Arhiva

Archive for 17 august 2010

O CARTE DOCUMENT DESPRE ŞCOALA GENERALĂ NR. 5 VULCAN, AUTOR ILIE SARDESCU, EDITURA „REALITATEA ROMÂNEASCĂ” – 2010, CU UN MOTTO ACTUAL: „Educaţia, înseamnă, pentru cei mai mulţi, a încerca să-l facă pe copil să semene cu adultul …Pentru mine, însă, înseamnă să faci din copii nişte creatori, trebuie să creezi inventatori, inovatori, nu conformişti.” – Jean Piaget

17 august 2010 4 comentarii

Categorii:literature Etichete:

CONDEIUL CARE PLÂNGE … (I)


PRIMIM DE LA LUMINIŢA ALDEA (prozatoare, poetă, critic, eseistă) – 14 august 2010

UN CONDEI PRIN CARE PLÂNGE SUFLETUL ROMÂNIEI
– Impresii legate de proza şi publicistica domnului Adrian Botez –
Am citit recent trei volume ale domnului Adrian Botez: “Ruguri – România sub asediu”, “Cartea cruciaţilor români” şi “Basme” – şi toate trei mi-au tăiat respiraţia, de parcă tot aerul se consumase, arzând pentru cuvânt. Un scris ca o candelă veşnic nestinsă, un scris ca o fântână de lacrimi ce purifică şi înalţă, o voce ce aminteşte de Sfântul Ioan propovăduind în pustiu, un scris de român vertical… – gândeam dând filă după filă. Nu am citit uşor sau cu relaxare – nu e slova aici o apă ce curge liniştită, ci e un foc care arde – …ci am plâns, am râs, am suspinat, am tăcut adânc şi şi mai adânc am murit şi am renăscut prin cuvintele de foc ale publicisticii domnului Adrian Botez – ce este, fără doar şi poate, un condei în slujba României condamnate la moarte spirituală de timpuri nebune şi de legi bolânde, de guvernanţi Iude – care, pentru treizeci de arginţi, ar vinde, pe lângă Iisus, şi mamă, şi tată, şi morţii, şi viii, şi munţii, şi apele şi crucile din cimitire.
De ce “Ruguri-România sub asediu”? m-am întrebat. Pentru că trăim vremuri în care patria, a fi român, naţionalismul – simţit ca dragoste de glie şi ca identificare a fiecărui individ (ca aparţinând unui popor şi unei culturi şi ca păstrător al unei moşteniri spirituale, căci individul nu e frunză în vânt, ci e frunză pe stejar şi îşi trage seva din pământ), şi nu ca fanatism bezmetic şi fără rost sau ca ură pentru alte neamuri, sunt distruse sau transformate în noţiuni fără importanţă. Se poartă, azi, expresia “a fi al lumii”, deci… al nimănui!
A fi patriot înseamnă să ştii cine eşti şi cui aparţii şi asta fără a condamna identitatea altui neam. Dacă eu ştiu cine sunt şi iubesc acest pământ – nu condamn pe nimeni la moarte sau la nefiinţă prin asta… România arde ca un rug, asediată de toţi neterminaţii din afară, ce îşi dau mâna cu neterminaţii din ţară. Dar focul înseamnă şi purificare, şi călire, şi obţinerea cenuşii din care renaşte pasărea Phoenix. Poate tocmai de foc avem nevoie – focul mizeriei morale, focul valorilor inversate, focul vânzării, focul distrugerii, focul călcării în picioare a lucrurilor sfinte – pentru a afla cine suntem, pentru a renaşte, pentru a regăsi calea. Dacă nu ai mers niciodată prin deşert, cum să ştii ce e setea!? Dacă nu ai pierdut tot, dacă nu ai fost singur şi al nimănui, cum să ştii cum este să ai ceva, să fii al unui pământ, al unui cântec de fluier, al unei doine, a unui dor… Iată ce mărturiseşte chiar autorul despre această carte: “Am intitulat, această carte, RUGURI – pentru că Rugul şi luminează, dar şi consumă pe luminător…În această lume şi-n această ţară – adică, în lumea de la cumpăna mileniilor 2 şi 3, în România de pe Planeta Terra – trebuie să fie cât mai multe Ruguri, aprinse unul de la altul, „lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”… – doar aşa Neamurile Metafizice, în general, şi Neamul Metafizic Românesc, în special, nu vor fi private, respectiv, nu va fi privat de Misiunea Lor/Sa Sfântă, de către Dumnezeu! Puţin contează, în macroistorie, dacă cel care s-a făcut Rug s-a consumat ori ba – dacă el, Rugul, n-a şi luminat! Puţin contează ai pe cineva, să fii a cuiva!? A, în macroistorie, cât de puternic ai fost 70 sau chiar 100 de ani – dacă n-ai lăsat, în urma ta, fie şi o cărămidă (arsă!), folositoare pentru construcţia uneia dintre treptele evoluţiei spirituale a Neamului tău, în particular, şi a Planetei Spirituale Terra, în general!”
***
“Cartea cruciaţilor români” este lucrarea unui iniţiat. Domnul Botez este un cruciat al românismului, dar şi un fin cărturar, un cunoscător al lucrărilor marilor înaintaşi. El nu vine din neant şi dă lecţii despre credinţă, morală, filozofie, ci este un truditor al cărţilor, în care caută, săpând, adevărul, calea, înţelesul. Fiecare pagină e o treaptă spre cunoaşterea omului, a legii şi a revelaţiei lui Dumnezeu. Autorul spune despre această carte ca un drum iniţiatic prin istorie: “Urmează-ne, prin labirintul istoriei, şi vei înţelege că mintea noastră slabă ne-a stricat puterile de credinţă în scopul dumnezeiesc al LUPTEI. Vei vedea că, deja, de mii de ani, au fost, printre geniile Lumii, mult mai mulţi auto-jertfitori/MARTIRI, decât întrebători… – când a fost vorba de MISIUNEA MÂNTUIRII…Şi, la capătul Călătoriei, îţi vom arăta minunea INOROGULUI SUBLIM! “ Exact asta face autorul. Ne conduce, de-a lungul cărţii, prin labirintul istoriei şi ne face cunoştinţă cu Geniile lumii. Ni-i prezintă pe pedagogii antichităţii: Socrate, Platon, Aristotel şi viziunea acestora asupra condiţiei umane în raport cu divinitatea.
Cartea este un poem al căutării sinelui, al echilibrului interior: “Cine îşi îndreaptă sufletul, cu judecată, spre lume – acela e un om întreg, el este în echilibru cu sine însuşi. El e un om care îşi înţelege destinul care vine din trecut – şi îi pune în faţă datoria sa faţă de lume şi care, prin faptele sale, îşi croieşte un nou destin. (…)”
***
“Basmele” sunt ceva cu totul special. Fiecare conţine un mic diamant de înţelepciune şi sunt, în primul rând, pentru oameni mari. Croite pe tiparul arhaic al poveştii de demult – dar, cu toate astea, sunt foarte moderne prin limbajul (ce este poetic prin excelenţă) şi în stilul inconfundabil Adrian Botez, învăţătură şi subiect.
Mie mi-au plăcut toate, dar la suflet mi-au mers cel mai adânc “Măgarul cosmopolit” şi “Hans I tolerantul, zis şi Hans fără ţară”. În afară de faptul că îmi doresc ca aceste basme să fie citite de cât mai mulţi români, nu mai am de adăugat nimic despre ele. Vorbele mele mai mult ar strica.
E ca şi cum aş închina ode unui fluture albastru şi aş încerca să îl descriu, în loc să spun: “Priveşte-l!”
Deci, despre Basme: citiţi-le!

Categorii:literature Etichete:

FISCUL NU TE UITA!


FISCUL NU TE UITĂ: TOATE TREC, DAR IMPOZITELE SI MOARTEA SUNT SIGURE!

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 573 data de 12 august 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita.
Pentru obligatiile fiscale restante al caror cuantum este redus, procedura a stabilit termene de emitere a actelor administrative, mai lungi decat in cazul celorlalte obligatii fiscale restante.
1. Procedura privind emiterea si comunicarea deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale accesorii sub o anumita limita
Potrivit dispozitiilor legale, deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii se emit, trimestrial, pentru toti debitorii, cu exceptia celor care inregistreaza obligatii fiscale care fac obiectul inlesnirilor la plata. De asemenea, deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati de intarziere se emit o singura data, trimestrial, pentru obligatiile fiscale principale care au implinit 90 de zile de la scadenta, cu exceptia situatiei in care acestea au fost stinse partial sau total.
Prin exceptie de la aceste prevederi, in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii (majorari de intarziere/dobanzi si penalitati de intarziere) nu depaseste o anumita limita, emiterea deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii se realizeaza astfel:
• decizia se emite prin aplicatiile informatice, dupa 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost inregistrate obligatii fiscale principale restante, pentru urmatoarele categorii de obligatii fiscale accesorii:
– pentru obligatiile fiscale accesorii ale debitorului mare contribuabil care nu depasesc 1.500 lei,
– pentru obligatiile fiscale accesorii ale debitorului contribuabil mijlociu care nu depasesc 1.000 lei;
– pentru obligatiile fiscale accesorii ale celorlalte categorii de debitori care nu depasesc 500 lei;
– pentru obligatiile fiscale accesorii ale contribuabilului persoana fizica care nu depasesc 100 lei.
2. Procedura privind emiterea si comunicarea somatiei si a titlului executoriu pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita
Somatia si titlul executoriu se emit prin aplicatiile informatice, dupa 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost inregistrate obligatii fiscale restante, pentru urmatoarele categorii de obligatii fiscale neachitate:
– pentru obligatiile fiscale neachitate ale debitorului mare contribuabil care nu depasesc 1.500 lei;
– pentru obligatiile fiscale neachitate ale debitorului contribuabil mijlociu care nu depasesc 1.000 lei;
– pentru obligatiile fiscale neachitate ale celorlalte categorii de debitori care nu depasesc 500 lei;
– pentru obligatiile fiscale neachitate ale contribuabilului persoana fizica care nu depasesc 100 lei.
Prin exceptie de la aceste prevederi, somatia si titlul executoriu se emit si se comunica debitorului ori de cate ori se constata pericolul prescrierii dreptului de a cere executarea silita.

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: