Arhiva

Archive for 4 ianuarie 2011

CONTRACTELE DE CREDIT ÎN ANUL 2011


DESPRE CONTRACTELE DE CREDIT

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 888 din 30 decembrie 2010 a fost publicata Legea nr. 288/2010 privind aprobarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Modificari intervenite:

– Informatiile precontractuale trebuie prezentate astfel incat sa nu induca in eroare consumatorii; Termenii tehnici vor fi explicati de catre institutia de credit in scris, la cererea consumatorului, fara costuri suplimentare.

– Avertizarea consumatorului de catre institutia de credit asupra consecintelor neefectuarii platilor va contine obligatoriu:

1.  termenele la care se fac raportarile catre Biroul de Credit si

2. termenul minim la care creditorul poate declansa procedura de executare silita.

– Se interzic perceperea de comisioane, tarife, speze bancare sau orice alt cost in cazul in care consumatorul doreste schimbarea datelor de scadenta a ratelor si, totodata, se interzice perceperea de comisioane in cazul in care consumatorul doreste schimbarea garantiilor, in conditiile in care consumatorul plateste toate costurile aferente evaluarii si constituirii noilor garantii.

– Elementele care intra in formula de calcul al dobanzii variabile si valoarea acestora vor fi afisate de catre institutiile de credit pe site-urile de internet si la toate punctele de lucru ale creditorilor.

– Rambursarea creditelor se poate face in doua moduri, respectiv prin rate egale  sau prin rate descrescatoare. Consumatorul are dreptul sa aleaga modalitatea prin care va dori sa ramburseze creditul.

– Situatiile deosebite prevazute la limitarea dobanzii penalizatoare sunt somajul, reducerea drastica a salariului si decesul.

– Dobanda speciala penalizatoare aplicabila persoanelor care au restante si se incadreaza in unul dintre cazurile prevazute mai sus, a fost limitata la maxim 12 luni de la data la care a survenit evenimentul care a generat reducerea veniturilor. In caz de deces, perioada in care se va aplica aceasta dobanda speciala penalizatoare nu poate fi mai mica de 6 luni.

– Se interzice introducerea in contractele de credit a clauzelor prin care creditorul poate declara scadent anticipat creditul in cazul in care consumatorul nu si-a indeplinit obligatiile conform altor contracte incheiate cu alti creditori.

– Se interzic clauzele prin care creditorul impune consumatorului incheierea unui contract de asigurare a bunurilor aduse in garantie cu o societate de asigurari agreata de creditor.

– In contractul de credit se va specifica tipul dobanzii: fixa sau variabila.

– Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi conditionat de plata unei anumite sume minime sau de un anumit numar de rate.

– Prevederile OUG 50/2010 nu se aplica contractelor de credit aflate in curs de derulare la data intrarii in vigoare a Ordonantei, cu exceptia prevederilor referitoare la:

1.  refinantare,

2. la rambursarea anticipata,

3. cele referitoare la contractele pe durata nedeterminata.

– Actele aditionale incheiate si semnate pana la data intrarii in vigoare a Legii 288/2010 privind aprobarea OUG 50/2010 raman in vigoare si isi produc efectele in conformitate cu termenii contractuali agreati de parti.

– Actele aditionale nesemnate de catre consumatori si considerate a fi acceptate tacit pana la intrarea in vigoare a Legii 288/2010 privind aprobarea OUG 50/2010 isi vor produce efectele in conformitate cu termenii in care au fost formulate, cu exceptia cazului in care consumatorul sau creditorul notifica cealalta parte in sens contrar, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii prezente.

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: