Arhiva

Archive for 19 decembrie 2010

LEAGĂN

19 decembrie 2010 Lasă un comentariu

Categorii:GÂND

FERICIRILE – O PRIVIRE SINOPTICĂ

19 decembrie 2010 Lasă un comentariu

 

EVANGHELIA DOMNULUI IISUS HRISTOS

PRIVIRE SINOPTICĂ ASUPRA CELOR PATRU VERSIUNI CANONICE ALE

EVANGHELIEI (DUPĂ MATEI, MARCU, LUCA SI IOAN)

Ediţia a II-a

(Îmbunătăţită prin osteneala lui Nicolae Kreis)

Anul 2008 după Hristos, 5769 de la Facerea lumii

FRAGMENT

 

PREDICA DE PE MUNTE (1)

Fericirile si vaiurile. Ucenicii sunt sarea pământului si lumina lumii.

1. Mt.5.1. Văzând Iisus mulţimile, S-a suit pe munte; si, asezându-Se, ucenicii Lui sau

apropiat de El.

2. Mt.5.2. Lc.6.20. Atunci Si-a ridicat ochii spre ucenicii Săi, Si-a deschis gura si a

început să-i înveţe, zicând:

3. Mt.5.3.Lc.6.20. «Fericiţi cei săraci în duh, că a lor este Împărăţia cerurilor !

4. Mt.5.4. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia !

5. Mt.5.5. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor mosteni pământul !

6. Mt.5.6.Lc.6.21. Fericiţi cei flămânzi si însetaţi de dreptate, că aceia se vor sătura !

7. Mt.5.7. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui !

8. Mt.5.8. Fericiţi cei cu inima curată, că aceia vor vedea pe Dumnezeu !

9. Mt.5.9. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema !

10. Mt.5.10. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a acelora este Împărăţia cerurilor !

11. Mt.5.11.Lc.6.22. Fericiţi veţi fi voi când oamenii vă vor urî, vă vor ocărî, vă vor

izgoni dintre ei si vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind pentru Mine si

lepădând numele vostru ca rău din pricina Fiului omului.

12. Mt.5.12.Lc.6.23. Bucuraţi-vă si vă veseliţi în ziua aceea, că răsplata voastră multă

este în ceruri: fiindcă tot asa i-au prigonit părinţii lor pe proorocii care au fost înainte de

voi.

13. Lc.6.24. Dar, vai vouă, bogaţilor, pentru că voi vă luaţi pe pământ mângâierea !

14. Lc.6.25. Vai vouă, care sunteţi sătui acum, pentru că voi veţi flămânzi! Vai vouă,

care râdeţi acum, pentru că voi veţi plânge si vă veţi tângui !

15. Lc.6.26. Vai vouă, când toţi oamenii vă vor vorbi de bine, fiindcă tot asa făceau

părinţii lor cu proorocii mincinosi !”

16. Mt.5.13.Lc.14.34. Si le-a zis ucenicilor: „Voi sunteţi sarea pământului si bună este

sarea. Dar dacă sarea îsi pierde gustul, cu ce se va drege? Atunci nu mai este bună de

nimic: nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci se aruncă afară să fie călcată în picioare

de oameni. Cine are urechi de auzit să audă!

18. Mt.5.14. Voi sunteţi lumina lumii: nu poate cetatea din vârful muntelui să rămână

ascunsă.

19. Mc.4.22. Că nu este nimic ascuns care să nu fie dat pe faţă si nimic tăinuit care să

nu iasă la lumină”.

20. Mc.4.21. Si le zicea: „Se aduce, oare, făclia ca să fie pusă sub obroc* sau sub pat?

Nu spre a fi pusă în sfesnic ?

21. Mt.5.15.Lc.11.33. Nimeni nu aprinde lumina ca s-o pună într-un loc ascuns: ci o

pune în sfesnic, să lumineze tuturor celor ce intră în casă.

22. Mt.5.16. Tot asa să lumineze si lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei, văzând

faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru, Care este în ceruri.

Categorii:GÂND

DUMNEZEUL DIN PRIVIRE – UN GÂND DE LA GRIGORE VIERU

19 decembrie 2010 Lasă un comentariu

PRIMIM DE LA NICOLAE BĂCIUŢ

DIN VOLUMUL „ACEŞTIA SUNTEM NOI” – GRIGORE VIERU

Autobiografică 

 Mama mea viaţa-ntreagă
A trăit fără bărbat.
Singurei eram în casă
Ploi cu grindină cînd bat.
Mama mea viaţa-ntreagă,
Stînd la masă, ea şi eu,
Se aşază între mine
Şi Preabunul Dumnezeu.
Oh, şi crede-aşa într-însul,
Că-n albastru văzul ei
Chipul lui de pe icoană
Se străvede sub scîntei.
Şi eu ţin atît la mama,
Că nicicînd nu îndrăznesc
Dumnezeul din privire
Să mă vîr să-l mîzgîlesc.

GRIGORE VIERU

Categorii:POEMUL

JOC DE ÎNGERI

19 decembrie 2010 Lasă un comentariu

                                                    Joc de înger

                                                        de Daniela Ghigeanu (din vol. nepublicat “Joc de lumini”)

       Înger de rouă,

       afară plouă

       şi-n inima mea.

      Poartă-nflorită,

      noapte cioplită

      din fulgi de nea.

     Flori de migdale,

     ţesute-n poale,

     îngerul vrea.

    Trec turturele

    cu lacrimi grele

   sub geana mea.

  Poartă de frunze,

  carmin pe buze,

  sclipiri de stea.

Ca o părere

chipu-i, de  miere

se îndulcea.

Îngerul tace,

vrea să se joace

cu umbra mea.

Drumul îngheaţă,

mintea mi-e creaţă

şi pleoapa grea…

Ce uşurare

că poate să zboare

cu aripi de nea!

Îngerul pleacă,

albia-i seacă,

şi înc-aş bea…

Câtă tristeţe

la tinereţe…

Cerul plângea.

 DANIELA GHIGEANU

Categorii:POEMUL

DIALOG CU MARIA

19 decembrie 2010 Lasă un comentariu

PRIMIM DE LA EUGEN EVU

Ramura de Moş NoEL

 

Dialog cu Maria

Ochiul seminţei rabdă în iarnă

să se facă ziuă ieşind din pământ

astfel şi duhul de sine flămând

dintre Sine şi număr- cuvânt.

Consolatoare iluzii, iubiri decăzute

Prin aceea că vor să ia în stăpânire

Starea cea bună e cea care zideşte

Dă trup din ce pierzi, omeneşte

A cerşi nu e sfânt nici când

Se dăruie ceea ce nu primeşti întreit

Se dăruie verbul în toate pulsând

Plâns care cântă, pom înflorit.

Ceea ce se exprimă e ceea ce semnifică

Transfer între tot ce e viu

Pentru a spori misterul zglobiu

Constelaţia-n sâmburi se ramifică.

Ipocrit este cel ce ascunde în rune

Între sudalmă şi rugăciune…

Dumnezeiasca din Duh goliciune

Cu viclenie grecească, atee:

Adevăratul fruct e sămânţa, femeie.

Aici, în clarul văzător întuneric

Memoria conţine codul numeric

Codex aureus, starea de bine

Sâmbure în care latenţa devine.

Tu, care eşti fiindcă  Sunt !

              Duh râzând!

Când mi te dărui te-aud luminând.

EUGEN EVU

Categorii:POEMUL

CÂNTEC DE IARNĂ – DE NICOLAE BĂCIUŢ

19 decembrie 2010 Lasă un comentariu

PRIMIM DE LA NICOLAE BĂCIUŢ

Din volumul Poemul Phoenix

VAMĂ ALBĂ

Ninsoarea-şi face graniţă de brazi

şi pune frigul să ia vamă

şi fiecare pune-n el o ţară

şi-n fiecare lăcrimează-o mamă.

Ce An Nou şi ce iarnă nouă,

nu chem pe nimeni, nimeni nu mă cheamă,

zăpada nu devine rouă

cum fiica se transformă-n mamă.

Ninsoare bună, strânge-mă în braţe,

până când polii sunt ecuator –

de noi oricine poate să se-agaţe,

căderea noastră este zbor!

Iar dacă vii, An Bun,

Să-l faci pe Dumnezeu Ajun!

 

 

24 decembrie 2009

Categorii:GÂND

VIS DE SĂRBATORI

19 decembrie 2010 Lasă un comentariu

VISUL MAGILOR

În fiecare an şi-n fiecare vreme,

Magii vin din răsăritul răsărit,

E o zi în care Irodul chiar se teme

Că se va împlini ce -i de împlinit …

Ei vin cu daruri: aur, smirnă, tămâie,

Ei vin cu vestea bună, aşteptată,

În suflete să ne mângâie

E pururi Duhul, Fiul, Tatăl …

Ei vin pe drumul cunoscut,

Şi se întorc pe un  alt drum,

La Betleem, iată,  s-a născut

Un prunc, ieri, mâine, acum …

Magii vin din răsăritul răsărit,

În cărţile lor viu  scrie

Naşte-se-va Pruncul iubit,

Pentru omenire -n veşnicie …

Ce drum, ce magi, ce veste !

Lumea se-n toarce-n sărbători,

Mereu se naşte chiar în iesle,

Ningând cu stele peste flori,

Hristos, venind din alte zări …

CONSTANTIN STANCU

Categorii:GÂND

PSALMUL 51 DUPĂ EUGEN DORCESCU, DIN VOLUMUL „BIBLICE”

19 decembrie 2010 Lasă un comentariu

PSALMUL 51 – DIN VOLUMUL BIBLICE DE EUGEN DORCESCU

 

51

1. Dumnezeule, ai milă de mine, după marea, după

Imensa bunătate a Ta,

După bogăţia îndurărilor Tale !

2. Şterge-mi fărădelegea, nu m-alunga,

Spală-mi nelegiuirea, spală-mi păcatele,

Căci sunt copleşit de cumplite greşale.

3. Însumi nemerniciile-mi le cunosc şi le ştiu,

Păcatul îmi stă necurmat dinainte.

4. Împotrivă-Ţi am greşit, ca un om fără minte,

Am săvârşit ce e rău şi mă mustru acum, dar

E mult prea târziu.

Rosteşte deci hotărâtorul cuvânt,

Judecă-mă, fiindcă Tu judeci doar cu dreptate.

5. În nelegiuire m-am ivit pe pământ,

În păcat m-a zămislit maica mea şi iată-mă

Subjugat de păcate.

6. Or, Tu vrei ca adevărul să domnească în inimi,

Ţie îţi place adevărul în omul lăuntric să şadă.

Fă dar să pătrundă înţelepciunea-Ţi în sine-mi,

7. Purifică-mă, curăţeşte-mă cu isop şi voi fi

Ne-ntinat ca un zbor de zăpadă.

8. Fă-mă din nou bucuria de viaţă s-o gust, s-o absorb,

Să tresalte oasele sfărâmate de Tine,

9. Căderile nu-mi mai lua-n seamă, căci de lacrimi

sunt orb,

Fărădelegile şterge-mi, căci mă-nec de suspine !

10. Creează, Tu Doamne, în mine o inimă nouă, curată,

Creează înlăuntru-mi un duh statornic,

un duh neclintit.

11. Nu mă îndepărta de la faţa Ta niciodată,

Duhul Tău Sfânt nu-L lua de la mine. Fiindcă

Mărturisesc : am greşit !

12. Dă-mi iar fericirea mântuirii Tale,

Ajută-mă, sprijină-mă, cu un duh de bunăvoinţă.

13. Atunci voi învăţa pe cei nelegiuiţi adevărata credinţă,

Atunci rătăciţii se vor întoarce pe-a Domnului cale.

14. Scapă-mă, Doamne, de vina vărsării de sânge

Şi eu voi vesti cu glas mare dreptatea-Ţi divină.

15. Gura deschide-mi. Absolvă-mă, Doamne,

de teribila vină

Şi-am să Te laud mereu cu un glas care cântă şi plânge.

16. Nu jertfe doreşti, nici arderi-de-tot.

Altfel, Ţi-aş aduce.

17. Jertfa ce-Ţi place e duhul zdrobit de durere,

Jertfa pe care Cel Veşnic o cere

E inima frântă de chin, răstignită pe cruce.

18. Fă bine Sionului, Doamne. Auzi-i chemarea.

Înalţă ale Ierusalimului ziduri, măreţele lui edificii.

19. Atunci vei primi jertfe ale dreptăţii, jertfe întregi,

Sacrificii,

Ce vor arde pe-altar, fumegând cât e cerul şi zarea.

Categorii:GÂND

UN ZÂMBET ÎN GER…

19 decembrie 2010 Lasă un comentariu

PRIMIM:

– Cine e?
– Poliţia!
– Şi ce vreţi?
– Să vorbim!
– Câţi sunteţi?
– Doi.
– Păi vorbiţi între voi…”

Într-o firmă oarecare intră hoţi mascaţi:
– Acesta este un jaf!
Contabila, uşurată:
– Vai, ce m-am speriat! Am crezut că e Garda Financiară !

Merge unul cu nevasta sa ia cina la resturant.
Farfuria de supa se varsa pe rochia ei cea noua. Suparata si asteptand sa fie consolata de sotul romantic, zice:
– Uite cum arat, ca o scroafa!
El raspunde:
– Si te-ai mai si murdarit pe deasupra.

La tribunal:
– Stii ce te asteapta pentru marturie falsa?
– Da, mi-au promis un Mercedes

Doua femei stau de vorba pe o banca in parc:
– Sotul meu, spune una, e un inger!
– Al meu inca mai traieste! ofteaza cealalta..

Doi ciobani
Un cioban il intreaba pe celalalt:
– Cum se spune, mai, funicular sau furnicular?
– La ce?

  – Domnule, se adreseaza un betiv catre un trecator, fiti va rog bun si numarati-mi cucuiele …
– Unu, doi … patru … sapte … oho! Ai o colectie impresionanta … zece,unsprezece ….
– Unsprezece? … Va multumesc! Gata! Mai am doi stalpi si un zid …. si am ajuns acasa.

Dl.. Itzic o suna pe dna Goldstein:
– Alo, sarut-mana, ce mai faceti?
– Ce sa fac, sunt singura, sotul e pe teren de-o una …
– Atunci poate imi permiteti sa trec pe la dvs., bem o cafeluta, facem amor …
– Vai, domnule Itzic, credeti ca sunt o prostituată?
– Da’ cine a pomenit de bani?

Categorii:UMOR
%d blogeri au apreciat: