Arhiva

Archive for 11 iulie 2011

DE SEZON: VÂNZĂRILE PROMOŢIONALE!


DESPRE VÂNZĂRILE PROMOŢIONALE – OG NR. 99/2000

 

Vânzările promoţionale sunt vânzările cu amănuntul/vânzările cash and carry/prestările de servicii de piaţă care pot avea loc în orice perioadă a anului, fără să facă obiectul notificării, cu condiţia ca:

a)să nu fie efectuate în pierdere;

b)să se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile, precum şi la servicii vândute ori, după caz, prestate în mod curent;

c)produsele şi serviciile promovate trebuie să existe la vânzare pe durata întregii perioade anunţate a vânzărilor promoţionale sau comerciantul va informa consumatorii că oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil.

În sensul prezentei ordonanţe, nu sunt considerate vânzări promoţionale:

a)acţiunile de promovare efectuate de producători;

b)acţiunile de lansare de produse/servicii noi pe piaţă.

În cazul produselor, vânzările promoţionale pot avea loc în tot timpul anului şi se derulează în mod liber, fără să facă obiectul notificării, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a)vânzările să se facă la preţ redus, dar nu în pierdere;

b)să nu tindă la o vânzare accelerată a unui stoc de mărfuri pe care comerciantul nu îl va mai reaproviziona, ca în cazul lichidărilor sau soldărilor;

c)să se refere la produse disponibile sau care pot fi reaprovizionate; comerciantul care doreşte să relanseze vânzările dintr-un raion sau să promoveze într-o anumită perioadă o categorie de produse, trebuie să-şi reînnoiască stocul şi să-l reasorteze în scopul satisfacerii cererilor consumatorilor pe întreaga perioadă anunţată sau să informeze consumatorii că oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil.

În cazul promovării prestărilor de servicii, acestea trebuie să fie disponibile pe durata întregii perioade anunţate ca „vânzare promoţională”.

În situaţia în care comerciantul nu anunţă consumatorii despre practicarea unor „vânzări promoţionale” sau preţuri reduse pentru anumite produse/servicii, acestea pot fi efectuate în orice perioadă a anului, cu respectarea prevederilor art. 19 din ordonanţă.

Este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 18 lit. a)-c), e)-i), precum şi în cazul produselor aflate în pachete de servicii. Prin vânzare în pierdere, se înţelege orice vânzare la un preţ egal sau inferior costului de achiziţie, astfel cum acesta este definit în reglementările legale în vigoare.

Prin vânzare de lichidare se înţelege orice vânzare precedată sau însoţită de publicitate şi anunţată sub denumirea de „lichidare” şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerată a totalităţii sau numai a unei părţi din stocul de produse dintr-o structură de vânzare cu amănuntul, în una dintre următoarele situaţii:

a)încetarea definitivă a activităţii comerciantului, inclusiv în cazul schimbării proprietarului, chiriaşului, locatarului sau mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare, cu excepţia cazurilor în care aceasta este vândută, cedată sau închiriată unei persoane juridice administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau în care acesta este acţionar;

b)încetarea din proprie iniţiativă a activităţii comerciantului în structura de vânzare respectivă sau ca urmare a anulării contractului de închiriere, locaţie sau mandat, în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive sau în baza unei hotărâri judecătoreşti de evacuare silită;

c)întreruperea activităţii comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel puţin 5 luni după terminarea operaţiunilor de lichidare;

e)modificarea condiţiilor de exploatare a suprafeţei de vânzare, dacă lucrările de transformare şi amenajare depăşesc 30 de zile şi sunt efectuate în interiorul acesteia, structura de vânzare fiind închisă în toată această perioadă, sau modificarea condiţiilor de exercitare a activităţii în cazul încheierii ori anulării unui contract de distribuţie având o clauză de aprovizionare exclusivă;

f)vânzarea stocului de produse de către moştenitorii legali ai comerciantului defunct;

g)deteriorarea gravă, din cauza unor calamităţi sau acte de vandalism, a unei părţi sau, după caz, a întregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare.

 

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: