Arhiva

Archive for 23 mai 2011

FRUMUSEŢILE ROMÂNIEI, O CĂLĂTORIE VIRTUALĂ, LOCURI, PEISAJE, MINUNI


ROMANIAN BEAUTIES

Categorii:FOTO

INSTANTELE PREIAU ACTELE TRANSMISE SI PRIN EMAIL, NOUA PROCEDURA SPARGE FEUDALISMUL DIN INSTANTE


TRANSMITEREA PRIN EMAIL A ACTELOR LA INSTANTE, PENTRU DOSARELE AFLATE PE ROL

Articolul nr. 93 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti face distincţie din punct de vedere al modalităţii de transmitere, între actele de sesizare a instanţei şi celelalte cereri.

Astfel alin. 1 al articolului limitează posibilităţile de depunere a actelor de sesizare a instanţei prin corespondenţă, fiind prevăzute în acest sens serviciile poştale, curier sau fax.

În ceea ce priveşte corespondenţa referitoare la dosarele aflate pe rolul instanţelor, alineatul nr. 2 al aceluiaşi articol prevede posibilitatea transmiterii  prin  poştă, curier, fax, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare.

Este adevărat că regulamentul nu cuprinde prevederi exprese legate de semnarea cererilor transmise prin corespondenţa, dar acesta se completează cu dispoziţiile legale în materie.

În ceea ce priveşte corespondenţa electronică sunt incidente dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 455/2001, conform cărora înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Instanţele de judecată pot semnala petenţilor condiţia prevăzută de lege pentru atestarea semnăturii electronice, dar potrivit dispoziţiilor regulamentare trebuie să asigure condiţiile necesare recepţionării, imprimării şi ataşării acestora la dosar, urmând ca judecătorul învestit cu soluţionarea cauzei să analizeze în ce măsură cererea îndeplineşte condiţiile de formă prevăzută de   procedura  civilă.

Este adevărat că imprimarea corespondenţei electronice presupune cheltuieli suplimentare din partea instanţelor, din punct de vedere al materialelor consumabile, probleme identice fiind ridicate şi de transmiterea corespondenţei prin fax.

În condiţiile inexistenţei unei obligaţii legale de plata unei taxe suplimentare, nu li se poate restricţiona dreptul justiţiabililor de a transmite în această manieră corespondenţa aferentă dosarelor aflate pe rolul instanţei, cheltuielile urmând a fi suportate din bugetul instanţelor.

Categorii:PRESA
%d blogeri au apreciat: