Prima pagină > literature > O SCRISOARE A DOMNULUI JUDECĂTOR CRISTI DANILEŢ ADRESATĂ MINISTRULUI JUSTIŢIEI, JUSTIFICATĂ, INSTANŢELE ŞI JUDECĂTORUL TREBUIE SĂ IASĂ DIN EVUL MEDIU

O SCRISOARE A DOMNULUI JUDECĂTOR CRISTI DANILEŢ ADRESATĂ MINISTRULUI JUSTIŢIEI, JUSTIFICATĂ, INSTANŢELE ŞI JUDECĂTORUL TREBUIE SĂ IASĂ DIN EVUL MEDIU


15 martie 2010
Către
Ministerul Justiţiei, Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5
Ref. la: scurtarea duratei de soluţionare a cauzelor
CC: Consiliul Superior al Magistraturii, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6, cod poştal: 060011
Domnule ministru,
Prin prezenta cerere vă sesizez în legătură cu atribuţia dvs. de asigurare a condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public şi de a facilita contactul dintre instanţele judecătoreşti şi organele administraţiei de stat de la nivel naţional, conform art. 2 şi art. 10 din HG nr. 652/2009.
Deşi instanţele sunt 100% automatizate, tehnica informatică nu este suficient exploatată căci instanţele nu au acces la bazele de date existente deja în administrarea altor instituţii pentru a obţine informaţii necesare soluţionării cu celeritate a cauzelor. Astfel, cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti comportă uneori amânări succesive datorită lipsei sau întârzierii furnizării de date şi informaţii solicitate instituţiilor publice. Impedimentul ar putea fi depăşit dacă instanţa ar avea acces direct, şi nu intermediat, la informaţiile necesare. Aceasta s-ar putea realiza prin simpla autorizare a accesului pe cale electronică.
În concret, este vorba de următoarele situaţii:
a. lipsa unor date de identitate ale părţilor sau martorilor
Atunci când procedura de citare nu poate fi îndeplinită din cauza lipsei adresei părţilor/martorilor, în mod tradiţional se întocmeşte o adresă scrisă către Serviciul de Evidenţă Informatizată a Populaţiei (SEIP) din circumscripţia teritorială a instanţei. Dacă soseşte răspunsul solicitat, la următorul termen se dispune citarea persoanei în cauză. Aceasta înseamnă că cel puţin două termene de judecată se pierd cu îndeplinirea legală a procedurii de citare.
Aceeaşi întârziere se produce şi pentru executarea amenzilor judiciare aplicate de magistraţi participanţilor la proces şi pentru punerea în executare a dispoziţiilor judecătorilor în legătură cu cheltuielile judiciare către stat (conform art. 443 rap. şi art. 442 C.proc.pen şi art. 141 C.proc. fiscală)[1] sau confiscarea (conform art. 439 C.proc.pen), dispoziţii care nu pot fi executate dacă nu se cunoaşte CNP-ul şi adresa actuală a persoanei în cauză.
Cum toate instanţelor şi parchetele sunt complet informatizate şi cum SEIP deţine o bază electronică de date, e necesar să se asigure accesul la informaţiile necesare direct de către instanţă/parchet, instantaneu. Pentru aceasta, este nevoie de un acord din partea Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date[2], aceasta fiind autoritatea competentă din cadrul M.A.I. care administrează Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor[3]. Tehnic, accesul se poate face prin furnizarea unei adrese de portal, a unui nume de utilizator şi a unei parole de acces.
Menţionez că în prezent, în baza unor asemenea protocoale, au acces direct la datele personale: notarii publici, SRI, Poliţia, DGFP.
b. sediul social şi datele despre asociaţi/administratori ai firmelor
Observaţiile de mai sus sunt valabile şi în legătură cu societăţile comerciale înscrise în Registrul Comerţului. Accesul la baza de date cuprinsă pe http://recom.onrc.ro ar ajuta judecătorii să afle nu numai adresa sediului social al unei societăţi comerciale, ci şi care e obiectul de activitate, cine sunt asociaţii, cine sunt administratorii, dacă şi când s-a depus bilanţul contabil, dacă firma este în procedură de lichidare/faliment etc.
Or, în prezent instanţele nu deţin acces la această bază de date pentru a soluţiona dosarele, comunicarea prin adresă scrisă întârziind procedura. Cu atât mai mult cu cât Oficiul Registrului Comerţului se află sub autoritatea Ministerului Justiţiei, se impune autorizarea acestui acces.
c. date şi hotărârile altor instanţe
Sunt situaţii în care magistraţii au nevoie de date în legătură cu dosarele aflate pe rolul altei instanţe sau de hotărâri pronunţate de alte instanţe (de ex, instanţa de control judiciar are nevoie de hotărârea atacată pentru a prelua o parte în considerentele acesteia, sau un judecător în secţia penală are nevoie de o hotărâre de la o altă instanţă pentru a soluţiona o cerere de contopire a pedepselor din dosare diferite). De asemenea, şi părţile care domiciliază în alte localităţi decât cele în care a avut loc procesul, precum şi alte persoane interesate pot avea nevoie de copii (nu neapărat legalizate) de pe aceste hotărâri.
Or, cum în momentul de faţă JURINDEX a fost abandonat[4], portalul instanţelor nu conţine toate informaţiile, iar ECRIS nu asigură accesul judecătorilor decât la hotărârile pronunţate în instanţa sau chiar numai în secţia din care ei fac parte.
Tehnica actuală însă permite ca orice instanţă să aibă acces la o hotărâre sau la date referitoare la dosarele aflate pe rolul oricărei alte instanţe. Pentru aceasta, Ministerul Justiţiei poate întocmi o listă cu adrese de intranet ale tuturor instanţelor din ţară şi furniza un nume de utilizator şi o parolă unică care să acorde solicitantului accesul la ECRIS numai pentru vizualizare.
d. lipsa unor date cu privire la deţinuţi/arestaţi preventiv
În dosarele în care sunt părţi persoane deţinute în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (subordonat Ministerului Justiţiei) sau arestate preventiv în arestul Poliţiei, deseori amânarea soluţionării cauzelor se produce ca urmare a lipsei datelor cu privire la locul de deţinere/arestare. De asemenea, pentru persoanele cu privire la care există doar indicii cum că ar fi în stare de arest/deţinere (de ex. prin menţiunea făcută de poştaş pe dovada de îndeplinire a procedurii de citare) trebuie obţinută confirmarea în acest sens iar, în caz negativ, de îndeplinit procedura prin afişare.
Date cu privire la deţinuţi sunt necesare şi timpul procesului, dar şi în procedura de punere în executare a hotărârilor penale(de ex, pentru a afla date eliberării din penitenciar, ori dacă s-au emis alte mandate de executare).
În prezent, aceste relaţii se obţin în urma unei adrese scrise, ceea ce duce la prelungirea inerentă a procedurii. De aceea, e necesar accesul la bazele de date ale ANP şi ale Poliţiei cu privire la evidenţa deţinuţilor/arestaţilor
e. date de la Biroul de carte funciară sau notarii publici
Pentru instanţele judecătoreşti este necesară şi o legatură online cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Astfel, deseori judecătorii au nevoie de date de la Biroul de carte funciară (de ex, extrase de carte funciară actualizate) mai ales pentru cauzele având ca obiect plângere împotriva Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Pe viitor se impune accesul la bazele de date privind procurile încheiate prin intermediul notarilor publici.
f. utilizarea e-mailului
Deşi în momentul de faţă majoritatea instituţiilor cu care interacţionează instanţele judecătoreşti deţin tehnica electronică necesară, comunicarea dintre acestea se face încă prin intermediul adreselor scrise. Or, conform strategiei e-Romania lansată în iunie 2009 şi coordonate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, schimbul de informaţii în cadrul şi între instituţiile de stat, precum şi dintre cetăţean şi instituţii ar trebui să se realizeze pe cale electronică.
Ca urmare, se impune deschiderea unui nou tip de legături între instanţe şi instituţiile statului, care va duce, indubitabil, la reducerea costurilor şi simplificarea procedurilor.
Aşadar, în vederea urgentării duratei de soluţionare a dosarelor am identificat soluţii practice şi imediate vizând interoperabilitatea sistemelor ce pot rezolva o parte din problemele subliniate mai sus. Îmi exprim speranţa însuşirii lor de către dumneavoastră.
________________________________________
[1] Începând cu luna august 2009 se returnează de către organele fiscale un număr mare de titluri executorii, invocându-se nerespectarea dispoziţiilor din Codul de procedură fiscală. Astfel, potrivit art.141 alin. (8) C.proc.fiscală: In cazul în care titlurile executorii emise de alte organe decât cele prevăzute la art. 33 alin. (1) nu cuprind unul dintre următoarele elemente: numele si prenumele sau denumirea debitorului, codul numeric personal, codul unic de înregistrare, domiciliul sau sediul, cuantumul sumei datorate, temeiul legal, semnătura organului care l-a emis si dovada comunicării acestora, organul de executare va restitui de îndată titlurile executorii organelor emitente.
[2] http://depabd.mai.gov.ro. Date de contact: str. Obcina Mare nr.2, sector 6, Bucuresti, tel 021/413.54.42, fax:021/413.48.49, E-mail: depabd@mai.gov.ro.
[3] CNABDEP, prin intermediul structurilor sale subordonate, prelucreaza datele cu caracter personal: numele si prenumele, numele si prenumele membrilor de familie, sexul, data si locul nasterii, datele din actele de stare civila, date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare, adresa (domiciliu/resedinta), profesie, studii, situatie familiala, situatie militara, imagine, cod numeric personal, seria si numarul actului de identitate, date privind condamnari penale/masuri de siguranta, date privind cazierul judiciar, prin mijloace automatizate, destinate evidentei populatiei si stare civila, evidentei electorale si în scop statistic. Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: autoritati judecatoresti, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, politie, servicii sociale si de sanatate, societati bancare, birouri de credit, agentii de colectare a debitelor/recuperare a creantelor, societati de asigurare/reasigurare, altele: Institutul National de Statistica, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, Ministerul Sanatatii Publice, în conditiile legii.
[4] În prezent, JURINDEX poate oferi publicului numai hotărârile curţilor de apel pronunţate în anul 2008. A se vedea http://www.jurisprudenta.org.
________________________________________
Judecător Cristi Danileţ,
Vicepreşedinte Judecătoria Oradea
Contact:
e-mail: cdanilet@just.ro
tel. 0742-182581″

Categorii:literature Etichete:
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: