Arhiva

Archive for 26 mai 2011

ATENŢIE, INSTITUŢIILE FISCALE EVALUEAZA SOCIETĂŢILE COMERCIALE!


EVALUAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE DE CĂTRE ANAF!

ORDIN nr. 1984 din 11 mai 2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 361 din data de 24 mai 2011

  • Ordinul stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.
  • Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal şi care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente o anexă la declaraţia de menţiuni, conform modelului stabilit în anexa nr. 1, care serveşte la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor respective de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România. Anexa se completează cu ajutorul programului informatic de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi care poate fi descărcat de pe pagina de internet http://www.anaf.ro

 

  • Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevăzute la art. 1 sunt:

a)persoana impozabilă nu se află în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în situaţia de a nu desfăşura la sediul social sau la sediile secundare activităţi economice. Pentru a dovedi că persoana impozabilă nu se află în această situaţie, anexa la declaraţia de menţiuni trebuie să fie însoţită de un certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte fie că persoana impozabilă îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, fie că persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;

b)niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii1 persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal şi nici persoana impozabilă însăşi nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c)criteriul care face obiectul verificării faptice, privind existenţa spaţiului destinat sediului social/domiciliului fiscal şi, după caz, sediilor secundare declarate, care să corespundă obiectului de activitate pe care persoana impozabilă intenţionează să o desfăşoare/o desfăşoară;

d)criteriile de evaluare prevăzute în anexa nr. 2.

Categorii:PRACTIC

I.P.CULIANU SI CARTEA, DATE, TITLURI, ANI…


Cele mai cunoscute lucrări ale lui I.P. Culianu:

Eros şi magie în Renaştere, Călătorii în lumea de dincolo, Dicţionar al religiilor (în colaborare cu Mircea Eliade), Hesperus, Arborele cunoaşterii: mitologia gnostică de la creştinismul timpuriu până la nihilismul modern.

La Editura Polirom au aparut: Arta fugii (2002), Călătorii în lumea de dincolo (2002), Gnozele dualiste ale Occidentului (2002), Pergamentul diafan • Ultimele povestiri (2002), Jocurile minţii. Istoria ideilor, teoria culturii, epistemologie (2002), Eros şi magie în Renaştere. 1484 (2003), Ioan Petru Culianu. Omul şi opera (volum coordonat de Sorin Antohi, 2003), Iocari serio. Ştiinta şi arta în gândirea Renaşterii (2003), Cult, magie, erezii (2003), Hesperus (2004), Experienţe ale extazului (2004), Dialoguri întrerupte. corespondenţa Mircea Eliade – Ioan Petru Culianu (2004), Mircea Eliade (2004), Jocul de smarald (2005), Păcatul împotriva spiritului. Scrieri politice (ediţia a II-a, 2005), Religie şi putere (ediţia a II-a, în colaborare, 2005), Arborele Gnozei (ediţia a II-a, 2005), Psihanodia (ediţia a II-a, 2006), Gnosticism şi gândire modernă: Hans Jonas (2006), Studii româneşti I. Fantasmele nihilismului • Secretul doctorului Eliade (2006), Dicţionar al religiilor (împreună cu Mircea Eliade, 2007) şi Tozgrec (2010).

Categorii:PRESA

COPIII, FAMILIA, VENITUL MINIM GARANTAT, PULSUL SOCIAL, NOI REGLEMENTĂRI, CONDIŢII, DOSARE, TERMENE…


CREŞTEREA COPIILOR, FAMILIA, VENITUL MINIM GARANTAT!

Notutăţi legislative, referitor la ajutoarele sociale:

1. Instructiunile de aplicare a unor prevederi din urmatoarele acte normative:

– Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011;

– Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011;

– Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011.

Instructiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Instructiunile detaliza unele aspecte legate de:
– conditiile de eligibilitate la stabilirea dreptului la indemnizatia pentru cresterea copilului;
– perioadele de activitate profesionala realizate in alte state membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Elvetia, care pot fi luate in calcul la acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in Romania;
– veniturile care se iau in calcul la stabilirea indemnizației pentru cresterea copilului.

Instructiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

–          Sunt prezentate solutii pentru situatii cu privire la:
– componența familiei si

–          stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie;
– frecventarea cursurilor scolare;
– alte situatii speciale.

Instructiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

–          Solutiile prezentate se refera la:
– modul de evaluare a veniturilor si a bunurilor;
– stabilirea componentei familiei;
– modificarea cuantumului ajutorului social,

–          suspendarea si incetarea platii.

Date despre actul normativ:

–          In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 360 din data de 24 mai 2011 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011.

Categorii:PRACTIC

O AVENTURĂ NEPREVĂZUTĂ: ROMÂNII ŞI CEDO


CEDO SI ROMÂNIA, AVENTURA COMPLICATĂ A CETĂŢEANULUI ROMÂN ÎN PERIMETRUL JUSTIŢIEI ROMÂNE

 

Ionescu vs. Romania (nr. 24916/05)

Reclamantul, Florin Ionescu, este un cetatean german, nascut in 1947, care locuieste in Moosthenning, Germania. El reclama, pe baza articolului 6, care stipuleaza dreptul la un poces echitabil, judecat intr-un termen rezonabil, ca procedurile penale impotriva partenerului sau de afaceri, pe care il acuzase de frauda si fals, au fost incorecte si au durat prea mult.

Judecatorii europeni au dat castig de cauza reclamantului numai in privinta duratei procedurilor penale, pe care au considerat-o prea mare, insa, din punct de vedere al corectitudinii acestora, magistratii nu au constatat nicio incalcare a Coventiei.

Totusi, reclamantul va primi 2400 de euro pentru daune morale si 750 de euro pentru cheltuieli de judecata.

 

Asociatia “21 decembrie 1989” si altii vs. Romania (nr. 33810/07 si 18817/08)

Reclamantii sunt Asociatia 21 decembrie 1989, inregistrata in Bucuresti, presedintele acesteia, Teodor Maries din Bucuresti, precum si sotii Elena si Nicolae Vlase din Brasov.

Pe baza articolului 2 (dreptul la viata), sotii Vlase reclama lipsa investigatiilor eficiente in cazul fiului lor care a murit in timpul manifestatiilor anticomuniste din decembrie 1989.

De cealalta parte, Maries, pe baza articolului 3, care interzice tratamentul inuman sau degradant, reclama si el lipsa investigatiilor asupra maltratarii la care a fost supus in timpul acelorasi evenimente.

De asemenea, invocand articolul 8 (dreptul la corespondenta) si articolul 34 (dreptul la cereri individuale), Maries mai reclama, in numele sau si al asocitiei pe care o reprezinta, ca telefoanele i-au fost ascultate ca o forma de presiune a autoritatilor impotriva lui, ca urmare a activitatii sale in calitate de presedinte al Asociatiei.

In ceea ce-i priveste pe sotii Vlase, magistratii europeni au notat ca investigatiile dureaza de 20 de ani si au hotarat ca statul roman a incalcat intr-adevar articolul 2 din Conventie. Ei au stabilit ca Romania trebuie sa plateasca daune morale de 15.000 de euro reclamantilor.

CEDO i-a dat dreptate si lui Maries, constatand ca statul roman a incalcat articolul 8 din Conventie. Judecatorii au precizat ca reclamantul a fost subiectul unor masuri de supraveghere in 1990, iar documentele rezultate in urma acestei supravegheri au fost pastrate de autoritatile romane cel putin pana in 2006. Ei au stabilit valoarea daunelor morale pe care Romania le va plati reclamantului la 6000 de euro.

In aceasta cauza, magistratii CEDO au mai hotarat ca statul roman trebuie sa achite si 20.000 de euro, in total, pentru cheltuielile de judecata.

Categorii:PRACTIC, PRESA

RECENSĂMÂNTUL, BAZA DE DATE PRIVIND DEZVOLTAREA PE VIITOR A ROMÂNIEI


RECESAMANTUL POPULATIEI SI A TERENURILOR

Institutul National de Statistica (INS) a anuntat ca in perioada 22- 31 octombrie 2011 operatorii de teren se vor afla in gospodariile populatiei pentru a culege datele pentru Recensamantul Populatiei si al Locuintelor.  

Operatiunea statistica se realizeaza la intervale regulate – de regula 10 ani – si are ca scop numararea oficiala a populatiei pe teritoriul unei tari si in cele mai mici sub-teritorii geografice ale sale, impreuna cu un numar selectat de caracteristici demografice si sociale ale populatiei.

Important: datele si informatiile rezultate sunt folosite pentru planificarea si implementarea politicilor economice si sociale de dezvoltare, la nivel national si local, statal si privat, pentru activitati administrative sau de cercetare stiintifica.

Recensamantul Populatiei si al Locuintelor 2011 este primul care are loc dupa aderarea Romaniei in Uniunea Europeana, iar actiunea implica cheltuieli de circa 193 de milioane de lei si peste 120.000 de persoane angajate pentru operatiunile de inregistrare in teren.

Reuşita sa depinde în mod esenţial de doi factori.

–       Cel dintâi, acurateţea şi claritatea materialelor de lucru – chestionare, manual, ghid este condiţionat de profesionalismul şi calitatea personalului de recensământ, în primul rând a statisticienilor care au elaborat aceste materiale în conformitate şi la standardele metodologice statistice internaţionale.

–       Cel de-al doilea factor, poate şi mai important, îl reprezintă disponibilitatea populaţiei de a participa la recensământ prin răspunsuri oneste la întrebările recenzorilor, ceea ce nu se poate realiza decât printr-o promovare corespunzătoare în care parteneriatul cu mass-media devine hotărâtor. Pentru că, deşi primirea recenzorului şi dialogul cu acesta este o obligaţie, în egală măsură legală şi civică, pentru toate persoanele aflate pe teritoriul României în perioada desfăşurării recensământului, răspunsurile ţin exclusiv de libera declaraţie a respondentului, nefiind cerută prezentarea nici unui document justificativ, cu excepţia actului de identitate necesar înscrierii corecte a codului numeric personal.

–       De precizat că toţi recenzorii vor avea şi la recensământul de probă, ca şi la cel propriu-zis, documente de identificare, pe care le vor prezenta în momentul sosirii la domiciliile intervievaţilor.

COMUNICAT INS!

Categorii:PRACTIC

CARTEA ORĂŞTIE, CÂND LUMEA SE REGĂSEŞTE ÎNTR-O CARTE. „Întâmplarea face să-l cunosc mai bine pe autor şi să-i cunosc preocupările şi agitaţia zilnică, fapt care mă face să mă întreb de-a dreptul cu uluire când a putut efectua această imensă muncă de documentare pentru lucrarea de faţă. Pentru că fiecare capitol al lucrării este un veritabil manual din care nu afli doar titluri şi perioade de timp, ci poţi efectiv să cunoşti elemente de conţinut al domeniului sau lucrărilor menţionate. Iar Orăştia a fost dintotdeauna un focar al culturii româneşti şi probabil că şi acesta a fost un motiv al autorului pentru alegerea zonei de studiu a acestui fenomen.”


PRIMIM DE LA ION URDA:

 

O RECIDIVĂ ÎN ISTORIOGRAFIA LITERARĂ A ŢINUTURILOR HUNEDORENE

După ce a scos de sub tipar două cărţi de referinţă pentru istoriografia literară a ţinuturilor hunedorene, „Presa hunedoreană (de la începuturi şi până în prezent)” şi „Literatura hunedoreană (de la începuturi şi până în prezent)”, Ştefan Nemecsek ne mai uimeşte încă odată prin prolificitatea sa ca istoriograf literar, recidivând în domeniu cu o nouă lucrare de proporţii în două volume (peste 670 pagini), „Carte, literatură şi presă la Orăştie (de la începuturi şi până în 1944)”.

Lucrarea conţine 5 capitole judicios organizate atât logic, cât şi cronologic, dovedind, dacă mai era nevoie, minuţioasa şi trudnica muncă de cercetare desfăşurată de autor pentru întocmirea acesteia. Desigur că lucrările menţionate anterior au fost o bază importantă actualei lucrări, însă aceasta se dovedeşte a fi un exemplu miraculos de muncă de documentare dusă până la paroxism.

Întâmplarea face să-l cunosc mai bine pe autor şi să-i cunosc preocupările şi agitaţia zilnică, fapt care mă face să mă întreb de-a dreptul cu uluire când a putut efectua această imensă muncă de documentare pentru lucrarea de faţă. Pentru că fiecare capitol al lucrării este un veritabil manual din care nu afli doar titluri şi perioade de timp, ci poţi efectiv să cunoşti elemente de conţinut al domeniului sau lucrărilor menţionate. Iar Orăştia a fost dintotdeauna un focar al culturii româneşti şi probabil că şi acesta a fost un motiv al autorului pentru alegerea zonei de studiu a acestui fenomen.

Nu vreau să ocup spaţiul tipografic prin prezentarea modului de organizare a lucrării, vreau doar să remarc o sistematizare riguroasă a tuturor domeniilor prezentate, astfel încât cititorul, fie că citeşte pur şi simplu lucrarea, fie că vrea să o folosească pentru documentare pe un domeniu restrâns, poate realiza acest lucru cu uşurinţă. Pe de altă parte, lucrarea reia, din publicaţiile studiate, anumite creaţii literare ale unor autori de marcă din alte zone ale ţării, dovedind că mişcarea culturală din zona Orăştiei era cunoscută şi apreciată în întreaga ţară.

Nu este lipsit de interes faptul că lucrarea consacră un spaţiu important prezentării amănunţite a unor personalităţi culturale de referinţă ale vremii (Sebastian Bornemisa şi Ioan Moţa), oameni care au marcat incontestabil concepţiile vremii.

Este indubitabil că Ştefan Nemecsek este un împătimit al istoriografiei literare, pentru el documentarea în domeniu este o plăcere, o pasiune care îl devoră până la epuizare. Iar creaţiile sale în domeniu devin, prin pasiunea cu care sunt născute, adevăraţi copii ai săi. Şi, ca orice părinte care îşi iubeşte progeniturile, dând curs invitaţiilor primite, Ştefan Nemecsek duce o asiduă activitate de promovare a lor. Astfel, de curând invitat la Chişinău în Republica Moldova la Salonul internaţional de carte (07-10 aprilie 2011), lucrarea de care vorbim s-a bucurat de o elogioasă primire. Se cuvin remarcate şi invitaţiile în urma cărora autorul a participat cu lucrările sale la diverse proiecte culturale cum ar fi cel derulat la Istambul de Fundaţia culturală TUNA FORUM împreună cu Academia Română şi Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România sau invitaţia Bibliotecii ziarului „Observatorul” din Toronto – Canada, acestea fiind unanim apreciate. Este impresionant, de asemenea, periplul autorului şi succesul avut cu lucrările sale de istoriografie literară şi nu numai, la Bruxelles, Strasbourg, Cairo, Izmir şi Istambul.

Oricât ar fi de înverşunaţi adversarii lui Ştefan Nemecsek (şi are destui), nu se poate nega efortul şi dăruirea cu care autorul şi-a scris lucrările, iar, prin aprecierile de care se bucură, valoarea pe care o capătă acestea şi, implicit, autorul lor.   

– Felicitări, Ştefan Nemecsek, şi mergi mai departe pe drumul tău!

Ion Urda

Categorii:CARTEA
%d blogeri au apreciat: