Arhiva

Archive for 30 martie 2011

PENSIILE, NORMELE DE APLICARE DIN 28 MARTIE 2011


PENSIILE, NORMELE DE APLICARE

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 214 din data de 28 martie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cuprind reglementari detaliate referitoare la:
– declaratia nominala de asigurare, contractul de asigurare sociala, declaratia individuala de asigurare si contributia de asigurari sociale;
– stagiul de cotizare in sistemul public de pensii. Certificarea stagiului de cotizare si a punctajului realizat in sistemul public de pensii;
– pensiile din sistemul public: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata si pensia anticipata partiala, pensia de invaliditate, pensia de urmas;
– calculul pensiilor;
– stabilirea si plata pensiilor;
– procedura de incadrare in grad de invaliditate, revizuirea medicala si contestarea deciziei medicale asupra capacitatii de munca;
– alte drepturi de asigurari sociale: ajutorul de deces;
– dispozitii tranzitorii.

Declaratia nominala de asigurare, contractul de asigurare sociala, declaratia individuala de asigurare si contributia de asigurari sociale

Declaratia nominala de asigurare

Asigurarea evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat se realizeaza pe baza declaratiei nominale de asigurare.

Declaratia nominala de asigurare constituie documentul pe baza caruia casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale competente stabilesc stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si determina punctajul lunar al asiguratului.

Contractul de asigurare sociala

Normele precizeaza ca in sistemul public de pensii se pot asigura, pe baza de contract de asigurare sociala, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, cu sisteme proprii de asigurari sociale si pensii, neintegrate in sistemul public, precum si orice alta persoana care doreste sa se asigure in sistemul public de pensii, sau persoanele care, asigurate fiind, doresc sa isi completeze venitul asigurat pana la plafonul prevazut de lege.

Declaratia individuala de asigurare

Sunt obligate sa depuna declaratie individuala de asigurare persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut , precum:

–          administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;

–          membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;

–          persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;

–          persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;

–          alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.

Declaratia individuala de asigurare se depune personal la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.

De retinut: „persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice”, persoanele care exercita profesiuni libere, si anume: expert contabil; contabil autorizat; medic; farmacist; psiholog cu drept de libera practica; notar public; auditor financiar; practician in reorganizare si lichidare; persoane autorizate sa realizeze si sa verifice lucrarile de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei; expert tehnic, consilier in proprietate industriala; expert criminalist; executor judecatoresc; consultant fiscal; oricare alte profesii/meserii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

Contributia de asigurari sociale

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor pe baza de contract de asigurare sociala sau declaratie individuala de asigurare, este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.

Stagiul de cotizare in sistemul public de pensii.

Se face precizarea ca pentru persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii perioadele pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale.

Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor, din oficiu, o data la 2 ani, de catre CNPP si casele de pensii sectoriale.

Pensiile din sistemul public

Pensia pentru limita de varsta

Se stabilesc:
– perioadele incluse in stagiul minim/complet de cotizare;
– varstele standard de pensionare si stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei si barbati;
– varstele standard de pensionare si stagiile minime sau complete de cotizare in specialitate in situatia cadrelor militare, soldatilor si gradatilor voluntari, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale;
– conditiile in care se realizeaza reducerea varstelor standard de pensionare pentru persoanele care au desfasurat activitati incadrate prin lege in conditii deosebite sau speciale de munca;
– reducerea varstelor standard de pensionare pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, in conditiile prevazute de Decretul-lege nr. 118/1990;
– reducerea varstelor standard de pensionare persoanelor cu handicap care, la data solicitarii pensiei, fac dovada acestui statut cu certificatul de incadrare in grad de handicap, emis in conditiile legii.

Controlul privind mentinerea, conform avizului, a locurilor de munca la noua societate se efectueaza de catre Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca.

Pensia anticipata si pensia anticipata partiala

Se aduc precizari cu privire la perioadele care nu se iau in calcul la  stabilirea stagiului complet de cotizare/stagiului de cotizare in specialitate, precum si la determinarea punctajului mediu anual in cazul pensiei anticipate si pensiei anticipate partiale.

Pensia anticipata ori pensia anticipata partiala se transforma din oficiu in pensie pentru limita de varsta, care se acorda incepand cu data indeplinirii conditiilor privind varsta standard de pensionare sau varsta standard redusa, potrivit prevederilor legale, pentru acordarea unei pensii pentru limita de varsta.

Actul normativ mai prevede ca persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta datorita extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copsa Mica si Zlatna, pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea prevazuta de lege pentru pensia anticipata partiala. In cazul acestor persoane se stabilesc si documentele justificative care dovedesc incadrarea in situatiile respective.

Pensia de invaliditate

Se precizeaza ca incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale sau, dupa caz, de catre comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Persoanele cu handicap, care solicita pensie de invaliditate fac dovada acestui statut cu certificatul de incadrare in grad de handicap emis in conditiile legii.

Sunt mentionate situatiile in care, conform legii, pensia de invaliditate se acorda fara a fi necesara indeplinirea conditiei de stagiu de cotizare.

Pensia de invaliditate se transforma din oficiu, in pensie pentru limita de varsta si se acorda cuantumul si punctajul cel mai avantajos incepand cu data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta.

Pensia de urmas

Beneficiaza de pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, in conditiile legii.
In cazul copiilor de peste 16 ani, pensia de urmas se acorda daca acestia urmeaza studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, indiferent de nivelul ei, fara a depasi varsta de 26 de ani.

Calculul pensiilor

Normele cuprind informatiii detaliate cu privire la stagiile de cotizare care se au in vedere la stabilirea punctajului mediu anual, modalitatea de stabilire a punctajului lunar in situatia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat.

Se precizeaza ca beneficiaza de majorarea punctajului lunar persoanele care, dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor privind stagiul minim de cotizare/stagiul minim de cotizare in specialitate si varsta standard de pensionare, contribuie o anumita perioada la sistemul public de pensii.

Stabilirea si plata pensiilor

Normele reglementeaza amanuntit aspecte referitoare la:

–          cererea de pensionare,

–          actele doveditoare pentru fiecare categorie de pensie,

–          persoanele indreptatite sa depuna cererea,

–          termenele de solutionare,

–          situatiile in care se suspenda plata pensiei,

–          modalitatea de plata a sumelor ramase neincasate de catre pensionarul decedat etc.

Procedura de incadrare in grad de invaliditate.

 Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cererea persoanei interesate, de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca, din cadrul CNPP, normele cuprind mentiuni referitoare la:

–          continutul cererii pentru expertizarea medicala a capacitatii de munca,

–          documentele medicale care atesta cauza invaliditatii,

–          investigatiile sau examinarile de specialitate suplimentare,

–          situatiile in care este necesara efectuarea unei anchete sociale,

–          examinarea bolnavului si analizarea documentatiei medicale,

–          emiterea deciziei medicale asupra capacitatii de munca etc.

Revizuirea medicala a pensionarilor incadrati in grad de invaliditate se efectueaza la termenul stabilit de medicul expert al asigurarilor sociale sau de comisiile de expertiza medico-militara, dupa caz, care au in evidenta pensionarii.

Decizia medicala asupra capacitatii de munca poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii/comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.

Deciziile comisiilor medicale de contestatii pot fi atacate la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile de la comunicare.

Alte drepturi de asigurari sociale – ajutorul de deces

Ajutorul de deces se acorda in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului.

In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achita unei singure persoane, care dovedeste cu documente ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz:  sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, oricare alta persoana.

Categorii:PRACTIC

REFUGIU CU MIRELA CADAR, CARTEA DE POEZIE, EVANTAI DE PLĂCERI


Categorii:literature

MUZEU CU INTRARE LIBERĂ LA PLOIEŞTI: MUZEUL PERSONALITĂŢILOR ROMÂNEŞTI!


Dragii mei, prietenul meu, caricaturistul ploiestean Nicolae Ionita, a avut – in urma cu vreo 10 ani – ideea de a propune prietenilor si colegilor sai graficieni de pe planeta Pamint, sa-l portretizeze pe Caragiale. I-a instrumentat prin metode numai de el stiute, gindindu-se la acea vreme – cind se implineau 150 de ani de la nasterea dramaturgului – sa organizeze o expozitie cu lucrarile care-i vor parveni. Nici prin cap nu-i trecea lui la ce se inhama. Lucrarile au inceput sa curga, in scurt timp nenea Iancu al nostru devenind unul dintre cei mai desenati scriitori de pe mapamond. Daca nu cumva chiar cel mai desenat. Succesul neasteptat a acestui demers, l-a determinat pe Ionita sa le propuna colegilor lui si alte personalitati ale culturii romanesti in general si ale literaturii in special, ajungind pina in ziua de azi sa stringa peste 1500 de lucrari de la peste 127 de artisti din lumea larga, unii dintre acestia nume „grele” in domeniu. Cu o modestie nefireasca pentru aceste vremuri complet pe dos, Ionta a batut pe la zeci de usi pentru a propune mai marilor zilei infiintarea unui muzeu la Ploiesti. Nu i s-a deschis niciuna. C-asa-i la noi. Intre timp, el a colectionat si editii rarisime ale operelor lui Caragiale, Eminescu dar si a altor scriitori romani din toate timpurile dar si traduceri ale operelor acestora in te miri ce limba omeneasca. Cu o incapatinare greu de inchipuit, Ionita a colectionat sute de volume, reviste, periodice, romanesti si straine, toate vorbind despre noi si, asa cum ii place lui sa zica, „neamul nostru romanesc”. Acum, inginerul Nicolae Ionita, ajuns la virsta de 59 de ani, intr-o tara devastata de incompetenta si jefuita la drumul mare de o sleahta de analfabeti, a devnit „tinar” somer. A ramas insa optimist, plin de un umor contagios insa, cu o mare durere in suflet: si-a scos la vizare o parte insemnata din aceste minunate lucruri strinse cu atita truda, pentru a putea trai.  
Si acum, avind timp berechet la dispozitie, a construit pe cheltuiala proprie acest muzeu virtual.  
Pe care v-as ruga, in masura posibilitatilor voastre, sa-l promovati. Poate s-o gasi cineva, cindva, pe undeva, sa-l sprijine efectiv pentru a realiza in carne si oase acest muzeu sui-generis, care pe alte meleaguri ar fi devenit de mult o extrem de profitabila galerie de arta.  
Va spun cu mina pe inima, ca unul care am fost dintru inceput alaturi de el, ca merita cu prisosinta sa fie sprijinit.  
Doamne ajuta!
Cu multumiri,
Bogdan
MUZEUL VIRTUAL AL NEAMULUI ROMANESC
S-a deschis, la Ploiesti, primul muzeu virtual din Romania,
MUZEUL VIRTUAL AL NEAMULUI ROMANESC

la adresa web  

www.personality.com.ro

Muzeul, pentru care s-a strans material in ultimii zece ani, pune in valoare lucrarile a peste peste 1.500 de artisti plastici din 127 de tari.

Pentru inceput muzeul va avea deschise 150 de sali de expozitii (pagini web) urmand ca pana la sfarsitul anului numarul acestora sa creasca la peste 1.000.

Vizitatorii vor putea admira portrete, ilustratii, caricaturi, comentarii grafice si tot ceea ce pentru un artist plastic strain poate inseamna ROMANIA prin ceea ce are ea mai semnificativ: personalitatile representative ale neamului romanesc.

Vor fi aduse in atentia vizitatorilor cele mai importante 250 de personalitati nationale asa cum au fost ele receptate de unii dintre cei mai importanti artisti plastici din lume, fara prejudecati si fara pareri preconcepute.

Va invitam sa nu ocoliti  
COLECTIA CARAGIALE
, cea mai mare colectie din lume de portrete ale unei personalitati a culturii universale, pentru prima data pusa in intregime la dispozitia celor interesati la adresa web
http://www.personality.com.ro/caragiale.htm

Muzeul ofera pentru achizitie, in paginile ANTICARIAT, exponate rarisime, dintre care unele nu pot fi gasite in nici un alt loc din lume. In acest sens va propunem in primul rand anticariatele CARAGIALE si EMINESCU (la adresele web  
http://www.personality.com.ro/car_antic_1.htm si http://www.personality.com.ro/emin_antic.htm )

MUZEUL VIRTUAL AL NEAMULUI ROMANESC este un web site cu mii de imagini. Daca computerul dumneavoastra este mai vechi, cu resurse limitate, este posibil ca multe din aceste imagini sa nu se deschida.

Vizitati MUZEUL VIRTUAL AL NEAMULUI ROMANESC: un proiect cultural proiectat, realizat si finantat de caricaturistul ploiestean Nicolae Ionita.

INTRAREA LIBERA!


Categorii:PRESA
%d blogeri au apreciat: