Arhiva

Archive for 2 decembrie 2010

PRACTIC: „MICA REFORMĂ” ÎN JUSTIŢIE – NOUTĂŢILE PE SCURT, DE LA DOMNUL CRISTI DANILEŢ. DE REŢINUT NOILE PROCEDURI!


PRIMIM DE LA DOMNUL CRISTI DANILEŢ:

Noi dispoziţii legale – Legea nr. 202/2010 „mica reformă” (din 25.11.2010)

 În materie penală:

– orice plângere/cerere trebuie să conţină şi CNP-ul petentului;

– termenul de judecată se poate preschimba din oficiu sau la cererea părţilor, în cameră de consiliu, iar în caz de admitere părţile vor fi citate direct pentru noul termen de judecată;

– persoana care a fost citată şi i s-a înmânat citaţia sau a fost prezentă în instanţă, personal sau prin reprezentant/avocat, nu va mai fi citată pentru alte termene;

– lipsa nejustificată a martorului, părţii vătămate sau responsabile civilmente, ori lipsa nejustificată a avocatului fără a asigura substituirea, ori înlocuirea acestuia sau refuzul lui de a asigura apărarea se sancţionează cu amendă 250-3000 lei

– în caz de recunoaştere a vinovăţiei de către inculpat, soluţia se va pronunţa în funcţie de probele administrate în faza de urmărire penală, iar limitele pedepsei legale se vor reduce cu o treime (închisoarea) ori o pătrime (amenda);

– împăcarea părţilor este posibilă şi pentru infracţiunea prev. de art. 184 alin 2, 4 C.pen.

– pentru infracţiunile economice, acoperirea integrală a prejudiciului atrage înjumătăţirea limitelor pedepsei legale, dacă prejudiciul este până la 100.000 euro se poate aplica amendă penală, iar până la 50.000 euro se poate aplica o amendă adminsitrativă;

– sunt definitive sentinţele pronunţate în cauzele având ca obiect plângere împotriva soluţiei procurorului, fiind eliminată astfel calea de atac a recursului;

– calea de atac a apelului pentru sentinţele Judecătoriei a fost eliminată, singura cale de atac posibilă fiind de acum recursul la Curtea de Apel (cauze cu rechizitoriu pentru infracţiuni urmăribile din oficiu) sau la Tribunal (cauze cu rechizitoriu pentru infracţiuni urmăribile la plângere prealabilă, măsuri preventive şi cauze privind faza de executare a pedepsei).

În materie civilă:

– orice cerere/întâmpinare va conţine nr. tel, nr. fax, adresă e-mail petent/avocat;

– persoana care a fost citată şi i s-a înmânat citaţia sau a fost prezentă în instanţă, personal sau prin reprezentant/avocat, nu va mai fi citată pentru alte termene;

– termenul de judecată se poate preschimba din oficiu sau la cererea părţilor, în cameră de consiliu, iar în caz de admitere părţile vor fi citate direct pentru noul termen de judecată;

– părţile pot fi îndrumate de judecător la o şedinţă de informare cu privire la avantajele medierii, care este gratuită; dacă acceptă îndrumarea, dar nu se prezintă la şedinţa de informare, pot fi amendate cu 50-700 lei;

– cererea de încuviinţare a executării silite se rezolvă în 7 zile, iar contestaţia la executare se judecă de urgenţă şi cu precădere;

– avocaţii şi consilierii juridici îşi pot comunica între ei cererile, întâmpinările, alte acte, iar înscrisul semnat de cealaltă parte care conţine astfel dovada comunicării se depune la dosar;

– sunt irevocabile sentinţele pronunţate în cauzele având ca obiect plata unei sume de bani până la 2000 lei, precum şi plângerile contravenţionale cu privire la sancţiunile contravenţionale aplicate în baza OUG nr. 195/2002 şi Legea 61/1991;

– îndreptarea, lămurirea, înlăturarea dispoziţiilor potrivnice şi completarea hotărârii nu se pot cere decât instanţei care a pronunţat hotărârea, nefiind admisibil apelul/recursul;

– hotărârile irevocabile nu se mai comunică părţilor.

În materie de divorţ:

a) divorţul prin acord, în faţa instanţei:

– se poate solicita indiferent de durata căsătoriei şi dacă există copii minori;

– cererea va fi semnată de ambii soţi şi se depune la registratură (biroul „preluări acte”);

– se soluţionează în camera de consiliu la termenul fixat de instanţă;

– nu se administrează probe;

– divorţul nu se pronunţă din vina vreunuia sau a ambilor soţi.

b) divorţul prin acord, în faţa notarului public sau ofiţerului de stare civilă (începând cu 25.12.2010):

– se poate solicita indiferent de durata căsătoriei şi dacă soţii nu au copii minori;

– cererea se depune de soţi împreună;

– se acordă termen de gândire de 30 zile.

În materie comercială

– mai înainte de introducerea cererii, reclamantul va încerca soluţionarea litigiului fie prin mediere, fie prin conciliere directă.

Nota: Mulţumim pentru scurta prezentare, conţinutul este practic pentru orice cetăţean!

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: