Arhiva

Archive for 1 iulie 2010

CHARITYCUP, DEVA IUNIE 2010, IMAGINI, CLASAMENT, ECHIPA ASOCIAŢIEI CASA PRIETENIEI DIN HAŢEG A OCUPAT LOCUL AL-II-LEA, AMINTIRI


FOTBAL SI PRIETENIE LA DEVA:

LOCUL I: EMANUEL CARAS-SEVERIN
LOCUL II: ORGANIZATIA CASA PRIETENIEI HATEG “ROBEN”
LOCUL III: MARANATA HUNEDOARA
Locul IV: Biserica Penticostala- Deva
Locul V: Maranata Arad
Locul VI: Tineri “Sfanta Treime” Deva
Locul VII: Salasul de Sus
Locul VIII: Band of Brothers Deva
___________________________
Premii speciale:
Cel mai bun jucator: CIOROAGA SERGIU (Bis. Penticost. nr.2)
Cel mai bun portar: POPA EMANUEL (Hunedoara)
Golgeter: BOLVANESCU GIGI (Emanuel)
Cel mai frumos gol: PETROCA ALEXE (Emanuel)
Echipa Fair-Play: TINERI SFANTA TREIME
Cea mai efervescenta galerie: Biserica Baptista Deva

Categorii:literature Etichete:

PRIMIM DE LA ADRIAN BOTEZ: BEŢIA DE TIMP


CEL CE NE-NCETAT ALEARGĂ PRIN SINE: „BEŢIA DE TIMP”, de Eugen EVU

A mai apărut un volum de versuri, semnat EUGEN EVU . Ne este greu să zicem, „pe nerăsuflate”, al câtelea…Ceea ce este important: Eugen EVU scrie, scrie într-una – şi nu oricum, ci oferind lecţii de orfism.
Volumul (în cele 89 de pagini ale sale) conţine 59 de poeme care, de data aceasta, alcătuiesc o masă de lavă curgând continuu, iar nu poticnită în cicluri…Totul este curgere spre „necuvântul”-Mit (mioritico-tracic, cum altfel?! – întru nuntirea cu uranicul deschis trancensei-supraindividualei existenţe umane, întru Kogaionul Sacru – Sinea noiciană, ca Munte nuntit cu Steaua Bethlehemică!) – Mit al Existenţei întru Neam Metafizic Românesc, spre muzica-viersuire, adică, împlinire a Logos-ului Românesc ( a se observa alunecarea de la conştiinţa multiplului „comuniune” VOI, la conştiinţa EULUI REFLEXIV-TRANSCENS!): „Şi leroi-ler şi aina daina da/Eu v-am cântat şi povestit aşa/ Audă luna, soarele şi-o stea,/Audă luna, soarele şi-o stea! (…) Au leroi-ler şi aina daina da/Eu m-am cântat şi povestit aşa” etc.(cf. Balada la Kogaion, p. 83).
…Poezia evuiană este o continuă „alergare prin Sine”, prin ipostazele Sinelui, întru Căutarea de Sine… – unele dintre aceste ipostaze fiind exhibate în Istorie-a-Fiinţei, altele rămânând mistice…doar intuibile (şi Poetul le caută/ascunde, întru jocul/agonia versului, în elementarităţi, în „mumele” Pietrelor şi Apelor, dar şi în Treimea/Întreita Cale Dumnezeiască, revelată întru Mântuire!): „Pe dealuri nu departe-n sus pe Strei/Bătrân cu Gândul, tot copil cu Starea/Caut cuibul de genunchi păscut de miei/În piatra ce desparte-n trei Cărarea” (cf. Am fost, p. 7).
…Aşadar, „beţia de timp” este, de fapt, Revelaţia de Sine, prin evadarea din istorie şi penetrarea în trans-istoria-mit/”Poveste”: „Şi beat de timp aştept îngenuncheat/Cu fruntea-n sanctuarul de Poveste” (cf. idem).
…Dar orice Revelaţie presupune anterioritatea Ştiinţei de Sine, procesualitate a dizolvării egotismului în Sfera Androginică, lupta lui Iacob cu Îngerul Timpului, pentru a-i inversa/IN-VERS-A (precum Emil Botta, în poemul Fachir – …ca şi mult mai celebrul Ion Barbu, în poemul-artă poetică Joc secund – şi Eugen Evu are conştiinţa identităţii luptei existenţiale, pentru Intrarea în Mit – cu Demersul Viersuirii/Poeziei-ca-Orfism!) sensul zborului, spre eternitate: „Vezi sferic! Ochiul gemelar/Orizontul nadir, clepsidră! – cântă/ Inversul timp duratelor de har/În naosul de tâmple te cuvântă” (cf. Arta poetică, p. 9). Tâmplă şi Templu, Eu şi Non-Eul /Supra-Eul Divin – „se-ngână şi-şi răspund”, din nişte etimologii mistice, cu totul străine lingviştilor de meserie.
…Deci, prin Evadarea din Sinele uman, către Căutarea Supra-Eului Divin…prin Vers, spre Viers (orfismul re-armonizator al Cosmosului, întru Paradis!) – de la cărţile scrise, la : Cartea Meditată/Imaterial-Transcensă: Byblos! Către Iubirea ca tânjire şi ocultare a androginizării, către Cântarea Cântărilor (ca descântec contra rupturilor/alungări din Identitatea Absolută! – starea de Nedrept/ Nedreptate fiind tocmai Zorii Dreptăţii/Îndreptăţirii/Îndreptării spre El-cel-Absolut-Neutral, adică Zori-Început ai/al „părţii nedespărţite”, Adam Protogonos-ul, aseic precum Sfânta Treime !): „Imploră-te: în mine stai!/A câta alungare pe nedrept împărţim, dimpreună?” (cf. Cântarea cântărilor, p. 47).
…Mărgăritarul devine, astfel, ca în basmele bătrâne ale Eurasiei, simbolul Revelaţiei întru Iubire şi, simultan, Orbire-Viziune Sacră, pentru descoperirea identităţii/coincidenţei Opuşilor Cosmici ai Facerii (Apă-Foc): „Şi-mi podideşte-n ochi mărgăritarul/Acelei bucurii de ne-nţeles/Pe luciul apei scutură-se jarul/Amanţilor bolnavi – dumnezeiesc” (cf. Imortele, p. 44). Amantul Bolnav este Omul care intuieşte Starea de Înviere/Imortalitate întru Duh Paradisiaco-Androginic, intuieşte Hristosul din el…
…Eugen Evu a început descântecul pentru întoarcerea oamenilor în Om. A Lui Dumnezeu în Conştiinţa Dumnezeiască, de dincolo de orice Limite şi Creaţii – a Gottheit-ului eckhart-ian „luptător-lucrător”, în eliberatul absolut, Gott. Lupta cu Îngerul Timpului-Fiinţare, pentru Des-Fiinţarea Extatică. Deci, să ne retragem, pe tăcute…
…Faceţi linişte! Magul Kogaionului şi-a început lucrarea…Să căutăm efectele acestei lucrări, pe măsură ce ea se desfăşoară în Carte… – să le aflăm în Sinele/Duhul nostru, gata de Zborul spre Sinea Paradisiac-Neutrală!
Adrian Botez

Categorii:literature Etichete:

VEDERE DIN ALPI


Categorii:literature Etichete:

VIAŢA LA ŢARĂ


Categorii:literature Etichete:

PRACTIC: SUFERINŢELE CELOR CONDAMNAŢI PE NEDREPT AU FOST CUANTIFICATE, SAU GREUTATEA LACRIMII LA JUDECATA ISTORIEI


Guvernul a plafonat la 10.000 de euro despagubirile pe care le pot primi persoanele care au fost persecutate politic de regimul comunist din Romania.

Noua OUG a fost adoptata miercuri 30 iunie 2010 pentru a reglementa modalitatea de plata potrivit Legii 221/2009 privind despagubirile acordate persoanelor care au suferit condamnari cu caracter politic in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum si pentru descendentii acestora, daca persoanele in cauza au decedat.

Astfel, plafonul de plata va fi de 10.000 de euro, pentru cei care au fost condamnati politic sau care au facut obiectul unor masuri administrative cu caracter politic. Sotul/sotia si descendentii de gradul I ai celor persecutati vor primi maximum 5.000 de euro, iar descendentii de gradul II pana la 2.500 de euro.

De asemenea, OUG mentioneaza ca, la stabilirea cuantumului despagubirilor, instanta de judecata va lua in considerare durata pedepsei privative de libertate, perioada de timp scursa de la condamnare si consecintele negative produse in plan fizic, psihic si social.

Categorii:literature Etichete:

PRACTIC: COTA DE TVA DE LA 1 IULIE 2010


PRACTIC: COTA DE TVA DE LA 1 IULIE 2010

Cotele reduse de TVA de 9% si respectiv 5% au scapat de majorare, Executivul stabilind doar cresterea cu cinci puncte procentuale a cotei standard a taxei pe valoarea adaugata, de 19%.
Cota standard este de 24% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotelor reduse, se mentioneaza in ordonanta de urgenta publicata in Monitorul Oficial, care contine si alte masuri prin care autoritatile urmaresc colectarea unor venituri mai mari la buget .

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: