Arhiva

Archive for 12 mai 2011

ACTIVITĂŢI DE CONTABILITATE ŞI AUDIT FINANCIAR AUTORIZATE CONFORM OUG NR. 44/2008.


„Art. 10 alin 3^1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, introdus prin OUG nr. 37/2011, acorda dreptul persoanelor cu studii economice superioare sa organizeze si sa conduca contabilitatea persoanelor juridice cu o cifra de afaceri sub echivalentul a 35.000 euro, prin derogare de la alin (3) al aceluiasi articol care prevede conditia de a fi membru CECCAR.

Opinam ca, data fiind aceasta prevedere, exista temei legal pentru inregistrarea activitatii prevazuta la cod CAEN Rev. 2 – 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultant in domeniul fiscal, ca obiect de activitate pentru forma de organizare potrivit OUG nr. 44/2008, respectiv PFA, desfasurarea activitatii potrivit prevederilor legale apartinand solicitantilor.”

 

POZIŢIA ONRC


Categorii:PRACTIC

CARTEA ÎN LARG, PIERDEREA DIMENSIUNILOR, RECÂŞTIGAREA ALTANTICULUI LA LIVIU OFILEANU


Categorii:CARTEA

NOTE LITERARE: LIVIU OFILEANU, CORIGENT LA FERICIRE…


Liviu Ofileanu s-a născut la Hunedoara, la 6 septembrie 1972. A debutat literar în revista Kilometrul zero, în 1994. În perioada 1990-2003, a frecventat cenaclurile „Lucian Blaga” si „Katharsis”, realizând si emisiuni la Radio Sica din Hunedoara.

A publicat în revistele Viaţa românească, Vatra veche, Dacia literară, Steaua, Agero Stuttgart, Semne, Poezia, Oglinda literară, Arhipelag, Axioma, Ardealul literar si artistic, Algoritm literar, Provincia Corvina, Opinii culturale, Sinteze literare, Fereastra, Literaria, Citadela, ConstelaŃia Dragonului.

A obţinut Premiul I si Premiul Editurii Emia la Festivalul interjudeţean „Vlaicu Bârna”, Brad, 2002, Premiul revistei Viaţa Românească la Concursul naţional de poezie „Porni Luceafărul…”, Botosani, 2002, Premiul I si premiul „Ioanid Romanescu” al Muzeului Literaturii Române din Iasi,

Premiile revistelor Convorbiri literare si Sinteze literare la Festivalul naţional de poezie „Costache Conachi”, Tecuci, 2002, Premiul revistei Steaua la Concursul naţional de poezie „Aron Cotrus”, Medias, 2002, Diplomă acordată de Societatea Scriitorilor „C. Negri”, Filiala Ploiesti, 2002, Premiul „Octavian Goga”, Cluj, 2009, Premiul I la Concursul Naţional de Poezie organizat de Fundaţia EDO Bucuresti,

2010, Premiul I la Festivalul Naţional de Poezie „Agatha Grigorescu Bacovia”, Mizil, 2010, si Premiul Orfeu al Scriitorilor Danubieni Mehedinţi, la Festivalul Naţional de Poezie „Nicolae Drăgan”, Gâlda de Jos, 2010. A publicat volumul de poezii „Corigent la fericire”, Editura Emia, Deva, 2003. În prezent, este redactor la revista Algoritm literar din Călan.

Categorii:literature

SEMNAL: LEGEA DIALOGULUI SOCIAL. ACTE ABROGATE.


In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 322 din data de 10 mai 2011 a fost publicata Legea nr. 62/2011 a dialogului social

Legea reglementeaza in mod unitar relatia patronate-sindicate, reunind intr-un singur act normativ reglementari referitoare la: sindicate, patronate, Consiliul Economic si Social, negocierile colective de munca si solutionarea conflictelor de munca.

La data intrarii in vigoare a noii legi se abroga:
– Legea sindicatelor nr. 54/2003;
– Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca;
– Legea patronatelor nr. 356/2001;
– Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca;
– Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social;
– Hotararea Guvernului nr. 369/2009 privind constituirea si functionarea comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice centrale si la nivel teritorial.

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: