Arhiva

Archive for 9 martie 2011

DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII, UNELE CONSTRUCŢII SE DEMOLEAZĂ


 • In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 158 din data de 4 martie 2011 a fost publicata Legea nr. 3/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii.
 • Apar urmatoarele modificari:
 • Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, toate constructiile cu destinatie turistica din zonele cu potential turistic, statiunile turistice, zonele construite protejate, zonele de protectie a monumentelor istorice, rezervatiile naturale si alte asemenea, precum si constructiile cu destinatie turistica si constructiile realizate in limita a 200 de metri de la linia de coasta, din statiunile turistice si din localitatile aflate pe litoralul Marii Negre, executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, aflate pe terenuri proprietate publica ori privata, finalizate sau in curs de executie, se desfiinteaza.
 • Dupa constatarea faptului ca respectivele constructii au fost executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia de catre reprezentantii Inspectoratului de Stat in Constructii, acestia instiinteaza Directia generala lucrari publice din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, care someaza proprietarii constructiilor sa le desfiinteze in termen de 48 de ore.
Categorii:PRACTIC

RENTA VIAGERĂ DIN 2011

9 martie 2011 Un comentariu

 • DESPRE RENTA VIAGERA – LA Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

 

 • Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1633/2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 138, din 23 februarie 2011.

 

 • Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura si centrele judetene ale acesteia vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.”

  Incepand cu anul 2011, centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti tin evidenta rentierilor agricoli din judetul respectiv, iar Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura arhiveaza documentatia si coordoneaza programul informatic de evidenta si calcul al rentei viagere agricole.”
  Incepand cu anul 2011, pentru a intra in posesia rentei viagere agricole cuvenite, pana la data de 31 august a fiecarui an, rentierii se vor prezenta personal ori prin mandatar la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, in vederea vizarii carnetelor de rentier agricol, in baza carora Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura va plati renta viagera agricola.
  Vor depune urmatoarele declaratii:
  a) o declaratie pe propria raspundere privind situatia contractelor de arendare, conform anexei nr. 3, precizand daca acestea au fost in vigoare la sfarsitul anului pentru care se acorda renta (in cazul arendarii);
  b) o declaratie pe propria raspundere potrivit careia de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, in continuare nu a detinut in proprietate terenuri agricole extravilane care, cumulate in timp, sa depaseasca suprafata de 10 ha, conform anexei nr. 4.”
  Carnetele de rentier agricol emise, precum si cele tiparite de catre Oficiul National de Renta Viagera Agricola raman valabile conform prevederilor legale.
  Anual, incepand cu anul 2011, carnetele de rentier agricol se vizeaza de la data de 1 martie de catre centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti.
  Carnetele de rentier agricol vizate in luna ianuarie 2011 de catre birourile judetene ale Oficiului National de Renta Viagera Agricola sunt valabile, iar sumele aprobate se platesc rentierilor de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.”
  Plata rentei viagere agricole se face in lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Nationala a Romaniei din anul pentru care aceasta se datoreaza. Plata se efectueaza de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin mandat postal, virament bancar sau orice alta modalitate prevazuta de lege.”

Categorii:PRACTIC

LUMINĂ LINĂ LA SIBIU


         

 

                                             Lumina Lină la Sibiu

 

Sibiul a fost sâmbãtã, 26 februarie 2011, gazda unei manifestãri spirituale cu totul excepţionale: cea de-a paisprezecea întâlnire a scriitorilor din România cu fondatorul revistei LUMINÃ LINÃ – GRACEOUS LIGHT de la New York, pr. prof. univ. dr. Theodor Damian. Domnia sa este iniþiator şi rector al Institutului de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxã de la New York, al Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi al

Cenaclului literar „Mihai Eminescu” din acelaşi oraş, iar revista prezentatã acum la Sibiu reprezintã transformarea Buletinului sãptãmânal cu profil liturgic-catehetic, într-un periodic literar-spiritual al românilor din America.

 

                                                     Panorama revuisticã

    Mihaela Albu de la Universitatea din Craiova și Th. Damian au făcut prezentarea revistei LUMINĂ LINĂ și

lansarea ultimului număr apărut, iar Anca Sîrghie a prezentat revista LUMINA SLOVEI SCRISE, care apare

la Alma Mater Sibiu. A urmat prezentarea revistelor: NOVA PROVINCIA CORVINA de la Hunedoara, de Eugen Evu și Muguraș Maria Petrescu; CARMINA BALCANICA de la Craiova, de Mihaela Albu; CITADELA de la Satu Mare, de Aurel Pop; ARDEALUL ROMÂNESC de la Hunedoara, de Mariana Pândaru Bârgău; GÂND ROMÂNESC de la Alba Iulia, de Virgil Șerbu Cisteianu; revista condusă timp de peste cincisprezece

ani de regretatul Gabriel Stănescu, ORIGINI, ce apare în Georgia (S.U.A.) și se difuzează în toată lumea, a

fost prezentată de Mihai Posada.

         

 

                                        Cãrţi lansate la Alma Mater

         Unele din cele mai noi apariţii pe piaţa de carte românească au fost prezentate după cum urmează: Eternităţi de-o clipă – Antologia prozatorilor sibieni, volum alcătuit de Ioan Radu Văcărescu, președintele Filialei Sibiu a U.S.R., a fost prezentat de Silviu Guga; volumele de versuri Semnul Isar și Exerciţii de înviere ale lui Theodor Damian, prezentate de Aurel Sasu, Eugen Evu și Muguraș Maria Petrescu; volumul Întâlnire pe calea undelor. Interviuri radiofonice despre scriitori români

de Anca Sîrghie și Alexandru Brașoveanu, prezentat de autoare; volumul Noapte după noapte de Aurel Sasu, prezentat de Theodor Damian; Starea de excepţie. Valeriu Anania – omul și destinul (1946), și Cultură și creaţie de Adrian Marino, volume editate și prezentate de Aurel Sasu; volumele Întâlnirile

de vineri și Căile Luminii, ambele cu subtitlul: istoria unui deceniu de cultură română în Statele Unite de Aurel Sasu și Carmina Popescu, prezentate de Mihaela Albu; volumele Opera publicistică a lui Mircea Eliade și Acasă – poesii de Mihai Posada, prezentate de autor; culegerile de versuri În braţele ceţii de Mariana Floarea, Înger cu aripi ascunse de Ioan Gâf Deac și volumul Și atunci ar fi trebuit să vorbesc de Dan Anghelescu, prezentate de Theodor Damian; volumul În labirintul cărţilor de Mihaela Albu, prezentat de Dan Anghelescu; volumele Medicina ca misiune de Mariana Pândaru Bârgău, Angel radios de George Stanca și Amfora de lumină de Ioan N. Roșca, prezentate de Muguraș Maria Petrescu; jurnalele de călătorie Pelerini în Ţara Sfântă și China – un univers fascinant de cultură și civilizaţie de Elena Macavei, prezentate de autoarea însăși.

    Marathon de poesie În încheierea manifestărilor culturale Zilele „Lumină Lină” de la Sibiu, invitaţii au făcut un periplu prin bogăţia spiritual-folclorică a Mărginimii Sibiului, admirând icoanele de la Sibiel, peisajul

hibernal mirific și ospeţia fruntașilor obștii din Săliște și Poiana Sibiului și degustând savuroasele sarmale cu

mămăligă, specifice locului. Ardealului, a avut loc un recital de poesie în lectura autorilor. În întregul său, evenimentul cultural-spiritual de la Sibiu a restabilit legăturile firești între slujitorii slovei scrise românești din Ţară și din diaspora americană cu veche tradiţie în Transilvania, întărind adevărul că cugetarea, simţirea, limba și literaturăromânilor una sunt, indiferent de distanţele geografice sau de barierele politice impuse în vreme, care nu pot și nu trebuie să le despartă.

 

                                                                                                                       Mărţișor 2011,

                                                                                                                      Sibiu-pe-Cibin

Mihai POSADA                   

Categorii:PRESA

ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI ALCATUITĂ DE LIGYA DIACONESCU, PREZENTARE DE ADRIAN BOTEZ


O ANTOLOGIE AŞTEPTATĂ DE-UN VEAC…:ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI, DIN ÎNTREAGA LUME[1],

alcătuire de

LIGYA DIACONESCU

…Omul de cultură şi filantropul, febril şi de un patriotism fierbinte şi extrem de activ şi eficient, scriitoarea şi ziarista harnică, LIGYA DIACONESCU /Canada (secondată, cu ritm, dragoste şi gravă maturitate, de către fiica sa, filologul şi studiosul întru Medicina Leacului Divin/Panaceum, ANDRADA DIACONESCU!), a împlinit, în aceste zile, un vis care era degeaba visat, de către românii cel puţin ai ultimului veac (…încă de la junimişti, ba chiar de la Dumitru al lui Cantemir, din veacul al XVIII-lea, se vedeau mijind dorinţele de afirmare biruitoare, a Cugetului Valah, în „concertul” duhurilor expresive europene!): Antologia (bilingvă: în română şi în engleză) scriitorilor români contemporani, din întreaga lume/ Contemporary Worldwide Romanian Writers – Anthology.

 

…Este vorba de o operă de pionierat, care a transformat un deziderat al multor Duhuri luminoase ale culturii române (şi anume, acela de a-i uni, miraculos, peste hotarele geografice, într-o singură Biblie de Limbă şi Expresie Divină, fratern şi comparatist, pe toţi creatorii întru Logos-ul Românesc, răspândiţi pe toată faţa Pământului, de o istorie deloc favorabilă acestui Neam Martir!) – într-o realitate palpabilă şi strălucită: da, EXISTĂ, în sfârşit! O realitate competitivă (la nivel profund-comparatistic), din punct de  vedere artistic, cu orice „realitate”, de acelaşi soi, din orice alt colţ de lume civilizată, de pe orice continent!

…Cartea a fost realizată printr-o selecţie valorică extrem de riguroasă (unii ar putea spune, chiar:  nemiloasă!) : 52 de prezenţe scriitoriceşti româneşti mondiale, antologate!

Cu mici excepţii, a prevalat (cum şi credem că se cuvine!) criteriul valoric. Şi nu e vorba, neapărat, de valori consacrate, prin apartenenţa la tot soiul de „uniuni” şi „ligi”, prin premii naţionale şi internaţionale etc. – ci de valori artistice autentice. Fireşte, nu puteau lipsi şi nici nu lipsesc nume mari şi încărcate de semantică a culturii româneşti (din România şi de pe alte multe meleaguri, de pe depărtate tărâmuri şi continente…chiar de la Antipozi!): Alexandru Florin Ţene (România), George Roca (Australia), Cezarina Adamescu (România),  Theodor Damian (SUA), Elena Buică (Canada), Mariana Zavati Gardner (Anglia), Radu Botiş (România), Marin Ifrim (România)… – dar sunt prezente şi nume care nu-ţi spun nimic (sau nu-ţi spun ţie, ca român din România…şi iată un prim argument şi răspuns, la întrebarea: DE CE ACEASTĂ CARTE ERA NECESARĂ ŞI ESTE BINECUVÂNTATĂ: PENTRU CĂ NE FACE CUNOŞTINŢĂ ŞI NE RE-ÎNFRĂŢEŞTE, CU FRAŢI UITAŢI/”ESCAMOTAŢI”?!), decât după ce te duci la pagina conţinând textul/textele antologat/antologate şi…citeşti, cu nesaţ: Virgil Ciucă (SUA), Carmen Tania Grigore (Anglia), Adalbert Gyuris (Germania), Ioana Geier (Germania), Monalisa Livia Gheorghiu (România) etc.

Există şi destui scriitori care nu s-au exprimat, prioritar, pe foaia de hârtie, ci, direct, în pagina web  – precum: Camelia Iuliana Radu/România, Lavinia Huţişoru Dumitru/România  (cea care-şi traduce poemele nu doar în engleză, ci şi în franceză şi portugheză, pentru cei cu care lucrează la firma „Tay Travel Egipt”, „al cărei reprezentant sunt în România şi pentru Europa de Est – şi traduc unele din ele/poezii în portugheză, de dragul prietenilor din Brazilia, pentru voluntarii de la Casa de dom Inacio, dintre care fac parte ca ghid şi medium al casei”… – şi, iată cum, încet-încet, iţele Turnului Babel se limpezesc, graniţele de înţelegere dintre neamuri se prăbuşesc!), Olga Alexandru Diaconu/România etc.

…Cum era şi firesc, o Antologie, precum cea de faţă, nu poate avea omogenitate valorică. Nici nu era de aşteptat, dat fiind nu doar zonele de influenţă ideatică şi de Duh extrem de variate, ci şi vârstele cu „aperturi” surprinzător, chiar pitoresc de fluctuante, de-a lungul şi de-a latul Antologiei: de la scriitori aflaţi la vârsta înţelepciunii (ca să nu zicem „senectuţii”), la…copii! Ceea ce dă oscilaţie axiologică, oferă, însă, şi speranţă, pentru cultura românescă a  viitorului: tinerii şi foarte tinerii scriitori antologaţi (dându-li-se „şanse egale” cu…”seniorii” !) –  nu dezamăgesc, ci ei (în general) onorează, cum se cuvine, acest dar şi această generoasă şansă: talentul/harul unor Ana Maria Gâbu (România), Alex Popa (Anglia),  Marian Dragomir (România) – sau chiar al „junioarei” (de fapt, cam prea…”junioarei”!), născută în…2000, Maya Maria Muşat (Bucureşti-România), sunt destul de greu de contestat total, chiar şi cu mijlocele hermeneuticii literare moderne…! Evident, în cazul ultimei, poate că, totuşi, n-ar fi fost rău să se mai aştepte (măcar vreo cinci – …deloc…”cinici”! –  anişori!) confirmarea aceasta de-a dreptul „regală”, printr-o ditamai Antologie pentru Scriitorii Români ai „multului rotund”, atât de vastă şi de respectabilă…Pentru că, în definitiv, Mozart sau Rimbaud, după câte ştim, nu se nasc chiar în fiece zi a lunii…

…De dorit ar fi fost şi o „transpunere” a textelor internetiştilor (cei ce nu mai recunosc dreptul seniorial al DIACRITICELOR), într-un text mai uşor lizibil, tocmai prin prezenţa diacriticelor…Când avem de-a face cu Artă (şi, slavă Domnului, graţie LIGYEI DIACONESCU, avem, din plin!), prezenţa diacriticelor ne permite să plutim, dimpreună cu Revelaţia Artistică… –  pe când absenţa lor, ne sileşte, cam prea des, să ne poticnim în semantici aproximative şi, deci…să coborâm din cer!

Cartea-Antologie este împărţită în două secţiuni inegale:

1-prima secţiune este închinată Poeziei – şi conţine „mostre” ale sacrei arte „revelatorii şi divinatorii”, din partea a 35 de „preoţi” ai Altarului Logos-ului Divin al Euterpei (uneori, „mixată”  – savant, ritualic, spre transcendenţă orientată, şi niciodată sacrificată obscen! – cu Erato…: „Dimineaţa devreme,/Chiar înainte de a-l pierde pe Hamlet din priviri,/Am înţeles că povestea ta fusese adevărată,/Aşa precum durerea din sufletul meu/ – Un exemplu de memorie neîmplinită/Folosind versul în locul prozei” – cf. Mihaela Cristescu/Australia, Vis evaziv – dimineaţa – ori: „Sau poate plec şi vin deodată/ca a duhului adiere de vânt/ca mireasa cu nunta neterminată/ca atunci când mă rog/şi nu mai ştiu că mă rog/şi că sunt” – cf. Theodor Damian/SUA, Ca mireasa);

2-a doua secţiune este închinată Prozei…care, în multe cazuri, prin prinosul adus Revelaţiei, se întretaie cu graniţele poetice: 13 „închinători” la Calliope/Zeiţa/Zâna Poeziei Epice…care, chiar dacă indică „proză scurtă”, această „scurtime” nu împiedică deloc, ba chiar potenţează reverberaţiile epopeice! Spre exemplu, schiţa Cezarinei Adamescu (De ce nu se vând măslinele cu bucata?), care valorează cât un întreg raft de romane sociale şi grotesc, şi tragic-satirice…la fel, amuzanta (de fapt, grav-pilduitoarea, din punct de vedere al ontologiei umano-divine! – re-punându-se, viguros,  în discuţie, dreptul natural şi dreptul divin, într-o lume profund desacralizată…!) schiţă Ghici cine mi-a pus mâna în cap?!, a lui Ovidiu Creangă/Canada ( <<Marele Voievod>>  este leat cu mine, adică e contingentul ’43, adicătelea a văzut lumina zilei în 1921. În orice caz, el m-a tăiat: a făcut ce a făcut de a adus pe lume cinci fete, fără să aibă niciun rebut – adică, să aducă vreun băiat. Eu mor de ruşine, nu am adus decât două fete, deh, el e mai ceva, el era <<Marele Voievod>>, pe când eu nu-s decât un pârlit de inginer. În sfârşit mi s-a făcut somn, mă duc să mă culc, noroc că nu trebuie să mă spăl pe <<labele de dinapoi>>, că azi nu am umblat desculţ”)…Remarcăm şi deosebitul har narativ (trecând de la nelinişti à la Hieronymus Bosch, apocaliptice –  la aproape diafanul serafic), profund mistic, şi expresivitatea pătimaşă (şi, totuşi, adâncit sapienţială, prin Revelaţie!) a Blestemului Dorei Alina Romanescu/România: „Dumnezeu îi îngăduise să plutească, să se rupă definitiv de cele pământeşti. Se simţea din ce în ce mai uşoară – şi, când a ajuns pe tărâmul Tinereţii fără Bătrâneţe şi al Vieţii fără de Moarte, la intrare o aşteptau multe suflete, dar ea l-a văzut doar pe Vasile, lângă care şi-a continuat drumul, despre care nimeni nu va şti să povestească niciodată”.

Prefaţa/Cuvânt înainte este, de fapt, o multiplicare binevenită a vocilor şi mărturiilor/mărturisitorilor (George Filip/Canada, Cezarina Adamescu/România, Adalbert Gyuris/Germania, Octavian Curpaş/SUA, Elena Buică/Canada, Lucreţia Berzinţu/Israel), despre necesitatea unui astfel de demers demiurgic, care s-a întrupat în fiinţa acestei Biblii, împlinită, revelatoriu, de doamna LIGYA DIACONESCU.

Posfaţa este dublă, semnată de Elena Buică/Canada şi de Marin Ifrim/România, acesta din urmă fiind, credem, „într-un gând” cu majoritatea celor care vor citi sau chiar studia paginile acestui „mozaic” cultural românesc, cu viziuni şi construcţii caleidoscopice, având ca „liant” unic…Logos-ul Românesc: „Nu toată România este sub incompetenţă,  sub ape, sub cota de avarie, sub politică”.   

Suntem convinşi că artiştii autentici, de pe plaiurile mioritice, se vor simţi stimulaţi, ba chiar ambiţionaţi, de însăşi existenţa acestei palpabile mărturii (oferite de Arta Românească de Pretutindeni, prin efortul titanesc, de sinteză, al cupului LIGYA-ANDRADA DIACONESCU!), precum că „şi la Valahia/valahi există o miraculoasă capacitate de demiurgie”! Nu mai vorbim despre artiştii (şi…”ne-artiştii”!) străini, care şi-au format o imagine nu tocmai favorabilă, despre Duhul Valah (văzând evoluţia acestuia atât de precară, în istoria ultimilor 21 de ani…). Astfel, prin opere de felul celor alcătuite, cu  Har, de oameni aleşi, de felul doamnei LIGYA DIACONESCU, reuşim să avem, pretutindeni în lume, AMBASADORI, AUTENTICI ŞI EXTREM DE EFICIENŢI, AI DUHULUI ŞI ONTOLOGIEI CREATOARE ROMÂNEŞTI!

…Cât despre influenţa acestui Monument de Duh Românesc, asupra „cugetului” şi „conştiinţei” imposturii politice româneşti (din urbea de pe Dâmboviţa!), avem serioase reţineri…Nu pentru că ar fi monumentul LIGYEI DIACONESCU mai  puţin…monumental, ci pentru că ne îndoim de existenţa, la nivel politic românesc actual, atât a „cugetului”, cât şi a „conştiinţei” culturale (în definiţia/definirea clasică, dată de bunul-simţ milenar tracico-valah!).

                                                                prof. dr. Adrian Botez


[1] – Ligya Diaconescu, „Antologia scriitorilor români contemporani, din întreaga lume/Contemporary Worldwide Romanian Writers – Anthology”  – Starpress 2011, Editura Fortuna, 2011.

Categorii:CRONICĂ
%d blogeri au apreciat: