Arhiva

Archive for 9 august 2010

PRACTIC: DESPRE SOCIETATILE COMERCIALE CARE VOR STA PE TUSĂ DACĂ NU DEPUN DECLARAŢII PRIVIND ACTIVITATEA LOR


SITUATIA CONTRIBUABILILOR INACTIVI

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 552 din data de 5 august 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2258/2010 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi.
Conform actului normativ, in evidenta contribuabililor declarati inactivi sunt inscrisi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica, care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
– nu au depus nicio declaratie pe parcursul unui semestru calendaristic;
– nu li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor fiscale declarative (regim derogatoriu).
Declaratiile avute in vedere sunt urmatoarele:
– formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”,
– formularul 102 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale”,
– formularul 103 “Declaratie privind accizele”,
– formularul 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata”, formularul 301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata”,
– formularul 390 VIES “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri” si
– formularul 394 “Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national”.
Declararea contribuabililor inactivi se face incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului presedintelui ANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi.
Evidenta contribuabililor declarati inactivi se publica pe pagina de internet a ANAF.
Contribuabilii declarati inactivi se reactiveaza daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
– li s-a aprobat, la cerere, trecerea in regimul derogatoriu de declarare;
– si-au indeplinit toate obligatiile declarative.
Reactivarea contribuabililor declarati inactivi se face incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului presedintelui ANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati.
Despre intocmirea listei contribuabililor declarati inactivi:
– intocmirea de catre organul fiscal comptetent a listei contribuabililor care nu si-au depus declaratiile fiscale la termenele prevazute de lege;
– notificarea contribuabililor;
– intocmirea listei contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, eliminand din lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative acei contribuabili care au depus declaratiile ca urmare a notificarilor primite;
– informatii pe care trebuie sa le cuprinda lista contribuabililor inactivi;
– publicarea pe pagina de internet a ANAF a Proiectul de ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi etc.

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: