Arhiva

Archive for 26 august 2010

PRACTIC: CASAREA MIJLOACELOR FIXE


CASAREA MIJLOACELOR FIXE UZATE

1. Operatorii economici, societati comerciale si alte asemenea au obligatia evidentierii in contabilitate, in conturi distincte, a mijloacelor fixe si a amortizarii acestora.
Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare complet amortizata sau cu valoarea de intrare ramasa nerecuperata se face cu aprobarea responsabilului cu gestiunea patrimoniului, administrator, consiliul de administratie, etc.
2. Dupa aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea acestora.
3. Procedura de valorificare prin vanzare (licitatie sau negociere directa) sau prin casare va fi aprobata de catre responsabilul cu gestiunea patrimoniului.
4. Casarea mijloacelor fixe se va face de catre o comisie de casare numita prin decizia organului care a aprobat scoaterea din functiune.
5. Cu ocazia casarii se va proceda la dezmembrarea mijloacelor fixe si la valorificarea acestora, astfel:
• vanzarea componentelor rezultate in urma dezmembrarii;
• utilizarea componentelor rezultate la executarea altor mijloace fixe din cadrul unitatii. Evaluarea componentelor se va face de catre comisia de casare;
• valorificarea ca materiale nerecuperabile.
6. Mentinerea in functiune a mijloacelor fixe care pot afecta protectia vietii, a sanatatii si a mediului, ca:
– mijloace de transport rutier, feroviar, aerian si naval,
– masini de constructii si de gospodarie comunala,
– masini de ridicat etc.,
dupa expirarea duratei normale de functionare, se va putea face numai pe baza unui raport tehnic intocmit de organisme de certificare sau organisme de inspectie tehnica abilitate in domeniul de activitate al mijlocului fix.
In concluzie, in cazul in care mijloacele fixe complet amortizate mai pot fi folosite in activitatea firmei, acestea nu trebuie neaparat casate sau scoase din functiune.

7. Mijloacele fixe complet amortizate trebuie casate in situatia in care nu mai au nicio utilitate sau in cazul in care pot afecta protectia vietii, a sanatatii si a mediului.

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: