Arhiva

Archive for 11 august 2010

CONDITIA ARTISTULUI NASCUT, SAU Artiştii au fost, din antichitate – …a se vedea Socrate, Petronius, Seneca… – şi până azi…a se vedea „cazul Eminescu”, dar si cazurile „micro”: Labiş Nicolae, Ivănescu Cezar…! – CEI MAI PERICULOŞI OAMENI! Pentru că ideile sunt /vin dintr-un plan transcendent, pe care “EI” nu-l pot controla (…decât prin ceea ce se poate controla, în lumea celor văzute: adică, trupul, cu nevoile lui fiziologice, şi…buzunarul, prin care se pot sau nu se pot întreţine „rezistenţele” biologicului, faţă de răzvrătirile Duhului!). Artiştii AUTENTICI sunt iubiţi de Hristos (mai înalt Duh Artistic decât acela DEMIURGIC ÎNTRU FACEREA ÎNTREGII LUMI – …de fapt, a tuturor variantelor „lumeşti” – NU ESTE…) – sunt, deci, Martirii Ultimei Vremi! – cea dinainte de „trecerea Duhului Umano-Divin în Noua lui Stare”.


PRIMIM DE LA DOMNUL ADRIAN BOTEZ:

A ŞASEA SCRISOARE “LA UN PRIETIN”…: DIN NOU, DESPRE U.S.R., HIDRA DIN LERNA ŞI ARTIŞTI (…UNII CU…MULTE RÂNDURI DE GHILIMELE!), DAR ŞI DESPRE APOCALIPSĂ, DESPRE SEMNE VĂDITE DUHULUI ŞI DESPRE NECESITATEA UNUI NOU ORDIN DE DUH ŞI DESPRE “CAVALERII MARTIRIULUI ULTIMEI VREMI…”

Stimate Maestre –

Structura formată oficial (USR-ul) este prea putredă, pentru ca să mai „reziste” la „reforme” şi „revoluţiuni”…Se prăbuşeşte, ca un măgar supraîncărcat…sub povara propriei nesimţiri şi corupţii şi ticăloşiri înmărmuritoare, CVASI-GENERALIZARE A NEOPLASMULUI PLURI-CORUPŢIEI: MORALE, ECONOMICE, INTELECTUALE etc. (…parcă e posedată, “uniunea” asta, de Diavol!) – …dar ce-i mai teribil este că, precum Hidra din Lerna…nu moare “cum se moare”, ci …SE MULTIPLICĂ RĂUL, cu cât am vrea să-l localizăm/izolăm şi exorcizăm/“sterilizăm” şi/sau restrângem. Aşa că nu este indicat, cred eu, să facem/creăm” nişte „structuri mântuitoare”, din reziduuri otrăvite…din pâclele Diavolului/Marelui Iluzionist.

…Totusi, suntem in Kali-Yuga…Kali este şi Zeiţa Morţii. Nu e bine să ne unim cu cadavrele – că ies, din spurcata împreunare – moroi, vârcolaci…tot soiul de draci.

…După umila mea părere, în climatul actual, de corupţie cvsi-generalizată (şi acceptată precum un lucru normal, chiar amuzant! – cf. interviul dat de dl Calistrat COSTIN, şeful filialei USR-Bacău – domnului Aurel POP – în ultimul număr al revistei Citadela-Satu Mare, pe mai-iunie-iulie-august 2010 – aceasta este epoca „hristoşilor mincinoşi”, în care Răului i se zice Bine!: „Aurel Pop: În majoritatea domeniilor există grupuri de interese şi corupţie. Suferă domeniul culturii de un asemenea flagel ? Calistrat Costin: „Interese” cu „grupurile” de rigoare vor fi cât lumea („lume”, nu se ştie încă, dacă procreată de cineva cu vreun „interes” anume…). Iar „corupţia” (mare sau mică) e scrisă în legile omeneşti, n-ai ce-i face! Cred că şi domeniul acesta al nostru, al literelor, suferă de flagelul respectiv, dar e o „suferinţă” oarecum suportabilă, era să zic aproape nevinovată (…)” – nu este posibilă nici măcar „o structură în structură”: doar dacă, din aproape în aproape, din om în om (precum focurile de pe dealuri, din Evul Mediu românesc…), se poate strânge/ASAMBLA o NOUĂ, AUTENTIC NOUĂ – structură, perfect paralelă cu cea a USR-ului sau mai ştiu eu a ce „societăţii/asociaţiuni scriitoriceşti” (dar care poartă, în germene, prin oamenii veniţi în interiorul lor, CORUPŢIA, VANITĂŢILE DEŞARTE ŞI ORGOLIUL LUCIFERIC ŞI VIDUL SEMANTIC… – deci pierzania/”împuţirea” Laptelui Luminii/Artei/Duhului!).

…În acest Nou Ordin de Duh – trebuie să vină NUMAI Duhurile Alese de/prin Intuiţia Martiriului Artei Sublime. Şi să vină NUMAI pentru revelarea şi proiectarea de VIZIUNI ARTISTICO-SFINŢITE… – ca semnale vitale/de speranţă ale Posibilităţii Continuării Vieţii Spirituale pe Terra – spre LUMEA CELOR RĂMAŞI VII LA/ÎNTRU DUH!

…Dar această structură (poate „secretă”, aproape ilegală! – pentru că, în România, ca şi în întreaga lume globalizată… – corupţia este singurul lucru legal… – iar impostura – SINGURUL LUCRU NORMAL, OFICIAL ACCEPTAT, de către statalitatea masonică!!!), chiar dacă va reuni oameni de reală/autentică valoare profesională – mă îndoiesc că va putea urni şi un mecanism de promovare a operelor de Duh. Singura OPERĂ DE DUH – să rămână Revelaţia (fără şovăieli penibile, fără “scâncete” şi tribulaţii!) spre Nădăjduirea în Viaţa Re-Sfinţită…!!!

Tot ce ţine de BAN – …şi, nu doar complementar, ci PRIORITAR!!! : de promovarea fluxurilor de idei/Luminilor Duhului, este controlat/dirijat de STATUL MASON!!!

…Dacă nu mă credeţi pe cuvânt, vă rog frumos să vedeţi pe cine promovează dnii N. Manolescu şi H. Gârbea, ca „modele scriitoriceşti-poeticeşti”, în ultimii ani (2005-2010): după dnul Vakulovschi şi dna Ioana Bradea – pe dl Mihail Gălăţanu (dacă nu-i cunoaşteţi „opera”, daţi, vă implor, pe Google…dar nu înainte de a vă pune masca de gaze şi a vă asigura că nu sunteţi tocmai departe de toaletă…!!!). Şi mie (la rândul meu) mi-a fost revelat “cazul Gălăţanu”, de o bună prietenă, mereu branşată, “fierbinte”, la “realitatea” culturală românescă…!

…Artiştii au fost şi rămân (sub masca de indiferentism „jucat” şi sub mecanismul […câtă energie, câtă subtilitate psihologică, şi ce „lucitoare”/năucitoare, „prometeică” străduinţă pune Dracul, în „opera de caricaturizare”…DE ZECE MII DE ORI MAI MULTĂ TRUDĂ, DECĂT CEA LUMINOASĂ, A LUI DUMNEZEU, DE ARMONIZARE A REALULUI-LUME!] – de construire a imaginii ARTISTULUI-MILOG!) – deci, Artiştii au fost, din antichitate – …a se vedea Socrate, Petronius, Seneca… – şi până azi…a se vedea „cazul Eminescu”, dar si cazurile „micro”: Labiş Nicolae, Ivănescu Cezar…! – CEI MAI PERICULOŞI OAMENI! Pentru că ideile sunt /vin dintr-un plan transcendent, pe care “EI” nu-l pot controla (…decât prin ceea ce se poate controla, în lumea celor văzute: adică, trupul, cu nevoile lui fiziologice, şi…buzunarul, prin care se pot sau nu se pot întreţine „rezistenţele” biologicului, faţă de răzvrătirile Duhului!). Artiştii AUTENTICI sunt iubiţi de Hristos (mai înalt Duh Artistic decât acela DEMIURGIC ÎNTRU FACEREA ÎNTREGII LUMI – …de fapt, a tuturor variantelor „lumeşti” – NU ESTE…) – sunt, deci, Martirii Ultimei Vremi! – cea dinainte de „trecerea Duhului Umano-Divin în Noua lui Stare”.

…Acest Nou Ordin al Lui Hristos (… eu îi zic aşa, pentru ca să pot comunica, mai uşor, cu dvs. – dar numai Unul Dumnezeu ştie ce nume are şi dacă are NUME! – pentru că, în Împărăţia Lui nu se numără, nici nu se numeşte, ci SE ARMONIZEAZĂ TOTUL, ÎNTRU SUBLIMA TĂCERE A LUMINII DUMNEZEIEŞTI!!!) – se întemeiază, pe zi ce trece, din toţi cei care înţeleg că, pentru Mărturisirea Adevărului, trebuie să se pregătească a face orişice sacrificiu, ORICÂT DE MARE ŞI ORICÂT DE MIC! – încununându-ţi opera chiar cu MARTIRIUL DE TIP HRISTIC!!! Dar acest din urmă lucru ar fi FAVOAREA SUPREMĂ! – …NU ORICINE MERITĂ Drumul Golgotei Mântuitoare!!!
Să ne bucurăm, ca de Suprema Sărbătoare, dacă El ne alege fiinţa, pentru Martiriu!
…Pentru că numai asta/Martiriul Hristic înseamnă “a-l urma pe Hristos” – să înveţi a-I purta Crucea, pe Golgota Adevărului Revelat!!!

…Eu socotesc că problema (aparent „useristă”…!) atinge niveluri foarte complexe ale socio-politicului mondialist/anti-spiritualist, DE AZI! – şi, în acelaşi timp, sunt convins că, dacă vom face eforturi de meditaţie energică, de SCARĂ-RUGĂCIUNE, vom străbate către soluţii transcendente/transcendentalizante, pentru re-structurarea „realului” (cam în felul acesta se va produce, printr-o selecţie a Duhurilor extrem de puternice, de pe Pământ, ceea ce numeste Biblia – Apocalipsa/Viziunea, dimpreună cu Sfârşitul ACESTEI lumi…şi inceputul Noii Lumi, construită pe cu totul alte valori decât cele, azi, acceptate: valorile EXCLUSIV ale Duhului… – …creştinismul [„general”…] numeşte asta „Mântuire”, antroposofia numeşte asta „stadiul Vulcan”… – eu o numesc cu numele Ortodoxiei: Calea Mântuitorului Hristos, Calea Cea Dreaptă!!! – precum o numeau şi Tracii/Dacii/DAOI: Poporul Lupului Fenrir Purificatorul Lumii / Poporul Căii Drepte!!!).

…Probabil (SIGUR!) că mă socotiţi un individ cu „minţile hăt, zburătăcite binişor”…, un fanatic. N-ar fi prima oară când aş fi etichetat astfel. Dar eu cred că sunt foarte lucid, în această descripţie a situaţiei date (…veţi zice: „niciun nebun adevărat nu va recunoaşte că e nebun, deci, că este la mii de leghe depărtare de luciditate…” – …dar este tare greu de a mai fixa, mai ales azi, limitele între lumi şi gândiri…”etichetele” nu ajută la nimic: „simţi sau nu simţi REVELAŢIA”/”ai sau nu ai Lumina din/în tine” – …asta este, în definitiv, dintotdeauna, problema „HARULUI”…) – şi cred că aşa trebuie să fie ŞI AŞA VA FI. Cu noi sau fără de noi.
…CAVALERII MARTIRIULUI ULTIMEI VREMI au şi apărut: dacă nu, prioritar, printre artişti (şi asta este, din păcate, prea-adevărat…!), atunci, printre monahii cei cuvioşi şi monahiile sfinţite…printre unii sărmani preoţi de parohie sau de spital, dar şi printre oamenii simpli şi cinstiţi…!!!

…Nu se soluţionează problema USR?! Ei, şi?! Se va soluţiona, MĂCAR, problema Libertăţii Duhului/Mântuirea întru Harul Noii Lumi…Tot ar fi ceva…gândesc eu.
Dar las, fireşte, şi loc pentru părerile contrare, absolut inevitabile – de tipul: “Eşti un tâmpit!” Sau: “Când ai luat ultima leucă în dovleac?!” etc. etc.

…Poveşti de adormit copiii, nu?! Poate. Eu continuu a zice, însă:
Doamne-ajută!
Cu, mereu, aceeaşi preţuire şi caldă prietenie,
Adrian Botez

Categorii:literature Etichete:

PRESA: DESPRE VIITOR


E momentul ca omenirea sa abandoneze Pamantul, pentru a evita extinctia, sustine cel mai cunoscut fizician al lumii, profesorul Stephen Hawking.

Intr-un interviu citat de FOX News, Stephen Hawking a avertizat ca viitorul omenirii este in spatiul extraterestru.

„Va fi destul de dificil sa evitam dezastrul pe planeta Pamant in urmatorii cateva sute de ani, ca sa nu mai vorbim de mii sau milioane de ani. Rasa umana nu ar trebui sa-si tina toate ouale intr-un singur cos sau pe o singura planeta”, a spus el.

„Vad pericole mari pentru rasa umana. Au fost ocazii in trecut cand supravietuirea sa a fost o chestiune de fractiune de secunda. Criza rachetelor din Cuba din 1963 a fost una din acestea. Frecventa unor ocazii similare va creste in viitor.

Dar eu sunt un optimist. Daca putem evita dezastrul in urmatorii doua sute de ani, specia noastra ar trebui sa fie in siguranta, pe masura ce ne vom imprastia in spatiu”, a continuat expertul.

Hawking nu se exprima pentru prima data cu privire la viitorul umanitatii. In aprilie, el a avertizat cu privire la contactul cu extraterestrii – cum este absolut sigur ca acestia exista, i-a sfatuit pe pamanteni sa evite cu orice chip contactul cu ei.

Categorii:literature Etichete:

REVISA „CITADELA” DIN SATU MARE, REDACTOR SEF DOMNUL AUREL POP


citadela II.pdf – final

PENTRU VIZUALIZARE, DATI CLICK PE TITLU!

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: