Prima pagină > PRACTIC > SRL-D, NORMELE DE APLICARE, CONDIŢII, FACILITĂŢI, BENEFICIARII, INVESTIŢIILE CE SE POT FACE, RAPORTĂRILE, FONDURI, ETC. TINERII POT BENEFICIA DE NOILE REGLEMENTĂRI

SRL-D, NORMELE DE APLICARE, CONDIŢII, FACILITĂŢI, BENEFICIARII, INVESTIŢIILE CE SE POT FACE, RAPORTĂRILE, FONDURI, ETC. TINERII POT BENEFICIA DE NOILE REGLEMENTĂRI


 

NORMELE REFERITOARE LA SRL-D

 

Ordonanta de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 103, din 9 februarie 2011.
Persoanele cu varsta de cel mult 35 de ani care vor sa inceapa o afacere pot depune de marti proiectele pentru a beneficia de un credit nerambursabil de pana la 10.000 de euro. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2011 este de 21 milioane lei, banii fiind gestionaţi de Agentia pentru Implementarea Programelor pentru IMM-uri (AIPIMM).
In vederea reglementarii modului de acordare a facilitatilor pentru microintreprinderile nou infiintate, conduse de intreprinzatori tineri, care desfasoara pentru prima data activitate economica prin intermediul unei societati cu raspundere limitata, asa dupa cum prevede art. 17 din Ordonanta mentionata mai sus, au fost emise si aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 96/2011, normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei, publicate in Monitorul Oficial 108/10.02.2011.

Inscrierea in program este continua si se face on line pe site-ul www.aippimm.ro sau direct pe linkul http://programenationale2011.aippimm.ro/. Pentru participarea la Program, fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola. Dupa inregistrare se completeaza on line planul de afaceri si se incarca documentele insotitoare, iar  Agentia demareaza implementarea Programului pe data de 22 februarie 2011, ora 10.00.

PERSOANELE BENEFICIARE

Pot beneficia de prevederile Programului: persoanele fizice, denumite in continuare intreprinzatori debutanti, care indeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de inscriere in program, urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) au capacitate juridica deplina de exercitiu, au varsta de pana la 35 de ani, impliniti cel mai tarziu in ziua inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata in Registrul Comertului
b) anterior datei inmatricularii societatii in Registrul Comertului nu au mai detinut si nu detin calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei intreprinderi constituite in spatiul economic european;
c) infiinteaza pentru prima data o societate comerciala cu raspundere limitata in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei Ordonante de urgenta nr. 6 din 09.02.2011;
d) declara pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale pentru declaratii mincinoase, ca indeplineste conditiile prevazute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii.
Daca la data inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata in Registrul Comertului, conditia referitoare la varsta este indeplinita, aceasta se considera indeplinita pe intreaga perioada de acordare a facilitatilor.

Pentru incadrarea in Program, microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) este societate comerciala cu raspundere limitata-debutant (SRL-D), care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale ordonantei de urgenta nr. 6 din 09.02.2011;
b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale ordonantei de urgenta nr. 6 din 09.02.2011;
c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Conditiile pentru intreprinzatorul debutant trebuie indeplinite de fiecare dintre asociati, asa cum se prevede in Art. 3.1 al prezentului Ghid;
d) este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
e) are in obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev 2).

Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la Registrul Comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social. Prin derogare de la art. 36 din Legea nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, numele unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr-o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime “societate cu raspundere limitata – debutant” sau abrevierea “S.R.L. – D.”.

In afara obligatiilor stabilite prin actele normative in vigoare, aplicabile oricarui operator economic, microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant are si urmatoarele obligatii specifice:
a) sa notifice in scris cu privire la infiintare, Oficiul Teritorial pentru I.M.M. si Cooperatie(O.T.I.M.M.C.) al Agentiei, in a carui raza de competenta isi are sediul, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la inregistrare, in vederea luarii in evidenta. Lista O.T.I.M.M.C. se gaseste in anexa nr.4 la prezentul ghid;
b) sa angajeze, cu contract de munca pe durata nedeterminata, cu norma intreaga si sa mentina in activitate cel putin 2 (doi) salariati de la momentul obtinerii facilitatilor mentionate la art. 5 lit. a) si/sau b) si/sau c) din OUG nr. 6 din data de 09.02.2011, pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant;
c) sa reinvesteasca, anual, cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent;
d) sa depuna la Agentie prin O.T.I.M.M.C in a carui raza de competenta isi are sediul, situatiile financiare semestriale si anuale, cu dovada inregistrarii acestora la autoritatile competente, precum si un raport semestrial de progres, pe o perioada de 3 ani, incepand cu anul in care s-a obtinut ajutorul nerambursabil.

Tipurile de facilitati pentru microintreprinderea S.R.L. – D.
a) acordarea de catre Agentie a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro,echivalentul in lei, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
b) garantii acordate de Fondul National de Garantare al Creditelor pentru intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL-D” in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de Agentie, cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F.N.G.C.I.M.M., pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei;
c) scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariati, angajati pe perioada nedeterminata. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza castigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plateste contributia individuala de asigurari sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul castigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;
d) scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii;
e) consiliere, instruire si sprijin din partea O.T.I.M.M.C., in a carui raza de competenta isi are sediul social.

Cheltuieli eligibile

Planul de afaceri trebuie sa cuprinda investitii in active corporale si/sau necorporale, pe o perioada determinata, in scopul realizarii unor obiective clare, concrete si reale.

1)Investitiile in active corporale:
a) terenuri pentru realizarea de constructii si/sau amenajare efectuate in cadrul proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
b) constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea6;
c) achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare. Costurile de spatiu cuprind:
– Spatiu de birouri
– Spatiu de productie
– Spatiu de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii
– Spatiu de depozitare
d) Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
e) Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masura, control si reglare, tehnica de calcul, etc;
f) Mijloace de transport, cu exceptia achizitiei de vehicule de transport rutier de marfuri, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor.

2) Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare(francize, etichetare ecologica, etc.)

Categorii:PRACTIC
 1. Carmen Stiglet
  13 iulie 2016 la 15:33

  Buna ziua,
  Am infiintat o firma SRL-D. Este obligatoriu achizitionarea unei case de marcat sau e suficient sa ai chitantier si facturier?

 2. Carmen
  13 iulie 2016 la 15:27

  Buna ziua,
  am infiintat o firma SRL-D cu activitate principala foto-video. Este obligatoriu sa achizitionez de casa de marcat sau e suficient chitantier si facturier? Multumesc anticipat.

  • 13 iulie 2016 la 15:29

   Este Obligatoriu! Vedeți ce fel de casă de marcat cu o firmă autorizată!

   • Carmen Stiglet
    13 iulie 2016 la 15:34

    Multumesc frumos. Credeam ca scap de o cheltuiala :).

   • 14 iulie 2016 la 15:15

    Sfatul meu este să achiziționezi o casă de marcat cu toate facilitățile, bună să se racordeze ulterior la ANAF, va fi obligatoriu din 2017 – 2018! Deja se lucrează la asta!

 3. collins scott
  28 iulie 2014 la 2:31

  Ai nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria dumneavoastră? Dacă da, să ne contactați prin collinsscotthelpfunds@gmail.com

 4. Alex
  6 noiembrie 2013 la 21:36

  Vreau sa imi fac un SRL-D avand ca domeniu de activitate cod caen 4619-intermedieri in comertul cu produse diverse. Pentru inceput vreau sa beneficiez de scutirea taxelor de inmatriculare. Momentan nu vreau sa accesez fonduri de la guvern, poate pe viitor. Am vreo obligatie: numar minim de angajati, reinvestirea a 50% din profit sau altele?
  Concret:voi incheia un contract de colaborare cu o firma de distributie, eu efectuand vanzarea produselor acesteia. Am nevoie de firma pe numele meu (doar SRL, nu se accepta PFA sau altele) pentru a factura comisionul obtinut de mine, e ok sa imi fac SRL-D?

  • 7 noiembrie 2013 la 8:21

   Deplasati-va la primul Oficiu de IMM-uri din judet si vi se va explica. Pare OK!

 5. Alexandra
  29 octombrie 2013 la 17:53

  Care sunt sansele de a castiga in instanta si de a nu se trece la executarea bunurilor personale ?

  • 30 octombrie 2013 la 9:05

   Consultati un avocat, depinde de acte, de judecator, de aparatorul creditorului. Putine, dar ar fi, poate o execeptie de neconstitutionalitate!

 6. Alexandra
  28 octombrie 2013 la 19:59

  Am si eu un SRL-D infiintat in 2011 , facilitati +credit acordate in 2012,de cand am deschis afacerea firma e pe pierdere , surse proprii de a continua nu mai sunt , asociati sau cui sa o vad nu am gasit ,alte venituri nu mai sunt din ce achita rata si contributiile …in acest caz ce pot sa fac , pe cine sa anunt , ce se poate intampla daca nu mai achit creditul ?

 7. ally
  10 octombrie 2013 la 11:23

  puteti sa ma ajutati cu un raspuns la o problema? ce se intampla cu un srl-d care intra in faliment si a beneficiat de cei 10000 euro?daca nu mai pot fi recuperati acei bani vor exista consecinte asupra administratorului/asociatului?raspunde cu bunurile personale?

  • 10 octombrie 2013 la 12:19

   Numai daca a garantat cu bunri mobile sau imobile, sau alte bunuri din averea personala, ori daca exista un alt garant care dupa ce plateste, se intoarce in regres impotriva dvs. Ca administrator raspundeti in conditiile legii insolventei!

  • Anton
   26 octombrie 2013 la 21:49

   Si eu am un SRL-d si mă chinuiesc sa merg mai departe. As dori sa o transfer către altcineva, dar nu găsesc pe nimeni sa preia împreuna cu datoria la banca. Mentionez ca am beneficiat de 8000 euro facilitate si am accesat un credit de 43000 RON . O întrebare la care nu m-au lamurit nici cei de la aippimm :cum știi dacă ai depășit termenul de 45 de zile de la data scadentei unei obligați fiscale ?? (Cei de la finanțe sunt între-un haos total, iar la aippimm am primit răspuns de genul nu știm primim foaie decla București ca trebuie sa recuperam de la firma d- voastra banii dați drept facilitate la început). Super tare nu CE MAI AJUTOR pt TINERI cea mai mare teapa din viața mea. Sincer va zic, si chiar mi-am dat interesul

   • 28 octombrie 2013 la 8:23

    Consultati un avocat, va va lamuri si va apara! Cand constitui o companie, trebuie sa ai in vedere si responsabilitatea pentru afacere, daca merge te bagi, daca nu… o lasi mai moale…

  • Anton
   26 octombrie 2013 la 21:57

   Apropo din câte știu eu si m-am interesat la banca si la aippimm toți cei cu SRL-d ce au beneficiat de bani au semnat n contracte, printre care si unul in care garantezi cu averea personală in caz de faliment sau neindeplinirea condițiilor, plus Contractul cu fondul național de garantare care cuprinde aceleași clauze.
   Întrebare când expira cei 3 ani SRL- d se transfera in SRL la 31.12.2014 dacă SRL-d e înființat in 2011 ?
   Si când poți vinde utilajele după 3 ani de la înființarea sau după 3 ani de la finalizarea investitiei dacă investiția a fost finalizată in 2012 iar SRL-d înființat in 2011. Aștept răspuns

   • 28 octombrie 2013 la 8:27

    Conform contractului. Ce scrie in contract?

 8. 30 iulie 2013 la 21:13

  Scriem proiecte pe acest Program. De asemenea scrie proiecte si pe alte programe din cadrul AIPPIMM.
  Mai multe detalii aici
  http://schema-finantare-ajutor-minimis.just-ideas.ro/

 9. cora
  23 iulie 2013 la 20:02

  daca am o Intrepindere Individuala se poate sa mai beneficiez de SRL-D?

 10. andreea
  29 iunie 2013 la 13:17

  am si eu un srd l de un an…si vreau sa il trec pe numele altcuiva!se poate?

  • Loredana
   17 iulie 2013 la 10:17

   aceeasi intrebare o am si eu, am un srl- d de 2 ani si nu a beneficiat de cei 10000 euro doar de scutirea taxelor de infiintare si ajutor la plata taxelor pe cartile de munca, il pot transfera pe numele altcuiva?

   • addsor
    17 iulie 2013 la 12:25

    da, se poate transfera pe numele altcuiva, care are pana in 35 de ani si nu a mai avut firma pana in prezent.

 11. Adrian
  27 mai 2013 la 20:53

  Buna seara,

  Am in curs de infintare un SRL-D cu activitate perincipala consultanta in afaceri si comert in afara standurilor. Unde gasesc mai exact procedurile de angajare, facilitatiile legate de contributia la sigurarile sociale? Sunt obligat sa aplic la unul dintre programe? Pot aplica pentru unul din codurile secundare? Pot fi eu unul dintre angajati? De unde pot obtine consultanta? Va rog sa imi dati niste linkuri utile.

  Cu stima,

  Adrian

  • Adrian
   29 mai 2013 la 17:31

   asteptam un raspuns

   • 30 iunie 2013 la 19:23

    Trimiteti nr. dvs. de telefon pe adresa office@smartstaff.ro si o sa va ofer lamuririle necesare.

 12. Laura
  31 martie 2013 la 13:20

  Buna ziua!
  Doresc sa infiintez un SRL-D si am citit OUG 6/2011.
  Totusi, ca si completare la acest OUG vine si legea 301/2011.
  Cei de la Reg Comertului ofera aceasta declaratie tip de completat:http://www.onrc.ro/formulare/declaratie_debutant.pdf
  Intrebarile sunt:
  1. Ce inseamna „organ de conducere al unei intreprinderi”?
  2. Nu e gresita aceasta cerere de la ONRC avand in vedere legea 301/2011 care presupune la art 2 lit b ca b) anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar sau asociat al unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European;
  iar in OUG se scrie ca in plus sa nu fi fost membru al organelor de conducere al unei societati.

  Multumesc!

  • 31 martie 2013 la 20:28

   La ONRC exista un birou de consultanta, va poate da raspuns! Verificati si sit-ul ONRC cu instructiunile de completare a formularelor si de inregistrare a societatilor in Registrul Comertului!

   • Adrian
    29 mai 2013 la 17:32

    va rog sa imi raspundeti la solicitarea legata de SRL-D

 13. 14 martie 2013 la 23:50

  Buna seara, v-as ruga sa ma ajutati cu un raspuns concret. Sunt in curs de infiintare a unui SRL-D, neplatitor de TVA. Stiu ca trebuie depusa declaratia 010, si declaratia 112 trimestrial. Mai trebuie depusa o alta declaratie in prima faza? Am avut surprize la PFA si incerc sa ma documentez cat mai mult posibil. Multumesc anticipat, o seara frumoasa!

  • 15 martie 2013 la 8:22

   Studiaza portalul ANAF, acolo ai calendarul declaratiilor pe care trebuie sa le depui!

  • addsor
   15 martie 2013 la 10:55

   Buna ziua! Depinde ce aveti in vectorul fiscal, sau ce o sa treceti. In principiu, tot la trei luni mai trebuie depusa Declaratia 100 si 300. Pentru mai multe informatii cautatima la e-mail Office@addsor.ro

 14. mihai
  1 martie 2013 la 19:51

  am SRL-D si nu recomand la nimeni, mai mult m-a incurcat si continua. Daca reusiti dupa multe batai de cap si cheltuieli sa accesati fonduri, mai mult ca sigur statu, va avea grija sa va ia de 3 ori banii inapoi. Plus ca un SRL D are atatea restrictii incat o I.I este mai avantajoasa. Deci puse in balanta dezavantajele sunt mai numeroase decat benefiiciile. Este un program guvernamental de spalat bani….

 15. george
  24 februarie 2013 la 11:40

  buna am facut si eu un pfa de 15 zile si as vrea sa al transform in societate cu profit limitat ma poate informa si pe mine cineva se poate ? si daca mai pot benificia de acele fonduri ne rambursabile va multumesc

  • 25 februarie 2013 la 8:51

   Se poate transforma in SRL-D. Dupa, apelati la Oficiul IMM cel mai apropiat!

  • Addsor
   26 februarie 2013 la 10:13

   Nu se poate transfera forma juridica si nu aveti dreptul sa mai faceti un SRL-D, Imi pare rau!

   • Adrian
    29 mai 2013 la 17:32

    Buna seara,

    Am in curs de infintare un SRL-D cu activitate perincipala consultanta in afaceri si comert in afara standurilor. Unde gasesc mai exact procedurile de angajare, facilitatiile legate de contributia la sigurarile sociale? Sunt obligat sa aplic la unul dintre programe? Pot aplica pentru unul din codurile secundare? Pot fi eu unul dintre angajati? De unde pot obtine consultanta? Va rog sa imi dati niste linkuri utile.

    Cu stima,

    Adrian

 16. 12 februarie 2013 la 21:08

  Da, poti accesa pe alte programe.
  De exemplu pe acelasi gen de program mai sunt Programele START si COMERT.
  De fapt nu sunt fonduri europene, ci ajutoare guvernamentale de minimis. Pentru Bucuresti scriu astfel de proiecte. va astept pe http://www.just-ideas.ro

  • Adrian
   29 mai 2013 la 17:33

   Buna seara,

   Am in curs de infintare un SRL-D cu activitate perincipala consultanta in afaceri si comert in afara standurilor. Unde gasesc mai exact procedurile de angajare, facilitatiile legate de contributia la sigurarile sociale? Sunt obligat sa aplic la unul dintre programe? Pot aplica pentru unul din codurile secundare? Pot fi eu unul dintre angajati? De unde pot obtine consultanta? Va rog sa imi dati niste linkuri utile.

   Cu stima,

   Adrian

 17. Dan Mihai
  15 ianuarie 2013 la 12:00

  Toti cei interesati de scrierea unui proiect conform OUG 6/2011, stimularea tinerilor intreprinzatori, ne pot scrie la adresa contact@spyn.ro. Suntem o firma specializata pe aceasta nisa si cu o rata de acceptare a proiectelor de 100%

 18. Lara R
  17 decembrie 2012 la 11:57

  Buna ziua,
  Daca vreau sa imi deschid o casa de expeditii (internediere transporturi), pot infiinta SRL-D si pot accesa fonduri europene? Multumesc.

  • 17 decembrie 2012 la 14:52

   Da. Totusi solicitati informtii de la cel mai apropiat oficiul judetean IMM-uri!

 19. GEORGE PETRE
  19 noiembrie 2012 la 20:47

  BUNA ZIUA. VREAU SA DESCHID UN APROZAR UNDE SA VAND PRODUSE LUATE DIRECT DE LA PRODUCATORI. DORESC SA INCHIRIEZ UN SPATIU ADECVAT, NU O TARABA LA PIATA. POT FACEACEST CA SRL-D? DACA NU MERGE PE APROZAR, MERGE PE MOBILIER SH ADUS DIN GERMANIA?

  • 20 noiembrie 2012 la 8:20

   Se poate cu SRL-D! Dar pentru vanzarea concreta ai nevoie de acordul primarului, ulterior! Consultanta la ONRC sau la Oficiul cel mai apropiat de IMMM-uri!

 20. catalin
  15 noiembrie 2012 la 17:03

  sunt neplatitor de tva de ce banca si aipp ma pune sa platesc tva?

  • 16 noiembrie 2012 la 9:35

   Un expert contabil va poate raspunde! Este nevoie de o analiza a balantei de verificare, a actelor primare, etc. Raspunsul are o componenta practica. AIPP si banca trebuie sa motiveze sustinerile!

 21. adrian
  9 noiembrie 2012 la 7:53

  salutare vreau sa fac un magazin second-hand se poate cu srl-d

 22. Calian Bogdan
  25 octombrie 2012 la 11:47

  Am o intrebare si eu , daca am PFA , mai pot beneficia de aceste fonduri?

 23. Alex
  27 septembrie 2012 la 16:02

  ok mersi mult!

 24. Alex
  27 septembrie 2012 la 12:54

  am si eu o intrebare, daca fac un SRL-D si obtin suma maxima de 10000 de euro mai pot sa accesez fonduri europene nerambursabile prin intermediul acestei firme?

  Va Multumesc!!!

  • 27 septembrie 2012 la 13:58

   da!

   • 27 septembrie 2012 la 13:59

    ia legatura cu oficiul IMM-uri din judet!

  • 17 octombrie 2012 la 23:07

   Da, poti accesa pe alte programe.
   De exemplu pe acelasi gen de program mai sunt Programele START si COMERT.
   De fapt nu sunt fonduri europene, ci ajutoare guvernamentale de minimis. Pentru Bucuresti scriu astfel de proiecte. va astept pe http://www.just-ideas.ro

 25. 3 august 2012 la 10:33

  Cred ca este un program foarte util, dar inca nu se vad rezultatele acestei masuri

 26. vali
  8 iulie 2012 la 21:09

  daca nu e prea tarziu, te pot ajuta eu cu planul de afaceri. office@just-ideas.ro

 27. Elena
  29 iunie 2012 la 12:22

  Buna ziua,

  As avea rugamintea daca se poate sa imi ziceti o firma de consultanta pentru planul de afacere srl_d.Va multumesc!

 28. iulia
  5 iunie 2012 la 12:47

  buna ziua
  am si eu nevoie de un pic d ajutor…am infiintat acum cateva luni un srl-d dar nu am inceput nici o afacere deocamdata…acum as vrea sa modific codurile caen sau sa mai adaug ,se poate asa ceva?
  va rog un raspuns sigur.
  multumesc

  • 5 iunie 2012 la 13:43

   Pentru a adauga un nou cod CEAN trebuie sa renunti la unul existent si sa il inlocuiesti daca ai SRL-D nu poti adauga mai mult de cat ai limita.

 29. 29 mai 2012 la 16:59

  Salutare tuturor,
  Cautam ceva pe net legat de srl-d si am vazut aici foarte multe persoane dezamagite.
  Niciodata statul nu va face ceva in favoarea unora parerea mea.
  Puterea oricarei decizii noi o avem si cu ia putem schimba orice lege data de „ei”.
  In cazul meu cand am inceput afacerile acum 7 ani si credetima ca nu am avut 1 banut in buzunar nimic 0.In schimb nam avut teama de apsolut nimic nicio data nu mam gandit la ce sar putea intampla am dat tot inainte multi din frica si teama nu vor inainta nicio data vor ramane acolo unde sunt si acum.

  Miam pus cateva intrebari simple la care miam raspuns tot eu ce are acea persoana care are bani si eu nam practic aveam doua maini doua picioare si un cap pe umeri nu va ganditi la prostii:)) Si alta intrebare de ce toti au si eu nam dar sincer nu miam dorit nicio data sa am si eu bani sau alta viata si miam dat sema ca daca vreu cu adevarat pot obtine si asa a fost….. acum am o firma srl….. si mai am una pe un prieten srl-d care tot eu le gestionez si ai dau un comision 😀

  Schimbarile viitorului nostru le putem face doar noi sa sitti ca nu va veni nimeni sa va ajute nu va lasati chiar daca pierdeti totul eu am pierdut cateva sute de miliuane bani vechi de cateva ori asta nu ma speriat ci ma incapatanat mai rau ……multa bafta!

 30. voichi
  21 mai 2012 la 12:26

  Ma ajuta si pe mine cineva? As vrea sa infiintez si eu aceast srl -d ,dar nu gasesc un raspuns concret ,as vrea sa deschid un bar la tara si nu stiu inca daca in codurile impuse de ei ma pot incadra si eu.si care ar fi demersurile pe care ar trebui sa le fac ,facilitatile pe care le as avea.Va multumesc!

 31. ecosil
  23 martie 2012 la 12:02

  Buna Ziua!
  am si eu o nelamurire ,daca ma puteti ajuta.Mi-am infiintat o firma SRL-D dar nu stiu cum pot beneficia de avantajele srl-d-ului?!

 32. cristi
  7 martie 2012 la 10:38

  Buna ziua!
  A obtinut cineva toate facilitatile pentru infiintarea SRL D-ului?
  Va rog frumos spuneti-mi si mie care sunt pasii ce trebuie urmati!

 33. TOLBES
  14 februarie 2012 la 22:07

  NU INTELEG CUM SE POATE LANSA UN ALT APEL DE PROIECTE PE SRL-D,CAND MAI MULT DE JUMATATE DIN PROIECTELE DEPUSE ANUL TRECUT NU AU FOST EVALUATE

 34. andreea
  30 ianuarie 2012 la 19:02

  buna seara! mi-am infiintat un srl-d de putin timp. Momentan nu intentionez sa accesez fonduri. Sunt obligata sa angajez imediat ce am infiintat firma, sau am timp 60 de zile ca orice microintreprindere? Daca nu am accesat fondurile pot avea doar un angajat cu contract de doua ore? Am primit mai multe raspunsuri si toate diferite. Va rog frumos, daca stiti sa ma lamuriti. Va multumesc

 35. Oana
  10 ianuarie 2012 la 0:57

  Saca sunt neimpliniti cei 3 ani d activitate al SRL-D,si vreau sa pun firma in suspendare,cam cat am de platit la Registrul Comertului..?Se platesc doar taxele de suspendare ca si pentru un SRL normal?

 36. Dinu
  22 noiembrie 2011 la 18:42

  Cum aflam si noi sigur daca cei care au PFA pot face SRL-D.In acest moment mai sunt fonduri?In cat timp de la aprobare se primesc fondurile?Multumesc !

 37. iulia
  16 noiembrie 2011 la 13:33

  Daca am SRL-D, dar nu beneficiez de credit nerambursabil, inca beneficiez de scutirea de la contributiile sociale datorate de angajator?

 38. niku
  7 noiembrie 2011 la 1:53

  Din cate am citit eu da. Si eu as vrea sa stiu sigur.

 39. Dinu
  23 octombrie 2011 la 9:53

  Buna ziua,

  Daca am PFA infiintat, pot renunta la acesta si sa infiintez SRL-D ?

 40. CONSILIER JURIDIC
  19 octombrie 2011 la 11:01

  mA PUTETI CONTACTA LA NR 0754662198, SI VA POT AJUTA

 41. alex
  11 octombrie 2011 la 21:34

  vreau sa fac si eu un srl-d pentru o firma de transport rutier (TIR), se poate sau nu intra in cadrul celor acordate.

 42. 9 octombrie 2011 la 21:39

  imi poate spune si mie cineva daca mai este valabila „oferta ” ? ms

 43. Tudor
  16 septembrie 2011 la 17:32

  fara lupta, nici victorie…daca nu esti dispus sa mergi pana la capat de ce ti-ai mai facut firma?

 44. 24 mai 2011 la 14:53

  Fiti un luptator pana la capat, indiferent de pozitia statului, pe cei curajosi Dumnezeu ii ajuta!

 45. borbely istvan
  24 mai 2011 la 14:23

  la inceput era vb, ca timp de 3 ani vor fi scutiti de impozitul pe profit ??? nu mai este adevarat ??? nu de alta, dar am deschis si eu un SRL-D azi … de si nu stiu prea multe, doar ca functioneaza in acelasi fel ca si un srl normal, doar ca sunt programele astea la care se poate aplica, ceea ce nu voi face, ca n-am bani … si sigur sunt cu costuri ascunse si bani pe aici pe colo la negru pe care nu-i am 😉

 46. Florin Patru
  4 aprilie 2011 la 9:31

  Nu, in cazul in care ati avut orice fel de firma sau ati fost asociat nu mai puteti aplica

 47. irimia
  1 martie 2011 la 18:25

  Salut!am si eu o intrebare,am infintat acest an la inceputul luni februarie un srl inainte ca sa fie votata ordonanta de urgenta srl-d ,as indeplini toate conditile mai putin ca nu ma-m infintat ca srl-d; se mai poate face ceva sa beneficiez si eu?

 1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: