Arhiva

Archive for 4 iunie 2010

COROANĂ PENTRU ÎNVINGĂTOR


Categorii:literature Etichete:

VEDERE DIN ROMA !


Categorii:literature Etichete:

PILDELE IN VERSURI, GÂND DE DUMINICĂ, LUNI, MARŢI …


Fii-ncredinţat că, într-o bună zi,
Oricât ar fi de mari şi de-ntărite,
Palatele nedrepţilor vor fi
Culcate la pământ pe negândite.
Iar cortul celor drepţi va înflori.
(14,11)
*
Sunt multe căi ce omului-i par drepte
Şi de al căror fir nu se desparte.
Dar ştie el la ce să se aştepte?
Sfârşitul lor, aproape sau departe,
Spre gropniţă pogoară-n repezi trepte –
E primul pas ce duce către moarte.
(14,12; 16,25)
*
O inimă senină, liniştită,
E chezăşia vieţii sănătoase.
Invidia, în schimb, dacă te-agită,
Cu seva ei amară şi-otrăvită,
Întreaga ţesătură ţi-o descoase
(Cum perforează scoarţa o termită).
E putregai în trup şi cariu-n oase.
(14,30)
*
Cel ce apasă pe sărman, huleşte
Pe Ziditorul lui. Dar cel cu milă,
Cu inima smerită şi umilă,
Cinsteşte pe Cel Veşnic. Şi-L slăveşte.
Iar cel care se bucură de-un rău,
Pedeapsă va primi, la rândul său.
(14,31; 17,5)

EUGEN DORCESCU

Categorii:literature

PRACTIC: CUM CIRCULĂM PE DRUMURILE PUBLICE !


Categorii:literature Etichete:

PRACTIC: ROMÂN ŞI LUCREZI IN STRĂINĂTATE


PENTRU ROMÂNII CARE LUCREAZĂ ÎN STRĂINĂTATE
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a publicat lista drepturilor de care beneficiaza persoanele care muncesc in Uniunea Europeana sau in Spatiul Economic European.

Drepturile si obligatiile lucratorilor din UE / SEE sunt stabilite prin legislatia statului de destinatie si prin legislatia comunitara.

Drepturi fundamentale:
• de a lucra si a alege in mod liber profesia;
• de afiliere sindicala libera: toti lucratorii au dreptul de a adera la un sindicat pentru a-si promova si apara interesele economice si sociale;
• de negociere colectiva: modalitatea prin care se stabilesc conditiile de munca si drepturile si obligatiile;
• de participare la greva. Greva reprezinta suspendarea activitatii economice. Exercitarea dreptului de greva nu afecteaza relatia de munca dar, pe toata durata acesteia, contractul de munca se considera suspendat;
• de participare la adunarile generale ale societatii;
• la promovare si formare profesionala, in vederea prestarii unei activitati calificate. Presupune actualizarea cunostintelor, a abilitatilor economice si cresterea competentei profesionale;
• la nediscriminare pe motiv de sex, stare civila, varsta, rasa, limba, conditie sociala, idei religioase sau politice, afiliere sau neafiliere la un sindicat;
• la integritate fizica si la o politica de protectie si igiena corespunzatoare;
• la respectarea intimitatii si demnitatii .

Drepturi izvorate din contractul de munca:
• dreptul la plata salariului;
• dreptul la plata orelor suplimentare;
• dreptul la efectuarea concediului de odihna, sarbatori legale etc.

Prestatii de securitate sociala stabilite prin legislatia comunitara (Regulamentul (CE) nr. 883/2004 si Regulamentul (CE) nr. 987/2009):
• prestatii de boala;
• indemnizatii de maternitate si de paternitate asimilate;
• indemnizatii de invaliditate;
• prestatii pentru limita de varsta;
• prestatii de urmas;
• prestatii in cazul unor accidente de munca si boli profesionale;
• ajutoarele de deces;
• ajutoarele de somaj;
• prestatii de prepensionare;
• prestatii familiale.

Principii generale stabilite prin legislatia comunitara (Regulamentul (CE) nr. 883/2004 si Regulamentul (CE) nr. 987/2009):
• egalitate de tratament cu cetatenii statului de destinatie: acordarea acelorasi drepturi si impunerea acelorasi obligatii de securitate sociala;
• totalizarea perioadelor de asigurare realizate in statele membre ale U.E.;
• exportul prestatiilor – dreptul de a beneficia pe teritoriul statului de domiciliu de prestatiile dobandite in statele membre ale U.E. in care a fost desfasurata activitatea.

Categorii:literature Etichete:

PRACTIC: DESPRE CONCEDIILE MEDICALE


DESPRE CONCEDIILE MEDICALE, VARIANTA APROBATĂ
În Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 312 din 12 mai 2010 a fost publicat Ordinul nr. 470 / 2010 („Ordinul”) pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158 / 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006.
Principalele modificări aduse de Ordin sunt:
– Asiguraţii au obligaţia de a înştiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate privind apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi privind datele de identificare, respectiv numele medicului şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 ore de la data acordării concediului medical.
– Asiguraţii au obligaţia să completeze şi să depună la medic o declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prezentat în anexele la Ordin. Medicii prescriptori au obligaţia ca la solicitarea plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate să pună la dispoziţia acestora o copie a declaraţiei.
– Angajatorii au obligaţia să transmită casei de asigurări sociale de sănătate, în termen de maximum 6 zile de la data la care au fost înştiinţaţi cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă, lista persoanelor angajate aflate în incapacitate temporară de muncă, precum şi datele de identificare, respectiv numele medicului şi unitatea în care funcţionează acesta şi declaraţia pe propria răspundere a asiguratului, dacă au solicitat-o.
– Verificarea prezenţei asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă la adresa de domiciliu sau la reşedinţa indicată se poate efectua numai în intervalul orar 08.00-11.00, 12:00-17:00, 18:00-20:00, prilej cu care se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei şi de asigurat, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5.
– Procesul-verbal poate fi contestat în termen de 30 de zile de la data comunicării, la sediul plătitorului de indemnizaţii, acesta având obligaţia de a răspunde în maximum 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei.
– Refuzul persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă de a se pune la dispoziţia persoanelor abilitate, pentru efectuarea verificării la adresa de reşedinţă, constituie motiv de refuz justificat la plata indemnizaţiilor.

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: