Arhiva

Archive for 18 ianuarie 2011

SECURITATEA LA INCENDII, NOILE NORME, AVIZE, AUTORIZAŢII, FORMULARE, DECIZII


SECURITATEA LA INCENDII

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 36 din data de 14 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 3/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila.

 • Ordinul aproba Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila, abrogand, totodata, de la data intrarii in vigoare Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 80/2009 avand acelasi obiect.
 • Normele fac referire la doua categorii de documente:
  – avizele de securitate la incendiu, avizele de protectie civila;
  – autorizatiile de securitate la incendiu, autorizatiile de protectie civila.
 • Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, in baza legii, de catre inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de aparare impotriva incendiilor, adoptate in documentatiile tehnice ale lucrarilor de constructii, pentru indeplinirea cerintei esentiale – securitate la incendiu – a constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari.
 • Avizele de securitate la incendiu se emit:
  – cand sunt solicitate prin certificatele de urbanism in vederea emiterii autorizatiilor de construire, pentru categoriile de constructii si amenajari aprobate, potrivit legii, prin hotarare a Guvernului;
  – pentru lucrarile de schimbare a destinatiei si/sau de modernizare la constructii si amenajari existente, care nu necesita autorizatii de construire, atunci cand, in urma executarii lucrarilor, constructiile si amenajarile respective se incadreaza in categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotarare a Guvernului prevazuta la lit. a), pentru care este necesara avizarea privind securitatea la incendiu;
  – pentru amplasarea constructiilor in interiorul parcelelor si asigurarea posibilitatilor de acces la drumurile publice, in conformitate cu prevederile Regulamentului general si ale regulamentelor locale de urbanism, in cazurile in care nu se asigura indeplinirea cerintelor prevazute de reglementarile specifice.
 • Avizele de protectie civila sunt actele emise, in baza legii, de catre inspectorate, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor adoptate in documentatiile tehnice ale lucrarilor de constructii pentru realizarea adaposturilor de protectie civila sau punctelor de comanda si se emit cand sunt solicitate prin certificatele de urbanism in vederea emiterii autorizatiilor de construire, pentru categoriile de constructii aprobate, potrivit legii, prin hotarare a Guvernului.
 • Autorizatiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise, in baza legii, de catre inspectorate, prin care se certifica, in urma verificarilor in teren si a documentelor privind realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, indeplinirea cerintei esentiale “securitate la incendiu” la constructii, instalatii si alte amenajari.
 • Autorizatiile de protectie civila sunt actele emise, in baza legii, de catre inspectorate, prin care se certifica, in urma verificarii documentelor si in teren, realizarea adaposturilor de protectie civila sau punctelor de comanda, conform reglementarilor specifice.
 •  
Categorii:PRACTIC

AMBALAJELE, DECLARAŢII, INSTRUCŢIUNI, FORMULARE


DESPRE CIRCUITUL AMBALAJELOR

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 36 din data de 14 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 11/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia.

Se aproba modelul si continutul formularului “Declaratie privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere”.

Declaratia se completeaza si se depune de catre operatorii economici autorizati de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor sa preia deseurile de ambalaje in vederea valorificarii acestora, iar formularul se editeaza folosindu-se programul informatic de asistenta elaborat si pus la dispozitie, in mod gratuit, de Administratia Fondului pentru Mediu.

Categorii:PRACTIC

DESPRE CONTRACTUL DE ASIGURARE SOCIALĂ


CONTRACTUL DE ASIGURARE SOCIALĂ

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 35 din data de 14 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 5/2011 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare sociala, al actului aditional, al declaratiei individuale de asigurare, al comunicarii de modificare si al formularului de solicitare de incetare a declaratiei individuale de asigurare.

Sunt făcute public modelele unor documente prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, necesare in vederea evidentei drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale.

Documentele sunt urmatoarele:

 • modelul contractului de asigurare sociala,
 • actului aditional,
 • declaratia individuale de asigurare,
 • comunicarea de modificare si
 • formularul de solicitare de incetare a declaratiei individuale de asigurare.
Categorii:PRACTIC

PREMIUL NAŢIONAL DE POEZIE – DINU FLĂMÂND


PRIMIM DE LA EDITURA CARTIER

 

Premiul Național de Poezie, acordat autorului Cartier – Dinu Flămând

Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera omnia a fost acordat poetului francez de origine română, Dinu Flămând, publicat de Editura Cartier în Colecția Poesis.

Dinu Flămând, Opera poetică. Text ne varietur, 2 vol. (Vol. I – 1971-1998, Vol. II – 1998-2007), ediție cartonată, 2007, 216 p. (I), 244 p. (II), Preț: 64 RON.

Dinu FLĂMÂND (n. 24iunie 1947, Susenii Bârgăului, Bistrița-Năsăud), absolvent al Facultății de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj (1970). Este membru fondator al cenaclului și revistei Echinox. Redactor la Editura Enciclopedică Română (1971 – 1973), apoi la revistele Flacăra (1973 – 1974), Amfiteatru (1974 – 1988) și Secolul XX (1988 – 1989). Stabilit la Paris în 1989, este corespondent la posturile de radio BBC și Europa Liberă, iar din 1995 redactor la RFI.

În Colecția Poesis (ediții bibliofile, cartonate și încasetate) au mai apărut: Ana Blandiana, Opera poetică, 2 Vol., 2008; Mircea Dinescu, Opera poetică, 2 Vol., 2005; Emil Brumaru, Opera poetică, 3 Vol., 2005; Șerban Foarță, Eternul pheminin, 2004; George Bacovia, Opera poetică, 2 Vol., 2007; Marin Sorescu, Opera poetică, 2 Vol., 2006; Nicolae Labiș, Opera poetică, 2 Vol., 2005; Tudor Arghezi, Opera poetică, 2 Vol., 2005.

www.cartier.md

Categorii:CARTEA
%d blogeri au apreciat: