Arhiva

Archive for 7 iulie 2010

PRACTIC: ACHIZIŢII PUBLICE, DESPRE GARANŢII


Garantiile de participare

OUG nr. 76/2010 reglementeaza, totodata, garantia de participare a operatorilor economici. Potrivit actului normativ, aceasta se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului.

Astfel, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor constituirea garantiei, in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului. Documentatia de atribuire trebuie sa contina urmatoarele informatii:
a) cuantumul garantiei de participare, mentionat si in anuntul/invitatia de participare, in suma fixa de pana la 2% din valoarea estimata a contractului, dar nu mai putin decat sumele prevazute in cazul in care contestatia este respinsa.
b) perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei.

In acelasi timp, este prevazuta interdictia ofertantului de a depune doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza, precum si de a depune oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.

Cu toate acestea, intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta. In acest sens, operatorul economic are obligatia de a include in oferta sa lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: