Arhiva

Archive for 10 decembrie 2010

CARTEA CĂRŢILOR

10 decembrie 2010 Lasă un comentariu

Categorii:GÂND

SEMINARUL, UN POEM DE TOAMNĂ

10 decembrie 2010 Lasă un comentariu

PRIMIM DE LA Eugen EVU

 Seminarul

 E bigamie să doreşti şi să nu rodeşti.

Doamne câtă splendoare, dar nu pentru orbi !

În satul smulgerii mele, mierla îndoliase un curcubeu.

Durerea estetizează pentru că îi suntem gemeni.

Popor al meu nu mai ai  loc pentru sfinţii închisorilor.

Ecoul umbrei mele aude cum suspină Dumnezeu.

Goliciunea nu e perversă, hainele da .

Soarele e acolo şi noaptea.

Stelele nu le vezi din cauza luminii.

În micul ecran e groapa metafizicii.

Preacurvia nu e trupului, ci a duhului coborât: a înălţa.

Sunt bătrân, nu mai sunt gelos pe îngerul căzut.

La originea zborului, au fost smulgerea şi saltul.

Limba clopotului e captivă ca golul lui.

Nu de legea lustraţiei avem nevoie, ci de legea frustraţiei.

Omul are obsesia orfaniei la proporţii cosmice.

Venerând un Tată Ceresc, de fapt acuzăm un incest planetar?

Omul este extraterestru: Creatorul nu e pământean…

Nu eşti rob, deci nu fii robot.

Otice târâş înfricoşat, este o insultă a Creatorului.

Din cugetul tău se plăsmuie visul şi ţi se dăruie.

Artele, ca şi religiile, sunt de genul feminin.

Omul uitat în lume este înger sălbăticit.

Partea ta de noapte cheamă sfericitatea textului.

Trăim inversând timpul…Murim zilnic, asta facem.

Din sângele meu strigă sevele primordiale.

Cine ştie să sfideze urâtul, are încă zeu intact în el.

Pe cât mori, pe atât te reumpli de viaţă.

În orgasm, îţi aud electronii cum sar de pe orbitele stinse.

Toate poemele de azi sunt orgasme sub – cuantice.

Oricum murim: să murim melodios.

Un infern pierdut nu e paradisul căutat.

În sus şi în jos se perindau ţipenii. Le dădeam cu milă bineţe.

Veriga lipsă nu este îngerul, ci femeia.

Pe luciul apei, se tânguie delirul abisului.

Vei auzi prin cetate că aş fi murit. Să nu-i crezi.

Prin aceea că timpul-spaţiul sunt circulare, tot ce a fost va fi.

Adevărul nu trebuie muşcat, ci gustat.

Seminţele rodiei se numără cu limba…

În seminţe e hermeneutica divinului.

În fiece sâmbure, rabdă arborele vieţii.

Prea multe cimitire pentru o unică moarte.

Prima scriere a fost urma păsării pe omăt…deodată pierind.

Acolo unde vârful flăcării intră în cer, iese un suflet.

Totul este ceea ce semnifică.

Nimic nu este decât gândit.

Inteligenţa ta e umbra luminii.

Metafora e logos străpuns.

Orice contact este un viol.

Inocenţa este prudenţa morţii.

Cele mai multe înjurături sunt de mamă:

     o reminiscenţă de război?…

Fiinţa face obsesii, care nasc zei ambigui…

Zeilor canibali le e plăcută osânza.

Celor psihedelici, narcozele şi orgasmul.

Gene- erogene, endocrinologie a crinilor …

Când nu voi mai fi, voi fi.

La început a fost muşcătura, apoi a sublimat în sărut…

Categorii:POEMUL Etichete:

AMINTIRI CU NICHITA, DE LA EUGEN EVU. ”Boala profesională a scriitorului, este alienarea”. Asta a afirmat poetul Nichita Stănescu, comesean şi al meu de o seară la terasa Uniunii Scriitorilor din vila Sadoveanu…”

10 decembrie 2010 Lasă un comentariu

PRIMIM DE LA EUGEN EVU:                                            

Amintiri nevoalate cu Nichita *

 

     „”Boala profesională a scriitorului,  este alienarea”. Asta a afirmat poetul Nichita Stănescu, comesean şi al meu de o seară la terasa Uniunii Scriitorilor din vila Sadoveanu…. Eram mirat, ca şi Mircea Micu, ( el mai puţin) – de spusele idolului, căci idol era; viu, măgulit de atingeri şi pupăcios, împătimit, conştient sau  doar  cu slăbiciune  firească, de ceea ce i se întâmplă. Îl zeificau!

    „  Dragule ardelean, Evu, pe slovenă, traducem „ al Evei”.. nimeni nu e român pe-aici”…”Io scriu ca să  mă suport, să nu ajung ca Labiş….Cât a trăit Labiş, eu nu am publicat în România, mă publică sârbii.”…Am avut şi o scurtă dispută, el susţinea că balada Mioriţa este din era protodacică, iar eu am observat că unul dintre „ verii primari” era numit „ ungurean” , deci porecla din Regat sau Moldova pentru ardelenii din Omperiul Austro- Ungar…S-a enervat….Şi i-am mai spus că balada circulă la noi în varianta în care cel ucis pentru bogăţia turmelor, era „ ungureanul”….Credibil, deoarece păstoritul cel mai perfrrmant a fost mereu cel montan… Şi l-am acuzat pe ţiganul poet curtezan Alexandri ( corect a Licsandrei, nu?, pe moldovineşte! ) – că a „ prelucrat” cultizând balada, ceea ce era un furt impardonabil… Alecsandri l-a demonizat, ori poate că funcţie de unde circulau variantele Mioriţei, originea celui demonizat era a celui  „ de dincolo”… Mioriţa era astfel o parabolă…reglabilă, a resentimentelor şi vrajbei – iar  fratricidul nu altceva decât  o variantă laicizată a mitului biblic Cain şi Abel…Asta cred şi acum. Că ab origine, mitul o fi fost o Daină, ulterior coruptă, mai ales după secolele slavizării prin substituire…este posibil, deşi Nichita nu a continuat polemica: mă privea doar, albastru şi subacvatic, perplex.

     A cerut încă un pahar, iar Micu m-a înghiontit cu genunchiul, „ lasă-l, Eugene”…

Categorii:GÂND

ESTE SCRIS, PUTEREA CUVÂNTULUI ÎN CARTEA FAPTELE APOSTOLILOR, UN GÂND DE DUMINICA.

10 decembrie 2010 Lasă un comentariu

FAPTELE APOSTOLILOR, NOUL TESTAMENT

(Act 1:20)  În adevăr, în cartea Psalmilor este scris: „Locuinţa lui să rămînă pustie, şi nimeni să nu locuiască în ea!” Şi: „Slujba lui s’o ia altul!”

(Act 7:42)  Atunci Dumnezeu S’a întors dela ei, şi i-a dat să se închine oştirii cerului, după cum este scris în cartea proorocilor: „Mi-aţi adus voi vite junghiate şi jertfe timp de patruzeci de ani în pustie, casă a lui Israel?..

(Act 9:2)  şi i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblînd pe Calea credinţei, atît bărbaţi cît şi femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim.

(Act 13:29)  Şi, dupăce au împlinit tot ce este scris despre El, L-au dat jos depe lemn, şi L-au pus într’un mormînt.

(Act 13:33)  Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus; după cum este scris în psalmul al doilea: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.”

(Act 15:15)  Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele proorocilor, după cum este scris:

(Act 15:23)  Şi au scris astfel prin ei: „Apostolii, presbiterii (Sau: bătrîni.) şi fraţii: către fraţii dintre Neamuri, cari sînt în Antiohia, în Siria şi în Cilicia, plecăciune!

(Act 17:23)  Căci, pe cînd străbăteam cetatea voastră şi mă uitam de aproape la lucrurile la cari vă închinaţi voi, am descoperit chiar şi un altar, pe care este scris: „Unui Dumnezeu necunoscut!” Ei bine, ceeace voi cinstiţi, fără să cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu.

(Act 18:27)  Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, fraţii l-au îmbărbătat să se ducă, şi au scris ucenicilor să-l primească bine. Cînd a ajuns, a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe ceice crezuseră;

(Act 21:25)  Cu privire la Neamurile, cari au crezut, noi am hotărît şi le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sînge, de dobitoace zugrumate şi de curvie.”

(Act 22:5)  Marele preot şi tot soborul bătrînilor îmi sînt martori. Am luat chiar şi scrisori dela ei către fraţii din Damasc, unde m’am dus să aduc legaţi la Ierusalim pe ceice se aflau acolo, ca să fie pedepsiţi.

(Act 23:5)  Şi Pavel a zis: „N’am ştiut, fraţilor, că este marele preot; căci este scris: „Pe mai marele norodului tău să nu-l grăieşti de rău.”

(Act 23:25)  Lui Felix i-a scris o scrisoare cu următorul cuprins:

(Act 23:33)  Ajunşi în Cezarea, călăreţii au dat scrisoarea în mîna dregătorului, şi au adus pe Pavel înaintea lui.

(Act 23:34)  Dregătorul, dupăce a citit scrisoarea, a întrebat din ce ţinut este Pavel. Cînd a aflat că este din Cilicia,

(Act 24:14)  Îţi mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinţilor mei după Calea, pe care ei o numesc partidă; eu cred tot ce este scris în Lege şi în Prooroci,

(Act 25:26)  Eu n’am nimic temeinic de scris domnului meu cu privire la el; de aceea l-am adus înaintea voastră, şi mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca, după ce se va face cercetarea, să am ce scrie.

(Act 28:21)  Ei i-au răspuns: „Noi n’am primit din Iudea nici o scrisoare cu privire la tine, şi n’a venit aici nici un frate, care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine.

BIBLIA (FRAGMENT)

Categorii:GÂND

POEMELE BĂTRÂNULUI (27) DE EUGEN DORCESCU

10 decembrie 2010 Lasă un comentariu

PRIMIM:

POEMELE BĂTRÂNULUI DE EUGEN DORCESCU

(FRAGMENT)

  

POEMUL 27

Bătrânul a

dormit după-amiază, vreun ceas,

era obosit, străbătuse oraşul pe diagonală,

termometrele stradale, plasate din

loc în loc, arătau 22 grade Celsius,

când a sosit acasă, răcoarea

şi liniştea apartamentului i-au

dat un simţământ copleşitor de

intimitate şi certitudine,

s-a întins pe pat, somnul

a venit către el din toate direcţiile,

l-a cuprins, l-a învins, l-a

supus, l-a transferat într-o

lume infinit mai bună,

fără cauze, fără efecte, fără

succesiuni, fără concomitenţe,

într-o lume plasată la

distanţă egală între

viaţă şi moarte,

într-o lume

la capătul căreia îl

aştepta

personajul cel mai ambiguu, cel mai ermetic,

cel mai detestat dintre toate:

el însuşi.

 EUGEN DORCESCU

Categorii:literature

CARTEA DUPĂ NICOLAE BĂCIUŢ, OPERA ŞI TIMPUL, DE LA MUZEUL DE IARNĂ LA MIREASA CUVÂNTULUI, GEOGRAFIA METAFOREI LA CEASUL CU FLORI

10 decembrie 2010 Lasă un comentariu

OPERELE SCRIITORULUI NICOLAE BĂCIUŢ, DE LA MUZEUL DE IARNĂ LA MIREASA CUVÂNTULUI

 • Muzeul de iarnă, versuri, Ed. Dacia, 1986
 • Memoria zăpezii, versuri, Ed. Cartea Românească, 1989
 • Jocuri încrucişate, versuri pentru copii, Casa de editură Alpha, 1990
 • Nostalgii interzise, versuri, Ed. Columna, 1991
 • America, partea nevăzută a lunii, jurnal, Ed. Tipomur, 1994
 • Între lumi. Convorbiri cu N. Steinhardt, Ed. Tipomur, 1994, ediţia a II-a, Editura Dacia, 2001, Ediţia a III-a 2004, Ediţia a IV-a 2009, Editura Nico
 • Anotimpul probabil, interviuri, Ed. Tipomur, 1995
 • Casa cu idoli, versuri, Ed. Ambasador, 1996
 • A doua Americă, jurnal, Ed. Tipomur, 1996
 • Curs şi recurs, interviuri, Ed. Tipomur 1997
 • Şi aşa mai departe…, publicistică, Ed. Arhipelag, 1997
 • Oglinzi paralele, interviuri, Ed. Ambasador, 1998
 • Lina lumina, versuri pentru copii, Ed. Tipomur, 1999, ediţia a

doua 2007, Editura Nico.

 • Babel după Babel, interviuri, Ed. Tipomur, 2000
 • Aproape departe, interviuri, Ed. Tipomur, 2001
 • Poduri de umbră, versuri, ediţie bilingvă română-maghiară, Ed.

Tipomur, 2001

 • Manualul de ceară, versuri, Editura Academos, 2001
 • Solstiţiu la Echinox, poeme, Ed. Tipomur, 2002
 • Zona interzisă, interviuri, Ed. Tipomur, 2003
 • Alb pe alb, poeme, Ed. Tipomur, 2003
 • Muntele Athos din Muntele Athos, Editura Tipomur, 2004
 • De la San Francisco la Muntele Athos, Editura Reîntregirea, 2004
 • O istorie a literaturii române contemporane în interviuri, vol.I, II, Editura Reîntregirea, 2005
 • Valori mureşene de patrimoniu, documentar, Editura Tipomur 2005
 • Muntele Athos – Meteora, via Bizanţ, Editura Tipomur, 2006, Ediţia a II-a, revăzută, Editura Dacia, 2006
 • Trecut provizoriu, publicistică, Editura Tipomur, 2006
 • Sacru şi profan în Ţara Sfântă, Editura NICO, 2006, ediţia a II-a, Editura Dacia, 2006.
 • Credinţă şi ortodoxie, Editura Tipomur, 2006
 • Nichita Stănescu, Cu colţul inimii, Editura NICO, 2006
 • Anotimpul din colivie/ Le saison dans la cage, ediţie bilingvă, română – franceză (versiunea franceză şi selecţia de Mircea Bătrânu), Editura NICO, 2006
 • Literatura exilului, exilul literaturii, Editura NICO, 2006
 • Nicu Caranica – Dincolo de noapte, Editura NICO, 2006
 • Mihai Sin – Ierarhiile liniştii, Editura NICO, 2006
 • Dincoace de Capitală, dincolo de provincie, Editura NICO, 2006
 • Mănăstirea Lăpuşna, Biserica „Sf. Nicolae”, album, Editura Nico, 2006.
 • • În colaborare cu Gheorghe Şincan, Monumente de Arhitectură Bisericească, Catedrala Mare Târgu-Mureş, album, Editura NICO, 2006,
 • Monumente de arhitectură Bisericească, Biserica de lemn „Sf. Arhanghel Mihail”Târgu-Mureş, Editura NICO, 2006
 • Monumente de arhitectură Bisericească, Biserica de piatră „Înălţarea Domnului”,Târgu-Mureş, Editura NICO, 2006
 • • Cu Dumitru şi Gabriel Fărcaş, Monumente de Arhitectură Bisericească, Biserica din Deda, Centenar, album, Editura NICO, 2006.
 • Umbra apei, repere critice, Editura NICO, 2007
 • Arheologia clipei, jurnal, Editura Nico, 2007
 • Caragiale după Caragiale. O scrisoare pierdută, Editura NICO, 2007
 • Ferestre fără zid, publicistică, Editura Nico, 2007,
 • Maşina de citit, critică literară Editura Nico, 2007.
 • Singurând, poeme,Editura Nico, 2007
 • Ziduri fără ferestre, publicistică, Editura Nico, 2007
 • Cartea inimii, Editura Nico, 2007
 • • A editat volumul „Simpozionul Monumentele bisericeşti – mărturie de credinţă şi artă”, Editura Nico, 2007.
 • America, the Unseen Side Of the Moon, Jurnal, Editura Nico, 2007
 • • Cu Emil Mariaşiu, volumul „Centenarul bisericii ortodoxe Chintelnic. (1907 – 2007), Editura Nico, 2007
 • În aşteptarea melcului, publicistică, Editura Nico, 2008
 • Email&email, Editura Nico, 2008 (corespondenţă cu Mioara Kozak).
 • Ion Vlasiu – Dincoace de spaţiu şi timp, Editura Nico, 2008
 • Să nu uit, antologie, antologie română, greacă, italiană, spaniolă, engleză, poeme, Editura Nico, 2008
 • • La răsărit de apus, publicistică, Editura Nico, 2009
 • • Cu Gh.N. Şincan, „Biserica de lemn Sf. Arhangheli” Culpiu,album, Editura Nico, 2009
 • • Cu Răzvan Ducan, Sever Suciu – Pomul vieţii, antologie, album, Editura Nico, 2009
 • Linia de orizont, dialoguri literare, Editura Nico, 2009
 • Înapoi, la viitor!, publicistică, Editura Nico, 2010
 • Repere culturale mureşene 2010, Editura Nico, 2010
 • Împachetări – Dialoguri cu Suzana Fântânariu, Editura Nico, 2010
 • Radiografia umbrei, Editura Nico, 2010
 • Biserica din Cuştelnic, Editura Nico, 2010
 • Vamă pe valoarea adăugată, Editura Nico, 2010
 • Ceasul de flori, antologie de poezie târgumureşeană, Editura Tipomur, 2001
 • Îmblânzitorul de timp, antologie de poezie mureşeană, Editura Tipomur, 2003
 • • A fost inclus în antologiiiole:
 • Spaţii posibile, Bistriţa, 1979
 • • Biblioteca Opinia, Iaşi, 1981
 • Caietul debutanţilor, 1980-1981, Editura Albatros, 1983
 • Alpha ‘84, Editura Dacia, 1984
 • Cântecul patriei, Editura Albatros, 1996
 • Un sfert de veac de poezie la Sighetu Marmaţiei, Fundaţia Luceafărul, 1998
 • Eminescu pururi tânăr, Editura Litera, 1998
 • Patruzeci de poeţi bistriţeni, Editura Aletheia, Bistriţa, 2001
 • Ceasul de flori, Editura Tipomur, Târgu-Mureş, 2001
 • Cenaclul literar George Coşbuc – 30, Editura Aletheia, Bistriţa, 2001
 • Îmblânzitorul de timp, Editura Tipomur, Târgu-Mureş, 2003
 • Antologia poeţilor ardeleni contemporani, de Eugeniu Nistor şi Iulian Boldea, Editura Ardealul, 2003, Poeţii revistei Echinox, Antologie (1968-2003), vol. I, de Ion Pop, Editura Dacia 2004.
 • Antologia poetilor tineri. 1978-1982, realizată de regretatul Laurentiu Ulici, apărută postum, în 2005, la Editura Muzeul Literaturii Române).
 • • Inclus în volumul Artur Silvestri, „Mărturisirea de credinţă literară”, 2006
 • Un copac de sunete, antologie bilingvă română – maghiară, Editurile Charmides şi Eikon, 2006
 • Voices of contemporary Romanian poets”, Antologie de poezie românească, ediţie bilingvă română – engleză, de Dan Brudaşcu,Editura Sedan, 2007,
 • • I-a fost editat CD-ul “Muntele Athos din Muntele Athos”, realizat de Margareta Puşcaş, la Radio Târgu-Mureş, 2005.
 • • I-a fost editat volumul Pleoapa lui Homer, 50 de poeme în lectura autorului, în colecţia “Cartea radio de poezie”, Societatea Română de Radiodifuziune şi Studioul Regional de Radio Târgu-Mureş, redactor Valentin Marica.
 • • A fost editată lucrarea Codruţa Băciuţ, Ludoteca, Teste de aplicaţie de limba şi literatura română pe texte din opera scriitorului Nicolae Băciuţ, Editura Nico, 2007
 • Un copac de sunete, L’arbre a sons, antologie bilingvă română – franceză, volum şi CD, 2007
 • Mireasa cuvântului, antologie în albaneză de Baki Ymeri, Bucureşti 2009
Categorii:literature

LIVIU REBREANU ŞI BANII

10 decembrie 2010 Lasă un comentariu

LIVIU REBREANU SI MONEDA DE 10 LEI.

Banca Naţională a României pune vineri în circulaţie, în scop numismatic, o monedă din argint dedicată aniversării a 125 de ani de la naşterea scriitorului Liviu Rebreanu.

Preţul de vânzare, exclusiv TVA, pentru moneda din argint este de 250 de lei, iar tirajul de 1.000 bucăţi. Punerea în circulaţie se realizează prin sucursalele BCR din Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş.

Aversul prezintă, suprapusă peste un cerc, o compoziţie grafică care sugerează romanul ‘Ion’ al scriitorului Liviu Rebreanu; deasupra, inscripţia în arc de cerc ‘ROMANIA’, stema României, valoarea nominală a monedei ’10 LEI’ şi anul de emisiune ‘2010’.

Reversul prezintă portretul lui Liviu Rebreanu, suprapus peste un cerc; în stânga, perioada în care a trăit scriitorul ‘1885’ – ‘1944’ şi inscripţia în arc de cerc ‘LIVIU REBREANU’; în dreapta, jos, semnătura acestuia.

Moneda cu o valoare nominală de 10 lei are o formă rotundă, diametrul de 37 milimetri, marginea zimţată şi greutatea de 31,103 grame.

Categorii:PRESA
%d blogeri au apreciat: