Arhiva

Archive for 10 mai 2011

PAGINĂ DE MANUSCRIS: PALIA DE LA ORĂŞTIE


Categorii:CARTEA

CARTE, LITERATURĂ ŞI PRESĂ LA ORĂŞTIE (DE LA ÎNCEPUTURI PÂNĂ ÎN 1944), Editura „Realitatea Românească” – 2010.


Categorii:literature

PALIA DE LA ORĂŞTIE (1).- „Bitia şi Ishodul”. Serial de Ştefan Nemecsek


primim de la Ştefan Nemecsek:

PALIA DE LA ORĂŞTIE, SERIAL DE ŞTEFAN NEMECSEK

 

(fragment din cartea CARTE, LITERATURĂ ŞI PRESĂ LA ORĂŞTIE (de la început până în 1944) – Volumul I – 2011

Deşi PALIA DE LA ORĂŞTIE are o valoare şi o semnificaţie deosebită pentru istoria culturală a Ţinutului Hunedoarei, este puţin cunoscută, fapt pentru care îi vom acorda o mai extinsă atenţie. Critica şi interpretarea textelor româneşti vechi, mai cu seamă din secolul al XVI-lea, oferă cercetătorilor limbii române un bogat material lingvistic nevalorificat, care contribuie la tratarea fructuoasă a problemelor de fonetică, morfologie şi sintaxă istorică, precum şi de dialectologie şi

lexicologie istorică.

În cadrul activităţii literare din secolul al XVI-lea un loc deosebit îl ocupă cartea cunoscută în istoria literaturii sub numele de „Palia de la Orăştie”, cea dintâi încercare de a tălmăci în limba română Vechiul Testament. Textul tipărit la Orăştie între anii 1581-1582, intitulat „Palia”, adică Vechiul Testament, cuprinde primele două capitole din Biblie: Geneza şi Exodul, sau cum spun traducătorii cu cuvintele slavone: Bitia şi Ishodul.

Importanţa acestei cărţi a fost subliniată de Iosif Popovici şi de lingvistul francez Mario Roques, care în anul 1925 a retipărit cu litere chirilice prefaţa şi prima parte (Geneza), identificând şi izvoarele utilizate de autorii Paliei.

Împrejurările în care apare textul le aflăm din „prefaţă”. Palia a fost tipărită „cu ştirea măriei lui Batăr Jigmon, voivodăl Ardealului şi a ţăriei ungureşti şi cu ştirea şi cu voia a toţi domnilor mari şi sfetnici ai Ardealului, pentru întremătura beseariceeie sfântă a românilor”. Cheltuiala a suportat-o un magnat ungur, Geszti Ferencz, „domn de steag şi vestit viteaz, alesu hotnogiu Ardealului şi ţăriei ungureşti”.

Rod al propagandei calvine, care a avut un puternic ecou în Transilvania, sprijinind în parte şi activitatea diaconului Coresi, Palia a fost tradusă de cinci cărturari români: Mihail Tordaş „episcopul românilor din Ardeal”, Ştefan Herce „propovăduitorul Evangheliei în Sebeş”, Efrem Zacan „dascălul de dăscălie a Sebeşului”, Moise Peştişel „propovăduitorul Evangheliei în Lugoj” şi Archirie „protopopul Hunedoarei”.

Autorii traducerii specifică în prefaţă că ei dau deocamdată la iveală numai aceste două cărţi „să fi e pârgă până Domnedzeu va şi alalte tipări şi scoate”, lăsând să se înţeleagă că vor apărea şi altele.

Traducerea întreagă, după mărturisirea autorilor Paliei, ar fi cuprins tot Pentateucul, Cartea regilor „şi alţi proroci câţiva”, dar, cum rezultă din prefaţă, resursele materiale şi ajutorul lui Geszti nu au permis tipărirea în întregime a acestor capitole din Vechiul Testament. Nu putem şti dacă aceste afi rmaţii sunt reale, deoarece ne lipsesc indicaţii precise. Până în prezent nu s-a descoperit nici o altă carte tipărită care ar putea fi pusă în legătură cu traducerile menţionate în prefaţa Paliei. Cipariu aminteşte că în catalogul bibliotecii mitropolitane din Alba Iulia se găseşte însemnat sub nr. 16: „cinci cărţi ale lui Moisi, româneşte”, însă şi el se îndoieşte de existenţa lor, deoarece, căutându-le, nu a dat de ele. Sbiera crede că această notiţă se poate raporta, dacă nu la o carte tipărită, probabil la un manuscris care s-a afl at acolo. Credem însă că Mario Roques are

dreptate când susţine că lucrarea menţionată în cartalogul din Alba Iulia nu e alta decât Palia de la Orăştie; desigur bibliotecarul, ţinând seama de titlul cărţii: „aceasta e parte Paliei dentâi, amu cinci cărţi ale lui Moisi prorocul”, a catalogat-o astfel, neţinând seama de conţinut.

Ştefan Nemecsek

Categorii:CARTEA

AUTOVEHICULE VERZI, UN PROGRAM SPECIAL, SUME DIN FONDUL DE MEDIU


PROGRAMUL RABLA PENTRU AUTOVEHICULE VERZI

Exista Programul „Rabla” pentru autovehiculele electrice sau hibrid care se adreseaza atat persoanelor fizice, cat si unitatilor administrativ – teritoriale sau institutiilor publice.

Acestea pot casa un autoturism vechi, iar in schimbul lui vor primi tichete valorice. Numarul de tichete depinde de tipul de masina care va fi achizitionat. Astfel, cei care doresc sa cumpere autoturisme electrice vor primi patru vouchere, in timp ce pentru achizitionarea unei masini cu sistem de motorizare hibrid se vor acorda doua vouchere.

Valoarea unui tichet este de 3800 de lei.

Persoanele fizice, institutiile si alte persoane juridice care nu au o masina veche pe care sa o caseze, au facilitati specifice.

Potrivit legii, ei vor primi, la achizitionarea unui autoturism ecologic, o subventie de pana la 20% din pretul autovehiculului, dar nu mai mult de 3.700 de euro, pentru autovehiculele electrice, respectiv o reducere de pana la 10%, dar nu mai mult de 1.800 euro, pentru autovehiculele hibrid.

De facilitate pot beneficia persoanele fizice, unitatile administrativ – teritoriale sau institutiile publice, iar reducerile vor fi suportate din Fondul pentru mediu.

Programului guvernamental pune in practica dupa ce se publica in Monitorul Oficial Instructiunile de aplicare.

De urmarit: OUG nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 307/2011

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: