Prima pagină > GÂND > DESPRE PAŞTELE EVREILOR, O SĂRBĂTOARE SFÂNTĂ, ANUNŢĂ SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII MÂNTUITORULUI. SCRIPTURA.

DESPRE PAŞTELE EVREILOR, O SĂRBĂTOARE SFÂNTĂ, ANUNŢĂ SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII MÂNTUITORULUI. SCRIPTURA.


 

Exo 12:1

Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron în ţara Egiptului:

Exo 12:2

„Luna aceasta va fi pentru voi cea dintîi lună; ea va fi pentru voi cea dintîi lună a anului.

Exo 12:3

Vorbiţi întregei adunări a lui Israel, şi spuneţi-i: „În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă.

Exo 12:4

Dacă sînt prea puţini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor; să faceţi socoteala cît poate mînca fiecare din mielul acesta.

Exo 12:5

Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an; veţi putea să luaţi un miel sau un ied.

Exo 12:6

Să-l păstraţi pînă în ziua a patrusprezecea a lunii acesteia; şi toată adunarea lui Israel să-l junghie seara.

Exo 12:7

Să ia din sîngele lui, şi să ungă amîndoi stîlpii uşii şi pragul de sus al caselor unde îl vor mînca.

Exo 12:8

Carnea s’o mănînce chiar în noaptea aceea, friptă la foc; şi anume s’o mănînce cu azimi şi cu verdeţuri amare.

Exo 12:9

Să nu-l mîncaţi crud sau fiert în apă; ci să fie fript la foc: atît capul, cît şi picioarele şi măruntaiele.

Exo 12:10

Să nu lăsaţi nimic din el pînă a doua zi dimineaţa; şi, dacă va rămînea ceva din el pe a doua zi dimineaţa, să-l ardeţi în foc.

Exo 12:11

Cînd îl veţi mînca, să aveţi mijlocul încins, încălţămintele în picioare, şi toiagul în mînă; şi să-l mîncaţi în grabă; căci sînt Paştele Domnului.

Exo 12:12

În noaptea aceea, Eu voi trece prin ţara Egiptului, şi voi lovi pe toţi întîii-născuţi din ţara Egiptului, dela oameni pînă la dobitoace; şi voi face judecată împrotiva tuturor zeilor Egiptului; Eu, Domnul.

Exo 12:13

Sîngele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sîngele, şi voi trece pe lîngă voi, aşa că nu vă va nimici nici o urgie, atunci cînd voi lovi ţara Egiptului.

Exo 12:14

Şi pomenirea acestei zile s’o păstraţi, şi s’o prăznuiţi printr’o sărbătoare în cinstea Domnului; s’o prăznuiţi ca o lege vecinică pentru urmaşii voştri.

Exo 12:15

Timp de şapte zile, veţi mînca azimi. Din cea dintîi zi veţi scoate aluatul din casele voastre: căci oricine va mînca pîne dospită, din ziua întîi pînă în ziua a şaptea, va fi nimicit din Israel.

Exo 12:16

În ziua dintîi veţi avea o adunare de sărbătoare sfîntă; şi în ziua a şaptea, veţi avea o adunare de sărbătoare sfîntă. Să nu faceţi nici o muncă în zilele acelea; veţi putea numai să pregătiţi mîncarea fiecărui ins.

Exo 12:17

Să ţineţi sărbătoarea azimilor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oştile voastre din ţara Egiptului; să ţineţi ziua aceea ca o lege vecinică pentru urmaşii voştri.

Exo 12:18

În luna întîi, din a patrusprezecea zi a lunii, seara, să mîncaţi azimi, pînă în seara zilei a douăzeci şi una a lunii.

Exo 12:19

Timp de şapte zile, să nu se găsească aluat în casele voastre; căci oricine va mînca pîne dospită, va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin, fie băştinaş.

Exo 12:20

Să nu mîncaţi pîne dospită; ci, în toate locuinţele voastre, să mîncaţi azimi.”

Exo 12:21

Moise a chemat pe toţi bătrînii lui Israel, şi le-a zis: „Duceţi-vă de luaţi un miel pentru familiile voastre, şi junghiaţi Paştele.

Exo 12:22

Să luaţi apoi un mănunchi de isop, să-l muiaţi în sîngele din strachină, şi să ungeţi pragul de sus şi cei doi stîlpi ai uşii cu sîngele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă pînă dimineaţa.

Exo 12:23

Cînd va trece Domnul ca să lovească Egiptul, şi va vedea sîngele pe pragul de sus şi pe cei doi stîlpi ai uşii, Domnul va trece pe lîngă uşă, şi nu va îngădui Nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească.

Exo 12:24

Să păziţi lucrul acesta ca o lege pentru voi şi pentru copiii voştri în veac.

Exo 12:25

Cînd veţi intra în ţara, pe care v’o va da Domnul, după făgăduinţa Lui, să ţineţi acest obicei sfînt.

Exo 12:26

Şi cînd vă vor întreba copiii voştri: „Ce însemnează obiceiul acesta?”

Exo 12:27

să răspundeţi: „Este jertfa de Paşte în cinstea Domnului, care a trecut pe lîngă casele copiilor lui Israel în Egipt, cînd a lovit Egiptul, şi ne-a scăpat casele noastre.” Poporul s’a plecat, şi s’a închinat pînă la pămînt.

Exo 12:28

Şi copiii lui Israel au plecat, şi au făcut cum poruncise Domnul lui Moise şi lui Aaron; aşa au făcut.

Exo 12:29

La miezul-nopţii, Domnul a lovit pe toţi întîii născuţi din ţara Egiptului, dela întîiul-născut al lui Faraon, care şedea pe scaunul lui de domnie, pînă la întîiul-născut al celui închis în temniţă, şi pînă la toţi întîii-născuţi ai dobitoacelor.

Exo 12:30

Faraon s’a sculat noaptea, el şi toţi slujitorii lui, şi toţi Egiptenii; şi au fost mari ţipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort.

Exo 12:31

În aceeaş noapte Faraon a chemat pe Moise şi pe Aaron, şi le-a zis: „Sculaţi-vă, ieşiţi din mijlocul poporului meu, voi şi copiii lui Israel. Duceţi-vă să slujiţi Domnului, cum aţi zis.

Exo 12:32

Luaţi-vă şi oile şi boii, cum aţi zis, duceţi-vă, şi binecuvîntaţi-mă.”

Exo 12:33

Egiptenii zoreau poporul, şi se grăbeau să-i scoată din ţară, căci ziceau: „Altfel, toţi vom pieri.”

Exo 12:34

Poporul şi-a luat plămădeala (coca), înainte de a se dospi. Şi-au învelit postăvile cu plămădeala în haine, şi le-au pus pe umeri.

Exo 12:35

Copiii lui Israel au făcut ce spusese Moise, şi au cerut Egiptenilor vase de argint, vase de aur şi haine.

Exo 12:36

Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea Egiptenilor, cari le-au împlinit cererea. Şi astfel au jăfuit pe Egipteni.

Exo 12:37

Copiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot, în număr de aproape şase sute de mii de oameni cari mergeau pe jos, afară de copii.

Exo 12:38

O mulţime de oameni de tot soiul s’au suit împreună cu ei; aveau şi turme însemnate de oi şi boi.

Exo 12:39

Cu plămădeala, pe care o luaseră din Egipt şi care nu se dospise încă, au făcut turte fără aluat; căci fuseseră izgoniţi de Egipteni, fără să mai poată zăbovi, şi fără să-şi ia merinde cu ei.

Exo 12:40

Şederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de patru sute treizeci de ani.

Exo 12:41

Şi, după patru sute treizeci de ani, tocmai în ziua aceea, toate oştile Domnului au ieşit din ţara Egiptului.

Exo 12:42

Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului, pentrucă atunci i-a scos din ţara Egiptului; noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului de toţi copiii lui Israel şi de urmaşii lor.

Exo 12:43

Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron: „Iată porunca privitoare la Paşte: niciun străin să nu mănînce din ele.

Exo 12:44

Să tai împrejur pe orice rob cumpărat cu bani, şi apoi să mănînce din ele.

Exo 12:45

Veneticul şi simbriaşul să nu mănînce.

Exo 12:46

Să nu le mănînce decît într’o singură casă; să nu luaţi deloc carne afară din casă, şi să nu zdrobiţi niciun os.

Exo 12:47

Toată adunarea lui Israel să facă Paştele.

Exo 12:48

Dacă un străin, care va locui la tine, va vrea să facă Paştele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur; apoi se va apropia să le facă, şi va fi ca şi băştinaşul; dar niciun netăiat împrejur să nu mănînce din ele.

Exo 12:49

Aceeaş lege va fi pentru băştinaş ca şi pentru străinul, care va locui în mijlocul vostru.”

Exo 12:50

Toţi copiii lui Israel au făcut cum poruncise Domnul lui Moise şi lui Aaron; aşa au făcut.

Exo 12:51

Şi chiar în ziua aceea, Domnul a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel, după oştile lor.

Categorii:GÂND
 1. 19 aprilie 2011 la 20:27

  Fara evrei nu ar fi crestini.
  Aşa este!
  Planul lui Dumnezeu este desavarsit.

  Dacă Dumnezeu încă, are un plan, înseamnă, logic judecând, că Moise, criminalul, a minţit când a spus şi scris: Dumnezeu a văzut tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a șasea. Vă aştept aici, http://www.forumcrestin.com/stiinta-si-religie/alternativa-la-religii/msg625196/#new ca să mă judecaţi, să judecăm pentru a afla Adevărul Creaţiei şi al Creatorului.

 2. 16 aprilie 2011 la 2:16

  Realizezi domnule că lumea este împărțită în două mari părți?
  În evrei, tăiaţi împrejur, şi restul lumii?
  Realizezi cauza răului din lumea acestor timpuri de pe urmă?

  • 16 aprilie 2011 la 9:59

   Fara evrei nu ar fi crestini. Planul lui Dumnezeu este desavarsit. Crestinii trebuie sa-i faca gelosi pe evrei pentru a se intoarce la Isus, iar crestinii trebuie sa se teama pentru a nu cadea din har. Vezi Romani 11, Apostolul Pavel descrie exact aceasta relatie. Cine este crestin nu uita un principiu: Sola Scriptura!

 1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: