Arhiva

Archive for 4 mai 2010

PRACTIC: PENSIA DE ÎNTREŢINERE DATORATĂ COPILULUI MINOR


34. Pensie de întreţinere. În lipsa calităţii de angajat al pârâtului, care este venitul în funcţie de care se stabileşte cuantumul pensiei de întreţinere: venitul minim pe economie – mai mare – sau ajutorul social al pârâtului – mai mic? (Curtea de Apel Cluj – reluare din şedinţa de la data de 25.11.2009, punctul 37)
a) Într-o opinie majoritară se consideră că în lipsa calităţii de angajat a pârâtului la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere se ia în calcul venitul minim pe economie.
Se creează astfel o inechitate între pensia stabilită în sarcina unui părinte care nu obţine nici un venit şi pentru care pensia se stabileşte în funcţie de venitul minim pe economie care este de 600 lei şi cel care nu lucrează, dar obţine un ajutor social, al cărui cuantum este mai mic decât venitul minim pe economie.
Acest considerent şi interesul superior al minorului au impus ca la stabilirea pensiei de întreţinere în sarcina unei persoane care nu desfăşoară nici un fel de activitate să se ia în considerare venitul minim pe economie, de 600 lei în prezent.
În acest mod, părintele care nu este încadrat în muncă şi este apt de muncă va fi mai preocupat de găsirea unui loc de muncă şi de obţinerea unui venit mai mare.
b)Într-o opinie minoritară se consideră că părintele nu este angajat şi nu realizează alte venituri în afara ajutorului social reglementat de Legea nr. 416/2001.

Prima opinie a fost considerată ca fiind opinia corectă.

Categorii:literature Etichete:

PRACTIC: DESPĂGUBIRI PE LEGEA NR. 221/2009 PRIVIND CONDAMNĂRILE CU CARACTER POLITIC ŞI MĂSURILE ADMINISTRATIVE ASIMILATE


9. Competenţa soluţionării în primă instanţă a cererilor de despăgubiri, formulate în baza art. 5, formulate în baza art. 5 din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 (Curtea de Apel Craiova)

a) Într-o primă opinie, s-a apreciat că dispoziţiile art. 4 alin. (4) din lege, care instituie competenţa specială a secţiei civile a tribunalului în circumscripţia căruia domiciliază persoana interesată, în judecarea cererilor prin care se solicită constatarea caracterului politic al condamnării , sunt aplicabile şi în privinţa cererilor de despăgubiri întemeiate pe art. 5 din lege.
b) S-a susţinut, într-o altă opinie, că sesizarea instanţei cu acţiunea în despăgubiri în baza art. 5 din Legea nr. 221/2009, este supusă regulilor generale de competenţă în material cererilor cu obiect evaluabil în bani, în raport de dispoziţiile art. 1 şi 2 alin. (1) pct. 1 lit. b Cod procedură civilă.
În argumentarea acestui punct de vedere s-a arătat că dispoziţiile art. 4 alin. (4) din lege stabilesc o competenţă materială specială, derogatorie de la cea reglementată de normele de drept comun, în favoarea secţiei civile a tribunalului în circumscripţia căruia domiciliază persoana interesată, numai pentru categoria de litigii prevăzută în alin. (1) al textului, respective pentru cererile de constatare a caracterului politic al condamnării.
Fiind vorba de o lege specială, derogatorie sub aspectul competenţei materiale a instanţelor judecătoreşti de la legea generală, normele privitoare la competenţă sunt de strictă interpretare şi îşi găsesc aplicaţie numai în ipotezele la care se referă, neputând fi extinse, pe cale de interpretare, şi la alte categorii de litigii.
Referindu-se la cererile pentru despăgubiri, art. 5 alin. (1) din lege foloseşte sintagma ,, instanţă de judecată”, fără alte precizări, or dacă intenţia legiuitorului era ca şi pentru această categorie de litigii să instituie competenţa specială a tribunalului ca primă instanţă, textul ar fi prevăzut în mod expres aceasta, sau ar fi făcut trimitere la normele din art. 4 alin. (4).
În lipsa unor asemenea prevederi se aplică dispoziţiile generale de competenţă în materia litigiilor cu obiect evaluabil în bani.

Prima opinie a fost considerată ca fiind opinia corectă.

Categorii:literature Etichete:

TRONUL, UNELTE DE TORTURĂ LA CASTELUL DIN HUNEDOARA


Categorii:literature
%d blogeri au apreciat: