Prima pagină > PRACTIC > MODEL DE CERERE PENTRU ACORDAREA PENSIEI DE URMAŞ. NORMELE LA LEGEA PENSIILOR

MODEL DE CERERE PENTRU ACORDAREA PENSIEI DE URMAŞ. NORMELE LA LEGEA PENSIILOR


ANEXA Nr. 8:

Nr. ……………… din ………………

CERERE pentru acordarea pensiei de urmaş

(1)_

Către Casa Teritorială/Sectorială de Pensii ……………………

Subsemnatul(a) …………………………………., în calitate de soţ supravieţuitor/fiu/fiică/tutore/curator, având codul numeric personal ……………………………, domiciliat(ă)în localitatea ……………., str. ……………. nr. ………., bl. ……., sc. ……, et. ……., ap. ………..,judeţul ………………………, posesor(posesoare) al(a) actului de identitate seria …….. nr. …………………, eliberat(ă) de ……………………….. la data de ………….., născut(ă) la data de …………………. în localitatea/judeţul ………………….., fiul (fiica) lui …………. şi al(a) ………………,solicit înscrierea la pensie de urmaş după susţinătorul ……………….., decedat(ă) la data de ……………, în calitate de asigurat/pensionar, având codul numeric personal ………………………./dosar pensie nr. …………….., pentru titularii (numele şi calitatea):

1…………………………………………………………………………;

2…………………………………………………………………………;

3…………………………………………………………………………;

4…………………………………………………………………………;

5………………………………………………………………………..

În acest scop depun următoarele acte:

– carnet de muncă seria ……….. nr. ……….., în original şi copie;

– carnet de asigurări sociale seria ……….. nr. ………., în original şi copie;

– livret militar seria ……………. nr. …………., în copie;

– diploma de studii şi foaia matricolă, în copii, sau adeverinţa de certificare a perioadelor de studii învăţământ superior nr. …………….. din ………………;

– adeverinţa privind sporurile la salariu …………………;

– adeverinţa privind grupa superioară/condiţii de muncă ………………….;

– act doveditor din care să reiasă cauza decesului;

– FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă, în copie;

– BP2 şi certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională/în copie;

– certificat de deces seria ………… nr. …………., în copie;

– act de stare civilă (buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie);

– adeverinţa de studii;

– decizia medicală asupra capacităţii de muncă;

– talon de plată a pensiei sau copia deciziei de pensie.

(2)_

DECLARAŢIE

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru declaraţii neadevărate, că:

– nu am săvârşit infracţiunea de omor sau tentativă de omor asupra susţinătorului decedat;

– nu sunt asigurat;

– nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut;

– primesc/nu primesc indemnizaţii prevăzute de legi speciale – dosar nr. …………;

– primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social – dosar nr. ……………;

– primesc/nu primesc indemnizaţie de şomaj;

– nu s-a desfăcut căsătoria cu susţinătorul decedat;

– după decesul susţinătorului nu m-am recăsătorit.

Mă oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani şi la începerea fiecărui an şcolar/universitar să prezint, în termen de 10 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii dovada continuării studiilor (în cazul copiilor urmaşi).

Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.

În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.

Data …………………..

Semnătura …………….

Categorii:PRACTIC
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: