Arhiva

Archive for 11 februarie 2010

PRACTIC: POTI FI PATRON ?

11 februarie 2010 Lasă un comentariu

PRACTIC: POTI CONSTITUI O SOCIETATE COMERCIALA ?
VERIFICA DACA INDEPLINESTI CONDITIILE !

EXTRAS
din prevederile legale privind unele interdicţii pentru deţinerea şi exercitarea unor calităţi
în societăţile comerciale, grupurile de interes economic, societăţile cooperative
􀂾 art. 6 alin.(2), art. 15314, şi art. 189 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:
“(2) Nu pot fi fondatori, administratori, directori, membri ai directoratului sau ai consiliului de supraveghere,
reprezentanţi, comanditaţi, lichidatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru infracţiunile prevăzute la art. 143 – 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau pentru cele prevăzute de prezenta lege. ”
􀂾 art. 120 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare, Cartea I, Titlul V:
“Nu pot fi fondatori, administratori, cenzori şi lichidatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înşelăciune, delapidare, dare de mită, luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, infracţiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi infracţiunile de spălare a banilor prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările şi completările ulterioare”.
􀂾 art. 15, art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (1), art. 57 alin. (6) din Legea nr. 1/2005:
“Nu pot fi membri fondatori, administratori şi cenzori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabili sau au fost
condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiunile de corupţie, spălare de bani, evaziune fiscală, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de art. 112 – 116 din Legea nr. 1/2005”.
“Membrii consiliului de administraţie nu pot fi asociaţi, acţionari, administratori, directori executivi sau cenzori în societăţile comerciale care au acelaşi obiect de activitate cu cel al societăţii cooperative”.
􀂾 art. 161 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
“(2) Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi, decad din mandatul lor:
a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soţii administratorilor;
b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societate sau ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurenţă cu aceasta;
c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de membru al consiliului de administraţie, respectiv al consiliului de
supraveghere şi directoratului, în temeiul art. 15314;
d) persoanele care, pe durata exercitării atribuţiilor conferite de această calitate, au atribuţii de control în cadrul
Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege.”
􀂾 art. 57 alin. (6) din Legea nr. 1/2005:
“Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi sunt decăzuţi din mandatul lor, persoanele care fac parte din consiliul de
administraţie, soţul, soţia, rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv, precum şi persoanele cărora le este interzisă funcţia de administrator potrivit prevederilor Legii nr. 1/2005”.
􀂾 art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
– o persoană fizică sau juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată;
– o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită
dintr-o singură persoană.
􀂾 art. 253 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
“Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanţii permanenţi – persoane fizice ale societăţii lichidatoare – trebuie să fie lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii”.
􀂾 art. 3-9 şi art. 12 din Legea nr. 241/2005:
“Nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute în prezenta lege”.

Categorii:literature Etichete:

O PROGNOZA FACUTA DE ANALISTI LEGATA DE ECONOMIA ROMANIEI

11 februarie 2010 Lasă un comentariu

Sondaj în cadrul membrilor Asociaţiei Analiştilor Financiar – Bancari din
România cu privire la evoluţia PIB-ului din anii 2009 şi 2010 şi rata inflaţiei
din luna ianuarie şi de la finalul anului 2010
Conform opiniilor exprimate de către membrii Asociaţiei Analiştilor Financiar – Bancari
din România (AAFBR) în cadrul unui sondaj intern, produsul intern brut din trimestrul IV
2009 probabil s-a redus cu 5,5% faţă de trimestrul corespunzător al anului 2008
(estimările variază între -6,6% şi -5%) dar probabil a consemnat o creştere de 0,1%
(date ajustate sezonier) faţă de trimestrul anterior (estimările variază între -0,2% şi
0,1%). Contracţia economică din anul 2009 se poate sa fi fost de -6.9% (estimările
variază între -7% şi -6,6%) în timp ce creşterea economică din anul 2010 s-ar putea
situa la 1% (estimările variază între 0,4% şi 2%).
În acelaşi timp, membrii AAFBR consideră că rata lunară a inflaţiei din ianuarie 2010
probabil a fost de 1,1% (estimările variază între 0,8% şi 1,5%) iar cea anuală de 4,6%
(estimările variază între 4,3% şi 5%). Pentru finele anului 2010, estimarea membrilor
AAFBR plasează rata anuală a inflaţiei la 4% (estimările variază între 3,5% şi 4,2%).
AAFBR este o asociaţie profesională fără scop lucrativ, înfiinţată în luna ianuarie 2008 şi
care reuneşte în rândurile sale peste 50 de analişti din sectorul bancar, fonduri de
pensii, societăţi de administrare a investiţiilor, societăţi de asigurări şi din piaţa de
capital.
Consiliul Director al AAFBR 11 februarie 2010

Categorii:literature Etichete:

PRACTIC: AFACERI CARE AR PUTEA ADUCE PROFIT

11 februarie 2010 Lasă un comentariu

Sugetii de afaceri pentru anul 2010

Oamenii de afaceri se gandesc sa abordeze noi solutii. Specialistii propun noi afaceri:

– Agentie pentru reparatii casnice diverse
– Amenajari interioare de gresie si faianta
– Asistenta de zi pentru persoanele in varsta
– Berarie-bistrou
– Cea mai rentabila afacere agricola in 2010 – cultivarea plantelor medicinale si aromatice
– Ciocolaterie si bombonerie
– Clinica medicala privata
– Cultivarea trufelor – o marfa rara, un pret pe masura
– Firma de productie video
– Fotografia publicitara: 2500 de euro la o singura comanda
– Gradinita particulara
– Info-broker: o ocupaţie care te poate face bogat
– Magazin de scutere
– Mansardarea blocurilor
– Mic atelier pentru realizat invitatii de lux destinate evenimentelor de business
– O afacere ideala pentru o familie – cultivarea ciupercilor
– Pastravarie in sistem familial
– Pensiune turistica si agroturistica
– Realizarea de efecte pirotehnice
– Recuperatori in costum si crava
– Restaurant de lux
– Sala de fitness – o afacere care merge aproape singura
– Salon de frumusete
– Servicii de tuning auto
– Spalatorie si cosmetica auto
– Un serviciu nou si profitabil: detailing auto
– Un teren privat de minifotbal este o afacere

Categorii:literature Etichete:

NANOESEU DE EUGEN EVU

11 februarie 2010 Lasă un comentariu

NANO ESEURI de Eugen EVU

Eseu despre viteza Gândului

Impactul galaxiei Gutenberg cu cel Internet, este unul reciproc complementar, deloc catastrofic, cum au prognozat alarmist unii. Viteza gândului, este superioară celei a luminii, este aproape instantanee, iar scriitorul este Cavalerul descălecător, din acest Basm internautic.
S-a autodefinit această virtualizare în Interconection, Blogosferă. Experimentez şi eu, cu bunul confrate Constantin Stancu, bloguri personale şi încet- încet, sinapsele – întocmai celor neuronale din creierul lui Broca ( ..Einstein), sporesc. Se poate face o analogie între creierul entitate şi bunăoară cetăţile lumii: aceea a unor infrastructuri, înmulţind legăturile dintre cei ce emit în Spaţiul Blogoseric Virtual – să-i zicem B.P.V.- iar interferenţele nu au ca efect „ ciocniri”, ci întrepătrundere, transfer informaţional, comunicare.
Revistele internet sunt deja roiuri şi constelaţii, care emit semnalul empatiei globale al scriitorimii. Este aceasta ceva fascinant şi dacă vrem, face dependenţă. Cartea vizuală a entităţii definite de Jorge Borges ca fiind Una, are mişcarea rotativă, circulară, a spaţiului- timp- materie- gând. Blogosfera este poem în proză, sau mai degrabă o Epopee. Spiritul migrează pe inefabilul zburat. Starea poieion a umanului este în expansiune întregitoare. Una a Regăsirii în dimensiunea Cogito….Poate este o mutaţie, mutatis mutandum….
Memoria însăşi este ( blogo) sferică, androginică şi luminiscentă. Suntem în interiorul textului, ca în interiorul unei ninsori. O ninsoare care metaforizează anticipând Înfloririle, dar şi Seminţele Marelui Cod al Viului ca Mişcare, Ecou şi Sinergie.

Picasso…
Despre efectul Doppler al lui A fi

Motto: „Pe mine, mie însumi redă-mă” ( Eminescu)

Un fel de efect bumerang sau feed back al memoriei, un ecou ce se întoarce la sursă, iată emisiunea poetică a cugetului, a esenţelor care sunt în flux- reflux, de transfer, de comunicare, cominecare. Mediatorul nostru e Google.
Scriem şi emitem, ne dumerim ca sine în Sinele lumii.
Convorbim,suntem în seminar perpetuum. Recuperăm şi smulgem ceea ce moartea cotidiană, – căci asta facem , murim clipă de clipă!,- ne fură. O foame inter-energică exită, ca un fel de contantă, iar a scrie şi trans- scrie, este a încetini moartea, a o încontra. Ce efort al Gândului! Ce stare de impulsiune şi reîncoporare, de dare de trup prin cuvânt!
Delirăm a trezire. Ne trezim în lumea care pleacă, se îndepărtează de noi, sau mai pe-aproape, este supusă legii efectului Doppler.
Îi redăm Misterului această înminunare de a fi. Ne redăm nouă înşine…

O privire de jos

Lapte stelar şiroind pe magistrale
Splendoarea zvăpăiată a sferelor
Nasc şi renasc precum în cer
Aşa şi pe pământ.
Sfântă dăinuie imprudenţa
Apropierii de Dumnezeire.
Desituat în Arheofiinţă.
Ai Eternei Reîntoarceri, da.
Liberi în simetria Naturii.
Consacrând sanctuaric
Incintele.
Altoi zburător al Memoriei.
Erezia ne este rana
Ce înprospătează
Sângele.
În preajma Apelor
Luciul lor e cunoaştere.

Careva

Careva cineva ceva se cuvine a reuni părţile, fragmentaiul mişcarea spre margini.
Foamea ecoului este de a reveni în nucleu. Limbajul este entropic, regresiunile memoriei pot fi luate în control şi restaurate tahionic. Centrul este ubicuu pe circumferinţe, voila !
Poete, fii tu chematul dar şi Chemarea! Ascultă-te, melodiază suferinţa substanţei, cucuriguu al energiilor ce salută Duminica măsurată a lumii. Acolo, la scăldătoarea luminii, aici, la cascade. Flaut şi orgă, psihedelie şi Entelehie ! De ce nu ? DECENEU.

Surâsul

Reconsideraţi prezenţa mea
Stranie.
La tandro-pauză, feciori !
La scăldătorile semioticii.
Botezaţi de ursite şi spaime.
Ascultând umbra norilor
Cu fruntea, egrete şi ibişi
Fluturi imperiali şi efectele.
E zburat labirintul.

Categorii:literature Etichete:

PRACTIC: DISPOZITIV ANTIRADAR

11 februarie 2010 Lasă un comentariu

DISPOZITIV ANTIRADAR SI DISPOZITIV DE DETECTAREA RADARULUI

Pe scurt, prin dispozitiv antiradar se intelege acel dispozitiv care bruiaza undele radio emise de un aparat radar. Prin dispozitiv de detectare a radarului intelegem acel dispozitiv destinat sa atentioneze un conducator auto asupra existentei unui aparat radar in apropiere.

De retinut:

IN Turcia, utilizarea dispozitivelor de detectare a radarelor si a aparatelor antiradar este interzisa si este considerata infractiune, pedepsita cu amenzi cuprinse între 2700 lire turcesti, cu achitarea imediata, sau 3600 lire turcesti cu achitarea la iesirea din Turcia (echivalentul a circa 1500, respectiv 2000 Euro) si confiscarea aparatului.

Folosirea aparatelor antiradar este interzisa în Austria. Folosirea acestor dispozitive de detectare a aparatelor radar constituie contraventie, iar sanctiunea prevazuta consta în amenda (pâna la 4 000 euro) si confiscarea aparatului. De asemenea, exista posibilitatea retinerii temporare a autoturismului.

Nici in Ungaria nu este permisa folosirea aparatelor antiradar. In privinta aparatelor de detectare a radarelor, acestea sunt permise.

Pe teritoriul Republicii Cehe este interzisa utilizarea aparatelor antiradar. Utilizarea lor constituie contraventie si se penalizeaza cu amenda de 2 000 coroane cehe, care reprezinta echivalentul a aproximativ 85 Euro. Detectoarele de radar sunt permise.

Conform Codului Rutier polonez, in Polonia este interzisa dotarea masinii cu un dispozitiv de detectare a aparatelor radar, precum si dispozitive antiradar. Aceasta fapta constituie infractiune si se pedepseste cu 3 puncte de penalizare si o amenda de 500 de zloti.

In Italia este interzisa detinerea si utilizarea detectoarelor de radar sau a aparatelor anti-radar, contraventia la aceasta regula fiind sanctionata cu amenzi ridicate.

Pe teritoriul Spaniei sunt interzise detinerea si utilizarea dispozitivelor de detectare a radarelor, precum si a aparatelor antiradar. Acestea reprezinta infractiune si se pedepsesc cu aplicarea unei amenzi si a punctelor de penalizare.

Pe teritoriul Elvetiei detinerea, utilizarea si comercializarea aparatelor de detectare a radarelor, precum si a celor antiradar este total interzisa, constituind infractiune si se pedepseste conform legislatiei fiecarui canton.

In Germania este interzisa montarea pe masina a dispozitivelor antiradar sau a detectoarelor de radar. Incalcarea acestei reguli constituie infractiune si se pedepseste cu o amenda de 75 de euro, cu 4 puncte de penalizare si confiscarea dispozitivului.

In Bulgaria, este interzisa folosirea aparatelor anti-radar si a detectoarelor de radar.

In Romania este tara in care detectoarele de radar sunt legale, in timp ce antiradarele sunt ilegale, folosirea lor fiind considerata contraventie.

Categorii:literature Etichete:

PRACTIC: DESPRE SIGURANTA ALIMENTELOR

11 februarie 2010 Lasă un comentariu

PRACTIC: DESPRE SIGURANTA ALIMENTELOR

Persoanele fizice si juridice care pun la dispozitia consumatorilor produse si servicii supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor sunt obligate sa afiseze la loc vizibil, respectiv la intrarea si iesirea din unitate, precum si langa casele de marcat in spatiul de comercializare sau, dupa caz, de prestare a serviciilor, un anunt cu numarul de telefon TEL VERDE: 0800.826.787 — linie telefonica cu apelare gratuita, precum si adresele, numerele de telefon/fax si adresele de e-mail ale directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala se afla persoana fizica sau juridica, in vederea formularii de sesizari/reclamatii.
Anuntul prevazut mai sus va fi inserat pe o placheta care va contine adresa site-ului oficial al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor: http://www.ansvsa.ro
Adresele, numerele de telefon/fax si adresele de e-mail ale directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sunt prevazute in anexa nr. 1.la ordinul ANSVSA emis in acest sens si sunt publice.
Placheta va fi realizata prin grija persoanei fizice sau juridice care pune la dispozitia consumatorilor produse si servicii care sunt supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, conform
modelului din ordin..
De retinut ca persoanele fizice si juridice care detin site-uri de e-commerce (comert electronic) si care ofera produse si servicii supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor sunt obligate sa prezinte pe prima pagina a site-ului propriu (home page) o legatura (un link) catre adresa oficiala de web a Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor: http://www.ansvsa.ro.
Nerespectarea atrage sanctionarea celor implicati in comertul cu alimente.

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat asta: