Arhiva

Archive for 28 mai 2010

PĂMÂNTUL, DEOCAMDATĂ …


Categorii:literature

GAND …


Categorii:literature

VEDERE DIN ROMA


Categorii:literature

PILDELE, VERSURI DE EUGEN DORCESCU – FRAGMENT


Din toate câte trebuie păzite,
Tu inima să ţi-o păzeşti mai tare.
În ea se află tainica vigoare
A lucrurilor vii şi tăinuite.
Nu inima ce-o pomenesc poeţii
Acei poeţi ce râd uşor sau plâng),
Ci inima în rostul ei adânc
De sursă, de izvorniţă a vieţii.
(4,23)
*
Vei auzi în lume câte toate.
Dar să nu-ţi ieşi din minţi. Tu să rămâi
Cum ai pornit, pe drumul tău dintâi.
La dreapta sau la stânga nu te-abate,
Ci umblă pe cărările-nvăţate
Din Cartea ce-o păstrezi la căpătâi.
(4,26-27)
*
Nu fi între aceia ce dau mâna
Punându-se chezaşi pentru străini,
Pentru vecini sau pentru nevecini,
Uitând că datoria e stăpâna
La care vor sluji. E-un domn hain.
Dacă n-ai bani, de ce te învoieşti
A fi garant la datorii străine?
Făcând aceste gesturi nebuneşti,
Vei pierde si-aşternutul de sub tine.
(6,1; 11,15; 20,16; 22,26)

Categorii:literature Etichete:

PRACTIC: DREPTURILE CONFERITE DE MARCA


• Drepturi conferite de marcă, conform Legii nr. 84/1998
• Art. 36
• (1)Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.
• (2)Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său:
• a)un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;
• b)un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă;
• c)un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia.
• (3)În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor, în special, următoarele acte:
• a)aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje;
• b)oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;
• c)punerea în liberă circulaţie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum şi acordarea oricărei alte destinaţii vamale, aşa cum acestea sunt definite în reglementările vamale, produselor sub acest semn;
• d)utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.
• Art. 37
• (1)Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii poate cere ca terţilor să le fie interzisă efectuarea actelor prevăzute la art. 36 alin. (2) numai după publicarea acesteia.
• (2)Pentru actele prevăzute la alin. (1), săvârşite ulterior publicării cererii de înregistrare a mărcii, solicitantul poate cere despăgubiri, potrivit dreptului comun. Titlul pentru plata despăgubirilor este executoriu numai după data înregistrării mărcii.
• (3)În cazul în care cererea de înregistrare a mărcii a fost respinsă, solicitantul nu are dreptul la despăgubiri.
• Art. 38
• (1)Dreptul asupra mărcii se epuizează, iar titularul nu poate interzice altor persoane folosirea acesteia pentru produse care au fost puse în comerţ în Uniunea Europeană şi în Spaţiul Economic European sub această marcă de titularul însuşi sau cu consimţământul său.
• (2)Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile dacă există motive temeinice care justifică opoziţia titularului la comercializarea ulterioară a produselor, în special atunci când starea produselor este modificată sau alterată după punerea lor în comerţ.
• Art. 39
• (1)Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială:
• a)numele/denumirea sau adresa/sediul titularului;
• b)indicaţii care se referă la specia, calitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, perioada de fabricaţie a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum şi la orice alte caracteristici ale acestora;
• c)marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile.
• (2)Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiţia ca folosirea de către un terţ a elementelor prevăzute la lit. a) şi c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

Categorii:literature Etichete:

APEL LA OMENIE


APEL DE OMENIE
Centrul de Pedagogie Curativă Hunedoara organizează vineri, 28 mai, la ora 17, la Castelul Corvinilor o licitaţie pentru strângere de fonduri, astfel încât o parte dintre elevii centrului să poată merge anul acesta la Costeşti (în judeţul nostru), într-o tabără oferită de Direcţia Judeţeană de Tineret.
Este vorba despre 19 de copii cu handicap mintal sever, dintre care unii suferă şi din cauza unor handicapuri fizice. Centrul de Pedagogie Curativă are, în total, 67 de beneficiari: 30 cresc în instituţie, 34 provin din familii (părinţii îi aduc zilnic la şcoala specială), iar trei sunt în îngrijirea unor asistenţi maternali. În tabără vor merge cu prioritate copiii care sunt instituţionalizaţi, pentru că ei nu se bucură de atenţia, afecţiunea şi îngrijirea unei familii.
De ce ar mai avea nevoie copiii ca să poată ajunge la Costeşti şi să se poată bucura de cele câteva zile în tabără? De transport, care nu le este asigurat, de materiale igienico-sanitare (scutece de unică folosinţă, detergent etc.), hăinuţe şi încălţăminte.
Ei vor scoate la licitaţie obiecte confecţionate chiar de mânuţele lor, iar orice ajutor este binevenit.

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: