Arhiva

Archive for ianuarie 2011

DIVORŢUL LA NOTARUL PUBLIC


DIVORŢUL LA NOTARUL PUBLIC

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 59 din data de 24 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 81/2011 privind completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995.

Procedura divortului. Procedura divortului prin acordul sotilor este de competenta notarului public cu sediul biroului in circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla locul incheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor.

Reprezentarea sotilor in cadrul procedurii notariale a divortului este interzisa. Sotii se vor prezenta personal in fata notarului public pentru depunerea cererii de divort, precum si ulterior, in cadrul procedurii, pentru staruinta in cererea de divort si exprimarea consimtamantului liber si neviciat de desfacere a casatoriei.

Cererea de divort se face in scris si se semneaza personal de catre soti in fata notarului public competent la care se depune cererea. Cererea de divort va cuprinde declaratia sotilor ca nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati, precum si invoiala acestora asupra numelui de familie pe care il va purta fiecare dintre ei dupa divort.

Cererea de divort va fi insotita de fotocopii ale certificatelor de nastere ale sotilor, precum si ale actelor de identitate ale acestora. Odata cu depunerea cererii de divort, sotii vor prezenta notarului public certificatul de casatorie emis de autoritatile romane in original si copie legalizata, copia legalizata urmand a fi anexata la cererea de divort. Originalul certificatului de casatorie se retine de catre notarul public pana la eliberarea certificatului de divort.

Dupa ce efectueaza operatiunile de inregistrare a cererii, notarul public acorda sotilor, potrivit prevederilor Codului familiei, un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divort si ii informeaza despre aceasta la momentul inregistrarii cererii.
Decizia notarului. La expirarea acestui termen, notarul public va verifica daca sotii staruie in cererea de divort si daca, in acest sens, consimtamantul lor este liber si neviciat, pronuntand admiterea sau respingerea cererii de divort.

Admiterea divortului. Daca sotii staruie in divort, isi exprima consimtamantul liber si neviciat si sunt indeplinite, cumulativ, si celelalte conditii legale prevazute de Codul familiei pentru desfacerea casatoriei prin acordul partilor, notarul public va emite incheierea de admitere a cererii de divort;

In baza incheierii de admitere a cererii de divort, notarul public elibereaza certificatul de divort, in care va consemna desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, in fata notarului public, precum si numele de familie pe care fostii soti le vor purta dupa divort.

Respingerea cererii de divort. Notarul public emite o incheiere de respingere a cererii de divort in unul dintre urmatoarele cazuri, precum si in alte situatii in care nu sunt indeplinite, cumulativ, conditiile legale prevazute de Codul familiei pentru desfacerea casatoriei prin acordul partilor:
– nu are competenta legala sa solutioneze cererea de divort;
– unul dintre soti este pus sub interdictie;
– unul dintre soti nu isi poate exprima consimtamantul liber si neviciat;
– la depunerea cererii de divort nu sunt prezenti ambii soti, iar sotul prezent insista sa fie inregistrata cererea;
– unul dintre soti refuza sa semneze cererea personal, in fata notarului public;
– sotii refuza sa dea declaratiile prevazute de regulament;
– sotii nu se inteleg cu privire la numele de familie care urmeaza a fi purtat dupa divort de catre fiecare dintre ei;
– sotii nu prezinta, la depunerea cererii de divort, actul de casatorie in original;
– sotii au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati;
– unul dintre soti se prezinta in fata notarului public la termenul de 30 de zile acordat  si declara ca nu mai staruie in cererea de divort;
– unul dintre soti nu mai staruie in cererea de divort intrucat nu s-a prezentat in fata notarului public la expirarea termenului de 30 de zile acordat pentru a declara ca staruie in cererea de divort;
– cererea a ramas fara obiect intrucat casatoria dintre soti a fost desfacuta de catre o alta autoritate competenta;
– sotii se impaca;
– sotii isi retrag cererea de divort;
– inainte de finalizarea procedurii de divort unul dintre soti a decedat, casatoria incetand in acest mod.

Categorii:PRACTIC

PRACTIC: ACŢIUNILE FONDULUI PROPRIETATEA SE TRANZACŢIONEAZĂ LA BURSĂ!


Acţiunile Fondului Proprietatea (FP), creat de Guvernul român pentru a despăgubi persoanele ale căror proprietăţi au fost confiscate de regimul comunist, vor fi tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) începând de marţi, 25 ianuarie. Fondul avea în noiembrie anul trecut active de 3,6 miliarde de euro şi participaţii la cele mai importante companii energetice din România, precum Petrom, Transgaz sau Transelectrica. Mii de foşti proprietari aşteaptă de câţiva ani listarea la BVB a acţiunilor Fondului Proprietatea pentru a-şi putea valorifica acţiunile primite cu titlu de despăgubiri. Valoarea nominală a unei acţiuni la Fond este de un leu. Fondul are în portofoliu peste 80 de companii, la cea mai mare parte dintre acestea statul român fiind cel mai mare acţionar. Analiştii estimează că, odată cu listarea la BVB a acţiunilor FP, zeci de milioane de euro vor intra pe bursa românească, fiind un eveniment care va marca istoria bursei autohtone. Statul român controlează 39% din Fondul Proprietatea, în timp ce participaţii de 41% aparţin persoanelor fizice. FP are peste 5.000 de acţionari.

Categorii:PRACTIC

DE LA PAULINA POPA – REVISTA „SEMNE” – DEVA, 2010. DIN CUPRINS: UN INTERVIU DE EXCEPŢIE CU DAN PURIC, SCRIERI DE EUGEN EVU, IOAN EVU, RADU CIOBANU. CĂRŢILE EDITURII „EMIA”


revist SEMNE 2010 net + coperta 1-2-3-4 r

Pentru vizualizare, dati click pe titlul de mai sus!

Categorii:literature, REVISTA

REVISTA „DISCOBOLUL” , octombrie – decembrie 2010, REVISTĂ LUNARĂ DE CULTURĂ, Redactor-şef Aurel Pantea. Scrieri de Cornel Nistea, Mircea Stâncel, George Holobâcă, Ioan Evu, Ion Buzaşi şi alţi scriitori din cadrul Filialei U.S.R. Alba – Hunedoara


Categorii:REVISTA

DE DRAGUL LUI HRISTOS, “La oameni aceasta este cu neputinţă, dar nu la Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu toate sunt cu putinţă”.


TÂNĂRUL BOGAT SI VIAŢA VESNICĂ.

Răsplată dumnezeiască pentru cei ce se leapădă de bogăţiile materiale de dragul lui

Hristos. .

 

 

Fragment din

EVANGHELIA DOMNULUI IISUS HRISTOS

PRIVIRE SINOPTICĂ ASUPRA CELOR PATRU VERSIUNI CANONICE ALE

EVANGHELIEI (DUPĂ MATEI, MARCU, LUCA SI IOAN)

Ediţia a II-a

(Îmbunătăţită prin osteneala lui Nicolae Kreis)

Anul 2008 după Hristos, 5769 de la Facerea lumii

1. Mc.10.17.Mt.19.16.Lc.18.18. Pe când iesea El să pornească pe cale, a alergat la El

un tânăr dregător care a îngenunchiat înaintea Lui si L-a întrebat: “Bunule Învăţător,

ce bine* să fac ca să am/(să mostenesc) viaţa vesnică ?”

2. Mc.10.18.Lc.18.19. Iisus i-a zis: «Pentru ce Mă numesti bun? Nimeni nu este bun,

decât Unul Dumnezeu.

3. Mt.19.17. Si de ce Mă întrebi: “Ce bine?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să

intri în viaţă, păzeste poruncile ».

4. Mt.19.18.Mc.10.19.Lc.18.20. “Care?” I-a zis el. Si Iisus i-a răspuns: «Să nu ucizi; să

nu furi; să nu te desfrânezi; să nu depui mărturisire mincinoasă;

5. Mt.19.19.Mc.10.19.Lc.18.20. să cinstesti pe tatăl tău si pe mama ta si: “Să iubesti pe

aproapele tău ca pe tine însuţi” ».

6. Mc.10.20.Mt.19.20.Lc.18.21. Tânărul I-a zis: “Învăţătorule, pe toate acestea le-am

păzit din copilăria mea: ce-mi mai lipseste ?”

7. Mc.10.21.Lc.18.22.Mt.19.21. Iar Iisus, privind la el cu luare aminte, l-a îndrăgit si ia

zis: “Dacă vrei să fii desăvârsit, îţi mai lipseste una: du-te de vinde-ţi averea, împarte

săracilor, si vei avea comoară în cer; apoi, luându-ţi crucea, vino si urmează Mie”.

8. Mc.10.22.Lc.18.23.Mt.19.22. Dar el, întristându-se de cuvântul acesta, a plecat

mâhnit, fiindcă avea multe avuţii.

9. Mc.10.23.Mt.19.23.Lc.18.24. Iar Iisus, văzându-l că s-a întristrat, S-a uitat în jur si

a zis către ucenicii Săi: “Adevăr grăiesc vouă că bogaţii vor intra cu greu în Împărăţia

lui Dumnezeu”.

10. Mc.10.24. Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele Lui. Văzând Iisus, le-a zis din nou:

“Fiilor, cât de greu le este celor ce se încred în bogăţii să intre în Împărăţia lui

Dumnezeu !

11. Mc.10.25.Mt.19.24.Lc.18.25. Vă spun că mai usor îi este cămilei* să treacă prin

urechea acului, decât bogatului să intre în Împărăţia lui Dumnezeu”.

12. Mc.10.26.Mt.19.25.Lc.18.26. Iar ei, mai mult uimindu-se, ziceau unii către alţii:

“Atunci cine poate să fie mântuit ?”

13. Mc.10.27.Lc.18.27.Mt.19.26. Însă Iisus, privind la ei cu luare aminte, le-a zis: “La

oameni aceasta este cu neputinţă, dar nu la Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu toate

sunt cu putinţă”.

Categorii:GÂND

EPISTOLĂ PENTRU DUMINICA, ŞOAPTA APOSTOLULUI PAVEL


 

EPISTOLA LUI PAVEL

2 Cor. 6 : 7-10

Cine sunt şi aş putea să fiu ?

Doar El o ştie prea bine,

Sunt omul sau poate un fiu

A Celui ce era, ce este, ce vine …

Şi parcă am fost chemat pe nume,

Şi parcă m-a strigat Cineva,

Şi parcă m-a rupt de lume,

Lumina-i adâncă şi fulgul de nea …

Ca un necunoscut şi totuşi cunoscut,

Ca un înşelător care spune adevărul,

Din Cuvântul Cuvânt crescut

Trecând prin vremuri, precum gerul …

Ca unul care moare, trăind,

Ca unul care trece venind,

Ca unul întristat, veşnic râzând,

Ca unul viu, purtat de gând …

Mereu sărac, având de toate,

Pe bogaţii lumii îmbogăţind,

Dar de Isus având parte,

Întinerind când vremea e-n colind …

Un om ce nu are mai nimic

Şi totuşi stăpânind toate, totul,

Şi timpul, veacul şi un pic,

Trecând de moarte, depăşind potopul …

Acesta sunt, eu n-am ştiut,

Dar Isus o ştie prea bine

Căci m-a iubit şi m-a durut

Cel ce era, ce este, ce vine …

Categorii:POEMUL

PSALMUL 90, DUPĂ EUGEN DORCESCU, UN GÂND PENTRU DUMINICA


 

 

PSALMUL 90, ECHIVALENŢĂ DE EUGEN DORCESCU

 

 

 

90

1. O, Dumnezeul nostru, Tu ne-ai fost

Din veac în veac scăpare şi-adăpost.

2. Când încă munţii nu-i făcuseşi ; când

Nu zămisliseşi lume şi pământ,

Din veşnicii în veşnicii, mereu,

Tu eşti Acelaşi, Unul-Dumnezeu.

3. Pe muritor în pulbere-l destrami,

Zicând : „Revino, fiu al lui Adam”.

4. Căci un mileniu pentru Tine-i doar

O zi care-a trecut şi vine iar,

E veghea unei nopţi, un biet coşmar.

5. Un vis sunt anii. Pulbere. Nimic.

Dispar şi pier ca paiul dat în spic.

6. Sunt iarba care tremură în zori

Cu sclipitoare rouă şi cu flori,

Dar veştejită seara, aplecând

Tulpina şi cununa spre pământ.

7. Mânia-Ţi ne consumă. Spaimă ni-i

De furia divinelor urgii.

8. Greşeala noastră dinaintea Ta

O ţii mereu. Şi nu vrei a uita

Păcatul nostru jalnic şi ascuns.

Tu, Cel Etern, teribil, nepătruns.

9. Mânia Ta ne-aduce la declin,

Ne zboară viaţa brusc, ca un suspin.

10. Viaţa noastră-i şaptezeci de ani.

Optzeci pentru cei tari. Pustii şi vani.

Căci rodul lor e pulbere şi vânt :

Ei se petrec, noi mergem în pământ.

11. Dar cine vrea tăria a Ţi-o şti ?

Şi teama să-Ţi cunoască zi de zi ?

12. Învaţă-ne să nu trăim în van,

Ceas după ceas, decenii, an de an,

Învaţă-ne ce-i bine şi ce-i drept

Spre-a căpăta un cuget înţelept.

13. Întoarce-Te, Tu, Doamne ! Până când ?…

Cu slujitorii Tăi fii bun şi blând.

14. Iubirea Ta revars-o-n zori de zi

Şi fericiţi vom fi cât vom trăi.

15. Câţi ani ne-ai pedepsit, tot pe atât

Fereşte-ne de chinuri şi urât,

Desfă-ne laţul spaimei de la gât.

16. Probează-ne, o Tu, Cel veşnic viu,

Grandoarea Ta, s-o ştim din tată-n fiu.

17. Bunăvoinţa, harul Tău sublim

Revarsă peste noi, Iah Elohim !

Şi întăreşte tot ce făptuim,

Da, întăreşte tot ce făptuim !

Categorii:GÂND
%d blogeri au apreciat asta: