Arhiva

Archive for 29 decembrie 2010

PENSIA ANTICIPATĂ ŞI PENSIA ANTICIPATĂ PARŢIALĂ CONFORM LEGII NR. 263/2010

29 decembrie 2010 17 comentarii

LEGEA PENSIILOR NR. 263/2010

 

SECŢIUNEA 2: Pensia anticipată

Art. 62

(1)Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege.

(2)În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obţinerea pensiei anticipate, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), este necesară şi realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate, prevăzut în anexa nr. 6, şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

a)sunt trecute în rezervă/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzute de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

b)sunt trecute în rezervă sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.

(3)La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)- c) şi g).

(4)Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.

Art. 63

La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 62 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

Art. 64

(1)La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate.

(2)Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu.

SECŢIUNEA 3: Pensia anticipată parţială

Art. 65

(1)Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

(2)În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obţinerea pensiei anticipate parţiale, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), este necesară şi realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate, prevăzut în anexa nr. 6, şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

a)sunt trecute în rezervă/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzute de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

b)sunt trecute în rezervă sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.

(3)La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)- c) şi g).

(4)Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

(5)Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).

(6)Prevederile alin. (5) se aplică până la data de 31 decembrie 2030.

Art. 66

La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

Art. 67

(1)La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată parţială se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 65 alin. (4) şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale.

(2)Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu.

Categorii:PRACTIC

PENTRU IMPORTATORI, O TAXĂ ÎN PLUS

29 decembrie 2010 Lasă un comentariu

Va informam ca incepand cu data de 01.01.2011, urmare a reglementarilor UE privind declararea in vama a tuturor marfurilor cu destinatia/care tranziteaza UE, inainte de incarcarea lor pe vas la portul de origine, toate liniile maritime au anuntat implementarea unei taxe noi – taxa ENS (Entry Summary Declaration), in valoare de usd 25/conosament. Aceasta taxa o vom refactura la acelasi nivel si va aparea pe factura de transport maritim.

Aceasta taxa se va aplica pentru toate marfurile care sosesc in portul Constanta incepand cu data de 01.01.2011.

Categorii:PRACTIC

OBIECTIVE MINIME DE RECUPERAREA DEŞEURILOR

29 decembrie 2010 Lasă un comentariu

ANEXĂ:

(- Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 196/2005)

Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de material de ambalare, pentru operatorii economici, pentru anul 2010 şi începând cu anul 2011

  Obiectivul de valorificare prin reciclare/tip de material (%)    
Anul Hârtie şi carton Plastic Sticlă Metal Lemn Obiectivele globale de valorificare prin reciclare1)

(%)

Obiectivele globale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie2)

(%)

Total din care: pentru PET   Total din care: pentru aluminiu
2010 60 14 44 50 12 42 48
2011 60 22,5 42 54 50 17 15 50 57
2012 60 22,5 55 60 50 21 15 55 60

1) Procentajul minim din greutatea tuturor deşeurilor de ambalaje introduse pe piaţa naţională.

2) Procentajul minim din greutatea totală a tuturor materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje introduse pe piaţa naţională.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 862 din data de 22 decembrie 2010

Categorii:PRESA

CONTRACTUL DE MUNCĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC DE LA 01.01.2011!

29 decembrie 2010 Lasă un comentariu

CONTRACT DE MUNCĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC

 

Incepand de anul viitor, angajatorii nu vor mai putea depune statele de plata si contractele de munca la inspectiile muncii pe format de hartie. Practic, de la inceputul lui 2011, statele de plata si contractele de munca vor fi depuse in format electronic. Ordonanta de Urgenta care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2011, conform Guvernului, de asemenea au fost eliminate si comisioanele de 0,75% pentru carnetele de munca tinute la inspectiile muncii.

De la 1 ianuarie 2011, angajatorii nu vor mai plati un comision de 0,75% pentru carnetele de munca tinute la inspectiile muncii, iar pentru cele tinute de angajator de 0,25%, este o eliminare  a taxelor de natura fiscală.

Categorii:PRACTIC

GARANŢIA BANCARĂ LA 100.000 EURO

29 decembrie 2010 Lasă un comentariu

GARANŢIA BANCARĂ ŞA 100.000 EURO!

Incepand cu 1 ianuarie 2011, nivelul garantiei pentru depozitele bancare constituite de persoanele fizice si juridice se majoreaza de la 50.000 de euro la 100.000 de euro.

Guvernul a modificat, in acest sens, OUG nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar. Se garanteaza prin sistemul bancar depozitele bancare ale persoanelor fizice si juridice. Nivelul de 100.000 de euro este plafonul minim, bancile avand posibilitatea sa mareasca acest plafon pentru a atrage cat mai multi bani. .

Fondul de garantare se va suplimenta prin cotizatie din partea institutiilor de credit, aceasta cotizatie fiind o cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit.

Categorii:PRACTIC

SITUAŢIILE FINANCIARE ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE PE ACŢIUNI, MODIFICAREA LEGII

29 decembrie 2010 Lasă un comentariu

 

 OUG nr. 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 674, din 4 octombrie 2010. Anumite prevederi ale acestui act normativ intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

SITUAŢIILE FINANCIARE ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE PE ACŢIUNI

–       In conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, dupa caz.
Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii mama, definita astfel de reglementarile contabile aplicabile, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice copii ale situatiilor financiare anuale consolidate.
In vederea efectuarii publicitatii legale, Ministerul Finantelor Publice transmite, electronic, la Oficiul National al Registrului Comertului copii de pe urmatoarele acte, in forma electronica:

–       situatiile financiare anuale si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate,

–       raportul si, dupa caz, raportul consolidat al consiliului de administratie, respectiv al directoratului,

–       raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si

–       indicatorii economico-financiari necesari efectuarii publicitatii legale.

–       Publicitatea legala se realizeaza prin mentionarea in registrul comertului a depunerii situatiilor financiare anuale, insotite de raportul consiliului de administratie, respectiv al directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si prin publicarea indicatorilor economico-financiari extrasi din acestea.
Societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei au obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, un anunt prin care se confirma depunerea actelor prevazute de lege.
Pentru societatile comerciale a caror cifra anuala de afaceri nu depaseste 10 milioane lei, anuntul prevazut va fi publicat, pentru acces gratuit, pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului.

Categorii:PRACTIC

VICTIMELE STRĂZII – FONDUL DE PROTECŢIE

29 decembrie 2010 Lasă un comentariu

VICTIMELE STRĂZII POT RECUPERA DAUNELE DE LA FONDUL DE PROTECTIE A VICTIMELOR STRĂZII

Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit, in procesul penal, ca Fondul de protectie a victimelor strazii are calitatea de parte responsabila civilmente si poate fi obligat singur, iar nu in solidar cu inculpatul, la plata despagubirilor civile catre persoanele pagubite prin accidente de vehicule neasigurate.

Iata dispozitivul deciziei:

Admit recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 251 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 24 din Codul de procedura penala, se stabileste ca:

In procesul penal, Fondul de protectie a victimelor strazii are calitatea de parte responsabila civilmente si poate fi obligat singur, iar nu in solidar cu inculpatul, la plata despagubirilor civile catre persoanele pagubite prin accidente de vehicule neasigurate

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: