Arhiva

Archive for 21 ianuarie 2011

DE DRAGUL LUI HRISTOS, “La oameni aceasta este cu neputinţă, dar nu la Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu toate sunt cu putinţă”.


TÂNĂRUL BOGAT SI VIAŢA VESNICĂ.

Răsplată dumnezeiască pentru cei ce se leapădă de bogăţiile materiale de dragul lui

Hristos. .

 

 

Fragment din

EVANGHELIA DOMNULUI IISUS HRISTOS

PRIVIRE SINOPTICĂ ASUPRA CELOR PATRU VERSIUNI CANONICE ALE

EVANGHELIEI (DUPĂ MATEI, MARCU, LUCA SI IOAN)

Ediţia a II-a

(Îmbunătăţită prin osteneala lui Nicolae Kreis)

Anul 2008 după Hristos, 5769 de la Facerea lumii

1. Mc.10.17.Mt.19.16.Lc.18.18. Pe când iesea El să pornească pe cale, a alergat la El

un tânăr dregător care a îngenunchiat înaintea Lui si L-a întrebat: “Bunule Învăţător,

ce bine* să fac ca să am/(să mostenesc) viaţa vesnică ?”

2. Mc.10.18.Lc.18.19. Iisus i-a zis: «Pentru ce Mă numesti bun? Nimeni nu este bun,

decât Unul Dumnezeu.

3. Mt.19.17. Si de ce Mă întrebi: “Ce bine?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să

intri în viaţă, păzeste poruncile ».

4. Mt.19.18.Mc.10.19.Lc.18.20. “Care?” I-a zis el. Si Iisus i-a răspuns: «Să nu ucizi; să

nu furi; să nu te desfrânezi; să nu depui mărturisire mincinoasă;

5. Mt.19.19.Mc.10.19.Lc.18.20. să cinstesti pe tatăl tău si pe mama ta si: “Să iubesti pe

aproapele tău ca pe tine însuţi” ».

6. Mc.10.20.Mt.19.20.Lc.18.21. Tânărul I-a zis: “Învăţătorule, pe toate acestea le-am

păzit din copilăria mea: ce-mi mai lipseste ?”

7. Mc.10.21.Lc.18.22.Mt.19.21. Iar Iisus, privind la el cu luare aminte, l-a îndrăgit si ia

zis: “Dacă vrei să fii desăvârsit, îţi mai lipseste una: du-te de vinde-ţi averea, împarte

săracilor, si vei avea comoară în cer; apoi, luându-ţi crucea, vino si urmează Mie”.

8. Mc.10.22.Lc.18.23.Mt.19.22. Dar el, întristându-se de cuvântul acesta, a plecat

mâhnit, fiindcă avea multe avuţii.

9. Mc.10.23.Mt.19.23.Lc.18.24. Iar Iisus, văzându-l că s-a întristrat, S-a uitat în jur si

a zis către ucenicii Săi: “Adevăr grăiesc vouă că bogaţii vor intra cu greu în Împărăţia

lui Dumnezeu”.

10. Mc.10.24. Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele Lui. Văzând Iisus, le-a zis din nou:

“Fiilor, cât de greu le este celor ce se încred în bogăţii să intre în Împărăţia lui

Dumnezeu !

11. Mc.10.25.Mt.19.24.Lc.18.25. Vă spun că mai usor îi este cămilei* să treacă prin

urechea acului, decât bogatului să intre în Împărăţia lui Dumnezeu”.

12. Mc.10.26.Mt.19.25.Lc.18.26. Iar ei, mai mult uimindu-se, ziceau unii către alţii:

“Atunci cine poate să fie mântuit ?”

13. Mc.10.27.Lc.18.27.Mt.19.26. Însă Iisus, privind la ei cu luare aminte, le-a zis: “La

oameni aceasta este cu neputinţă, dar nu la Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu toate

sunt cu putinţă”.

Categorii:GÂND

EPISTOLĂ PENTRU DUMINICA, ŞOAPTA APOSTOLULUI PAVEL


 

EPISTOLA LUI PAVEL

2 Cor. 6 : 7-10

Cine sunt şi aş putea să fiu ?

Doar El o ştie prea bine,

Sunt omul sau poate un fiu

A Celui ce era, ce este, ce vine …

Şi parcă am fost chemat pe nume,

Şi parcă m-a strigat Cineva,

Şi parcă m-a rupt de lume,

Lumina-i adâncă şi fulgul de nea …

Ca un necunoscut şi totuşi cunoscut,

Ca un înşelător care spune adevărul,

Din Cuvântul Cuvânt crescut

Trecând prin vremuri, precum gerul …

Ca unul care moare, trăind,

Ca unul care trece venind,

Ca unul întristat, veşnic râzând,

Ca unul viu, purtat de gând …

Mereu sărac, având de toate,

Pe bogaţii lumii îmbogăţind,

Dar de Isus având parte,

Întinerind când vremea e-n colind …

Un om ce nu are mai nimic

Şi totuşi stăpânind toate, totul,

Şi timpul, veacul şi un pic,

Trecând de moarte, depăşind potopul …

Acesta sunt, eu n-am ştiut,

Dar Isus o ştie prea bine

Căci m-a iubit şi m-a durut

Cel ce era, ce este, ce vine …

Categorii:POEMUL

PSALMUL 90, DUPĂ EUGEN DORCESCU, UN GÂND PENTRU DUMINICA


 

 

PSALMUL 90, ECHIVALENŢĂ DE EUGEN DORCESCU

 

 

 

90

1. O, Dumnezeul nostru, Tu ne-ai fost

Din veac în veac scăpare şi-adăpost.

2. Când încă munţii nu-i făcuseşi ; când

Nu zămisliseşi lume şi pământ,

Din veşnicii în veşnicii, mereu,

Tu eşti Acelaşi, Unul-Dumnezeu.

3. Pe muritor în pulbere-l destrami,

Zicând : „Revino, fiu al lui Adam”.

4. Căci un mileniu pentru Tine-i doar

O zi care-a trecut şi vine iar,

E veghea unei nopţi, un biet coşmar.

5. Un vis sunt anii. Pulbere. Nimic.

Dispar şi pier ca paiul dat în spic.

6. Sunt iarba care tremură în zori

Cu sclipitoare rouă şi cu flori,

Dar veştejită seara, aplecând

Tulpina şi cununa spre pământ.

7. Mânia-Ţi ne consumă. Spaimă ni-i

De furia divinelor urgii.

8. Greşeala noastră dinaintea Ta

O ţii mereu. Şi nu vrei a uita

Păcatul nostru jalnic şi ascuns.

Tu, Cel Etern, teribil, nepătruns.

9. Mânia Ta ne-aduce la declin,

Ne zboară viaţa brusc, ca un suspin.

10. Viaţa noastră-i şaptezeci de ani.

Optzeci pentru cei tari. Pustii şi vani.

Căci rodul lor e pulbere şi vânt :

Ei se petrec, noi mergem în pământ.

11. Dar cine vrea tăria a Ţi-o şti ?

Şi teama să-Ţi cunoască zi de zi ?

12. Învaţă-ne să nu trăim în van,

Ceas după ceas, decenii, an de an,

Învaţă-ne ce-i bine şi ce-i drept

Spre-a căpăta un cuget înţelept.

13. Întoarce-Te, Tu, Doamne ! Până când ?…

Cu slujitorii Tăi fii bun şi blând.

14. Iubirea Ta revars-o-n zori de zi

Şi fericiţi vom fi cât vom trăi.

15. Câţi ani ne-ai pedepsit, tot pe atât

Fereşte-ne de chinuri şi urât,

Desfă-ne laţul spaimei de la gât.

16. Probează-ne, o Tu, Cel veşnic viu,

Grandoarea Ta, s-o ştim din tată-n fiu.

17. Bunăvoinţa, harul Tău sublim

Revarsă peste noi, Iah Elohim !

Şi întăreşte tot ce făptuim,

Da, întăreşte tot ce făptuim !

Categorii:GÂND

REVISTA „VATRA VECHE” NR. 2/2011, REDACTOR ŞEF NICOLAE BĂCIUŢ


Vatra veche 2. 2011,BT

Pentru vizualizare, dati click pe titlul de mai sus!

Categorii:REVISTA
%d blogeri au apreciat: