Prima pagină > literature > PRACTIC: PERISABILITATILE, SITUATIA LOR, INREGISTRARI

PRACTIC: PERISABILITATILE, SITUATIA LOR, INREGISTRARI


HOTĂRÂRE nr. 831 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare
În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 21 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Normele privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Pentru instituţiile publice, limitele maxime de perisabilitate admise se aprobă de ordonatorul principal de credite. În acest scop, ministerele vor stabili limite proprii, care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finanţelor Publice.
ANEXĂ:
NORME privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 522 din data de 10 iunie 2004
NORMA din 27 mai 2004 privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare
Art. 1
Prin perisabilităţi, în sensul prezentelor norme, se înţelege scăzămintele care se produc în timpul transportului, manipulării, depozitării şi desfacerii mărfurilor, determinate de procese naturale cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliză, răcire, îngheţare, topire, oxidare, aderare la pereţii vagoanelor sau ai vaselor în care sunt transportate, descompunere, scurgere, îmbibare, îngroşare, împrăştiere, fărâmiţare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice, în procesul de comercializare în reţeaua de distribuţie (depozite cu ridicata, unităţi comerciale cu amănuntul şi de alimentaţie publică).
Art. 2
Nu constituie perisabilităţi pierderile incluse în normele de consum tehnologic, precum şi cele produse prin neglijenţă, sustrageri şi cele produse din alte cauze imputabile persoanelor vinovate sau cele determinate de cauze de forţă majoră.
Art. 3
Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate mărfurilor potrivit prevederilor art. 1 sunt prevăzute la art. 13.
Art. 4
Perisabilităţile produse în condiţiile menţionate la art. 1 se aprobă de managerul, directorul sau administratorul persoanei juridice, după caz, la nivelul cantităţilor efectiv constatate ca pierderi naturale cu ocazia recepţionăm mărfurilor transportate, a inventarierii sau a predării gestiunii, până la limitele prevăzute la art. 13.
Art. 5
Limitele maxime de perisabilitate pentru mărfurile ambalate în recipiente din sticlă se aplică şi pentru ambalajele respective.
Art. 6
Perisabilităţile pot fi acordate numai după o verificare faptică a cantităţilor de produse existente în gestiune, stabilite după cântărire, numărare, măsurare şi prin alte asemenea procedee şi după efectuarea compensărilor conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 7
Limitele maxime de perisabilitate admise la depozitare şi desfacere se stabilesc la nivelul întregii activităţi a persoanei juridice plătitoare de impozit pe profit, prin aplicarea coeficientului stabilit pentru grupa de mărfuri la preţul de înregistrare al mărfurilor intrate sau la preţul de livrare pentru mărfurile vândute în perioada cuprinsă între două inventare.
Art. 8
Aceleaşi limite maxime de perisabilitate se acordă şi pentru mărfurile din stoc.
Art. 9
Limitele maxime de perisabilitate în timpul transportului se aplică o singură dată pentru cantităţile de marfă efectiv intrate sau, după caz, livrate, în funcţie de condiţia de livrare stabilită între furnizor şi beneficiar.
Art. 10
Comercianţii pot stabili cote de perisabilităţi diferenţiate sortimental pe depozite, magazine, gestiuni, pentru a fi admise la cheltuieli deductibile din profitul impozabil, cu obligativitatea încadrării în limitele maxime de perisabilitate prevăzute pentru grupa respectivă de mărfuri.
Art. 11
Pierderile sau scăderile cantitative care depăşesc normele de perisabilitate stabilite nu sunt deductibile din punct de vedere fiscal.
Art. 12
Normele privind limitele admisibile de perisabilitate se aplică numai persoanelor juridice care sunt obligate, potrivit legii, la plata impozitului pe profit, în limita căruia cheltuielile cu perisabilităţile sunt deductibile din veniturile realizate.
Art. 13
Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate mărfurilor în procesul de comercializare sunt cele prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentele norme, şi anume:
a)anexa nr. 1, pentru produse alimentare şi nealimentare;
b)anexa nr. 2, pentru produse medicamentoase de uz uman;
c)anexa nr. 3, pentru produse farmaceutice şi alte produse de uz veterinar.
ANEXA nr. 1: LIMITELE ADMISIBILE de perisabilitate pentru produse alimentare şi nealimentare
Nr. crt. Denumirea grupei, subgrupei sau produsului Felul ambalajului Limita maximă de perisabilitate
(%)
Transport Depozitare Desfacere cu amănuntul sau în alimentaţia publică
0 1 2 3 4 5
1. Carne, slănină, organe şi subproduse comestibile (de ovine, porcine, bovine, păsări, vânat) – proaspete şi refrigerate (exclusiv cele preambalate în gramaj fix şi carnea de miel) vrac, tăvi, navete, saci 0,15 0,25 0,45
2. Carne de miel – proaspătă şi refrigerată vrac, tăvi, navete, saci – 0,25 0,45
3. Carne congelată vrac, tăvi, navete – 0,25 1,20
4. Preparate din carne (cu excepţia celor crude, uscate şi a celor preambalate în gramaj fix) navete, tăvi, saci 0,20 0,30 0,75
5. Preparate din carne crude, uscate (cu excepţia celor preambalate în gramaj fix) navete, tăvi, saci 0,10 0,27 0,75
6. Brânzeturi şi produse lactate proaspete navete, putini, butoaie, bidoane, lăzi, cutii
a) Fermentate sau frământate
– parafinate sau acoperite cu folie lăzi, cutii 0,24 0,50 1,25
– neparafinate sau neacoperite cu folie lăzi, cutii 0,40 0,50 1,25
b) Topite şi afumate navete, lăzi, cutii 0,40 0,15 1,25
c) Brânzeturi proaspete navete, lăzi, putini, cutii
– caş de oaie proaspăt; 1,00 1,50 1,25
– unt de masă bloc; – 0,05 0,60
– urdă; 1,00 1,50 1,25
– brânză de vaci; 1,00 0,25 1,25
d) Brânzeturi în saramură (telemea, Fetta, etc.) – păstrate în frigider butoaie, bidoane, putini 1,50 0,35 1,25
7. Lapte de consum butelii din sticlă şi din plastic, pungi din plastic, cutii, bidoane 0,10 0,20 0,45
8. Peşte: cisterne, lăzi, butoaie, cutii
– viu 0,80 0,30 0,55
– proaspăt şi refrigerat 0,80 0,30 0,55
– congelat 0,30 0,30 0,55
9. Peşte afumat, sărat, subproduse precum şi preparate şi semipreparate din peşte, inclusiv icre (exclusiv porţionat în gramaj fix) lăzi, cutii, butoaie, borcane 0,10 0,20 0,30
10. Ouă lăzi, cofraje 0,50 0,30 1,50
11. Ulei comestibil butoaie, cisterne 0,20 0,07 0,10
12. Făină, gris şi produse decorticate saci, pachete, boxpalete 0,06 0,025 0,08
13. Orez saci, pachete, boxpalete 0,06 0,30 0,07
14. Arpacaş, făină de porumb saci, pachete 0,06 0,025 0,08
15. Produse de panificaţie (paste făinoase, biscuiţi, pesmet) lăzi, navete, saci, pungi, cutii 0,10 0,02 0,08
16. Cozonac, pateuri, plăcinte lăzi, navete 0,10 0,02 0,28
17. Zahăr saci, lăzi, cutii, boxpalete 0,08 0,08 0,10
18. Dulciuri, produse de bombonerie (bomboane, jeleuri, rahat, halviţă) – exclusiv pre-ambalate în gramaj fix cutii, lăzi, boxpalete 0,10 0,02 0,10
19. Halva cutii, lăzi, navete 0,10 0,50 0,10
20. Prăjituri (inclusiv napolitane, fursecuri turtă dulce) – exclusiv preambalate în gramaj fix tăvi, cutii, lăzi, navete 0,10 – 0,25
21. Îngheţată bidoane, cutii 0,10 – 0,55
22. Apă minerală boxpalete, navete butelii din sticlă, 1,00 0,50 0,30
butelii din plastic 0,05 0,005 0,02
23. Băuturi răcoritoare boxpalete, navete butelii din sticlă 1,00 0,50 0,30
butelii din plastic 0,05 0,005 0,02
24. Vin, ţuică, rachiuri şi alte băuturi alcoolice
– îmbuteliate în recipiente din sticlă navete, cutii – – 0,10*
25. Vin, ţuică, rachiuri
– vărsate butoaie, cisterne 0,075 0,005 0,05
26. Bere navete, butelii din sticlă, 0,25 0,04 0,50
navete, butelii din plastic 0,05 0,005 0,02
27. Conserve de legume şi fructe navete, box-palete, lădiţe, cutii, borcane 0,10 0,10 0,10
28. Marmeladă, magiun lădiţe, borcane 0,10 0,50 0,10
29. Legume – proaspete lăzi, lădiţe, navete, cutii, plase, casolete 0,50 0,70 1,3
30. Fructe – proaspete lăzi, lădiţe, navete, cutii, plase, casolete 0,50 0,40 1,3
31. Legume şi fructe – uscate, deshidratate lăzi, navete, casolete 0,05 0,10 0,30
32. Legume şi fructe – semiindustrializate (lacto-fermentate în saramură, oţet, pulpe, marcuri, sucuri concentrate) butoaie 0,10 0,30 1,3
33. Cafea (boabe crudă, prăjită, măcinată) – exclusiv preambalată în gramaj fix saci 0,01 0,03 0,10
34. Ceai (exclusiv preambalat în gramaj fix) saci, cutii 0,10 0,03 0,10
35. Piper saci, lăzi
– alb; 0,10 0,40 0,10
– negru (exclusiv preambalat în gramaj fix) 0,10 0,03 0,10
36. Susan, ienibahar, scorţişoară, cuişoare, nucşoară, cacao, vanilie şi alte condimente şi mirodenii (exclusiv preambalate în gramaj fix) saci, lăzi 0,10 0,03 0,08
37. Foi de dafin (exclusiv preambalat în gramaj fix) saci, lăzi 0,10 0,20 0,10
38. Măsline (exclusiv preambalate în gramaj fix) butoaie, bidoane 0,05 0,20 0,45
39. Curmale, smochine, roşcove, alune turceşti (exclusiv preambalate în gramaj fix) lăzi, saci 0,10 0,20 0,08
40. Stafide (exclusiv preambalate în gramaj fix) lădiţe 0,10 0,10 0,10
41. Miez de nucă şi seminţe de dovleac (exclusiv preambalate în gramaj fix) saci 1,00
42. Arahide (cu coajă şi decorticate) – exclusiv preambalate în gramaj fix saci 0,10 0,45 0,09
43. Năut (crud) – exclusiv preambalate în gramaj fix saci 0,002 0,14 0,09
44. Migdale (exclusiv preambalate în gramaj fix) saci 0,10 0,50 0,08
45. Preparate culinare şi semipreparate tăvi, navete, cutii, casolete 0,45
46. Alte produse alimentare:
– sare (bulgări şi măcinată); saci 0,20 0,30 0,05
– oţet – vrac; butoaie 0,10 0,006 0,05
– miere şi produse apicole; (exclusiv preambalate în gramaj fix) bidoane, borcane, lăzi, 0,02 0,05 0,30
47. Produse de uz casnic, menaj, decorative din sticlă, cristal, sticlă termorezistentă:
– produse pentru menaj şi decorative; cutii 0,15 0,05 0,10
– borcane, baloane, sticle pentru uz casnic; palete, vrac 1,50 1,00 1,00
– geamuri; vrac, palete, stelaje 2,50 0,50 1,00
– oglinzi; pachete, cutii, stelaje 0,80 0,15 0,50
– globuri şi abajururi; cutii, vrac. pachete 0,50 0,15 1,00
– globuri şi ornamente pentru pom; cutii 0,50 0,50 1,80
– becuri electrice şi tuburi fluorescente cutii 0,10 0,05 1,00
48. Produse din porţelan, faianţă, ceramică, vitrus, ceroterm, majolică, alabastru şi şamotă:
– produse pentru menaj şi decorative; cutii, vrac 0,40 0,10 0,40
– produse sanitare; vrac, cutii 0,15 0,05 0,10
– plăci de faianţă, gresie, ceramică cutii 0,10 0,05 0,15
49. Produse de menaj şi decorative din argilă glazurată vrac, cutii, pachete 0,55 – 0,50
50. Produse decorative din argilă neglazurată vrac, cutii, pachete 1,45 – 0,50
51. Ţigle, coame, olane vrac, paleţi 0,30 0,05 0,10
52. Cărămizi şi materiale de zidărie asimilabile vrac, cutii, paleţi 0,20 – 0,10
53. Ciment, ipsos, var vrac, saci 0,03 0,02 0,10
54. Humă vrac, saci 0,05 0,45 1,20
55. Produse chimice
– lichide flacoane din sticlă, plastic 0,50 0,10 0,10
– praf, bulgări vrac, saci, cutii – 0,05 –
56. Detergenţi uz casnic pungi plastic, hârtie, cutii, saci 0,80 0,10 0,20
57. Produse de toaletă (exclusiv cele din casete şi seturi) flacoane din sticlă, plastic 0,20 0,10 0,30
58. Lemn de foc vrac 0,40 depozitare şi desfacere
7,0 – la o durată medie de depozitare de 90 de zile; limita maximă de perisabilitate de 7,0 se aplică proporţional cu durata efectivă de depozitare raportată la o perioadă de 90 de zile
59. Cărbuni: lignit, cărbune brun, huilă, brichete (exclusiv subgranulat) vrac 0,30 depozitare şi desfacere
1,5 – la o durată medie de depozitare de 90 de zile; limita maximă de perisabilitate de 1,5 se aplică proporţional cu durata efectivă de depozitare raportată la o perioadă de 90 de zile
60. Cărbune mărunt (subgranulat) vrac 0,50 depozitare şi desfacere
5,0 – la o durată medie de depozitare de 90 de zile; limita maximă de perisabilitate de 5,0 se aplică proporţional cu durata efectivă de depozitare raportată la o perioadă de 90 de zile
*) se aplică pentru vin, ţuică, rachiu, băuturi alcoolice îmbuteliate şi vândute la pahar
ANEXA nr. 2: LIMITELE ADMISIBILE de perisabilitate pentru produse medicamentoase de uz uman
Nr. crt. Denumirea grupei, subgrupei sau produsului Felul ambalajului Limita maximă de perisabilitate
(%)
Transport Depozitare Desfacere în farmacii şi drogherii
0 1 2 3 4 5
1. Substanţe farmaceutice lichide:
a) apoase flacon sticlă/ canistră PVC 0,30 0,50 2,00
b) alcoolice flacon sticlă/ canistră PVC 0,30 0,50 1,00
c) volatile flacon sticlă/ canistră PVC 0,30 0,50 2,50
d) foarte volatile flacon sticlă 0,30 1,00 3,00
e) acizi şi substanţe uleioase flacon sticlă 0,30 1,00 2,00
2. Substanţe farmaceutice de consistenţă moale borcan sticlă/ cutii PVC 0,25 1,00 2,50
3. Substanţe farmaceutice de consistenţă solidă (pulberi) pungi PVC/ pungi hârtie 0,20 0,50 2,00
4. Produse vegetale (ceaiuri medicinale) pungă hârtie/carton 0,20 0,50 1,00
5. Medicamente specialităţi în ambalaj comercial (fiole, flacoane, cutii etc.) fiole, flacoane, cutii carton 0,40 – 0,20
ANEXA nr. 3: LIMITELE ADMISIBILE de perisabilitate pentru produse farmaceutice şi alte produse de uz veterinar
Nr. crt. Denumirea grupei, subgrupei sau produsului Felul ambalajului Limita maximă de perisabilitate
(%)
Transport Depozitare Desfacere
0 1 2 3 4 5
1. Produse farmaceutice de uz veterinar
Injectabile:
a) soluţii apoase flacoane sticlă, plastic 0,3 0,5 2,0
b) soluţii uleioase flacoane sticlă, plastic 0,3 0,5 2,0
c) suspensii apoase flacoane sticlă, plastic 0,3 0,5 2,0
Pulberi pungi, saci, cutii 0,3 0,5 2,0
Bujiuri, ovule, supozitoare cutii plastic 0,3 0,5 2,0
Antiparazitare:
a) externe sub formă de emulsie apoasă bidoane plastic 0,3 0,5 2,0
b) externe sub formă de emulsie uleioasă bidoane plastic 0,3 0,5 2,0
c) interne (per os) cutii plastic 0,3 0,5 1,0
d) injectabile flacoane sticlă, plastic 0,3 0,5 2,0
2. Dezinfectante bidoane/ butoaie plastic 0,3 0,5 2,0
3. Antiseptice bidoane plastic 0,3 0,5 2,0
4. Raticide cutii plastic 0,3 0,5 2,0
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 522 din data de 10 iunie 2004

Reclame
Categorii:literature Etichete:
  1. musat paula
    22 octombrie 2013 la 11:46

    nu stiu daca s-a transmis intrabarea referitoare nisipul cuartos

  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: