Arhiva

Archive for 19 iulie 2010

APROBAREA TACITA, AUTORITATIILE SUNT OBLIGATE SA SPRIJINE MEDIU DE AFACERI


APROBAREA TACITA, MAI BINE PREA TARZIU, DECAT NICIODATA

Legea nr. 157/2010 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 496 din 19 iulie 2010.

Legea adoptata modifica OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, având drept scop, imbunatatirea mediului de afaceri, si responsabilizarea autoritatilor administratiei publice in vederea respectarii normelor pentru emiterea autorizatiilor.

De retinut:
prevederea, in mod cumulativ, a obligatiei autoritatilor de a afisa, la sediul acestora si pe pagina proprie de Internet, informatiile cu privire la emiterea de autorizatii.
Autoritatile administratiei publice vor elabora ghiduri privind procedura de autorizare si constituirea documentatiei care sta la baza emiterii unei autorizatii.
includerea, in informatiile pe care autoritatile au obligatia de a le afisa la sediu si pe pagina proprie de Internt, a listei autorizatiilor carora li se aplica procedura aprobarii tacite, in functie de domeniul de activitate a fiecarei autoritati.

Prevederea, in mod expres, a sanctionarii refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati pentru aplicarea prevederilor referitoare la publicitatea informatiilor prevazute mai sus, aceasta constituind abatere si atragand raspunderea disciplinara a celui vinovat.

Dispozitia, in scopul sprijinirii solicitantilor de autorizatii, a obligatiei autoritatii de a comunica, la momentul depunerii cererii, numarul de inregistrare a acesteia si informatii exprese cu privire la termenul legal de solutionare a ei, precum si mentiunea daca autorizatia solicitata este sau nu supusa aprobarii tacite.
Reglementarea faptului ca, in cazul in care autorizatia nu este emisa in termenul legal, documentul prevazut la art. 8 din lege tine loc de autorizatie in toate situatiile, inclusive in fata organelor de control, cu exceptia autorizatiei care este valida numai in forma standard, reglementata de lege. Eliberarea documentului respectiv este facuta de registratura autoritatii in cauza.
Documentul permite solicitantului desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii si se elibereaza in termen de 5 zile de la solicitare.

In cazul in care autoritatea administratiei publice respective nu raspunde sau refuza sa elibereze documentul prevazut prin care se permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, precum si in cazul in care autorizatia este valida numai in forma standard, expres reglementata de lege, solicitantul se poate adresa instantei judecatoresti

Instanta va solutiona cererea in termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cu citarea partilor

In cazul in care, dupa obtinerea documentului oficial prin care se permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, autoritatea administratiei publice constata neindeplinirea unor conditii importante prevazute pentru eliberarea autorizatiei, aceasta nu va putea anula documentul, ci va notifica de indata, titularului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, neregularitatile constatate, modul de remediere a tuturor deficientelor identificate, precum si termenul in care titularul trebuie sa respecte aceasta obligatie. Acest termen nu poate fi mai mic de 30 de zile si incepe sa curga de la primirea notificarii.

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: