Arhiva

Archive for 14 decembrie 2010

VIAŢA PRIVATĂ, CÂTEVA ATINGERI ADUSE VIEŢII PRIVATE

14 decembrie 2010 Lasă un comentariu

Atingeri aduse vieţii private

Pot fi considerate ca atingeri aduse vieţii private:

a)intrarea sau rămânerea fără drept în locuinţă sau luarea din aceasta a oricărui obiect fără acordul celui care o ocupă în mod legal;

b)interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârşită prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în cunoştinţă de cauză, a unei asemenea interceptări;

c)captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spaţiu privat, fără acordul acesteia;

d)difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spaţiu privat, fără acordul celui care îl ocupă în mod legal;

e)ţinerea vieţii private sub observaţie, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

f)difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind viaţa intimă, personală sau de familie, fără acordul persoanei în cauză;

g)difuzarea de materiale conţinând imagini privind o persoană aflată la tratament în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptăţite;

h)utilizarea, cu rea-credinţă, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană;

i)difuzarea sau utilizarea corespondenţei, manuscriselor ori a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reşedinţa, precum şi numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fără acordul persoanei căreia acestea îi aparţin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele.

Nu constituie o încălcare a drepturilor,atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte.

Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu respectarea pactelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secţiune.

Categorii:PRACTIC

GUVERNUL AMERICAN PREMIAZĂ ROMÂNI LA GALA „Presidential Early Career Awards for Scientists and Engineers (PECASE)”

14 decembrie 2010 Lasă un comentariu

VEŞTI DE LA GUVERNUL AMERICAN, SPECIALIŞTI ROMÂNI APRECIAŢI DE OFICIALITĂŢILE DIN DEPARTAMENTUL DE APĂRARE

Cercetatorii romani Emilia Morosan si Eric Pop vor fi premiati, luni, la gala Presidential Early Career Awards for Scientists and Engineers (PECASE), cele mai inalte distinctii oferite de guvernul SUA profesionistilor din domeniile stiintei si ingineriei, aflati la inceputurile carierei lor.
Numele celor 85 de personalitati premiate, printre care se numara cei doi cercetatori romani, au fost anuntate de presedintele Barack Obama intr-un comunicat emis pe 5 noiembrie.

Cei doi cercetatori romani fac parte dintre specialistii propusi de Departamentul de aparare al Guvernului american.

Emilia Morosan, in varsta de 34 de ani, originara din Suceava, este profesor-asistent de fizica, astronomie si chimie la Rice University (Houston, Texas), ea primind acest premiu alaturi de colegul sau Farinaz Koushanfar, profesor-asistent in inginerie electrica si informatica.

Eric Pop este profesor-asistent in inginerie electrica si informatica la University of Illinois din Urbana-Champaign. Originar din Romania, Pop s-a mutat in Statele Unite ale Americii cand avea 17 ani. Pop a mai fost recompensat, de-a lungul carierei, cu cateva premii importante, precum NSF CAREER Award, Office of Naval Research Young Investigator Award, Air Force Young Investigator Award, DARPA Young Faculty Award.

Categorii:PRESA

SCRISOARE DE ADRIAN BOTEZ. „Nu este DELOC suficient să te duci, regulat, la biserică, ca să-ţi zici “creştin” şi…SĂ ŞI FII CREŞTIN AUTENTIC!!! Asta fac, “cazarmageşte”, romano-catolicii…dar nu înseamnă că ei se vor şi mântui, “în linie şi pe flancuri”…!

14 decembrie 2010 Lasă un comentariu

 

PRIMIM DE LA ADRIAN BOTEZ:

A ŞAPTEA SCRISOARE “LA UN PRIETIN”: DESPRE ORTODOXIE

Stimate domnule R. B. (din München) –
Aveţi dreptate (sau aproape…!), din păcate, când ziceţi că „singurul creştin a fost Iisus Hristos„…dar asta, din vina noastră, de puţin credincioşi şi, fireşte, extrem de puţin iubitori… – ŞI, MEREU, TRĂDĂTORI DE LUMINĂ!!!
…Nu pot fi de acord, în ruptul capului, cu multe afirmaţii aberante şi anti-româneşti ale dlui Neagu Djuvara, care o ia pe urmele impostorului (Dumnezeu să-l ierte!) I.P. Culianu (…iar acesta a murit, aşa că mă opresc aici, cu observaţiile despre „culianism”…). Şi, acum, referitor la Ortodoxie – pentru că referinţa la  „cumanismul/cumanizarea” dlui Djuvara sunt lucruri, deocamdată, care ţin de oarece …”păsărele”…Numai să nu înceapă o campanie de presă (toată presa lumii este aservită “lor”!)!
…”Ortodoxie” înseamnă a pipăi Raiul, încă trăind pe Pământ. Nu aveţi argumente, să amestecaţi, cum fac cei din mişcarea New Age – mozaismul „Vechiului Testament” (cu al său Dumnezeu care are trăsături periculos de apropiate de cele ale lui Satana…: Dumnezeu/Iahwe, „Dumnezeu al mâniei, urii şi răzbunării„), şi, deci, nici islamismul Coranului, care trimite la un sens destul de meschin al conceptului de „iubire”… – cu Starea de Ortodoxie!!! Cel mult, să trimiteţi, cu prudenţă, la buddhism…din care eu nu accept (este trăirea mea personală, deci n-o impun nimănui!) nici palingenezia/metempsihoza (deşi a existat în credinţa zalmoxiană!), nici „nimicul„, nici „Stingerea Eternă„/suspendarea re-încarnărilor – Nirvana…În schimb, îi recunosc buddhismului, prin panteismul său luminat, meritul (prin concentrarea în/prin meditaţie) de a pregăti (ca o treaptă imediat inferioară Creştinismului/Ortodoxiei!) isihasmul Ortodoxiei! Buddhismul este treapta necesară evoluţiei spirituale, către creştinismul ortodox…! Aduce boarea Milei Hristice, Cosmice!!!
…”A fi ortodox” nu priveşte „biserica de zid” – ci înseamnă superlativul Libertăţii Spiritului/Duhului. Dar întru Dumnezeul Iubirii-Hristos, iar nu întru Satana Trădării…„Ortodoxia” este însăşi TRĂIREA NORMALĂ, întru Duh, precum respiratia. Sau, altfel spus: TRĂIREA NORMALITĂŢII, CA PRE-GUSTARE A RAIULUI!!! Dacă vor fi existând romano-catolici care trăiesc în acest Duh (şi există: exemplul meu „clasic” este Francisc din Assisi…), dacă vor fi existând islamici (am cunoscut câţiva înţelepţi, care depăşeau, cu mult, spusa Coranului…cel puţin în felul în care li-l tălmăcesc lor imamii/muezinii/hogii…), şi mozaici – care vor recunoaşte măreţia sacrificiului pentru alţii (N. Steinhardt a învăţat acest lucru în puşcărie, la infirmerie, de la 5 legionari…care au murit pentru ca el, evreul, să se vindece de grava-i boală de plămâni! – …şi momentul acesta a devenit, pentru el, momentul Revelaţiei, al metanoiei…ca şi în cazul lui Pavel/Paul/Saul din Tars, pe „drumul Damascului„!)…EI SUNT ORTODOCŞI! Adică, ei se înscriu, cu toată fiinţa lor şi cu tot Duhul, pe CALEA CEA DREAPTĂ CĂTRE HRISTOS-DUMNEZEU!!!
Pentru că, încă o dată, „a fi Ortodox” înseamnă a afla Calea Dreaptă şi Liberă/Luminată, către Hristos-Lumina Lumii, Hristos – Iubirea, Hristos-Calea, Adevărul şi Viaţa…!!!
…Socrate, Platon ori Esop, Rimbaud (da, cu toată experienţa lui nefastă, întru homosexualism, el a trăit, APOI,  metanoia, s-a preschimbat TOTAL, ca Dismas pe Cruce – şi a căpătat aureola,  pe care numai beduinii deşertului, se zice, i-au văzut-o…iar nu “oamenii civilizaţiei”, pentru că “civilizaţie” înseamnă, de sute de ani, DECĂDEREA /DEGENERAREA GRAVĂ A DUHULUI!), Eminescu… –  au fost si rămân mai ortodocşi decât toţi care se bat azi în piept, cu credinţa” lor…: vlădici, „plebei”-mahalagii/manelişti, ori „intelectuali” laici, EGAL!!!

Nu este DELOC suficient să te duci, regulat, la biserică, ca să-ţi zici “creştin” şi…SĂ ŞI FII CREŞTIN AUTENTIC!!! Asta fac, “cazarmageşte”, romano-catolicii…dar nu înseamnă că ei se vor şi mântui, “în linie şi pe flancuri”…!

…Spunea, cu dreptate, Petre Ţuţea, că mai creştină este o babă cu tălpile picioarelor crăpate, venind de la câmp, de la truda, PIOASĂ, a pământului – şi care se prăbuşeşte în faţa icoanei Maicii Domnului, decât cei mai mari savanţi ai lumii (dintre care mulţi “inventează” bombe “izbăvitoare” şi …“democratizatoare”!!!), care, precum fariseii, ori pretind  că sunt “farurile lumii şi omenirii” (…oarbe faruri!!!), ori chiar îndrăznesc să născocească şi tălmăcească în tot felul şi soiul grăirea limpede a Blândului Nazarinean…inventând fel şi chip de “subtilităţi” şi sofisme, pe care le numesc  (tot…) ortodoxe…!

…Corneliu Zelea Codreanu, cel mai important Duh naţionalist românesc, după Eminescu, scria, în Însemnări de la Jilava: “…Caracteristica timpului nostru – spune Corneliu Codreanu – este că ne ocupăm cu lupta dintre noi şi alţi oameni, nu cu lupta dintre poruncile Duhului Sfânt şi poftele firei noastre pământeşti. Mişcarea legionară face excepţie, ocupându-se, dar insuficient, şi de biruinţa creştină în om, în vederea mântuirii lui.”

Eu DEVIN ortodox, nu sunt ortodox…Pe lângă Sfântul Botez, eu trebuie SĂ TRĂIESC, EFECTIV, ÎNTRU CALEA CEA DREAPTĂ!!!

…Devin ortodox atunci când mărturisesc duhovnicului meu, smeritul preot Teodor Fusaru – toate  şovăielile mele către Lumină…ŞI MĂ ŞI POCĂIESC, DIN ADÂNCUL SUFLETULUI, PENTRU ELE!!! – …devin (şi, deci, trăiesc, EFECTIV), întru ORTODOXIE! –  atunci când îmi văd munţii Bucovinei natale…înconjurând Sfintele Mânăstiri ale Bucovinei…Când văd, la Putna, zi de zi, monahi în rugăciune, dar şi Sfânta Comuniune Bethlehemică dintre Munţi şi Păduri şi Dobitoace şi Oameni şi Scările de Îngeri…

…La Putna cea Sfântă, oamenii (monahi dimpreună cu ţărani laici!) se închină discret şi cu atâta foc, de se aprinde cerul…- şi toţi aflaţi în prosternare, pe lespezile reci ale ctitoriei Sfântului Ştefan – …atât de cufundaţi în rugăciune, că nici nu simt când îi calcă, pe degetele “mânurilor” (…”mânuri” întinse în Cruce, pe lespezile mânăstirii), turiştii…olandezi, germani, englezi etc…Da, când mă împărtăşesc, acolo, în creierii munţilor Bucovinei, din mierea înţelepciunii şi luminii de Duh a unor monahi şi sihaştri ortodocşi, precum Sfântul Părinte Monah COCAN CLEOPA, de la Sihăstria Voroneţului… (da, ortodocşi autentici, în trăire şi crez!), care degajă o putere spirituală pe care  n-am întâlnit-o nicăieri şi la nimeni. ACOLO este, pentru mine, Raiul (sau, măcar, „pre-gustarea” lui…) – şi acest Rai nu se aseamănă decât cu acela regăsit, uneori, prin AUTENTICA stare de comuniune (cu preot şi oameni) din biserica în care mă rog, aici unde muncesc, la Adjud…
E atât de bine-luminos/revelator, e atât de măreţ/sublim – SĂ FII ORTODOX AUTENTIC (măcar pentru câteva clipe de extaz isihast…)!!! – … a mărturisit-o, pe la 1920, şi un” oarecare” SUNDAR SINGH…care n-a fost doar „evanghelist indian”, ci a trăit, cu adevărat, Duhul Ortodoxiei, întru metanoia completă…prin arătarea, acolo, în Himalaia lamaseriilor buddhiste, a Lui Hristos-Mântuitorul Lumii şi a Maicii Sale Sfinte…care l-au călăuzit, prin arătări din vise, până la Bucureşti, unde Sundar Singh a trecut, prin metanoia, la Ortodoxie! Şi a şi prorocit…
…Atâta vă pot comunica, deocamdată, din experienţele mele…  – nu doar “livreşti”, ci, uneori, chiar extatice.
Dar e nevoie de curăţenie a Duhului, întru trăirea Lui Hristos. NU-L poţi, pe El, primi în cocina unui suflet “negrijit”!!! Nu poti trăda, şi, senin, să continui a pretinde că eşti /rămâi „Păstorul”…”Călăuza”. NU!
…Prefer să trăiesc în cea mai sălbatică sihăstrie “barbară” (fără de lumină electrică, fără canalizare etc.), decât să fiu obligat să respir acelaşi aer cu îndrăciţii, cu cei ce emană duhori anti-spirituale…infernale…şi asta fac aşa-zişii noştri „ierarhi”, ce-şi zic “ecumenişti” – de fapt, promotori ai Satanei din Mişcarea New Age (Corneanu şi Sofronie Drincec nu sunt decât…”emergenţa” duhorii trădării martirilor noştri!), în proporţie de 90%!!!

ORTODOXIA, SPRE DEOSEBIRE DE EREZIA ROMANO-CATOLICĂ, NU ESTE CANTITATIVĂ, CI CALITATIVĂ! Nu facem prozeliţi/prozelitism – ci doar dăm mărturie neclintită, asupra credinţei noastre…fie şi cu riscul (tot mai mare, în ultimul timp!) al martiriului!!!
…Şi o ultimă afirmaţie, în care cred cu tot sufletul: Ortodoxia nu este nici „veche”, nici „nouă” – ci VEŞNICĂ, precum este Dumnezeu!!! Este (cum am mai zis!) SINGURA STARE DE NORMALITATE A LUMII!!! Nu mă interesează DELOC aşa-zisa „civilizaţie modernă”, nici satanismul Uniunii Europene Masonice, nici acela al Uniunii Masonice Americane… – “civilizaţie” şi “modernisme” care nu au adus decât distrugere şi jale şi, în primul rând, prăpădirea sufletului/Credinţei Strămoşeşti Româneşti…înseamnă GRAVĂ degenerare spirituală…!!!
…Am auzit şi de la I.P.S.S. Petru Gherghel (arhipăstorul romano-catolic de la Iaşi, când a vizitat Adjudul…), cu care am discutat câteva ceasuri…dar, ciudat (poate da, poate nu…), şi de la Preafericitul Daniel, la TVR-1, în noaptea care a urmat trecerii la cele veşnice a Preafericitului Teoctist – exact aceleaşi vorbe: „Dacă ar veni, azi, Sfântul Pavel, ba chiar Hristos, pe Pământ – şi ei ar folosi Internetul şi s-ar sui în avion…”

Mai mare imbecilitate şi depărtare de la Religie/”erezie” nu există, nu poate exista: Hristos, ca şi marile Duhuri care ne influenţează şi modelează, dinafară şi dinlăuntrul nostru – ori că ştim, ori că nu ştim… –  ori că vrem, ori că ne împotrivim Luminii-Hristos, precum orbii din peştera lui Platon!… – păşesc desculţi/desculţe, şi-şi rănesc, până la sânge, fiinţa, trecând, clipă de clipă, prin  praful păcatelor noastre (…ignoranţa, egoismul, iresponsabilitatea şi luciferismul sunt cele mai cumplit-orbitoare de fiinţă şi de Duh!!!)…
…Din aceste imbecilităţi  şi smintiri ale „ierarhilor” se trag…”dozatorul de agheasmă„, „cădelniţa electronică” ori …”spovedania pe Internet„!!! etc. etc. etc.
…Că vă scriu, acum pe Internet, este o întâmplare, determinată de cauze care depăşesc voinţa mea…: aş fi preferat să vă scriu pe  ape şi pe vânt, pe stele, prin semne de ramuri şi cu Foc Viu Dumnezeiesc…
Doamne,-ajută Duhului nostru şi necredinţei noastre! AMIN!

Cu, mereu, aceeasi preţuire şi caldă prietenie,
Adrian Botez

Categorii:GÂND

STAREA POETICĂ ÎN PLINĂ NINSOARE

14 decembrie 2010 Lasă un comentariu

PRIMIM DE LA EUGEN EVU:

Starea poetică

Cât timp te întrebi

Între proporţii şi visare

Exişti, fericirea nu doare.

O naţiune

Cu prea mulţi poeţi

Adevăraţi, este

cu atât mai nefericită.

Prin aceea că în natură

ca înfloririle

foamea cuvintelor cântă.

E starea de auto-cunoaştere

Inefabil timp

de dinainte

de naştere.

Tot ceea ce cântă e plâns

Triumf al inimii

Rezonant graal

Suflet nins.

EUGEN EVU

Categorii:POEMUL

VEDERE VECHE DIN HAŢEG. O ZI DE TÂRG, O ZI DE ÎNTÂLNIRE, PRODUSE NATURALE, ARTIZANAT, AFACERI ÎNTR-UN LOC ÎN CARE OAMENII SE CĂUTAU UNII PE ALŢII!

14 decembrie 2010 Un comentariu

Categorii:GÂND

PENSIONARII ŞI SĂNĂTATEA, NOI CONTRIBUŢII LA FONDUL UNIC DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE!

14 decembrie 2010 Lasă un comentariu

CONTRIBUTII DE 5,5% PENTRU Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate

 

  • Ordonanta de Urgenta nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 830, din 10 decembrie 2010.
    De la 1 ianuarie 2011 vor plati contributie la Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate, in valoare de 5,5%, inca doua categorii de persoane:
  • pensionarii cu venituri peste 740 lei si
  • cea mai mare parte din categoria revolutionarilor, cu exceptia revolutionarilor raniti si a celor raniti retinuti, potrivit unui act normativ publicat in Monitorul Oficial.
  • Prin acest mod, Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate se va suplimenta cu aproximativ la 1,4 miliarde de lei.
Categorii:PRACTIC

CU JUCĂRIILE NU ESTE DE JOACĂ!

14 decembrie 2010 Lasă un comentariu

Sfaturi pentru consumatorii care achizitioneaza jucarii:
• cumparati jucarii numai din magazine si/sau raioane specializate, unde se elibereaza documente de cumparare (factura, bon fiscal, chitanta fiscala), de care veti avea nevoie in cazul unei eventuale reclamatii;
• verificati existenta marcajului CE care conduce la supozitia ca produsul este sigur, conform legislatiei in vigoare si existenta denumirii si a coordonatelor sediului producatorului, importatorului sau reprezentantului autorizat;
• aleageti jucarii specifice varstei copilului si nu adresate altei categorii de varsta;
• verificati existenta instructiunilor de utilizare si a avertismentelor specifice, acestea trebuie sa fie traduse in limba romana;
• evitati achizitionarea jucariilor care au muchii taioase, piese usor detasabile (de dimensiuni mici – care pot fi inghitite sau din materiale textile/par – ce pot produce sufocare);
• nu achizitionati jucarii care contin elemente detasabile (magneti permanenti) sau sunt constituite numai din magneti permanenti ce ar putea fi inghititi etc;
• la jucariile alimentate electric: daca sunt bransate direct la retea, verificati starea cablului si prizelor; daca jucaria utilizeaza un transformator/redresor, verificati ca acesta sa furnizeze o tensiune mai mica de 24 V; este indicat ca parintii sa supravegheze copiii atunci cand se face alimentarea jucariei.
Jucarii care necesita o atentie deosebita: anumite jucarii prezinta riscuri particulare fata de care trebuie sa fim foarte atenti:
• jucariile gonflabile (mai ales cele ce contin gelule) prezinta risc de ingerare de catre copii si de sufocare prin ocluziune atunci cand jucaria se umfla in proportie mare. Standardul EN 71-1 interzice utilizarea materialelor expandabile atunci cand dimensiunea se mareste cu mai mult de 5% din dimensiunile initiale; aceste jucarii nu trebuie oferite copiilor mai mici de 36 de luni.
• jucariile care functioneaza cu baterii: la aceste jucarii pot surveni anumite accidente care pun in evidenta riscurile inerente acestui tip de jucarii, ca:
– riscuri de arsuri prin contact cu bateriile in cazul supraincalzirii acestora;
– riscuri de scapari ale electrolitului care poate provoca arsuri ale pielii, ochilor sau intoxicare in caz de ingerare;
– riscuri de explozie a bateriilor care pot produce arsuri ale pielii sau afectari ale ochilor;
– trebuie sa se acorde atentie la sensul de bransare a bateriilor si la durata lor de viata (termenul limita de valabilitate);
– trebuie verificata starea bateriilor in mod regulat;
– pentru copii sub 36 de luni, trebuie alese jucarii al caror compartiment de baterii sa nu poata fi deschis de acestia (de exemplu, compartimentul blocat cu surub, pe care numai un adult il va putea deschide cu o surubelnita);
– se vor retrage bateriile din jucaria care nu va fi utilizata o perioada indelungata.

APELAŢI LA PROFESIONIŞTI!

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: