplimentarea premiilor de la 5 la 10 premii, şi acordarea de premii speciale, constând în publicarea  într-o antologie. Cei care vor primi premiul special al editurii Rafet (şi vor fi, deci,  publicaţi în antologie) sunt: Ionel Necula, Luminiţa Dascălu, Horia Crioşteanu, Manuela Măcelaru, Lică Pavel, Ion Maria, Ioana Voicilă Dobre, Vasile Popovici, Florentina Dalian, Carmen Tania Grigore (Anglia), Valerian Călin, Albert Cătănuş, Constantin Kapitza, Elena Niculescu, Petru Solonaru, Stan Brebenel, Mereuţă Bogdan, Iulia Ştreangă, Carla Schoppel, Monica Mureşan, Cristi Iulian Avram, Elena Olariu, Aurel Avram Stănescu, George Paşa, Elena Chesov (Chişinău/R. Moldova), Tincuţa Bernevic, Ruxandra Niculescu (Elveţia), Mircea M. Pop (Germania).

Cei 10 autori câştigători  îşi vor vedea creaţiile publicate în volum, de către Editura RAFET  – şi lansate în cadrul Festivalului Internaţional de Creaţie LiterarăTITEL CONSTANTINESCU’’ , împreună cu “Antologia” ,  în   data  de 13 AUGUST 2011, ora 11.00, la restaurantul ,,OVIDIU’’, din Râmnicu Sărat.

Constantin Marafet

Categorii:CARTEA, literature, PRESA
%d blogeri au apreciat: