Arhiva

Archive for martie 2011

CARTEA DE VIZITĂ: Maria Teresa Liuzzo, Italia


             Carte de vizită: Dr. ssa. Maria Teresa LIUZZO, Italia

 

                                       Sono state tradutte …

 

         O fructuoasă colaborare este constantă în ultimii ani, între revista Le Muse şi Noua Provincia  Corvina, prin afinitatea electivă dintre vice-directoarea revistei, poetesă de mare prestigiu internaţional, dr. în Psihologie, Dr Honoris Causa al Lebnitz Univeristy- Santa Fe ( U.S.A.), profesor de Filozofie şi Litere Moderne s.U-USA,corespondentă permanentă la „ Il Ponte Italo- Americano” şi „ Noua Provincia Corvina” Europa- România. Atât revista AGAR Editrice, cât şi cele deja editate trei volume de Istorie Literară ( Antologie Internaţională pe continente)- au cultivat reciproc şi generos dar sub semnul exigenţelor valorice şi ale tradiţiei moderne neo-latine, autori italieni în România şi români în Italia. Partea română a acestor interferenţe este tandemul Eugen Evu- Elena Daniela Sgondea. Printre cei promovaţi ( sono state tradutte in lungua rumena dla poeta e critico letterario e Elena Sgondea ) – „ via” Maria Teresa Liuzzo, în România: Delma Cigarini, Maria Gabriella Meloni, Aura Piccioni,Giovanni Chelinno …

    Princepe Wilhelm Hohenzolern de Prusia, Maria Teresa Liuzzo şi Edmonda Aldini

la decernarea titlului de dr. Honoris Causa celebrei poetese.

Categorii:literature

SEMNAL DIN AMERICA DE LA FLORENTIN SMARANDACHE


                         Semnal editorial americano-românesc

                                          

                                        

                                Dragă domnule Rotaru

                                        -Antiscrisori-    

              Ariergarda avangardei …sau pamfletul anului 2011 

„De la începutul anului 1988 am purtat o corespondență “înverşunată” – aş îndrăzni să afirm, experimentală, avangardistă cu prof. univ. dr. Ion Rotaru (n. 11 septembrie 1924, Valea lui Ion, Bacău – d. 18 decembrie 2006, Bucureşti), Șeful Catedrei de Limbă şi Literatură Română de la Facultatea de Litere, Universitatea din București.

   Ne scriam… ANTISCRISORI… în răspăr, în contra-sens, jucându-ne uneori în epistole, cu critici şi autocritici, exagerări şi amenințări de formă, cualuzii, ironii, chiar şi cu absurdităţi… experimente lingvistice… anagramări, deturnări de sensuri…”

                                                                                Florentin Smarandache, U.S.A.

 

Am primit cu bucurie volumul 3 Storia della Letteratura, ( autor coordonator Paolo Borruto) operă critică monumentală AGAR Editrice, cuprinde poeţi din mileniul trei

de pe continente din Italia, dar şi din cincizeci de alte state din Europa, America, Africa, Asia şi Australia. Istoria cuprinde şi doi poeţi români, Eugen Evu şi Elena Daniela Sgondea.

Categorii:PRESA

RAFTUL DE POEZIE: „Picătura de infinit”, autor Ioan Barb, Editura A.T.U. Sibiu, 2010.


Categorii:CARTEA

HRISTICUL EMINESCU (3), Serial de Adrian Botez


3- PLÂNSUL EMINESCIAN

 

Plânsul, la Eminescu, nu izvorăşte din melancolia romantică, ci din setea de arhetipalitate. În nici un caz nu este vorba despre plâns ca dovadă artificioasă a sensibilităţii.

Plânsul, la Eminescu, este, şi el, cristic, mai exact, cu funcţie baptismală: este Apa care cheamă Focul, sunt amprentele-vehemenţe, ale închegării fenomenale, care-şi cheamă primordiile – îşi cheamă Sinele-Foc, Entelehiile-Foc, pentru a reîntoarce lumea la Eden. Plânsul este ipostazierea tragismului fiinţei demiurgice: “De plânge Demiurgos, doar el aude plânsu-şi”.

Apele plâng clar izvorând în fântâne” – apa care plânge are, ca efect al plânsului, izvorârea (deci, întoarcerea la Inepuizabila Puritate originară) şi clarul-claritate (aici, adverbial), prin în-focare (chemare-regăsire a Focului-Iluminare): Revelaţia Fântânii. Fântâna – prin care comunică tărâmurile (mai exact, Fântâna-arbore Cosmic, prin care se resoarbe tărâmul fenomenalităţii în Tărâmul Unic-Edenul – şi ale cărei ramuri-izvoare înfloresc aştrii: luna, stelele, soarele Negru) – Fântâna cu Plâns: Apa Vie (Agheazma, Apă şi Foc al Duhului Sfânt).

Ochii sunt, de multe ori, stare de plâns (potenţial sau cinetic). Stare continuă (suspendată sau reluată) Ea de plâns: căci ei cheamă, prin acvaticul-oglindă, razele focului uranic. În cazul stingerii luminii din ochi, se produce, în fapt, luciferizarea, transcendentalizarea fiinţei vizionare (prin ochii revelatorii), trecerea în zona Soare Negru-lumină ocultă: (I-166) “Şi dacă ochii ce-am iubit / N-or fi de raze plini, / Tu mă priveşte liniştit / Cu stinsele lumini. / (…) Tot înţeleg că m-ai chemat / Dincolo de mormânt”.

Există şi plânsul (suspendat) metafizic, ca ardere mistică a privirii în Eros, amplificând efectul sacru al pneumei: (I-94) “Privirea-mi arde, sufletul îmi creşte”.

Plânsul Naturii (Fire) este ninsoarea de foc, cu flori de tei – în dimensiunile orfismului sacru al codrului, creându-se viziunea cercurilor-unde, suprapuse (pe verticală), concentrice (orizontală), cercuri care comprimă-orientează, regresiv (prin somn-visare), către originar (ca şi în Luceafărul: “Iar ceru-ncepe a roti / În locul piere…”, sau “… Unde-ajunge nu-i hotar / Nici ochi spre a cunoaşte / Şi vremea-ncearcă în zadar / Din goluri [concentrice, golite de amprentele fenomenale] a se naşte”) -cf. I-61: “Adormind de armonia / Codrului bătut de gânduri, / Flori de tei deasupra noastră / Or să cadă rânduri-rânduri”.

Duh către duh, rost către rost (gură către gură), stau Călin şi fata de împărat (alungată, din fenomenalitate în arhetipalitate) – şi “apa ochilor” este faza premergătoare, preludiul (dar şi mediul de închegare) al focului-Eros: (I-66) “… s-uită-n ochii plini de apă, / Şi pe rând şi-astupă gura, când cu gura se adapă”. Apa şi Focul nu se resping, ca-n fenomenalitate – ci, în arhetipalitate, sunt complementare (cf. naşterea lui Hyperion – Voievodul Solar din Cer-uranos [stelar, în-focat] şi Mare.

De aceea, jalea, se transformă în postludiul plânsului, ca stare de nuntă îndeplinită a Apei cu Focul (prin orfism), pentru a rezulta Originaritatea-Eden: (I-83) “Iară cornul plin de jale / Sună dulce, sună greu”, sau (I-167) “buciumul sună cu jale” (pe deal, unde-i Axa Lumii – Salcâmul cosmic).

Starea de excepţie a plânsului este ouroboros-ul psihic: nuntirea urii cu amorul (cele două stări primare ale Focului, în aşteptarea Apei, care să introducă Râul Demiurg – stare de continuitate). Rezultă plânsul interior-cosmic, disperarea-vehemenţă paroxistică, prin care se produce stingerea eternă: (I-91) “… ura cea mai crudă mi s-ar părea amor… / Poate-oi uita durerea şi voi putea să mor… / (…) Şi-n stingerea eternă dispar fără de urmă”.

Plânsul interior, ca vehemenţă demiurgică-apocaliptică, întâlneşte Râsul, cu aceeaşi dublă funcţie: (I-119) “C-acel demon plânge, râde, neputând s-auză plânsu-şi, / Că o vrea .. spre a se-nţelege în sfârşit pe sine însuşi”.

În definitiv, stare de plâns cosmic demiurgic este dorul nemărginit, care cheamă lumile-luminile în roiuri, din “sure văi de chaos”, ca pe lacrimile (şi-roiuri) lui Demiurgos-cel-Ascuns – şi care, plângând lumină, se exprimă.

Întregul cosmosul este stare de plâns orfic, demiurgic-apocaliptic – într-o disimulare a formelor-de-apă (trecere-curgere) şi foc (patima fiinţei-fiinţare, care-şi caută, cu frenezie, originaritatea): (I-257) “De-ar fi aruncat în chaos arfa-i de cântări îmflată, / Toată lumea după dânsa, de-al ei sunet atârnată, / Ar fi curs în văi eterne, lin şi-ncet ar fi căzut… / Caravane de sori regii, cârduri lungi de blonde lune / Şi popoarele de stele, universu-n rugăciune … (rugăciunea este suprema stare de Foc: Spiritul regăsit prin cădere-înălţare). Toate aceste lumi de foc ale fiinţei sunt lacrimile demiurgico-apocaliptice, căzând spre a înălţa Fiinţa Cosmică, într-o veşnică resurecţie-regăsire de Sine (în zona ocultă a pierderii:Poate că în văi de caos ne-am pierdut de mult… de mult” (I-253).

Adrian Botez

Categorii:literature

REVISTA DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ „NOUA PROVINCIA CORVINA” NR. 3(55), Director: scriitorul Eugen Evu. Literatură, poezia, eseul, puncte de vedere din ariergardă, cultura din Hunedoara cu deschidere spre lume


Categorii:REVISTA

PENSIILE, NORMELE DE APLICARE DIN 28 MARTIE 2011


PENSIILE, NORMELE DE APLICARE

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 214 din data de 28 martie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cuprind reglementari detaliate referitoare la:
– declaratia nominala de asigurare, contractul de asigurare sociala, declaratia individuala de asigurare si contributia de asigurari sociale;
– stagiul de cotizare in sistemul public de pensii. Certificarea stagiului de cotizare si a punctajului realizat in sistemul public de pensii;
– pensiile din sistemul public: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata si pensia anticipata partiala, pensia de invaliditate, pensia de urmas;
– calculul pensiilor;
– stabilirea si plata pensiilor;
– procedura de incadrare in grad de invaliditate, revizuirea medicala si contestarea deciziei medicale asupra capacitatii de munca;
– alte drepturi de asigurari sociale: ajutorul de deces;
– dispozitii tranzitorii.

Declaratia nominala de asigurare, contractul de asigurare sociala, declaratia individuala de asigurare si contributia de asigurari sociale

Declaratia nominala de asigurare

Asigurarea evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat se realizeaza pe baza declaratiei nominale de asigurare.

Declaratia nominala de asigurare constituie documentul pe baza caruia casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale competente stabilesc stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si determina punctajul lunar al asiguratului.

Contractul de asigurare sociala

Normele precizeaza ca in sistemul public de pensii se pot asigura, pe baza de contract de asigurare sociala, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, cu sisteme proprii de asigurari sociale si pensii, neintegrate in sistemul public, precum si orice alta persoana care doreste sa se asigure in sistemul public de pensii, sau persoanele care, asigurate fiind, doresc sa isi completeze venitul asigurat pana la plafonul prevazut de lege.

Declaratia individuala de asigurare

Sunt obligate sa depuna declaratie individuala de asigurare persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut , precum:

–          administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;

–          membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;

–          persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;

–          persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;

–          alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.

Declaratia individuala de asigurare se depune personal la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.

De retinut: „persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice”, persoanele care exercita profesiuni libere, si anume: expert contabil; contabil autorizat; medic; farmacist; psiholog cu drept de libera practica; notar public; auditor financiar; practician in reorganizare si lichidare; persoane autorizate sa realizeze si sa verifice lucrarile de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei; expert tehnic, consilier in proprietate industriala; expert criminalist; executor judecatoresc; consultant fiscal; oricare alte profesii/meserii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

Contributia de asigurari sociale

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor pe baza de contract de asigurare sociala sau declaratie individuala de asigurare, este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.

Stagiul de cotizare in sistemul public de pensii.

Se face precizarea ca pentru persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii perioadele pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale.

Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor, din oficiu, o data la 2 ani, de catre CNPP si casele de pensii sectoriale.

Pensiile din sistemul public

Pensia pentru limita de varsta

Se stabilesc:
– perioadele incluse in stagiul minim/complet de cotizare;
– varstele standard de pensionare si stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei si barbati;
– varstele standard de pensionare si stagiile minime sau complete de cotizare in specialitate in situatia cadrelor militare, soldatilor si gradatilor voluntari, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale;
– conditiile in care se realizeaza reducerea varstelor standard de pensionare pentru persoanele care au desfasurat activitati incadrate prin lege in conditii deosebite sau speciale de munca;
– reducerea varstelor standard de pensionare pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, in conditiile prevazute de Decretul-lege nr. 118/1990;
– reducerea varstelor standard de pensionare persoanelor cu handicap care, la data solicitarii pensiei, fac dovada acestui statut cu certificatul de incadrare in grad de handicap, emis in conditiile legii.

Controlul privind mentinerea, conform avizului, a locurilor de munca la noua societate se efectueaza de catre Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca.

Pensia anticipata si pensia anticipata partiala

Se aduc precizari cu privire la perioadele care nu se iau in calcul la  stabilirea stagiului complet de cotizare/stagiului de cotizare in specialitate, precum si la determinarea punctajului mediu anual in cazul pensiei anticipate si pensiei anticipate partiale.

Pensia anticipata ori pensia anticipata partiala se transforma din oficiu in pensie pentru limita de varsta, care se acorda incepand cu data indeplinirii conditiilor privind varsta standard de pensionare sau varsta standard redusa, potrivit prevederilor legale, pentru acordarea unei pensii pentru limita de varsta.

Actul normativ mai prevede ca persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta datorita extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copsa Mica si Zlatna, pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea prevazuta de lege pentru pensia anticipata partiala. In cazul acestor persoane se stabilesc si documentele justificative care dovedesc incadrarea in situatiile respective.

Pensia de invaliditate

Se precizeaza ca incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale sau, dupa caz, de catre comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Persoanele cu handicap, care solicita pensie de invaliditate fac dovada acestui statut cu certificatul de incadrare in grad de handicap emis in conditiile legii.

Sunt mentionate situatiile in care, conform legii, pensia de invaliditate se acorda fara a fi necesara indeplinirea conditiei de stagiu de cotizare.

Pensia de invaliditate se transforma din oficiu, in pensie pentru limita de varsta si se acorda cuantumul si punctajul cel mai avantajos incepand cu data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta.

Pensia de urmas

Beneficiaza de pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, in conditiile legii.
In cazul copiilor de peste 16 ani, pensia de urmas se acorda daca acestia urmeaza studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, indiferent de nivelul ei, fara a depasi varsta de 26 de ani.

Calculul pensiilor

Normele cuprind informatiii detaliate cu privire la stagiile de cotizare care se au in vedere la stabilirea punctajului mediu anual, modalitatea de stabilire a punctajului lunar in situatia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat.

Se precizeaza ca beneficiaza de majorarea punctajului lunar persoanele care, dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor privind stagiul minim de cotizare/stagiul minim de cotizare in specialitate si varsta standard de pensionare, contribuie o anumita perioada la sistemul public de pensii.

Stabilirea si plata pensiilor

Normele reglementeaza amanuntit aspecte referitoare la:

–          cererea de pensionare,

–          actele doveditoare pentru fiecare categorie de pensie,

–          persoanele indreptatite sa depuna cererea,

–          termenele de solutionare,

–          situatiile in care se suspenda plata pensiei,

–          modalitatea de plata a sumelor ramase neincasate de catre pensionarul decedat etc.

Procedura de incadrare in grad de invaliditate.

 Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cererea persoanei interesate, de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca, din cadrul CNPP, normele cuprind mentiuni referitoare la:

–          continutul cererii pentru expertizarea medicala a capacitatii de munca,

–          documentele medicale care atesta cauza invaliditatii,

–          investigatiile sau examinarile de specialitate suplimentare,

–          situatiile in care este necesara efectuarea unei anchete sociale,

–          examinarea bolnavului si analizarea documentatiei medicale,

–          emiterea deciziei medicale asupra capacitatii de munca etc.

Revizuirea medicala a pensionarilor incadrati in grad de invaliditate se efectueaza la termenul stabilit de medicul expert al asigurarilor sociale sau de comisiile de expertiza medico-militara, dupa caz, care au in evidenta pensionarii.

Decizia medicala asupra capacitatii de munca poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii/comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.

Deciziile comisiilor medicale de contestatii pot fi atacate la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile de la comunicare.

Alte drepturi de asigurari sociale – ajutorul de deces

Ajutorul de deces se acorda in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului.

In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achita unei singure persoane, care dovedeste cu documente ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz:  sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, oricare alta persoana.

Categorii:PRACTIC

REFUGIU CU MIRELA CADAR, CARTEA DE POEZIE, EVANTAI DE PLĂCERI


Categorii:literature
%d blogeri au apreciat: