Arhiva

Archive for 8 martie 2011

CATEDRALA „SFÂNTA FAMILIA” DIN BARCELONA


Categorii:FOTO

DIVORŢUL LA OFIŢERUL DE STARE CIVILĂ


DIVORTUL LA OFITERUL DE STARE CIVILA

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 151  din data de 2 martie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila.

Metodologia exprima modificarile aduse capitolului IV “Desfacerea casatoriei” din Codul familiei, prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, care instituie noi reglementari referitoare la conditiile si procedura divortului prin acordul sotilor.

Constatarea desfacerii casatoriei prin acordul sotilor de catre ofiterul de stare civila

Ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei, prin divort pe cale administrativa, daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati.

Cererea de divort pe cale administrativa se face in scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti, in fata ofiterului de stare civila delegat de la primaria care are in pastrare actul de casatorie sau pe raza careia se afla ultima locuinta comuna a sotilor.

In cererea de divort fiecare dintre soti declara pe propria raspundere ca:
– este de acord cu desfacerea casatoriei;
– nu are copii minori cu celalalt sot, nascuti din casatorie sau adoptati impreuna cu acesta;
– nu este pus sub interdictie;
– nu a mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei.

– adresa ultimei locuinte comune;
– numele pe care fiecare sau, dupa caz, numai unul dintre acestia urmeaza sa il poarte dupa desfacerea casatoriei.

La depunerea cererii de divort, se depun urmatoarele documente:
– certificatele de nastere si casatorie ale sotilor, in original si in copie;
– documentele cu care se face dovada identitatii, in original si copie.

Ofiterul de stare civila delegat inregistreaza cererea de divort in ziua in care a fost primita si acorda sotilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

Cererea de divort, insotita de documentele prevazute anterior, se constituie intr-un dosar de divort.

La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiterul de stare civila delegat verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, in acest sens, consimtamantul lor este liber si neviciat, solicitand sotilor o declaratie in care isi mentin cererea privind desfacerea casatoriei.

In situatia in care ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort, completeaza o declaratie de renuntare la cererea de divort.

Daca sotii nu se prezinta impreuna, dupa expirarea termenului de 30 de zile, dosarul de divort se claseaza.

Dosarul de divort se claseaza in aceleasi conditii si in urmatoarele cazuri:
– daca ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort;
– daca, inainte de finalizarea procedurii de divort, unul dintre soti este pus sub interdictie;
– daca, inainte de finalizarea procedurii de divort, intervine nasterea unui copil;
– daca, inainte de finalizarea procedurii de divort, unul dintre soti a decedat, casatoria incetand prin deces.

Daca sunt intrunite conditiile de divort, ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor si elibereaza certificatul de divort, care va fi inmanat fostilor soti intr-un termen maxim de 5 zile lucratoare.

Data eliberarii certificatului de divort constituie data la care este desfacuta casatoria.

La data desfacerii casatoriei, ofiterul de stare civila delegat anuleaza cartea de identitate a fostului sot care isi schimba numele de familie prin divort, prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate. In cazul cartilor de identitate provizorii si buletinelor de identitate, anularea se face prin inscrierea mentiunii privind desfacerea casatoriei, numarul de inregistrare al certificatului de divort,  mentiunea privind numele de familie al titularului, data pana la care va fi preschimbat actul de identitate. Termenul de preschimbare este de 15 zile.

Certificatul de casatorie retinut la dosarul de divort se transmite spre anulare primariei emitente la data eliberarii certificatului de divort.

Certificatul de divort se intocmeste in 3 exemplare originale, din care doua se inmaneaza partilor pe baza de semnatura pe cererea de divort si in registrul de evidenta a certificatelor de divort, iar un exemplar ramane la dosarul de divort.

Pe certificatul de divort nu se inscriu mentiuni cu privire la motivele divortului sau culpa sotilor.

In cazul in care constata ca nu sunt intrunite conditiile prevazute de Codul familiei pentru desfacerea casatoriei prin acordul partilor, ofiterul de stare civila delegat intocmeste un referat prin care propune respingerea cererii de divort si emiterea unei dispozitii de respingere de catre primar.

Categorii:PRACTIC

O PILDĂ NECESARĂ, GÂND DE PE INTERNET


Un imparat a primit doi soimi.
Unul a fost antrenat, dar, despre celalalt i s-a spus ca REFUZA sa se dezlipeasca de creanga pe care statea.

Unul dintre slujitori trebuia sa se catere in fiecare zi in copac sa-i duca de mancare.
Dupa ce a incercat in fel si chip sa faca soimul sa zboare
de pe creanga, imparatul si-a rugat supusii sa-l ajute;

Un batran intelept s-a oferit sa faca el asta si, a doua zi cand s-a trezit, imparatul a vazut soimul zburand de colo-colo.

– Cum ai facut? si-a intrebat supusul
– A fost foarte simplu.
Nu a trebuit decat sa ii tai craca de sub picioare.

MORALA:
UNEORI DUMNEZEU NE TAIE CRACA DE SUB PICIOARE CA SA NE ADUCEM AMINTE CA PUTEM ZBURA.

Categorii:GÂND

CRIZA MORALĂ (4), SERIAL DE ADRIAN BOTEZ


…Ce soluţie avem şi propunem noi, românii – dar aceasta o facem, de fapt,  pentru TOŢI oamenii tereştri, din Turma Lui Dumnezeu-Hristos! – spre  a-i contracara pe „hristoşii mincinoşi”, despre care avertiza, încă acum 2000 de ani, Ioan din Patmos, în Cartea Apocalipsei?

CREDINŢA ÎN HRISTOS, FĂRĂ NICIO CLIPĂ DE ŞOVĂIRE! Re-evanghelizarea, prin preoţi (…şi monahi, fireşte…dar monahii n-au nevoie de prea multe…”stimulente de memorie”, pentru că ei se află în STARE DE RUGĂCIUNE CONTINUĂ!!!) – care să-şi reamintească misionarismul lor apostolico-martiric!!!

…Să re-aprindem Focul Comuniunii întru Hristos, prin re-învierea vieţii comunitare, de dăruire generoasă, întru Duh – a PAROHIILOR! Veghe în contra celor mai rafinate infiltraţii ale neîncrederii în Calea Cea Dreaptă! TOLERANŢĂ ZERO!!! – faţă de orice deviere perversă şi sinucigaţă, de la Învăţătura Dumnezeiesc-Hristică!

E timpul să refacem, în noi, Reduta Creştină (pe care am pierdut-o, din Evul Mediu Încoace!), să creăm, astfel, ceea ce teologul şi filosoful ortodox rus, Nikolai  Berdiaev numeşte, cu drept Cuvânt, NOUL EV MEDIU (2)!!! – iar în exterior, SĂ NE FERIM, CU TĂRIE SPIRITUALĂ MAXIMĂ! –  DE INFLUENŢA MALEFICO-SATANICĂ A TUTUROR IERARHILOR TRĂDĂTORI AI B.O.R. (Cea de Duh, nu Cea de Zid!!!), deci ai Creştinismului, în general! – trecuţi sub ascultare masonică (Francmasoneria a fost pusă sub Anathema, de către BOR, încă din 1937!!! – şi nu s-a ridicat, de atunci, Anathema!!!) – şi să punem preţ, înainte de toate, precum primii creştini (pentru că S-AU ÎNTORS, ÎNMIIT CA FORŢĂ DISTRUCTIV-SPIRITUALĂ, vremurile prigoanelor anticreştine, neroniano-caliguliene!!!) –  …să punem preţ, deci, precum creştinii cei refugiaţi în catacombe şi pregătiţi, deplin, pentru martiraj întru Dumnezeu-Hristos… – DEPLIN SOLIDARI ŞI DEVOTAŢI, ÎNTRU HRISTOS! –   să punem DE DUH PREŢ, pe:

1- FAMILA CREŞTINĂ , pe

2-EXISTENŢA COMUNITAR-CREŞTINĂ PAROHIALĂ!!! – pe

3-EXISTENŢA OMULUI, ÎNTRU IUBIRE CREŞTINĂ, PATRIE ŞI NEAM!

Re-învierea Naţionalismului, dar nu ca la modul xenofob, ca îngâmfare naţionalistă absurd-luciferică, ci ca STARE EUHARISTICĂ!!! Învierea Neamului, negarea democraţiei masonice sinucigaşe –  deci, conform vizionarului român Corneliu Zelea Codreanu – împlinirea STĂRII DE ECUMENICITATE NAŢIONALĂ, prevăzută de acesta în lucrarea Pentru Legionari, scrisă în 1936: „Este o nouă formă de conducere a statelor.” Va fi culmea atinsă în munca de spiritualizare a OMULUI EPOCII MIHAELICE. Vizionarismul lui CZC intuieşte  –  mai mult, descrie această fază a evoluţiei spirituale umane: „(..) are la bază acea stare de spirit, acea stare de înaltă conştiinţă naţională, care, mai devreme sau mai târziu, se întinde până la periferiile organismului naţional.

   Este o STARE DE LUMINĂ INTERIOARĂ (s.n.) (…) unanimă iluminaţie, ÎNTÂLNITĂ NUMAI ÎN MARILE EXPERIENŢE RELIGIOASE (s.n.).”

ADRIAN BOTEZ

Categorii:GÂND

MAMA, DE 8 MARTIE DE LA EUGEN EVU


Cântec pentru Mama

Iarna mi se face dor de tine

şi cum ninge parcă-s din trecut

dezmierdări, şi tare mi-i ruşine

că pe-atunci,eu, cel dintâi născut,

am fugit de-acasă, m-am vândut

poeziei vieţii care vine…

Anii tăi s-au stins şi doar cenuşa

Propriilor ani te mai visează

În arhive cântă greieruşa

Licurici sub pernă scânteiază

Mi-e târziu în lume şi urât

Tata a plecat şi el cu tine…

Iată, primăvara a venit

Numai învierea nu mai vine…

           8 Martie 2011

Eugen Evu

Categorii:POEMUL
%d blogeri au apreciat: