Arhiva

Archive for 24 august 2010

HATEG, 2010: ZILELE ORASULUI! PROGRAMUL MANIFESTARILOR …27-29 AUGUST, EVENIMENT LITERAR IMPORTANT: PREZENTAREA VOLUMULUI DE VERSURI A POETULUI IOAN GAVRILA IN 28 AUGUST ORELE 10 LA PRIMARIA ORASULUI HATEG!


PENTRU VIZUALIZARE, DATI CLICK PE TITLUL DE MAI JOS!

hateg ro

Categorii:literature Etichete:

PRACTIC: GARDA FINANCIARA NU ARE TOTDEAUNA DREPTATE!


PLANGEREA IMPOTRIVA CONTROLULUI EFECTUAT DE Garda Financiara

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 593 data de 20 august 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2160/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind solutionarea plangerilor prealabile formulate impotriva proceselor-verbale de control financiar incheiate in baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare.
Impotriva procesului-verbal de control financiar se poate formula plangere prealabila, in conditiile si in termenele prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, plangerea astfel formulata reprezentand cale administrativa de atac.
Plangerea prealabila se depune la directia din care face parte organul de control financiar al carui act este atacat. Introducerea plangerii prealabile nu suspenda executarea actului atacat. Insa, aceasta dispozitie nu aduce atingere dreptului contestatorului de a cere suspendarea executarii actului atacat, in temeiul si conditiile Legii nr. 554/2004.
Plangerea prealabila se formuleaza in scris si va cuprinde: datele de identificare a contestatorului, obiectul plangerii, motivele de fapt si de drept, dovezile pe care se intemeiaza, semnatura contestatorului, reprezentantului legal sau a imputernicitului, dupa caz, precum si stampila in cazul persoanelor juridice.
Plangerea se solutioneaza de catre directia/structura din care face parte organul de control financiar al carui act este atacat, printr-un colectiv special constituit. Organul de solutionare competent este format din specialisti care nu au participat la intocmirea procesului-verbal de control financiar atacat.
Solutionarea plangerii prealabile se face prin decizie scrisa semnata de catre conducatorul directiei din care face parte organul de control financiar al carui act a fost atacat. Decizia emisa in solutionarea plangerii prealabile este definitiva in sistemul cailor administrative de
Prin solutionarea plangerii prealabile nu se poate crea o situatie mai grea contestatorului in propria cale de atac.
Organul de solutionare competent va analiza plangerea prealabila in raport de sustinerile partilor, de dispozitiile legale invocate de acestea si de documentele existente la dosarul cauzei, pronuntandu-se mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, iar cand se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.
Exceptiile de procedura pot fi urmatoarele:
– nerespectarea termenului de depunere a contestatiei,
– lipsa calitatii procesuale,
– lipsa capacitatii,
– lipsa unui interes legitim,
– contestarea altor sume si masuri decat cele care au facut obiectul actului atacat.
Exceptiile de fond in procedura de solutionare a plangerilor prealabile pot fi urmatoarele: necompetenta organului care a incheiat actul contestat, prescriptia, autoritatea de lucru judecat etc.
Organul de solutionare competent poate suspenda, prin decizie motivata, solutionarea cauzei atunci cand organul care a efectuat controlul financiar a sesizat organele in drept cu privire la existenta indiciilor savarsirii unei infractiuni.
Prin decizie, plangerea prealabila va putea fi admisa in totalitate sau in parte ori respinsa.
In cazul admiterii se va decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat, situatie in care urmeaza sa se incheie un nou proces- verbal de control financiar care va avea in vedere strict considerentele deciziei de solutionare.
Plangerea prealabila poate fi respinsa, dupa caz, ca: neintemeiata, nemotivata, fiind fara obiect, aceste solutii nefiind prevazute limitativ.
Decizia privind solutionarea plangerii prealabile se comunica contestatorului in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si poate fi atacata de catre contestator, la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conditiile legii.

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: